Hoe onderbouwd irrigeren door gebruik van Internet of Things

Sam Decoster Wouter Vandewalle
Persbericht

Hoe onderbouwd irrigeren door gebruik van Internet of Things

Wereldwijd ligt het waterverbruik in de landbouwsector gemiddeld rond de 70%. Dit in een tijd waarin water kostbaar wordt en we een extreme vorm van waterschaarste willen vermijden. Kan het internet en meer bepaalt het “Internet of Things” dit verbruik minimaliseren en/of optimaliseren? 

waterverbruik

Het internet nauwelijks weg te denken 

In onze westerse maatschappij is het internet praktisch nauwelijks nog weg te denken. Dagelijks verspillen we uren op facebook en andere sociale media, zijn we continu geconnecteerd met elkaar en blijven we van alles en iedereen op de hoogte. Maar kan dit internet, waar we niet meer zonder kunnen, ook problemen kunnen voorkomen zoals een mogelijke waterschaarste? 

Het antwoordt is heel simpel: JA! 

Hoe dan? Door gebruik te maken van “Internet of Things”. In deze scriptie wordt besproken hoe we in ons stageproject gebruik maakten van bestaande technologie om gegevens te verzamelen van sensoren, weerstations en externe data zoals het weerbericht. Aan de hand van deze grote hoeveelheid aan data kan een gefundeerde beslissing genomen worden of telers al dan niet moeten extra irrigeren en in welke hoeveelheid.

Wat is Internet of Things? 

Internet of Things is een term die gebruikt wordt wanneer er geen personen via het internet communiceren, maar zogenaamde “slimme objecten”. Deze slimme objecten zijn toestellen die beschikken over sensoren en connectie kunnen maken met het internet. Hierdoor kunnen deze objecten hun omgeving waarnemen met sensoren en deze data versturen over het internet. In deze scriptie geven we je het totale beeld van het capteren van data tot en met de visualisatie van de gecapteerde data.

Slimmere landbouw 

Door gebruik te maken van de besproken technologie kan er aan een meer ergonomische manier van landbouw gedaan worden en zo een meer verantwoorde manier van irrigeren toegepast worden. Deze verantwoorde manier van irrigeren voorkomt onnodig waterverbruik. Wat een extreme vorm van waterschaarste kan minimaliseren en een betere toekomst stimuleert. Deze slimmere landbouw is waar we naartoe moeten groeien indien we zorg willen dragen voor het bruikbare water die nu nog beschikbaar is.

Bibliografie

ASP.NET (z.j.). Geraadpleegd op 20 maart 2017, van https://www.asp.net/
Axure (z.j.). Geraadpleegd op 22 februari 2017, van https://www.axure.com
Billiet, Y. en Thoré, S. (2012). Gebruikshandleiding voor het sensornetwerk.       Rumbeke, België: Inagro 
Boer zkt. alternatief voor grondwater (2012, 26 maart). Geraadpleegd op 17 april 2017, van http://www.vilt.be/ Waterverbruik_van_de_Vlaamse_landbouw_Boer_zkt_alternatief_voor_grondwater 
Decoster, S. en Vandewalle, W. (2017). Voortraject stage/eindwerk. Rumbeke, België: Vives 
Definities voor verklarende woordenlijst. (z.j.) In Wikipedia. Geraadpleegd op april 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/(Begrip in woordenlijst). 
Google Maps JavaScript API (z.j.). Geraadpleegd op 25 april 2017, van https:// developers.google.com/maps/documentation/javascript/. 
Inagro (z.j.). Geraadpleegd op 20 februari 2017, van http://leden.inagro.be/
Inagro klima app (2017). Geraadpleegd van http://inagrocloud.cloudapp.net/
Korazon (z.j.). Geraadpleegd op 20 februari 2017, van https://www.korazon.be/
Machine Learning made in a minute (z.j.). Geraadpleegd op 9 mei 2017, van                     http://accord-framework.net/
Microsoft Azure (z.j.). Geraadpleegd op 6 maart 2017, van https://azure.microsoft.com/nl-nl/
OpenWeatherMap API (z.j.). Geraadpleegd op 25 april 2017, van https:// openweathermap.org/api. 
Peeters, B. (2013, april). MIRE Themabeschrijving Waterkwantiteit.            Geraadpleegd op 17 april 2017, van http://www.milieurapport.be/upload/main/ themabeschrijvingen/Themabeschrijving_Waterkwantiteit_april_2013_TW.pdf 
Protocol Sensornetwerk Inagro (2011). Rumbeke, België: Inagro. 
Quartz Enterprise Scheduler .NET (2017, 18 februari). Geraadpleegd op 22 maart 2017, van https://www.quartz-scheduler.net/
Regressie-analyse. (z.j.) In Wikipedia. Geraadpleegd op 9 mei 2017, van                       https://nl.wikipedia.org/wiki/Regressie-analyse
Roland. (2016, april). Piecewise regression with constraints. Geraadpleegd op 9 mei 2017, van https://stats.stackexchange.com/questions/149627/piecewise-regression-w…
 p. 88 
Rotativa 1.6.4 NuGet (2015, 24 maart). Geraadpleegd op 22 maart 2017, van https:// www.nuget.org/packages/Rotativa
Sensornetwerk lokale administratiemodule. (z.j.). Geraadpleegd op 14 februari 2017, van http://sensornetwerk.inagro.be/overzicht/Login.aspx
Teach, Learn and make with Raspberry Pi (z.j.). Geraadpleegd op 27 maart 2017, van     https://www.raspberrypi.org/
Thoré, S. (2011). Sensornetwerk Cleantech in de praktijk. [Presentatie] Rumbeke, België: Inagro 
Windows 10 IoT Core (z.j.). Geraadpleegd op 30 maart 2017, van                https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot
Yahoo Weather API (z.j.). Geraadpleegd op 3 april 2017, van https://developer.yahoo.com/ weather/. 

Universiteit of Hogeschool
Elektronica-ICT afstudeerrichting ICT
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Jurgen Carlier
Kernwoorden
Share this on: