Antizionisme

Benoit De Freine
Persbericht

Antizionisme

 

Jood, ultraorthodox en … antizionist
Joden staan wereldwijd bekend als een samenhangend volk met een onvoorwaardelijke liefde voor Israël, toch bestaan er verschillende strekkingen binnen hun geloof die het niet altijd met mekaar eens zijn. Zo is er Neturei Karta, een extreem religieuze tak die tegen de staat Israël is en ijvert voor een Palestijnse overname. Iets wat hen zeker niet in dank wordt afgenomen door hun geloofsgenoten.
In Antwerpen ontmoet ik de gerespecteerde rabbijn Ahron Cohen uit het Engelse Manchester. Hij rekent zichzelf tot deze antizionistische Neturei Karta, wat Aramees is voor ‘Hoeders van de stad’. De man spendeert zijn tijd met het wereldwijd verkondigen dat zionisme en judaïsme tegenpolen zijn.
“Om antizionisme te verklaren is het belangrijk dat we enerzijds judaïsme bekijken en anderzijds zionisme.”, vertelt Cohen. “Judaïsme is een religie die zo’n 3500 jaar geleden ontstond via een goddelijke openbaring. Maar het is meer dan alleen maar een religie. Het is ook een manier van leven met verschillende ethische en morele gedragscodes.
Het zionisme aan de andere kant is slechts een honderdtal jaar oud en werd in het leven geroepen door seculiere joden, joden die niet meer volgens hun religie wilden leven. Deze zionisten bewandelden een nationalistisch pad en vroegen zich af waarom joden geen eigen thuisland zouden mogen hebben.”
THORA
Een belangrijk feit binnen het jodendom is dat via dit goddelijk decreet God het Heilige Land zo’n 3500 jaar geleden aan de joden gaf. Aan dat decreet waren ook voorwaarden verbonden waaraan de joden zich moesten houden. Indien aan deze eisen niet voldaan werd, zouden ze verbannen worden en verspreid over de hele wereld moeten leven.
“En dat gebeurde zo’n 2000 jaar geleden.”, gaat Cohen verder. “Maar er werd ons ook geleerd hoe we moesten leven in de Diaspora. Zo moesten we loyale staatsburgers zijn in al onze gastlanden. Maar het belangrijkste was dat we in geen geval met onze eigen handen een einde aan de ballingschap mochten maken. Tot de dag waarop de Messias ons terug naar het Heilige Land leidt is het onze taak om ons te onderwerpen en ons leven in de Diaspora te aanvaarden. Dit goddelijk decreet verbiedt ons dus rechtstreeks om een eigen land of staat te vormen. Niet in Palestina en niet in eender welk ander land. Een ander volk overheersen is helemaal uit den boze. Judaïsme staat voor nederigheid en barmhartigheid, terwijl het zionisme al van in het begin gepaard gaat met nationalistische arrogantie en brutale agressie. Dat bewijst dat judaïsme en zionisme twee tegengestelden zijn.”

