Bachelorprijs

Bachelorprijs

 

Deelprijs voor professionele bachelorproeven (hogescholen)

Sinds 2016 richt de Vlaamse Scriptieprijs specifiek voor deelnemende professionele bachelors een extra prijs in: de Bachelorprijs.

Professionele bachelors dingen binnen de Vlaamse Scriptieprijs mee naar alle prijzen, dat wil zeggen zowel de Vlaamse Scriptieprijs (hoofdprijs), als alle deelprijzen. De Bachelorprijs bekroont de bachelorproef die naast een duidelijke nieuwswaarde en journalistieke bruikbaarheid -dé criteria voor de Vlaamse Scriptieprijs- ook het beste blijk geeft van een innoverend karakter en sterk inzetbaar is in het werkveld.

Wat kan je winnen?Sarah Vanden Bremt wint in 2023

De winnaar gaat naar huis met een prijs ter waarde van 1.500 euro. Iedere deelnemer krijgt bovendien een eigen pagina in de Vlaamse Scriptiebank, een mooi visitekaartje voor de toekomstige carrière.

 

Hoe kan je deelnemen?

Inschrijven voor de Bachelorprijs gaat automatisch via een inschrijving voor de Vlaamse Scriptieprijs. 
 

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de Vlaamse hogescholen en experten uit diverse sectoren uit het werkveld (onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven, ...).
 

Criteria Bachelorprijs

  • Nieuwswaarde (relevantie, originaliteit, actualiteitswaarde, ...)
  • Journalistieke bruikbaarheid (schrijf- en taalvaardigheid, schrijfstijl, opbouw, ...)
  • Innoverend karakter (in onderwerp en/of aanpak) 
  • Inzetbaarheid in het werkveld

 

Winnaars voorbije edities

Hieronder vind je een overzicht van alle oud-winnaars van de Bachelorprijs sinds 2016.