"Een machine kan bepalen wanneer en hoeveel landbouwers moeten irrigeren"

Scriptie

Wereldwijd ligt het waterverbruik in de landbouwsector rond de 70 %Het waterverbruik in de landbouw via het internet verminderen? Dat kan. Ex-studenten Elektronica-ICT Sam Decoster en Wouter Vandewalle (VIVES) zochten voor hun thesis uit hoe.

Wereldwijd ligt het waterverbruik in de landbouwsector rond de 70 %. Dit in een tijd waarin water kostbaar is en we een extreme vorm van waterschaarste willen vermijden. Studenten Sam Decoster en Wouter Vandewalle (VIVES) vroegen zich af of het internet dit verbruik kan minimaliseren en/of optimaliseren. Zij startten een proefproject bij Inagro, een bedrijf dat advies levert aan de land- en tuinbouwsector met aandacht voor economie, ecologie en de samenleving. 

Via een bestaande technologie verzamelen we gegevens van sensoren, weerstations en externe data

Decoster: "Inagro heeft al een website die telers allerhande informatie geeft over hun percelen. Zo kan je bijvoorbeeld zien welke en hoeveel insecten er op hun perceel zijn. Hierop wilden wij graag verder werken. Via een bestaande technologie kunnen we gegevens verzamelen van sensoren, weerstations en externe data. Deze data omvatten de weersomstandigheden, de vooruitzichten van het weer, de huidige staat van het gewas, de grondtemperatuur en de bodemvochtigheid. Dankzij die grote hoeveelheid data kan een machine berekenen en bepalen wanneer landbouwers al dan niet moeten irrigeren en in welke hoeveelheid."

Slimme objecten
Die data worden verwerkt in een webapplicatie die toegankelijk is voor elke teler binnen een bepaald netwerk. Via dit platform communiceren er geen personen, maar zogenaamde ‘slimme objecten’ met elkaar via het internet. Het is het centrale aanspreekpunt voor de apparaten. Het platform kan de gegevens die het krijgt van toestellen opslaan of verwerken en doorsturen naar andere toestellen die hierop moeten reageren.

Alarmsignaal
Vandewalle: "Het platform heeft ook de mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden beslissingen te nemen, zoals een alarmsignaal versturen wanneer er problemen optreden." 

Het afstudeerproject van Decoster en Vandewalle is momenteel in proefgebruik bij Inagro.


Dit artikel verscheen in Metro.

Meer weten? Raadpleeg de integrale scriptie van Sam Decoster en Wouter Vandewalle  in de scriptiebank.

Deze scriptie werd geschreven onder begeleiding van Jurgen Carlier.

Lees de scriptie hier

"Een machine kan bepalen wanneer en hoeveel landbouwers moeten irrigeren"