PROPAGANDAMACHINE
Antizionisten zijn een kleine minderheid binnen het jodendom. Er zijn schattingen van twee- tot driehonderdduizend op een totaal van zo’n 13 miljoen joden wereldwijd. Maar waarom wil die meerderheid dan per se in Israël wonen, aangezien het duidelijk is dat God hen een eigen staat verbiedt?
“Voor de Tweede Wereldoorlog was het merendeel van de joden antizionistisch, zelfs de hervormde seculiere Joden.”, vertelt Cabelman, een Duitse antizionistische jood van Neturei Karta. “Ze hadden geen enkele intentie om naar het Heilige land te verhuizen. Maar samen met de Tweede Wereldoorlog kwam de ommekeer van een antizionistische meerderheid naar een minderheid. Daarna werd de hele Joodse filosofie aangepast door de zionisten. Ze leerden de mensen onder meer dat ze moesten vechten voor een eigen land. Bovendien beschikken ze over een propagandamachine van wereldformaat. Niet alleen in Israël, maar ook in de VS en Europa. En als je de media onder controle hebt, heb je de mensen onder controle. Een ander probleem is dat wanneer je kritiek uit op Israël, je meteen wordt afgeschilderd als antisemitisch. En dat is precies waar de meeste westerse landen als de dood voor zijn. Zionisten gebruiken antisemitisme trouwens niet alleen om mensen en landen te beschuldigen, maar ook om Joden te lokken. Dan zeggen ze:’ Kijk, jullie lijden onder antisemitisme. Kom maar naar hier, hier zijn jullie veilig.’ En wanneer westerse landen hun steun aan Israël dreigen op te zeggen, moeten ze maar één woord laten vallen,’Holocaust’, en het geld begint opnieuw te rollen.”
“Doordat er steeds meer Joodse immigranten arriveerden in Israël”, vertelt de Vlaamse antizionist Shmiel Mordche Borreman, “was de druk tot economische collaboratie met de zionisten veel groter bij oorspronkelijk antizionistische Joden. Hierdoor zijn er velen bezweken voor het zionisme en kunnen we stellen dat de religieuze zionisten vandaag de dag nog de ergste zijn, want ook zij bidden drie maal per dag voor de komst van de Messias om ons terug naar het Heilige Land te leiden.”, besluit Borreman.
STRAF VAN GOD
Veel antizionisten zien de Holocaust als een straf van God voor het zionisme. Rabbijn Cohen verklaart: “Voor niet-joden is het vaak moeilijk te begrijpen, maar zoals ik eerder aanhaalde zijn joden onderworpen aan een eed om niet door middel van hun eigen handen een einde te maken aan de ballingschap. Indien we dat toch zouden proberen, zouden we op een meedogenloze manier gestraft worden. In die zin geloven we inderdaad dat de Holocaust een straf van God was voor het zionisme.”
In de ultraorthodoxe Meah Shearimwijk, een antizionistisch bastion in Jeruzalem, spreek ik met enkele Neturei Karta joden en ook hen vraag ik naar de zogenaamde “straf van God”.
Michael Morhnz, een jood uit de Verenigde Staten legt uit:” Wij geloven dat de zionisten de Holocaust zelf veroorzaakten doordat ze te zeer betrokken raakten in de politiek. Maar niet alleen dat. Tussen de twee Wereldoorlogen hebben de zionisten een tekst geschreven waarin stond dat ze de Duitsers van de aardbol wilden vegen. Daarbij komt nog dat de zionisten druk bezig waren met de macht over te nemen in Duitsland. Uiteindelijk beseften de Duitsers dit en gingen ze in de tegenaanval.”
Elchounon Esterovitch: “Op die manier hebben de zionisten antisemitisme in heel Europa veroorzaakt. Net zoals ze nu wereldwijd doen door hun activiteiten in Palestina.”
 
PALESTIJNSE KWESTIE
Nog steeds in de Meah Shearimwijk in Jeruzalem, vraag ik aan Yochonon Mayers wat er volgens hem met de staat Israël moet gebeuren.
“In eerste instantie bidden we voor een snelle komst van de Messias zodat er opnieuw vrede kan zijn in deze wereld. Maar zolang die dag niet komt, hopen we op een snelle Palestijnse overname van de staat Israël. Liefst op een vreedzame manier, maar als het moet met geweld.”, vertelt Mayers.
Rabbijn Cohen mag naar eigen zeggen alleen maar de waarheid vertellen en geen compromissen zoeken zoals politici doen. En volgens hem luidt die waarheid als volgt: “Elke dag bidden wij voor de vreedzame ontbinding van de zionistische staat Israël, om plaats te maken voor een Palestijns regime, zodat het land opnieuw bestuurd kan worden door de rechtmatige eigenaars. Het is aan hen en aan hen alleen om te beslissen hoe ze over het land regeren of dat nu op een democratische, seculiere of islamitische manier gebeurt.”, besluit Cohen.
 

Bibliografie

 

Boeken:
AVAKIAN, A., Windows of the soul. Washington, National Geographic Society,2008, 207 blz.
BERLITZ, Jerusalem and the holy land. (reisgids), Lausanne, 1981, 128 blz.
DE MAN, D., Fotograferen met een Nikon D90. Amsterdam, Pearson Education Benelux B.V., 2009, 167 blz.
EISENBERG, D., DAN, U., LANDAU, E., De Mossad.Rijswijk, Elmar, 1978, 271 blz.
FISK, R., De grote beschavingsoorlog. Antwerpen, Manteau, 2006, 1437 blz..
KORTENHOEVEN, W., Hamas: portret en achtergrond. Den Haag, Aspekt, 2006, 265 blz.
RABKIN, Y., M., In de naam van de Thora. Antwerpen, Houtekiet, 2006, 336 blz.
VAN ALPHEN, O., Palestijnen Palestina! Amsterdam, Novib Van Gennep, 1982, 120 blz.
VAN OUDHEUSDEN, J., De geschiedenis van het Midden-Oosten in een notendop. Amsterdam, Prometheus, 2008, 166 blz.
 
Artikels:
BBC, Why are Jews at the ‘Holocaust denial’ conference?. Internet, bbc.co.uk, 13 december 2006. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/6171503.stm)
DHEEDENE, H., Israël dat zijn wij. Internet, De Tijd, 13 april 2002.
(http://www.mediargus.be/net/Services/Frames/Article.aspx?id=726D6639704…)
JUSTAERT, M., Niet alle Joden zetten hun feestkeppeltje op voor Jeruzalem. Internet, De Morgen, 9 mei 2008. (http://www.mediargus.be/net/Services/Frames/Article.aspx?id=59374249704…)
SHARP. H., Life in Jerusalem’s city of three faiths. Internet, BBC news, 21 november 2009.
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/836968…)
VAN DEN BROEK, G., Wij moeten méér doen. Internet, De Standaard, 18 april 2006.
(http://www.mediargus.be/net/Services/Frames/Article.aspx?id=5238526A6C4…)
 
Websites:
AGASSI, ­persoonlijke website van professor Agassi. Internet, (geraadpleegd op december 2009).(http://www.tau.ac.il/~agass/)
FOD BUITENLANDSE ZAKEN, reisadvies over Israël. Internet, (geraadpleegd september 2009). (http://www.diplomatie.be/nl/travel/countrydetail.asp?COUNTRYNAMENL=ISRA… EN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN)
HAARETZ, Israëlische Engelstalige nieuwssite. Internet, (copyright 2009). (http://www.haaretz.com/)
JESJOEROEN, weblog van de Antwerpse antizionistische Jesjoeroen studiegroep. Internet, (geraadpleegd november 2009). (http://www.bloggen.be/Jesjoeroen/)
MAANNEWS, Palestijns nieuwsagentschap (Engelstalig). Internet, (copyright 2005). (http://www.maannews.net/eng/Default.aspx)
NETUREI KARTA, officiële website van Neturei Karta in New York. Internet, (copyright 2002). (www.nkusa.org)
 
Mondelinge bronnen:
AGASSI, J., interview, professor filosofie, Herzilya, 23 december 2009.
BORREMAN, S., gesprekken en interviews, medestichter Jesjoeroenstudiegroep, Antwerpen,   najaar 2009.
COHEN, A., telefoongesprekken en interview, rabbijn, Neturei Karta, Manchester, 26 november 2009 en 10 januari 2010.
CEJKA, M., gesprek, docent in Tsjechië, Jeruzalem (Meah Shearim), 29 december 2009.
ESTEROVITCH, E., telefoongesprek en interview, Neturei Karta, Jeruzalem (Meah Shearim), 29 december 2009.
KAEBELMANN, R., gesprekken, Neturei Karta, Antwerpen, najaar 2009 en 10 januari 2010.
MAYERS, Y., interview, Neturei Karta, Jeruzalem (Meah Shearim), 29 december 2009.
MORHNZ. M., interview, Neturei Karta, Jeruzalem (Meah Shearim), 29 december 2009.
NEUWIRTH, R., interview, zionistische progressieve rabbijn, Ra’anana, 31 december 2009.
TAJEH, E., gesprekken, Palestijnse student , Brussel.
VARDI, N., telefoongesprekken, vriendin, Israëlische (zionistisch), Cesarea, 2009.
WEISS, R., telefoongesprek, rabbijn, Neturei Karta, New York, 29/31 oktober 2009.

E-mail:
AGASSI, J., (agass@post.tau.ac.il), aanvraag voor interview over antizionisme. E-mail aan DE FRINE, B., (benoit.df@gmail.com), 19 november 2009.
BECK, E., (dsf@nkusa.org) , contactpersonen NK. E-mail aan DE FREINE, B., (benoit.df@gmail.com), 21 oktober 2009.
DECLERCQ, H., (Herman.Declercq@diplobel.fed.be), reisadvies over Israël. E-mail aan DE FREINE, B., (benoit.df@gmail.com), 8 oktober 2009.
DEFOSSEZ, C., (Chris.defossez@roularte.be), layoutgegevens over MO*. E-mail aan DE FREINE, B., (benoit.df@gmail.com), 14 december 2009.
GORIS, G., (Gir.Goris@mo.be), informatie over formatiestudie. E-mail aan DE FREINR, B., (benoit.df@gmail.com), 11 december 2009.

Universiteit of Hogeschool
Journalistiek
Publicatiejaar
2010
Share this on: