Iran en zijn nucleaire ambities: een analyse vanuit economisch, technologisch en diplomatiek standpunt

Stijn Somers
Persbericht

Iran en zijn nucleaire ambities: een analyse vanuit economisch, technologisch en diplomatiek standpunt

Iran en zijn nucleaire ambities

De Islamitische Republiek Iran was tot 1935 officieel Perzië. Perzen zijn van Indo-Europese,
ja zelfs Arische afkomst. Niet te verwarren met het Arabische origine van hun schrift. Terwijl
de taal zelf wel Indo-Europees is, in tegenstelling tot de religie. De staatsstructuur is dan weer
uniek Iraans. Nee, niet de president, maar de religieuze Leider is daarvan het hoofd. Hij is niet
rechtstreeks verkozen, maar door een raad die het volk wel mag kiezen. De leden daarvan
moeten goedgekeurd zijn door ... de religieuze Leider.
Kortom, Iran is uniek, en dat zorgt voor veel onwetendheid. Nochtans is er aan actuele
berichtgeving over het land geen gebrek. Het merendeel kan echter rechtstreeks geklasseerd
worden onder de rubriek “non-informatie”. Wat is het nut te weten dat een spits al dan niet
buitenspel staat als je de buitenspelregel niet kent? Oordelen of de scheidsrechter al dan niet
gelijk heeft, is al helemaal onmogelijk.

Zeker? Misschien...

Staat Iran met zijn kernprogramma op het veld van de wereldpolitiek buitenspel? De regel
bevindt zich in het non-proliferatieverdrag: “Niets in dit Verdrag zal geïnterpreteerd worden
als beïnvloedende het onvervreemdbare recht van al de Partijen van het Verdrag om
onderzoek, productie en gebruik van nucleaire energie voor vreedzame doeleinden te
ontwikkelen ...” Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) moet deze “vreedzame
doeleinden” controleren. In Iran heeft het agentschap geen enkel bewijs gevonden dat de
nucleaire activiteiten een ander doel dienen. Dus, nee, er is geen enkele regel of wet die ze
kan verbieden.
Het probleem is echter dat het moeilijk is om te bewijzen dat de doeleinden al dan niet
vreedzaam zijn. Er zijn echter wel aanwijzingen die doen vermoeden dat het regime minstens
interesse heeft in kernwapens. Bij inspecties van het IAEA kwamen nl. drie verdachte zaken
aan het licht. Zo vond het agentschap een document dat procedures beschrijft gerelateerd aan
de fabricage van componenten van nucleaire wapens. Het stelde ook vast dat Iran geprobeerd
heeft    bepaalde     chemische   stoffen  te   verkrijgen     die   worden     gebruikt   in  het
ontstekingsmechanisme van bepaalde types van kernwapens. Een derde aanwijzing is de
afbraak van een site vóór het IAEA er inspecties ging uitvoeren. Daarenboven heeft het
agentschap tot nu toe nog geen Iraanse toestemming gekregen om de plaats te onderzoeken.
Het lijkt er sterk op dat Iran wel degelijk geïnteresseerd is om een kernmogendheid te worden,
maar dat de beslissing hierover nog niet definitief genomen is. Er zou een debat aan de gang
zijn tussen de voorstanders, de conservatieven van de harde lijn, en de tegenstanders, de meer
gematigde conservatieven en de hervormingsgezinden. Het belangrijkste argument van de
voorstanders is de vijandigheid met de VS.

Amerika als oorzaak van Irans nucleaire ambities?

De wortels hiervan zijn ontstaan gedurende tientallen jaren van continue Amerikaanse
inmenging in Irans binnenlandse aangelegenheden. In 1953 al zorgde een (mede) door
Amerikanen (en Britten) opgezette staatsgreep voor het einde van de eerste echte opening
naar meer democratie. De onvrede onder de bevolking nam toe, en kwam in 1979 tot
ontploffing met het uitbreken van de Islamitische Revolutie. Een jaar later al steunden de VS
Saddam Hoessein (!) bij zijn inval in Iran, die acht jaar zou duren. Dat de Iraanse interesse
voor massavernietigingswapens door die oorlog is ontstaan, blijkt uit de woorden van
Rafsandjani, toenmalig voorzitter van het parlement en later president: “met betrekking tot het
gebruik van chemische, bacteriologische en radiologische wapens, is het heel duidelijk
geworden tijdens de oorlog dat deze wapens erg beslissend zijn ... We zouden onszelf volledig
moeten uitrusten zowel op het vlak van het offensieve als op het vlak van het defensieve
gebruik van chemische, bacteriologische en radiologische wapens.” Of toen gedacht werd om
zelf nucleaire wapens te ontwikkelen staat niet vast, maar feit is dat gedurende de jaren 1990
het nucleaire programma, dat trouwens vóór de Revolutie met Amerikaanse steun was
opgestart, langzaamaan werd hervat.

Het kernprogramma nu...

Iran wil volledig onafhankelijk nucleaire energie kunnen opwekken, en de bom waarschijnlijk
(nog) niet. In functie daarvan gebruikt het de onderhandelingen met het buitenland om tijd te
winnen en vooruitgang te boeken op technologisch vlak. Bij dit alles heeft Teheran in feite
niets te verliezen. Als het te weinig tegenstand ondervindt, kan het zijn ambitie waarmaken en
de cyclus beheersen. Als de leiders het dan nodig achten, kan het zich terugtrekken uit het
non-proliferatieverdrag en een wapen ontwikkelen. Onder optimale omstandigheden lijkt
2010 hiervoor het vroegst haalbare.
In het omgekeerde geval, nl. als Iran door de omstandigheden gedwongen zou worden om
delen van zijn programma op te geven, is dat nog geen probleem. Zelfs al zou Teheran
(gedeeltelijk) afhankelijk nucleaire energie opwekken, dan nog beschikt het over een manier
om elektriciteit op te wekken die minstens even rendabel is als via de klassieke verbranding
van fossiele brandstoffen, zeker als de olie- en gasprijzen verder stijgen.
Dat is wat de Verenigde Staten trachten te bereiken: Teheran dwingen zijn nucleaire
programma op te geven. Het Amerikaanse buitenlandse beleid heeft echter de eigen
machtspositie verzwakt en die van Iran versterkt. Teherans grootste vijanden in de regio
werden nl. door de VS zelf verwijderd. In Afghanistan werden de taliban verdreven. In Irak
werd dan weer Saddam Hoessein, de man die Iran acht jaar had belegerd (1980-1988), van de
macht verdreven en vervangen door een overwegend sjiietische regering, waarvan de leidende
figuren jaren in Iraanse ballingschap zouden hebben gezeten. Voor de machthebbers van de
sjiitische theocratie in Iran is dit uiteraard een positieve evolutie. Verder lijkt de buitenlandse
dreiging, vanuit een nationalistische reflex, ook de binnenlandse positie van het Iraanse
regime te verstevigen.

... En in de toekomst

Een akkoord is eigenlijk de enige echte oplossing. Het opleggen van sancties die beduidend
genoeg zijn om het Iraanse gedrag te beïnvloeden lijkt moeilijk haalbaar. Amerika legt Iran al
een (bijna) volledig economisch embargo op, en het vindt weinig medestanders voor zware
sancties. Voor VN-sancties zal Teheran daarenboven het non-proliferatieverdrag moeten
schenden, aangezien dat een reden is voor Rusland en China, beide vetohoudende leden van
de Veiligheidsraad. Een militaire invasie is dan weer niet realistisch, omdat de VS de situatie
in Irak alleen al amper (of niet) kunnen controleren. De enige andere optie zijn gerichte
bombardementen, die in feite het probleem alleen kunnen uitstellen. Daarenboven zouden ze
niet alleen Iran, maar de hele regio in brand zetten en de rest van de wereld pijn doen via de
stijging van de energieprijzen.
Het is zo ver gekomen dat Amerika, het machtigste land ter wereld, moet hopen dat Iran een
akkoord aanvaardt. Teheran: Game, set and match.

Bibliografie

AEOI, s.d., Saghand Mining Department (SMD), online beschikbaar op:
http://www.aeoi.org.ir/NewWeb/Recenter.asp?id=26
Axon, A., (Ed.), 2005, Middle East Review 2005, Essex (England), World of
Information.
Association Vinçotte Nucléaire, s.d., Nucleaire technologie, online beschikbaar op:
http://www.avn.be/nl/4_nucleaire/6_1_technologie_nucleaire.asp
BBC, 16 augustus 2005, The press in Iran, BBC, online beschikbaar op:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4308203.stm
BBC, 2006, Iran – Who holds the power?, BBC, online beschikbaar op:
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/iran_power/html/de…
BBC, 31 mei 2006, Timeline: US-Iran ties, BBC, online beschikbaar op:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3362443.stm
BBC, 4 juni 2006, Khamenei speech: Excerpts, BBC, online beschikbaar op:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/middle_east/5045990.stm
Belgoprocess, e.a., januari 2006, Informatiedossier – Terugkeer van verglaasd afval
vanuit Frankrijk naar België, online beschikbaar op:
http://www.belgoprocess.be/06_news/10e-InformatiedossierNL.pdf
Blair, E., 2 mei 2006, Iran threatens Israel if US acts “evil”, Reuters, online beschikbaar
op: http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=topNews&storyid=200…-
02T202604Z_01_L02627060_RTRUKOC_0_US-NUCLEAR-IRAN.xml
Bolton, J., 6 maart 2006, Iran Might Face Tangible Consequences if Nuclear Threat
Persists, Internal Information Programs USinfo.state.gove, online beschikbaar op:
http://usinfo.state.gov/mena/Archive/2006/Mar/06-846555.html
Bowen, W. Q. en Kidd, J., 2004, The Iranian nuclear challenge, International Affairs,
Vol. 80, Nr. 2, blz. 257-276.
Bunn, M., 18 november 2004, Avoiding a Nuclear Weapons-Armed Iran, online
beschikbaar op:
http://bcsia.ksg.harvard.edu/BCSIA_content/documents/BunnIranTalk_11.20…
Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 2004, Annual Review 1382 (2003/4),
online beschikbaar op: http://www.cbi.ir/page/1762.aspx
Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 2005, Annual Review 1383 (2004/5),
online beschikbaar op: http://www.cbi.ir/page/2626.aspx
Dean, L., (Ed.), 2005, The Middle East and North Africa 2006, Londen/New York,
Routledge.
Delpech, T., 2005, L’Iran nucléaire: la course contre la montre, Politique étrangère,
3/2005, blz. 575-584.
Der Spiegel, 15 maart 2006, Pressure Grows on Iran’s Hard-liners, Der Spiegel, online
beschikbaar op: http://www.spiegel.de/international/0,1518,406132,00.html
Djalili, M-R, 2005, Géopolitique de l’Iran, s.l., Éditions Complexe, Géopolitique des
États du monde, deel 10.
Ebadi, S., 2005, “Wir schützen unsere Freiheiten”, Der Spiegel, 4 juli 2005, nr.
27/2005, blz. 96-99.
Economist Intelligence Unit, 2005, Country Profile 2005 – Iran, Londen, The
Economist Intelligence Unit.
EIA, juni 2005a, World Total Net Electricity Generation, online beschikbaar op:
http://www.eia.doe.gov/pub/international/iealf/table63.xls
EIA, juni 2005b, World Net Nuclear Electric Power Generation, online beschikbaar op:
http://www.eia.doe.gov/pub/international/iealf/table27.xls
EIA, juli 2005, International Energy Outlook 2005 – Natural Gas, online beschikbaar
op: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/nat_gas.html
EIA, januari 2006a, World Proved Crude Oil Reserves, online beschikbaar op:
http://www.eia.doe.gov/pub/international/iealf/crudeoilreserves.xls
EIA, januari 2006b, Iran Country Analysis Brief, online beschikbaar op:
http://www.eia.doe.gov/cabs/Iran/Electricity.html
EIA, januari 2006c, Russia Country Analysis Brief, online beschikbaar op:
http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/Electricity.html
ElBaradei, 12 januari 2006, Newsweek interview with Mohamed ElBaradei, online
beschikbaar op:
http://www.iaea.org/NewsCenter/Transcripts/2006/newsweek12012006.html
EU, juni 2005, Bilateral Trade Relations – Iran, online beschikbaar op:
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/iran/index_e…
Halliday, Resnick, Walker, 2001, Fundamentals of Physics, New York, e.a., John Wiley
& Sons, Inc.
Hoenraet, C., (Ed.), 1999, De energiebronnen en kernenergie, Leuven, Acco.
Hughes, P., 8 december 2005, Iran’s Ahmadinejad casts doubt on Holocaust, Reuters,
online beschikbaar op:
http://today.reuters.com/news/newsArticleSearch.aspx?storyID=191440+08-…-
2005+RTRS&srch=ahmadinejad
IAEA, 22 april 1970, Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons, online
beschikbaar op:
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.p…
IAEA, september 1997, Model protocol additional to the agreement(s) between state(s)
and the International Atomic Energy Agency for the application of safeguards
IAEA, 2002, Islamic Republic of Iran, online beschikbaar op: http://www-
pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/cnpp2003/CNPP_Webpage/PDF/2002/Documen
ts/Documents/Islamic%20Republic%20of%20Iran%202002.pdf
IAEA, 2004, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) –
Background, online beschikbaar op:
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Treaties/npt.html
IAEA, 15 november 2004, Implementation on the NPT Safeguards Agreement in the
Islamic Republic of Iran, online beschikbaar op:
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2004/gov2004-83.pdf
IAEA, 26 november 2004, Communication dated 26 November 2004 received from the
Permanent Representatives of France, Germany, the Islamic Republic of Iran and the
United Kingdom concerning the agreement signed in Paris on 15 November 2004,
online beschikbaar op:
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2004/infcirc637.pdf
IAEA, 27 februari 2006, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the
Islamic Republic of Iran, online beschikbaar op:
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2006/gov2006-15.pdf
IAEA, 28 april 2006, Nuclear report on Iran: Excerpts, online beschikbaar op:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4956882.stm
IAEA, 17 mei 2006, Safeguards and Verification – Strengthened Safeguards System:
Status of Additional Protocols, online beschikbaar op:
http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sg_protocol.html
IISS, 6 september 2005, Iran’s strategic weapons programmes – a net assessment,
online beschikbaar op: http://www.iiss.org/index.asp?pgid=7026
IISS, 2006, How to build a bomb, online beschikbaar op: http://www.iiss.org/whats-
new/iiss-in-the-press/june-2006/how-to-build-a-bomb
IMF, april 2006, IMF Country Report No. 06/154, online beschikbaar op:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06154.pdf
Indian Ministry of Foreign Affairs, juli 2005, Iran, online beschikbaar op:
http://meaindia.nic.in/foreignrelation/iran.pdf
IRNA, 9 november 2004, Accord on repatriation of spent fuel from Bushehr to be
signed soon, IRNA, online beschikbaar op: http://www.irna.ir/en/news/view/line-
17/0411091175190755.htm
IRNA, 1 augustus 2005, President praises Hezbollah for liberating Lebanon from
occupation, IRNA, online beschikbaar op:
http://www.irna.ir/en/news/view/line-17/0508011361185146.htm
IRNA, 25 augustus 2005, Tokyo lauds good working ties with Tehran, IRNA, online
beschikbaar op: http://www.irna.ir/en/news/view/line-22/0601251900125550.htm
IRNA, 11 april 2006, EC-chairman: Iran has successfully produced nuclear fuel, IRNA,
online beschikbaar op: http://www.irna.ir/en/news/view/line-
17/0604110864200039.htm
IRNA, 28 april 2006, Iran capable to become int’l superpower: president, IRNA, online
beschikbaar op: http://www.irna.ir/en/news/view/line-24/0604287481170332.htm
IRNA, 1 mei 2006, Iran-Pak-India gas agreement to be signed by June, IRNA, online
beschikbaar op: http://www.irna.ir/en/news/view/line-20/0605015975102340.htm
IRNA, 8 mei 2006, President Ahmadinejad sends letter to Bush, IRNA, online
beschikbaar op: http://www.irna.ir/en/news/view/line-17/0605080926112149.htm
IRNA, 18 mei 2006, Russia says Bushehr power plant to be operational next year,
IRNA, online beschikbaar op: http://www.irna.ir/en/news/view/line-
16/0605182480002923.htm
IRNA, 13 juni 2006, No talk of sanctions in Europe’s incentive package: MP, IRNA,
online beschikbaar op: http://www.irna.ir/en/news/view/line-
22/0606134863192534.htm
IRNA, 15 juni 2006, Ahmadinejad: EU package a “step forward” to peaceful solution of
Iran’s N-case, IRNA, online beschikbaar op: http://www.irna.ir/en/news/view/line-
22/0606153834155123.htm
ISNA, 2 mei 2006, Iran Reaches 4.8 Enrichment, ISNA, online beschikbaar op:
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-708431&Lang=E
Kane, C., 2006, Nuclear Decision-Making in Iran: A Rare Glimpse, Middle East Brief –
Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University, nr. 5
Karon, T., 5 juni 2006, How Iran Might Answer the West, TIME, online beschikbaar
op: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1201033,00.html
Koch, A. en Wolf, J., 1997, Iran’s nuclear procurement program: how close to the
bomb?, The Nonproliferation Review, vol. 5, nr. 1, blz. 123-135.
Le Monde, 26 mei 2005, Les sites nucléaires iraniens, Le Monde, online beschikbaar op:
http://abonnes.lemonde.fr/web/stk/infog/0,47-0,54-654578,0.html
Le Monde, 28 april 2006, La crise du nucléaire iranien, Le Monde, online beschikbaar
op: http://abonnes.lemonde.fr/web/stk/module_chrono/0,11-0@2-727571,32-
678620,0.html
Le Monde, 28 april 2006, Le Shabab 3 a une portée de 1 300 kilomètres, Le Monde,
online beschikbaar op: http://abonnes.lemonde.fr/web/module_repere/0,11-0@2-
727571,32-626320@1-439,0.html
Le Monde Diplomatique, 8 augustus 2005, L’Iran relance la production d’uranium
enrichi, Le Monde Diplomatique, online beschikbaar op: http://www.monde-
diplomatique.fr/dossiers/iran/
Masson, H., 2002, Social Networking Analysis, online beschikbaar via e-mail:
henri.masson@ua.ac.be
Middle East Electricity, 2005, MENA Power Requirements to 2010, online beschikbaar
op: http://www.middleeastelectricity.com/index.cfm?page=content&contentid=1…
Ministère des Affaires Etrangères de la France, januari 2006, Présentation de l’Iran,
online beschikbaar op: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-
geo_833/iran_420/presentation-iran_976/donnees-generales_2013.html#sommaire_2
Ministère des Affaires Etrangères de la France, s.d., Economie, online beschikbaar op:
http://www.mfe.org/?SID=3460
Moaveni, A., 27 maart 2006, How to Love a Hard-liner, TIME, online beschikbaar op:
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1176988,00.html?promoi…
ld
NEA, 2001a, Trends in the nuclear fuel cycle: Economic, environmental and social
aspects, NEA News 2001, Vol. 19, Nr. 2, blz. 6.
NEA, 2001b, Trends in the Nuclear Fuel Cycle, Parijs, OECD.
NEA, 2003, Nuclear Energy Today, Parijs, OECD.
NEA, IEA, OECD, 2005, Projected Costs of Generating Electricity 2005 Update,
Parijs, OECD.
Olmert, E., 9 april 2006, “Israel Should Not Be on the Forefront of a War Against Iran”,
TIME, online beschikbaar op:
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1181672,00.html
Paulus, K.G., 1984, Kernenergie en opwerking, Breda, De Geus.
Primakov, Y., 30 april 2006, Air strike on Iran will cause extremism in Arab world, RIA
Novosti, online beschikbaar op: http://en.rian.ru/world/20060430/47061544.html
RIA Novosti, 12 mei 2006, Will Israelis bomb Iran?, RIA Novosti, online beschikbaar
op: http://en.rian.ru/analysis/20060512/48056670.html
RIA Novosti, 7 juni 2006, Wrap: Lavrov urges Iran to stay within NPT, highlights strain
with CIS, RIA Novosti, online beschikbaar op:
http://en.rian.ru/russia/20060607/49180815.html
Rohani, H., 9 mei 2006, Iran’s Nuclear Program: The Way Out, TIME, online
beschikbaar op: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1192435,00.html
Sagan, S.D., 1996, Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of
a Bomb, International Security, Vol. 21, No. 3, blz. 54-86.
Slackman, M., 13 maart 2006, In Lebanon, Iran tries to step into Syria's old shoes,
International Herald Tribune, online beschikbaar op:
http://www.iht.com/articles/2006/03/13/news/beirut.php
Statistical Centre of Iran, 2003, Households and population, by sex in rural and urban
areas, online beschikbaar op:
http://eamar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=E&no=91741&S=SS
Statistical Centre of Iran, 2004, Quantity of Minerals Production in Operating Mines by
Type of Activity, online beschikbaar op:
http://eamar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=E&no=96598&S=GW
Statistical Centre of Iran, 2005a, Iran Statistical Year Book 1383, online beschikbaar
op: http://eamar.sci.org.ir/EPlanList.aspx
Statistical Centre of Iran, 2005b, Population estimation by urban and rural areas, 2005,
online beschikbaar op: http://www.sci.org.ir/Englishold/SEL/j-shvro-84.htm
Statistical Centre of Iran, 2006, Length of Iranian borderlines, online beschikbaar op:
http://www.sci.org.ir/Englishold/SEL/F1/S1_1S.htm
Stiglitz, J., 5 april 2006, Interview with Nobel Laureate Joseph Stiglitz, Der Spiegel,
online beschikbaar op:
http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,409710,00.html
Styles, G., 2005, An Energy Perspective on Iran’s Nuclear Program, Geopolitics of
Energy, vol. 27, nr. 4, blz. 2-5.
Takeyh, R., 4 april 2006, Dialogue can stop Iran at the nuclear threshold, Financial
Times, online beschikbaar op: http://news.ft.com/cms/s/9e3c7be0-c338-11da-a381-
0000779e2340.html
Tehran Times, 13 april 2006, Rafsanjani says Iran will ‘not give in to pressure’, Tehran
Times, online beschikbaar op:
http://www.tehrantimes.com/Description.asp?Da=4/13/2006&Cat=2&Num=012
The Economist, 2005a, Is the new president truly an exterminator?, The Economist, 5
november 2005, vol. 377, nr. 8451.
The Economist, 2005b, Iran and nuclear diplomacy – Russia’s turn, The Economist, 19
november 2005, vol. 377, nr. 8453.
The Economist, 2005c, He’s even stirring up the oil ministry, The Economist, 26
november 2005, vol. 377, nr. 8454.
The Economist, 2006, Risky bargaining, The Economist, 10 juni 2006, vol. 379, nr.
8481.
The Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations, 19
november 2005, An Unnecessary Crisis – Setting the Record Straight about Iran’s
Nuclear Program, online beschikbaar op: http://www.iran-
un.org/pressreleases.php?ID=11
The University of Montana, s.d., Central and Southwest Asia, online beschikbaar op:
http://www.umt.edu/cap/
The University of Texas at Austin, 2005, Iran Maps, online beschikbaar op:
http://www.lib.utexas.edu/maps/cia05/iran_sm05.gif
Turner, M. en Dinmore, G., US plan seeks allies for sanctions on Iran, Financial Times,
online beschikbaar op: http://news.ft.com/cms/s/e9283b20-af11-11da-b04a-
0000779e2340,s01=1.html
UNDP, 2005, Human Development Report 2005, New York, UNDP.
US Congress, 15 december 1995, Iran Oil Sanctions Act of 1995, online beschikbaar
op: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.cgi?dbname=104_cong_reports&docid=f:sr187.104.pdf
US Department of Energy, s.d., Overhead view of rows of centrifuge units at the gas
centrifuge enrichment plant in Piketon, Ohio, online beschikbaar op:
http://www.doedigitalarchive.doe.gov/ImageDetailView.cfm?ImageID=100068…
=search&pageid=thumb
US Department of State, augustus 2005, Background Note: Iran, online beschikbaar op:
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5314.htm#people
US Department of State, april 2006, Country Reports on Terrorism 2005, online
beschikbaar op: http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/28_04_06_globalterror.pdf
US Nuclear Regulatory Commission, april 2005, Uranium Conversion, online
beschikbaar op: http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/ur-conversion.html
US Nuclear Regulatory Commission, september 2005, Uranium Milling, online
beschikbaar op: http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/ur-milling.html#2
Van Dale, 2006a, Onlinewoordenboek - democratie, online beschikbaar op:
http://www.vandale.be/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=democratie
Van Dale, 2006b, Onlinewoordenboek - sinteren, online beschikbaar op:
http://www.vandale.be/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=sinteren
van Ginkel, J, Neuman, H.J. en Visser C.J., 1977, Kernenergie en kernwapens, ’s
Gravenhage, Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken.
Vick, K. en Linzer, D., 7 juni 2006, Proposal Would Let Iran Enrich Uranium,
Washington Post, online beschikbaar op: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/06/06/AR2006060600685_pf.html
Windfuhr, V. en Zand, B., 22 augustus 2005, Is Iran the True Victor of the Iraq War?,
Der Spiegel, online beschikbaar op:
http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,37090,00.html
Zagorin, A., 9 mei 2006, A New Gesture From Iran?, TIME, online beschikbaar op:
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1192578,00.html

Universiteit of Hogeschool
Handelsingenieur
Publicatiejaar
2006
Share this on: