Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Genererende functie methode voor optieprijs geïnduceerde verdelingen

Nick Verhelst
Een andere kijk op de financiële markten:De genererende functie methode voor optieprijs geïnduceerde verdelingenNick Verhelst (Promotor: Prof. dr. Jacques Tempere)[i]Master in de fysica, Universiteit Antwerpen, Groenenborgerlaan 171, B-2020 Antwerpen(Datum: 4 augustus 2014)Algemeen zijn er twee manieren om naar de financiële markten te kijken. Aan de ene kant kan er gekeken worden naar de markten zelf. Aan de andere kant kan men ook kijken naar afgeleide producten (producten gebaseerd op de marktprijzen).