Vlaamse kracht versus logemacht? Vrijmetselarij en Vlaams Belang

Vincent Douchy
Persbericht

Vlaamse kracht versus logemacht? Vrijmetselarij en Vlaams Belang

Hoe zou het nog zijn met … de vrijmetselarij?

 

Is de tijd dat de vrijmetselarij een hefboom vormde die het reilen en zeilen van de Belgische politiek mee kon sturen voorgoed voorbij? Elke politiek bewuste burger zal die vraag bevestigend beantwoorden. Maar recent werd de vrijmetselarij weer in opspraak gebracht. En wel vanuit vrij ongewone hoek: Vlaams Belang klaagde aan dat het fameuze droogleggingsproces, op basis waarvan de partij haar jaarlijkse overheidsdotatie zou verliezen, niet eerlijk verloopt. Niets ongewoons, hoor ik u denken. Maar het hoofdargument van de aanklacht was dat wel; enkele rechters van de Raad van State (die uitspraak doet in de zaak, vd) zijn lid van een “irreguliere” loge. Waardoor een objectief proces voor Vlaams Belang onmogelijk is.

Waarom is een objectief proces dan wel onmogelijk? Omdat de irreguliere loges waarvan de rechters lid zouden zijn, zich niet van de politiek distantiëren. Of beter gezegd, omdat die loges een forum zijn waar rechters en politici elkaar ontmoeten om over dingen te praten waarover ze volgens Vlaams Belang moeten zwijgen.

Alleen al die ongewone argumentatie vormt een reden om na te gaan hoe het met de vrijmetselarij in ons land gesteld is. Om vooral uit te vlooien wat de vrijmetselarij vandaag eigenlijk inhoudt. Om enerzijds stil te staan bij wat de logebroeders van die rechts-radicale partij vinden, waarvan enkele jaren geleden drie vzw’s wegens racisme werden veroordeeld. Om anderzijds de Vlaams Belang’ers ook zelf aan het woord te laten en hen op de man af te vragen hoe zij als leden van een anti-establishmentpartij de vrijmetselarij zouden benaderen. Om doorheen onze zoektocht naar antwoorden te peilen in welke mate de franc-maçonnerie vandaag nog macht uitoefent, of invloed heeft.

Het droogleggingsproces tegen Vlaams Belang vormt de actuele insteek op basis waarvan we een verhaal brengen over de vrijmetselarij. Belangrijk daarin is dat we precies proberen aan te tonen wat het fenomeen precies inhoudt en betekent voor de vrijmetselaar. We laten bekende en minder bekende vrijmetselaars aan het woord, als die tenminste bereid zijn om over hun activiteiten te spreken. Want de franc-maçonnerie blijft een discreet milieu. De geïnterviewden hoeden zich steevast voor uitspraken die collega’s in moeilijkheden kunnen brengen. Toch voelen we hun afkeer over Vlaams Belang en leiden we uit hun woorden af hoe ze gezamenlijk de strijd tegen de extreemrechtse partij proberen aan te binden. Waarmee we meteen kunnen inschatten in welke mate de politiek tijdens de logezittingen in de hoofden van de maçons aanwezig is.

Het is vreemd dat de literatuur die de vrijmetselarij een journalistieke, actuele insteek verschaft zo schaars is. Alsof vrijmetselaars in hun denken en doen aan de rand van het maatschappelijke gebeuren zouden blijven staan, terwijl ze er door hun professionele bezigheden net midden in leven. Dit werkstuk probeert daar alvast iets aan te doen. Want zelfs al leven vrijmetselaars graag in discretie, ook dat mogen we dan weten.    

      

Bibliografie

  Bibliografie Academische inleiding :

ANNEMANS, Gerolf. 2005. Wat denkt een VLD’er ? Te raadplegen op : http://www.gerolfannemans.be/artikel_detail.asp?id=184&cat=7

 BOURDIEU, Pierre. 1997. Sur la télévision, suivie de l’emprise du journalisme. Paris: Liber-Raisons d’agir. 

 

BRANTS, K. & PRAAG, VAN, P. 2000. Tussen beeld en inhoud: de verkiezingscampagne van 1998. Amsterdam: Het Spinhuis. 

BUYLE, Daniël. 1986. De lakeien van de Wetstraat: schets van een journalistiek en politiek milieu. Leuven: Kritak.

 

DE BENS, Els. 2006. De pers in België: het verhaal van de Belgische pers gisteren, vandaag en morgen. Tielt: Lannoo.

 

DE BENS, Els, DE CLERCQ, Mieke en PAULUSSEN, Steven. 2003. Het profiel van de Vlaamse beroepsjournalist. Universiteit Gent. Te raadplegen op: http://www.internetjournalistiek.be/pdf/profiel_beroepsjournalist.pdf.  

DE GUCHT, Karel. 2007 Pluche. Over de banalisering van extreemrechts. Antwerpen: Houtekiet. 

DESCHOUWER, Kris. De truc met het volk. Toespraak opening VUB-academiejaar 2005-2006. Te raadplegen op: http://aivpc41.vub.ac.be/standpunten/uploads/deschouwer.pdf

 

DEVOS, Carl (red.). 2004. Ménage à trois. De verhouding tussen pers, politiek en politicologie. Gent: Academia Press

 

HALLIN, D.C. & MANCINI, P. 2004. Media and political systems, and the question of differentiation in McQuail, D. 2007. Mass Communication Volume III. London: Sage. 

 

HOOGHE, Marc. 2006. Op zoek naar politiek : democratie en de verplaatsing van de politiek. Leuven: Acco. 

JAGERS, Jan. 2006. De stem van het volk. Universiteit Antwerpen. Te raadplegen op: http://webhost.ua.ac.be/m2p/publications/upload/00110831.pdf?PHPSESSID=…  

LEWIN, K. 1947. “Frontiers in group dynamics”, in Human relations, London, v.1, nr.2. 

McMANUS, J.H. 1994. Market-Driven Journalism. Let the Citizen Beware?. London: Sage Publications.

 

McQUAIL, Dennis. 2000. McQuail.s Mass Communication Theory (4th ed.). London: Sage Publications.

 

PATTERSON, T.E. 1998. “Political roles of the journalist” in McQUAIL, Dennis. 2007. Mass Communication: Media production and content (vol. III). London: Sage Publications.  

PATTYN, Bart. 2006. Media-ethiek. Ideologiekritiek en deontologie van de media. Leuven: KUL.

 

PAULUSSEN, Steven. 2004. Journalistiek@Internet.be. Een studie naar de mogelijkheden en gevolgen van het internet voor de journalistieke nieuwsgaring en nieuwsproductie. Doctoraal proefschrift, Universiteit Gent. Te raadplegen op : http://lib.ugent.be/execl/fulltxt/thesis/801001443943.pdf.

 

SHOEMAKER, P.J. 1991. Gatekeeping. Beverly Hills (California): Sage publications.

 

VAN AELST, Peter. 2006. Toeschouwer, speler of scheidsrechter? Een empirische studie over de rol van de media in de verkiezingscampagne van 2003. Doctoraal proefschrift, Universiteit Antwerpen. Te raadplegen op: http://webhost.ua.ac.be/m2p/admin/doc/phds/doctoraat_petervanaelst.pdf?… )

 

VAN AELST, Peter, NUYTEMANS, Michiel en WALGRAVE, Stefaan. 2006. Media en politiek: de (spannings)relatie tussen journalisten en politici in kaart gebracht. Universiteit Antwerpen: M2P. Te raadplegen op: http://webhost.ua.ac.be/m2p/media/mediaenpolitiek_nota.pdf.

 

VAN DEN BULCK, Jan. 2000. Communicatiewetenschap. Leuven: Acco

 

WALGRAVE, Stefaan 1995. Tussen loyauteit en selectiviteit. Leuven: Garant.

 

WALGRAVE, Stefaan en DE SWERT, Knut. 2003. Doet het ertoe welk nieuws er gebracht wordt? Over de invloed van de nieuwsmedia op het verkiezingssucces van het Vlaams Blok. Universiteit Antwerpen., te raadplegen op: http://www.politeia-conferentie.be/viewpic.php?LAN=N&TABLE=DOCS&ID=110

 

WITTE, Els. 2002. Media en politiek : inleiding tot de literatuur. Brussel: VUB Press.

 

 

Bibliografie Academische inleiding :

 

 

Literatuur

 

Apostel, Leo. 1992. Vrijmetselarij : een wijsgerige benadering. Antwerpen: Hadewijch.

 

Van den Abeele, Andries. 1991. De Kinderen van Hiram: vrijmetselaars en vrijmetselarij. Brussel: Roularta. Te raadplegen op: http://leselevesdethemis.be/De_Kinderen_van_Hiram.pdf.

 

De kinderen van de weduwe : vrijmetselaars over vrijmetselarij. 1992. Studiekring Trigonum Coronatum.

Te raadplegen op: http://www.hujo.be/images/documentatiemappen/vrijmetselarij.pdf

Koppen, Jimmy. 2000. Passer en Davidster: strijd van de Duitse bezetter en colaboratie tegen vermeende samenzwering van vrijmetselaars en joden in België. Brussel: VUBPress.

 

Poma, Karel. 1995. Actie Vrijmetselaren: een politieke benadering van de moderne vrijmetselarij. Zellik: Roularta Books. 

Puype, Jan. 2004 .De elite van België: welkom in de club. Leuven: Van Halewyck.

 

Van Brabant, Piet. 2003. De vrijmetselarij in Nederland en Vlaanderen. Antwerpen: Houtekiet. 

Van wijsheid met vreugd gepaard: twee eeuwen vrijmetselarij in Gent en Antwerpen. Brussel: Marot.

 

Witte, Els, Craeybeckx, Jan & Meynen, Alain. 1997. Politieke geschiedenis van België: van 1830 tot heden. Antwerpen: Standaard Uitgeverij NV.

 

Media

De Standaard, 22-01-’04. “De loge heeft het weer gedaan”. Jacky Goris.

Knack, 09-07-’03. “Op zoek naar het geheim” en “Van papenvreters tot kerkgangers”.

Knack, 19-05-’04. “Wij zijn geen geheim maar een discreet genootschap”. Joël De Ceulaer.

Knack, 26-05-’04. “Ik ben geen paus”. Joël De Ceulaer.

De Morgen, 23-01-’05. “Jacky Goris, Grootmeester van het Grootoosten van België”. Yves Desmet en Walter Pauli.

Humo, 28-11-’06. “Hoe zou het eigenlijk zijn met … Luc Van den Bossche (59)?”. Ruud Goossens.

Humo, 19-12-’06. “Van den Bossche (2)” (Lezersbrief in Open Venster). 

Internet

http://www.wmaker.net/initiations/index.php

 

http://www.mason.be 

http: //www.glrb.org

 

http: //www.glb.be 

http://www.algb.be/index.htm

 

http://www.droit-humain.be 

http://www.lithos-mason.be/

 

http: //www.vlaamsbelang.org 

http://lvb.net/nederlands.php

 

http://www.bloggen.be/jimmykoppen

 

http://www.raadvst-consetat.be/Nl/home_nl.htm

http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/FisconetNld.2/&versie… INH  

Interviews 

Interview met Karel Poma, Wilrijk, 30 april 2007.

 

Interview met Luc Vander Kelen, Kobbegem, 2 mei 2007. 

Interview met Jimmy Koppen, Brussel, 2 mei 2007.

 

Interview met Bruni Mortier, Mol, 3 mei 2007. 

Interview met Jacques Damoiseau, Lier, 7 mei 2007.

 

Interview met Jurgen Ceder, Brussel, 8 mei 2007. 

Interview met Gerolf Annemans, Antwerpen, 23 mei 2007.

 

Interview auteur anonieme lezersbrief, Gent, 24 mei 2007.

Universiteit of Hogeschool
VAO Journalistiek
Publicatiejaar
2007
Kernwoorden
Share this on: