DOES CRITICAL MASS LEAD TO CRITICAL ACTION? Impact of female parliamentarians on climate policymaking in EU Member States

Precious Unegbu
Persbericht

VROUWEN IN MILIEUBESLUITVORMING HET ONTBREKENDE ELEMENT IN HET KLIMAATVRAAGSTUK?

Vrouwen en klimaatactie

image 660
Binnen academische kringen en onder beleidsmakers heerst een overeenstemming: vrouwen in besluitvormingsposities zijn cruciaal voor het tot stand brengen van effectiever beleidsmaatregelen over onderwerpen zoals abortus, kinderopvang en gender-gerelateerd geweld. Er is echter geen duidelijke consensus over hoe vrouwen in de politiek kunnen bijdragen aan strengere milieu en klimaat beleid. Opvallend is dat hoewel vrouwen de voortouw nemen in klimaatactie en -activisme, ze ondervertegenwoordigd zijn in de milieubesluitvorming van EU-landen. Wereldwijd is slechts 15% van de milieuministers vrouw en in Europa is dit ongeveer 26%. De redenen voor deze lage percentages zijn onduidelijk gezien de onmisbare rol van vrouwen in klimaatbesluitvorming bewezen is. De deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming heeft geresulteerd in een lagere kooldioxide-uitstoot en ambitieuzere klimaatbesluiten. In zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden spelen vrouwen nog steeds een belangrijke rol bij de invoering van groene technologieën, het leiden van discussies over klimaatverandering op internationaal niveau en bevorderen ze de implementatie van meer duurzame bedrijfspraktijken in bestuurskamers van grote bedrijven.

Relatie tussen het aantal vrouwen in het parlement en strenge klimaatbeleid.

Deze grafiek geeft de relatie weer tussen het aantal vrouwen in parlementen en het klimaatbeleid in EU-lidstaten. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt er een sterke relatie te bestaan tussen het aantal vrouwen in parlementen van EU-lidstaten en het klimaatbeleid. Zoals de bovenstaande grafiek laat zien, scoren landen met meer vrouwen in het parlement over het algemeen hoger op de klimaatbeleidsindex.

image 658

Impact van partij ideologie

De positieve relatie tussen het aantal vrouwen in het parliament en strikte klimaatbeleid wordt echter bemiddeld door partij-ideologie. Om te begrijpen hoe het aantal vrouwen in parlementen van EU lidstaten kan bijdragen aan strikte klimaatbeleidsmaatregelen, onderzocht ik de parlementaire debatten over klimaatbeleid en het milieu in België, Ierland en Nederland. De resultaten laten zien dat wanneer rekening wordt gehouden met partij-ideologie, er geen werkelijk genderverschil is in steun voor strikte klimaatbeleidsmaatregelen. Parliamentsleden van linkse politieke partijen drongen over het algemeen meer aan op strengere en onmiddellijke klimaatactie dan hun rechtse tegenhangers. Echter waren er enkegenderverschillen in welke aspecten van een specifiek beleidsinitiatief werden ondersteund. Zo benadrukten vrouwelijke parlementsleden van de Groene Partij in het Nederlandse parlement bijvoorbeeld de behoefte aan betere biodiversiteitsbescherming vanuit intrinsieke waarde, terwijl mannelijke parlementsleden het belang van biodiversiteit voor landbouw en veeteelt benadrukten.

Bibliografie

Bibliography
Adger, WN., Agrawal, S., Mirza, M., Conde, C., O’Brien, K., Pulhin, J.M., Pulwarty, R.S., Smit, B., &
Takahashi, K. (2007). Assessment of adaptation practices, options, constraints, and
capacity. Cambridge University Press EBooks, 719–743.
Agarwal, B. (1992). The Gender and Environment Debate: Lessons from India. Feminist Studies, 18(1),
119. https://doi.org/10.2307/3178217
Agarwal, B. (2019). The Gender and Environment Debate: Lessons from India. Population and
Environment, 87–124. https://doi.org/10.4324/9780429302602-6
Allison, P. D. (2009). Fixed Effects Regression Models. SAGE Publications.
Alston, M. (2014). Gender mainstreaming and climate change. Women’s Studies International Forum, 47,
287–294. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2013.01.016
Anderson, B., Böhmelt, T., & Ward, H. (2017). Public opinion and environmental policy output: a crossnational analysis of energy policies in Europe. Environmental Research Letters, 12(11),
114011. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa8f80
Andeweg, R. B., & Thomassen, J. J. (2011). Pathways to party unity: Sanctions, loyalty, homogeneity and
division of labour in the Dutch parliament. Party Politics, 17(5), 655–
672. https://doi.org/10.1177/1354068810377188
Arora-Jonsson, S. (2011). Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate
change. Global Environmental Change, 21(2), 744–
751. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.01.005
Arora-Jonsson, S. (2014). Forty years of gender research and environmental policy: Where do we
stand? Women’s Studies International Forum, 47, 295–
308. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2014.02.009
Aryal, J. P., Sapkota, T. B., Rahut, D. B., Gartaula, H. N., & Stirling, C. (2022). Gender and climate change
adaptation: A case of Ethiopian farmers. Natural Resources Forum, 46(3), 263–
288. https://doi.org/10.1111/1477-8947.12259
Asongu, S. A., & Salahodjaev, R. (2022). Do female parliamentarians improve environmental quality?
Cross-country evidence: AGDI Working Paper. African Governance and Development Institute
(AGDI), WP/22/001. https://doi.org/10.2139/ssrn.3999090
Assan, E., Suvedi, M., Schmitt Olabisi, L., & Allen, A. (2018). Coping with and Adapting to Climate
Change: A Gender Perspective from Smallholder Farming in Ghana. Environments, 5(8),
86. https://doi.org/10.3390/environments5080086
Austin, K. F., & Banashek, C. (2018). Gender Inequality and Environmental Well-Being: A Cross-National
Investigation of Ecosystem Vitality and Environmental Health. Sustainability in
Environment, 3(3), 257. https://doi.org/10.22158/se.v3n3p25766
Azad, A. K., Hossain, K. M., & Nasreen, M. (2013). Flood-induced vulnerabilities and problems
encountered by women in northern Bangladesh. International Journal of Disaster Risk
Science, 4(4), 190–199. https://doi.org/10.1007/s13753-013-0020-z
Baltagi, B. H., Jung, B., & Song, S. H. (2010). Testing for heteroskedasticity and serial correlation in a
random effects panel data model. Journal of Econometrics, 154(2), 122–
124. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2009.04.009
Beckwith, K. (2011). Interests, Issues, and Preferences: Women’s Interests and Epiphenomena of
Activism. Politics &Amp; Gender, 7(03), 424–429. https://doi.org/10.1017/s1743923x11000195
Beckwith, K., & Cowell-Meyers, K. (2007). Sheer Numbers: Critical Representation Thresholds and
Women’s Political Representation. Perspectives on Politics, 5(03),
553. https://doi.org/10.1017/s153759270707154x
Bedsworth, L., & Hanak, E. (2013). Climate policy at the local level: Insights from California. Global
Environmental Change-Human and Policy Dimensions, 23(3), 664–
677. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.02.004
Bee, B. A. (2014). “Si no comemos tortilla, no vivimos:” women, climate change, and food security in
central Mexico. Agriculture and Human Values, 31(4), 607–620. https://doi.org/10.1007/s10460-
014-9503-9
Bee, B. A. (2016). Power, perception, and adaptation: Exploring gender and social–environmental risk
perception in northern Guanajuato, Mexico. Geoforum, 69, 71–
80. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.12.006
Behrman, J. A., Bryan, E., & Goh, A. (2014). Gender, Climate Change, and Group-Based Approaches to
Adaptation. In International Food Policy Research Institute. IFPRI. Retrieved December 28, 2022,
from https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/128766…
Bennett, V. (2019, November 27). 2019, the year the world woke up to climate change. European Bank for
Development and Reconstruction. Retrieved April 22, 2023,
from https://www.ebrd.com/news/2019/2019-the-year-the-world-woke-up-to-clima…
Bhadwal, S., Sharma, G., Gorti, G., & Sen, S. M. (2019). Livelihoods, gender and climate change in the
Eastern himalayas. Environmental Development, 31, 68–
77. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2019.04.008
Blocker, T. J., & Eckberg, D. L. (1989). Environmental issues as women's issues: General concerns and
local hazards. Social Science Quarterly, 70(3), 586. https://www.proquest.com/scholarlyjournals/environmental-issues-as-wome…
Blocker, T. J., & Eckberg, D. L. (1997). Gender and Environmentalism: Results from the 1993 General
Social Survey. Social Science Quarterly, 78(4), 841–858.
Bord, R. J., & O’connor, R. E. (1997). The gender gap in environmental attitudes : The case of perceived
vulnerability to risk : Research on the environment. Social Science Quarterly, 78(4), 830–840.
Boyd, E. (2002). The Noel Kempff project in Bolivia: Gender, power, and decision-making in climate
mitigation. Gender &Amp; Development, 10(2), 70–77. https://doi.org/10.1080/1355207021590567
Bratton, K. A. (2005). Critical Mass Theory Revisited: The Behavior and Success of Token Women in
State Legislatures. Politics &Amp; Gender, 1(01). https://doi.org/10.1017/s1743923x0505004x
Bratton, K. A., & Ray, L. P. (2002). Descriptive Representation, Policy Outcomes, and Municipal DayCare Coverage in Norway. American Journal of Political Science, 46(2),
428. https://doi.org/10.2307/3088386
Brink, H. (1993). Validity and reliability in qualitative
research. Curationis, 16(2). https://doi.org/10.4102/curationis.v16i2.1396
Brody, S. D., Zahran, S., Vedlitz, A., & Grover, H. (2007). Examining the Relationship Between Physical
Vulnerability and Public Perceptions of Global Climate Change in the United States. Environment
and Behavior, 40(1), 72–95. https://doi.org/10.1177/0013916506298800
Brough, A. R., Wilkie, J. E. B., Ma, J., Isaac, M. S., & Gal, D. (2016). Is Eco-Friendly Unmanly? The
Green-Feminine Stereotype and Its Effect on Sustainable Consumption. Journal of Consumer
Research, 43(4), 567–582. https://doi.org/10.1093/jcr/ucw044
Brown, H. P. (2011). Gender, climate change and REDD+ in the Congo Basin forests of Central
Africa. International Forestry Review, 13(2), 163–
176. https://doi.org/10.1505/146554811797406651
Buckingham, S. (2010). Call in the women. Nature, 468(7323), 502–502. https://doi.org/10.1038/468502a
Burck, J., Uhlich, T., Bals, C., Höhne, N., & Nascimento, L. (2022). Climate Change Performance Index.
In CCPI. Germanwatch. Retrieved March 6, 2023, from https://ccpi.org
Bush, S. E., & Zetterberg, P. (2021). Gender Quotas and International Reputation. American Journal of
Political Science, 65(2), 326–341. https://doi.org/10.1111/ajps.12557
climate policies. Cambridge Review of International Affairs, 27(4), 680–
698. https://doi.org/10.1080/09557571.2014.960507
Social Survey. Social Science Quarterly, 78(4), 841–858. http://www.jstor.org/stable/42863735
vulnerability to risk: Research on the environment. Social Science Quarterly, 78(4), 830–840.
Calise, M. (1994). The Italian Particracy: Beyond President and Parliament. Political Science
Quarterly, 109(3), 441. https://doi.org/10.2307/2152613
Caruth, G. D. (2013). Demystifying Mixed Methods Research Design: A Review of the
Literature. Mevlana International Journal of Education, 3(2), 112–
122. https://doi.org/10.13054/mije.13.35.3.2
Cannon, T. (2002). Gender and climate hazards in Bangladesh. Gender &Amp; Development, 10(2), 45–
50. https://doi.org/10.1080/13552070215906
CAN Europe. (2018). Off target: Ranking of EU countries’ ambition and progress in fighting climate
change. In caneurope.org. Retrieved May 11, 2023,
from https://caneurope.org/content/uploads/2018/06/CAN_Off-target_report_FIN…
Caprioli, M. (2000). Gendered Conflict. Journal of Peace Research, 37(1), 51–
68. https://doi.org/10.1177/002234330003700100368
CARO. (n.d.). National Climate Change Polices. caro.ie. Retrieved May 11, 2023,
from https://www.caro.ie/knowledge-hub/general-information/climate-change-po…
Casula, M., Rangarajan, N., & Shields, P. M. (2021). The potential of working hypotheses for deductive
exploratory research. Quality & Quantity, 55(5), 1703–1725. https://doi.org/10.1007/s11135-020-
01072-9
Caul, M. (1999). Women’s Representation in Parliament. Party Politics, 5(1), 79–
98. https://doi.org/10.1177/1354068899005001005
Celis, K. (2006). Substantive Representation of Women: The Representation of Women’s Interests and the
Impact of Descriptive Representation in the Belgian Parliament (1900–1979). Journal of Women,
Politics &Amp; Policy, 28(2), 85–114. https://doi.org/10.1300/j501v28n02_04
Celis, K. (2008). Studying women’s substantive representation in legislatures: when representative acts,
contexts and women’s interests become important. Representation, 44(2), 111–
123. https://doi.org/10.1080/00344890802079516
Celis, K., & Childs, S. (2012). The Substantive Representation of Women: What to Do with Conservative
Claims? Political Studies, 60(1), 213–225. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2011.00904.x
Celis, K., Childs, S., Kantola, J., & Krook, M. L. (2014). Constituting Women’s Interests through
Representative Claims. Politics & Gender, 10(02), 149–
174. https://doi.org/10.1017/s1743923x14000026
Chen, C., Kirabaeva, K., Minnett, D. N., Parry, I. W., Massetti, E., Tim, T., Von Thadden-Kostopoulos, S.,
& Dolphin, G. (2023). Assessing Recent Climate Policy Initiatives in the: NETHERLANDS.
International Monetary Fund.
Civic Nation. (n.d.). Ireland. Retrieved May 11, 2023, from https://civic-nation.org/?country=612
Cohen, M. G. (2015). Gendered Emissions: Counting Greenhouse Gas Emissions by Gender and Why it
Matters. Alternate Routes: A Journal of Critical Social Research, 25. Retrieved from
https://www.alternateroutes.ca/index.php/ar/article/view/20595
Commission on the Status of Women. (2008). Emerging issues, trends and new approaches to issues
affecting the situation of women or equality between women and men. In un.org. United Nations.
Retrieved May 12, 2023, from
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/issuespapers/Gender%20and%2…
nge%20paper%20final.pdf
Crossman, A. (2019, July 25). What Is Normal
Distribution? ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/what-is-normal-distribution-3026707
Dali Eireann Debates. (2019). [Dataset; Oireachtas]. https://www.oireachtas.ie
Dahlerup, D. (1988). From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics. Scandinavian
Political Studies, 11(4), 275–298. https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.1988.tb00372.x
Dankelman, I., & Davidson, J. (1988). Women and the Environment in the Third World: Alliance for the
Future (IUCN Sustainable Development Series) (First edition.). Earthscan Publications Ltd.

Davidson, D. J., & Freudenburg, W. R. (1996). Gender and Environmental Risk Concerns. Environment
and Behavior, 28(3), 302–339. https://doi.org/10.1177/0013916596283003
De kamer.be. (2019). Parlementaire stukken - Zittingsperiode
54 [Dataset]. https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm…
tdocument.cfm?legislat=54
De Mulder, J. (2005). Building a climate policy in Belgium: flexible mechanisms in a flexible state? Elni
Review. https://doi.org/10.46850/elni.2005.004
De Winter, L., & Dumont, P. (2006). Do Belgian parties undermine the democratic chain of
delegation? West European Politics, 29(5), 957–976. https://doi.org/10.1080/01402380600968844
Debus, M., & Hansen, M. E. (2014). Representation of Women in the Parliament of the Weimar Republic:
Evidence from Roll Call Votes. Politics &Amp; Gender, 10(03), 341–
364. https://doi.org/10.1017/s1743923x1400021x
Denton, F. (2002). Climate change vulnerability, impacts, and adaptation: Why does gender
matter? Gender &Amp; Development, 10(2), 10–20. https://doi.org/10.1080/13552070215903
Depauw, S., & Martin, S. (2008). Legislative party discipline and cohesion in comparative perspective. In
Intra-party politics and coalition governments (pp. 119-136). Routledge.
Diamond, I., & Hartsock, N. (1981). Beyond Interests in Politics: A Comment on Virginia Sapiro’s “When
Are Interests Interesting? The Problem of Political Representation of Women.” American Political
Science Review, 75(3), 717–721. https://doi.org/10.2307/1960963
Dietary Assessment Primer. (n.d.). Learn More about Normal Distribution | Dietary Assessment Primer.
Retrieved March 16, 2023, from https://dietassessmentprimer.cancer.gov/learn/distribution.html
Djoudi, H., & Brockhaus, M. (2011). Is adaptation to climate change gender neutral? Lessons from
communities dependent on livestock and forests in northern Mali. International Forestry
Review, 13(2), 123–135. https://doi.org/10.1505/146554811797406606
Dodson, J., Dérer, P., Cafaro, P., & Götmark, F. (2020). Population growth and climate change: Addressing
the overlooked threat multiplier. Science of the Total Environment, 748,
141346. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141346
Dolan, J. (1998). Support for Women’s Interests in the 103rd Congress. Women & Politics, 18(4), 81–
94. https://doi.org/10.1300/j014v18n04_05
Dupont, C. (2020). Is België te complex voor een effectief klimaatbeleid. SAMENLEVING EN
POLITIEK, 27(4), 45–51.
Dymén, C., Langlais, R., & Cars, G. (2013). Engendering Climate Change: The Swedish Experience of a
Global Citizens Consultation. Journal of Environmental Policy &Amp; Planning, 16(2), 161–
181. https://doi.org/10.1080/1523908x.2013.824379
Press. https://doi.org/10.1515/9780691212982
Economist Intelligence. (2022). Democracy Index 2022: Frontline democracy and the battle for Ukraine.
In Economist Intelligence. Retrieved March 9, 2023,
from https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/70
EIGE. (n.d.). Decision-making in environment and climate change: women woefully under-represented in
the EU Member States.
Eisler, A. D., Eisler, H., & Yoshida, M. (2003). Perception of human ecology: cross-cultural and gender
comparisons. Journal of Environmental Psychology, 23(1), 89–101. https://doi.org/10.1016/s0272-
4944(02)00083-x
Ergas, C., & York, R. (2012). Women’s status and carbon dioxide emissions: A quantitative cross-national
analysis. Social Science Research, 41(4), 965–
976. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.03.008
Eriksen, S. H., Brown, K., & Kelly, P. M. (2005). The dynamics of vulnerability: locating coping strategies
in Kenya and Tanzania. The Geographical Journal, 171(4), 287–
305. https://doi.org/10.1111/j.1475-4959.2005.00174.x
Euronews. (2021, March 2). Why does gender inequality in Europe still
exist? Euronews. https://www.euronews.com/next/2021/02/24/why-does-gender-inequality-ine…
European Commission. (2019). Communication from the Commission: The European Green Deal. In Eurlex(COM(2019) 640 final). Retrieved March 3, 2023, from https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=CO…
European Commission. (2020). Communication from the Commission to the European parliament, the
council, the European economic and social committee, and the committee of the regions: A Union
of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025. In eur-lex.europa.eu (COM (2020) 152 final).
Retrieved March 3, 2023, from https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
European Commission. (2021). Special Eurobarometer 514. In European Union (ML-03-21-256-EN-N).
Retrieved March 9, 2023, from https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
European Commission. (n.d.). Types of EU law. Retrieved March 3, 2023,
from https://commission.europa.eu/law/law-making-process/types-eu-law_en
European Committee of the Regions. (n.d.). Netherlands intro. portal.cor.europa.eu. Retrieved May 7,
2023, from https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Netherlands-intro.aspx
European Institute for Gender Equality. (2023). National parliaments: presidents and members.
eige.europa.eu. Retrieved May 4, 2023, from https://eige.europa.eu/genderstatistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__w…-
Q4/geo:NL/sex:M,W/UNIT:NR/POSITION:MEMB_PARL/EGROUP:PARL_UPPER
European Institute for Gender Equality. (n.d.). gender equality. https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1168
European Parliament. (2012). The gender inequalities in the European Union. The Gender Inequalities in
the European Union. https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/beheard/eurobarometer…
European Union. (n.d.). Single market, capital markets union | European Union. https://europeanunion.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/si…
Eurostat. (2023). Seats held by women in national parliaments and governments [Dataset]. In Sustainable
Development
Indicators. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_50/default/table?…
Farzin, Y. H., & Bond, C. A. (2006). Democracy and environmental quality. Journal of Development
Economics, 81(1), 213–235. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2005.04.003
Few, R. (2007). Health and climatic hazards: Framing social research on vulnerability, response and
adaptation. Global Environmental Change, 17(2), 281–
295. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.11.001
Flynn, J., Slovic, P., & Mertz, C. K. (1994). Gender, Race, and Perception of Environmental Health
Risks. Risk Analysis, 14(6), 1101–1108. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1994.tb00082.x
FOD Volksgezondheid. (2019). Belgisch klimaatbeleid. Klimaat.be. Retrieved April 12, 2023,
from https://klimaat.be/klimaatbeleid/belgisch
Franceschet, S., & Piscopo, J. M. (2008). Gender Quotas and Women’s Substantive Representation:
Lessons from Argentina. Politics &Amp;
Gender, 4(03). https://doi.org/10.1017/s1743923x08000342
Fraune, C. (2016). The politics of speeches, votes, and deliberations: Gendered legislating and energy
policymaking in Germany and the United States. Energy Research &Amp; Social Science, 19,
134–141. https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.06.007
Fredriksson, P. G., & Neumayer, E. (2013). Democracy and climate change policies: Is history
important? Ecological Economics, 95, 11–19. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.08.002
Fredriksson, P. G., & Wang, L. (2011). Sex and environmental policy in the U.S. House of
Representatives. Economics Letters, 113(3), 228–
230. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.07.019
Gaard, G. (2015). Ecofeminism and climate change. Women’s Studies International Forum, 49, 20–
33. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.02.004
Gallagher, M., & Mitchell, P. (2005). The Politics of Electoral Systems. In Oxford University Press
eBooks. https://doi.org/10.1093/0199257566.001.0001
Ganivet, E. (2020). Growth in human population and consumption both need to be addressed to reach an
ecologically sustainable future. Environment, Development and Sustainability, 22(6), 4979–
4998. https://doi.org/10.1007/s10668-019-00446-w
Gerd Johnsson-Latham. (2007). A study on gender equality as a prerequisite for sustainable development:
Report to the Environment Advisory Council, 2. In gtkp.com. The Environment Advisory Council:
Ministry of the Environment. https://www.gtkp.com/assets/uploads/20100111-101116-1356-
Gender%20equality%20for%20sustainable%20development.pdf
Germanwatch e.V. (2022, November 14). Climate Change Performance Index. Climate Change
Performance Index | the Climate Change Performance Index (CCPI) Is a Scoring System Designed
to Enhance Transparency in International Climate Politics. https://ccpi.org/methodology/
Germanwatch. (n.d.). CCPI Results 2007-2023 [Dataset].72
Global Data Lab. (n.d.). Mean Years Schooling [Dataset]. In Subnational
HDI (v7.0). https://globaldatalab.org/shdi/metadata/msch/
Grandi, F. (2021, November 9). Climate change is an emergency for everyone, everywhere. UNHCR.
Retrieved May 12, 2023, from https://www.unhcr.org/news/stories/climate-change-emergencyeveryone-eve…
Green Climate Fund. (n.d.). Green Climate Fund. Green Climate Fund. Retrieved April 10, 2023,
from https://www.greenclimate.fund/
Green, D. R. (2003). The Effects of Member Gender and Constituency Characteristics on Southern
Congressional Voting Behavior, 1972-2000. Politics &Amp; Policy, 31(1), 80–
104. https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2003.tb00888.x
Grey, S. (2006). Numbers and Beyond: The Relevance of Critical Mass in Gender Research. Politics
&Amp; Gender, 2(04). https://doi.org/10.1017/s1743923x06221147
Grossmann, M., & Hopkins, D. A. (2015). Ideological Republicans and Group Interest Democrats: The
Asymmetry of American Party Politics. Perspectives on Politics, 13(1), 119–
139. https://doi.org/10.1017/s1537592714003168
Halunga, A. G., Orme, C. D., & Yamagata, T. (2017). A heteroskedasticity robust Breusch–Pagan test for
Contemporaneous correlation in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 198(2),
209–230. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2016.12.005
Hansson, S.O (2007). Gender Issues in climate adaptation. FOI-R-2351—SE
Happaerts, S., Schunz, S., & Bruyninckx, H. (2012). Federalism and Intergovernmental Relations: The
Multi-Level Politics of Climate Change Policy in Belgium. Journal of Contemporary European
Studies, 20(4), 441–458. https://doi.org/10.1080/14782804.2012.737662
Hemmati, M., & Röhr, U. (2009). Engendering the climate-change negotiations: experiences, challenges,
and steps forward. Gender &Amp; Development, 17(1), 19–
32. https://doi.org/10.1080/13552070802696870
Heale, R., & Twycross, A. (2015). Validity and reliability in quantitative studies. Evidence-Based
Nursing, 18(3), 66–67. https://doi.org/10.1136/eb-2015-102129
Hoechle, D. (2007). Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-Sectional Dependence. Stata
Journal, 7(3), 281–312. https://doi.org/10.1177/1536867x0700700301
Homola, J. (2021). The Effects of Women’s Descriptive Representation on Government
Behavior. Legislative Studies Quarterly, 47(2), 295–308. https://doi.org/10.1111/lsq.12330
House of Representatives. (n.d.). Parliamentary Parties. Retrieved May 7, 2023,
from https://www.houseofrepresentatives.nl/members_of_parliament/parliamenta…
Huyer, S., Acosta, M., Gumucio, T., & Ilham, J. I. J. (2020). Can we turn the tide? Confronting gender
inequality in climate policy. Gender &Amp; Development, 28(3), 571–
591. https://doi.org/10.1080/13552074.2020.183681773
IMF. (2019, June 15). Gross Domestic Product: An Economy’s
All. https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/…
Jackson, C. (1993). Doing what comes naturally? Women and environment in development. World
Development, 21(12), 1947–1963. https://doi.org/10.1016/0305-750x(93)90068-k
James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An Introduction to Statistical Learning: with
Applications in R. Springer Science & Business Media.
Jeffs, N. (2022, January 18). Why women’s leadership is key to climate action. China
Dialogue. https://chinadialogue.net/en/climate/why-womens-leadership-is-key-to-cl…
Jones, M. P. (1997). Legislator Gender and Legislator Policy Priorities in the Argentine Chamber of
Deputies and the United States House of Representatives. Policy Studies Journal, 25(4), 613–
629. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1997.tb00045.x
Jost, C., Kyazze, F., Naab, J., Neelormi, S., Kinyangi, J., Zougmore, R., Aggarwal, P., Bhatta, G.,
Chaudhury, M., Tapio-Bistrom, M. L., Nelson, S., & Kristjanson, P. (2015). Understanding gender
dimensions of agriculture and climate change in smallholder farming communities. Climate and
Development, 8(2), 133–144. https://doi.org/10.1080/17565529.2015.1050978
Júlio, P., & Tavares, J. (2017). The Good, the Bad and the Different: Can Gender Quotas Raise the Quality
of Politicians? Economica, 84(335), 454–479. https://doi.org/10.1111/ecca.12222
Kahan, D. M., Braman, D., Gastil, J., Slovic, P., & Mertz, C. K. (2007). Culture and Identity-Protective
Cognition: Explaining the White-Male Effect in Risk Perception. Journal of Empirical Legal
Studies, 4(3), 465–505. https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2007.00097.x
Kanter, R. M. (1977). Men and Women of the Corporation. Industrial and Labor Relations Review, 31(3),
412. https://doi.org/10.2307/2522922
Kasperowicz, R. (2015). Economic growth and CO2 emissions: the ECM analysis. Journal of International
Studies, 8(3), 91–98. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2015/8-3/7
Khan, A. A., Rana, I. A., & Nawaz, A. (2020). Gender-based approach for assessing risk perception in a
multi-hazard environment: A study of high schools of Gilgit, Pakistan. International Journal of
Disaster Risk Reduction, 44, 101427. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101427
King, R. F., & Borchardt, A. (1994). Red and Green: Air Pollution Levels and Left Party Power in OECD
Countries. Environment and Planning C: Government and Policy, 12(2), 225–
241. https://doi.org/10.1068/c120225
Knill, C., Debus, M., & Heichel, S. (2010). Do parties matter in internationalised policy areas? The impact
of political parties on environmental policy outputs in 18 OECD countries, 1970-2000. European
Journal of Political Research, 49(3), 301–336. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.01903.x
Koch, M. T., & Fulton, S. A. (2011). In the Defense of Women: Gender, Office Holding, and National
Security Policy in Established Democracies. The Journal of Politics, 73(1), 1–
16. https://doi.org/10.1017/s002238161000082474
Kostenko, V., Kuzmuchev, P. A., & Ponarin, E. (2016). Attitudes towards gender equality and perception
of democracy in the Arab world. Democratization, 23(5), 862–
891. https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1039994
(2022). Achieving the SDGs: Europe’s Compass in a Multipolar World. Europe Sustainable
Development Report 2022. SDSN and SDSN Europe. Paris, France.
Ladrech, R., & Little, C. (2019). Drivers of political parties’ climate policy preferences: lessons from
Denmark and Ireland. Environmental Politics, 28(6), 1017–
1038. https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1625157
Lafortune, G., Fuller, G., Bermont-Diaz, L., Kloke-Lesch, A., Koundouri, P., & Riccaboni, A
Leach, M. (1992). Gender and the environment: Traps and opportunities. Development in Practice, 2(1),
12–22. https://doi.org/10.1080/096145249100076511
Li, Q., & Reuveny, R. (2006). Democracy and Environmental Degradation. International Studies
Quarterly, 50(4), 935–956. https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2006.00432.x
Liu, S. (2020). Interactions between industrial development and environmental protection dimensions of
Sustainable Development Goals (SDGs): Evidence from 40 countries with different income
levels. Environmental & Socio-economic Studies, 8(3), 60–67. https://doi.org/10.2478/environ-
2020-0018
Lovenduski, J. (2001). Women and Politics: Minority Representation or Critical Mass? Parliamentary
Affairs, 54(4), 743–758. https://doi.org/10.1093/parlij/54.4.743
Lovenduski, J., & Norris, P. (2003). Westminster Women: The Politics of Presence. Political
Studies, 51(1), 84–102. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00414
Lv, Z., & Deng, C. (2019). Does women’s political empowerment matter for improving the environment?
A heterogeneous dynamic panel analysis. Sustainable Development, 27(4), 603–
612. https://doi.org/10.1002/sd.1926
MacDonald, W. L., & Hara, N. (1994). Gender differences in environmental concern among college
students. Sex Roles, 31–31(5–6), 369–374. https://doi.org/10.1007/bf01544595
McAllister, I., & Studlar, D. T. (1992). Gender and Representation among Legislative Candidates in
Australia. Comparative Political Studies, 25(3), 388–
411. https://doi.org/10.1177/0010414092025003005
Magnusdottir, G. L., & Kronsell, A. (2015). The (In)Visibility of Gender in Scandinavian Climate PolicyMaking. International Feminist Journal of Politics, 17(2), 308–
326. https://doi.org/10.1080/14616742.2014.896661
Magnusdottir, G. L., & Kronsell, A. (2016). The Double Democratic Deficit in Climate Policy-making by
the EU Commission. Femina politica – Zeitschrift Für Feministische Politikwissenschaft, 25(2),
64–77. https://doi.org/10.3224/feminapolitica.v25i2.25353
Managi, S., Hibiki, A., & Tsurumi, T. (2009). Does trade openness improve environmental
quality? Journal of Environmental Economics and Management, 58(3), 346–
363. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2009.04.00875
Mansbridge, J. (1999). Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent
“Yes.” The Journal of Politics, 61(3), 628–657. https://doi.org/10.2307/2647821
Mansbridge, J. (2005). Quota Problems: Combating the Dangers of Essentialism. Politics &
Gender, 1(04). https://doi.org/10.1017/s1743923x05220196
Mavisakalyan, A., & Tarverdi, Y. (2019). Gender and climate change: Do female parliamentarians make
difference? European Journal of Political Economy, 56, 151–
164. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.08.001
McCright, A. M. (2010). The effects of gender on climate change knowledge and concern in the American
public. Population and Environment, 32(1), 66–87. https://doi.org/10.1007/s11111-010-0113-1
McCright, A. M., & Dunlap, R. E. (2011). Cool dudes: The denial of climate change among conservative
white males in the United States. Global Environmental Change, 21(4), 1163–
1172. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.06.003
McCue, C. (2007). Data. Elsevier EBooks, 67–92. https://doi.org/10.1016/b978-075067796-7/50027-1
McKinney, L. A., & Fulkerson, G. M. (2015). Gender Equality and Climate Justice: A Cross-National
Analysis. Social Justice Research, 28(3), 293–317. https://doi.org/10.1007/s11211-015-0241-y
McKune, S. L., Borresen, E. C., Young, A. G., Auria Ryley, T. D., Russo, S. L., Diao Camara, A.,
Coleman, M., & Ryan, E. P. (2015). Climate change through a gendered lens: Examining livestock
holder food security. Global Food Security, 6, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2015.05.001
Meyer, A. G. (2015). Does education increase pro-environmental behavior? Evidence from
Europe. Ecological Economics, 116, 108–121. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.04.018
Ministry of Economic Affairs and Climate. (2020). Klimaatplan 2021-2030. open.overheid.nl. Retrieved
May 7, 2023, from https://open.overheid.nl/documenten/ronl-c66c8a00-ac14-4797-a8ea-
973a98c5bee0/pdf
Mitchell, T., Tanner, T., & Lussier, K. (2007). ‘We know what we need’: South Asian women speak out on
climate change adaptation. ActionAid.
Mohai, P. (1997). Gender Differences In The Perception Of Most Important Environmental
Mummolo, J., & Peterson, E. J. (2018). Improving the Interpretation of Fixed Effects Regression
Results. Political Science Research and Methods, 6(4), 829–
835. https://doi.org/10.1017/psrm.2017.44
Murray, R. (2014). Quotas for Men: Reframing Gender Quotas as a Means of Improving Representation for
All. American Political Science Review, 108(3), 520–
532. https://doi.org/10.1017/s0003055414000239
Problems. Race, Gender & Class, 5(1), 153–169. http://www.jstor.org/stable/41674853
Neas, S., Ward, A., & Bowman, B. F. (2022). Young people’s climate activism: A review of the
literature. Frontiers in Political Science, 4. https://doi.org/10.3389/fpos.2022.940876
Nelson, V., Meadows, K., Cannon, T., Morton, J., & Martin, A. (2002). Uncertain predictions, invisible
impacts, and the need to mainstream gender in climate change adaptations. Gender &Amp;
Development, 10(2), 51–59. https://doi.org/10.1080/1355207021591176
Neumayer, E. (2002). Does Trade Openness Promote Multilateral Environmental Cooperation? The World
Economy, 25(6), 815–832. https://doi.org/10.1111/1467-9701.00464
Neumayer, E. (2003). Are left-wing party strength and corporatism good for the environment? Evidence
from panel analysis of air pollution in OECD countries. Ecological Economics, 45(2), 203–
220. https://doi.org/10.1016/s0921-8009(03)00012-0
Neumayer, E. (2004). The environment, left-wing political orientation, and ecological
economics. Ecological Economics, 51(3–4), 167–
175. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.06.006
Neumayer, E., & Plümper, T. (2007). The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of
Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002. Annals of the Association
of American Geographers, 97(3), 551–566. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2007.00563.x
Ngigi, M. W., Mueller, U., & Birner, R. (2017). Gender Differences in Climate Change Adaptation
Strategies and Participation in Group-based Approaches: An Intra-household Analysis from Rural
Kenya. Ecological Economics, 138, 99–108. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.03.019
Norris, P. (1996). Women politicians: transforming Westminster? Parliamentary Affairs, 49(1), 89+.
https://link.gale.com/apps/doc/A18209923/AONE?u=gent&sid=bookmark-AONE&…
Onta, N., & Resurreccion, B. P. (2011). The Role of Gender and Caste in Climate Adaptation Strategies in
Nepal. Mountain Research and Development, 31(4), 351–356. https://doi.org/10.1659/mrd-journald-10-00085.1
Osman-Elasha. (n.d.). Women. . .In The Shadow of Climate Change | United Nations. United Nations.
Retrieved May 12, 2023, from https://www.un.org/en/chronicle/article/womenin-shadow-climatechange#:~…%
20earn%20income.
Our World in Data. (n.d.). Trade openness. https://ourworldindata.org/grapher/trade-openness
Park, J., & Dereche, L. (n.d.). How to Interpret a Residual Plot. study.com. Retrieved March 14, 2023,
from https://study.com/skill/learn/how-to-interpret-a-residual-plot-explanat…
Paffenholz, T., Ross, N., Dixon, S. L., Schluchter, A., & True, J. (2016). Making Women Count - Not Just
Counting Women: Assessing Women’s Inclusion and Influence on Peace Negotiations. Inclusive
Peace and Transition Initiative (the Graduate Institute of International and Development Studies)
and UN Women. https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/965
Pattyn, V., Van Hecke, S., Pirlot, P., Rihoux, B., & Brans, M. (2017). Ideas as close as possible to power:
Belgian political parties and their study centres. Policy Press eBooks, 173–
192. https://doi.org/10.51952/9781447317265.ch008
Paxton, P., Hughes, M. M., & Painter, M. A. (2010). Growth in women’s political representation: A
longitudinal exploration of democracy, electoral system and gender quotas. European Journal of
Political Research, 49(1), 25–52. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.01886.x
Pearse, R. (2016). Gender and climate change. WIREs Climate
Change, 8(2). https://doi.org/10.1002/wcc.45177
Permana, A. S., Aziz, N. A., & Siong, H. C. (2015). Is mom energy efficient? A study of gender, household
energy consumption and family decision making in Indonesia. Energy Research &Amp; Social
Science, 6, 78–86. https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.12.007
Phan, L. (2013). Women’s Empowerment and Fertility Changes. International Journal of
Phillips, A. (1994). Dealing With Difference: A Politics of Ideas or A Politics of
Presence? Constellations, 1(1), 88–91. https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.1994.tb00005.x
Phillips, A. (1995). The Politics of Presence. Oxford Academic.
Pitkin, H. Fenichel. (1967). The Concept of Representation. University of California Press.
Profeta, P. (2017). Gender Equality in Decision-Making Positions: The Efficiency
Gains. Intereconomics, 52(1), 34–37. https://doi.org/10.1007/s10272-017-0640-4
Rahman, M. S. (2013). Climate Change, Disaster and Gender Vulnerability: A Study on Two Divisions of
Bangladesh. American Journal of Human
Ecology, 2(2). https://doi.org/10.11634/216796221302315
Ramstetter, L., & Habersack, F. (2019). Do women make a difference? Analysing environmental attitudes
and actions of Members of the European Parliament. Environmental Politics, 29(6), 1063–
1084. https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1609156
Rao, N., Lawson, E. T., Raditloaneng, W. N., Solomon, D., & Angula, M. N. (2017). Gendered
vulnerabilities to climate change: insights from the semi-arid regions of Africa and Asia. Climate
and Development, 11(1), 14–26. https://doi.org/10.1080/17565529.2017.1372266
Räty, R., & Carlsson-Kanyama, A. (2010). Energy consumption by gender in some European
countries. Energy Policy, 38(1), 646–649. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.08.010
Ravera, F., Martín-López, B., Pascual, U., & Drucker, A.G. (2016). The diversity of gendered adaptation
strategies to climate change of Indian farmers: A feminist intersectional approach. AMBIO: A
Journal of the Human Environment, 45(S3), 335–351. https://doi.org/10.1007/s13280-016-0833-2
Reingold, B. (2008). Women as Officeholders: Linking Descriptive and Substantive Representation. In C.
Wolbrecht, K. Beckwith, & L. Baldez (Authors), Political Women and American Democracy (pp.
128-147). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511790621.011
Rodda, A. (1991). Women and the Environment (Women and World Development Series). Zed Books.
Saberi, T., Ehsanpour, S., Mahaki, B., & Kohan, S. (2018). Comparison of the Relationship between
Women’ Empowerment and Fertility between Single-child and Multi-child Families. Iranian
Journal of Nursing and Midwifery Research, 23(2), 131–
135. https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_161_16
(2nd Edition); Cathie Marsh Institute Working Paper 2020-01.
https://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/cmist/a rchive-publications/workingpapers/2020/2020-1- multiple-linear-regression.pdf
Salamon, H. (2022). The Effect of Women’s Parliamentary Participation on Renewable Energy Policy
Outcomes. European Journal of Political Research, 62(1), 174–196. https://doi.org/10.1111/1475-
6765.1253978
Sapiro, V. (1981). Research Frontier Essay: When Are Interests Interesting? The Problem of Political
Representation of Women. American Political Science Review, 75(3), 701–
716. https://doi.org/10.2307/1960962
Sapiro, V. (1981). Research Frontier Essay: When Are Interests Interesting? The Problem of Political
Representation of Women. American Political Science Review, 75(3), 701–
716. https://doi.org/10.2307/1960962
Sarah, C., & Mona, L. K. (2008). Critical Mass Theory and Women’s Political Representation. Political
Studies, 56(3), 725–736. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2007.00712.x
Schober, P., Boer, C., & Schwarte, L. A. (2018). Correlation Coefficients. Anesthesia & Analgesia, 126(5),
1763–1768. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000002864
Schofield, D., & Gubbels, F. (2019). Informing notions of climate change adaptation: a case study of
everyday gendered realities of climate change adaptation in an informal settlement in Dar es
Salaam. Environment and Urbanization, 31(1), 93–
114. https://doi.org/10.1177/0956247819830074
Schwindt-Bayer, L. A. (2006). Still Supermadres? Gender and the Policy Priorities of Latin American
Legislators. American Journal of Political Science, 50(3), 570–585. https://doi.org/10.1111/j.1540-
5907.2006.00202.x
Serin, E. (2022, June 7). Can we have economic growth and tackle climate change at the same time? -
Grantham Research Institute on climate change and the environment. lse.ac.uk. Retrieved May 17,
2023, from https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/can-we-have-economic…
Shiva, V., Mies, M., & Salleh, A. (2014). Ecofeminism. Zed Books.
Shum, R. Y. (2009). Can attitudes predict outcomes? Public opinion, democratic institutions and
environmental policy. Environmental Policy and Governance, 19(5), 281–
295. https://doi.org/10.1002/eet.518
Sinharay, S., Stern, H. S., & Russell, D. W. (2001). The use of multiple imputation for the analysis of
missing data. Psychological Methods, 6(4), 317–329. https://doi.org/10.1037/1082-989x.6.4.317
Skutsch, M. M. (2002). Protocols, treaties, and action: The “climate change process” viewed through
gender spectacles. Gender &Amp; Development, 10(2), 30–
39. https://doi.org/10.1080/13552070215908
Smooth, W. (2011). Standing for Women? Which Women? The Substantive Representation of Women’s
Interests and the Research Imperative of Intersectionality. Politics &Amp; Gender, 7(03), 436–
441. https://doi.org/10.1017/s1743923x11000225
Special Eurobarometer 513: Climate Change (v1.00). (2021). [Data set]. European Commission,
Directorate-General for Communication. http://data.europa.eu/88u/dataset/S2273_95_1_513_ENG
Statology. (2022, January 25). The Breusch-Pagan Test: Definition. Retrieved March 30, 2023,
from https://www.statology.org/breusch-pagan-test/79
Strauss, R., Atanassov, M. N., & De Oliveira, J. L. C. (2003). Evaluation of the principal-component and
expectation-maximization methods for estimating missing data in morphometric studies. Journal
of Vertebrate Paleontology, 23(2), 284–296. Tucker, M. J. (1995). Carbon dioxide emissions and
global GDP. Ecological Economics, 15(3), 215–223. https://doi.org/10.1016/0921-8009(95)00045-
3
Strumskyte, S., Ramos Magaña, S., & Bendig, H. (2022). Women’s leadership in environmental
action. OECD Environment Working Papers, 193. https://doi.org/10.1787/f0038d22-en
Soubeyran, E. (2023, March 7). Four ways women have brought needed change to the climate movement -
Grantham Research Institute on climate change and the environment. Grantham Research Institute
on Climate Change and the Environment. https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/fourways-women-have-brough…
Sultana, F. (2013). Gendering Climate Change: Geographical Insights. The Professional
Geographer, 66(3), 372–381. https://doi.org/10.1080/00330124.2013.821730
Sundström, A., & McCright, A. M. (2014). Gender differences in environmental concern among Swedish
citizens and politicians. Environmental Politics, 23(6), 1082–
1095. https://doi.org/10.1080/09644016.2014.921462
Tang, W., Cui, Y., & Babenko, O. (2014). Internal Consistency: Do We Really Know What It Is and How
to Assess It? Journal of Psychology and Behavioral Science, 2(2), 2374–
2399. https://doi.org/10.15640/jpbs
Tatlonghari, G. T., & Paris, T. R. (2012). Gendered Adaptations to Climate Change: A Case Study from the
Philippines. Research, Action and Policy: Addressing the Gendered Impacts of Climate Change,
237–250. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5518-5_17
Tavakol, M. R., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal of
Medical Education, 2, 53–55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd
The Pennsylvania State University. (n.d.). 4.6 - Normal Probability Plot of Residuals | STAT 501.
PennState: Statistics Online Courses. Retrieved March 16, 2023,
from https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/4/4.6
Thomas, S. (1991). The Impact of Women on State Legislative Policies. The Journal of Politics, 53(4),
958–976. https://doi.org/10.2307/2131862
Torres-Reyna, O. (2007). Panel Data Analysis Fixed and Random Effects using
Stata. Princeton.Edu, 6. https://www.princeton.edu/~otorres/Panel101.pdf
Torney, D. (2017). If at first you don’t succeed: the development of climate change legislation in
Ireland. Irish Political Studies, 32(2), 247–267. https://doi.org/10.1080/07907184.2017.1299134
Tranmer, M., Murphy, J., Elliot, M., and Pampaka, M. (2020) Multiple Linear Regression
Tremblay, M. (1998). Do Female MPs Substantively Represent Women? A Study of Legislative Behaviour
in Canada’s 35th Parliament. Canadian Journal of Political Science, 31(3), 435–
465. https://doi.org/10.1017/s000842390000908280
Tschakert, P., & Machado, M. (2012). Gender Justice and Rights in Climate Change Adaptation:
Opportunities and Pitfalls. Ethics and Social Welfare, 6(3), 275–
289. https://doi.org/10.1080/17496535.2012.704929
Tucker, M. J. (1995). Carbon dioxide emissions and global GDP. Ecological Economics, 15(3), 215–
223. https://doi.org/10.1016/0921-8009(95)00045-3
Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2019). plenaire verslagen [Dataset].
In kamerstukken. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen
Tvinnereim, E., Fløttum, K., Gjerstad, Ø., Johannesson, M., & Nordø, Å. D. (2017). Citizens’ preferences
for tackling climate change. Quantitative and qualitative analyses of their freely formulated
solutions. Global Environmental Change-human and Policy Dimensions, 46, 34–
41. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.06.005
United Nations. (n.d.-a). Gender equality: why it matters. Retrieved May 12, 2023,
from https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Go…
United Nations. (2022). United Nations: Gender equality and women’s empowerment. United Nations
Sustainable Development. https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
UN Women. (2022, February 28). Explainer: How gender inequality and climate change are
interconnected. UN Women – Headquarters. Retrieved February 8, 2023,
from https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2022/02/explainer-how…
UN Women. (n.d.). Effects of quota in the electoral system to the advancement of gender equality and
women’s rights. In Council of Europe. Council of Europe. Retrieved March 22, 2023,
from https://rm.coe.int/presentations-for-the-6-international-roma-women-con…-
/16807645a5
UNDP. (n.d.). Gender Inequality Index (GII) [Dataset]. https://hdr.undp.org/data-center/thematiccomposite-indices/gender-inequ…
UNFCCC. (2019). Women Still Underrepresented in Decision-Making on Climate Issues under the UN |
UNFCCC. https://unfccc.int/news/women-still-underrepresented-in-decision-making…
UNFCCC. (2020). United Nations Climate Change Annual Report 2019. In UNFCCC (No. 978-92-9219-
190–0). United Nations Framework Convention on Climate Change. Retrieved April 22, 2023,
from https://unfccc.int/sites/default/files/resource/unfccc_annual_report_20…
United Nations. (2019, March 28). Only 11 Years Left to Prevent Irreversible Damage from Climate
Change, Speakers Warn during General Assembly High-Level Meeting | UN Press. Retrieved
April 22, 2023, from https://press.un.org/en/2019/ga12131.doc.htm
United Nations. (n.d.). Gender Inequality Index. Human Development Reports. Retrieved March 18, 2023,
from https://hdr.undp.org/data-center/thematic-composite-indices/gender-ineq…
United Nations. (n.d.-c). The Climate Crisis – A Race We Can Win | United
Nations. https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win
UNEP. (n.d.). The Climate Emergency. UNEP - UN Environment Programme. Retrieved May 12, 2023,
from https://www.unep.org/climate-emergency
Van Thiel, S. (2021). Bestuurskundig onderzoek: een methodologische inleiding.
Vega, A., & Firestone, J. M. (1995). The Effects of Gender on Congressional Behavior and the Substantive
Representation of Women. Legislative Studies Quarterly, 20(2),
213. https://doi.org/10.2307/440448
Villagrasa, D. (2002). Kyoto Protocol negotiations: Reflections on the role of women. Gender &Amp;
Development, 10(2), 40–44. https://doi.org/10.1080/1355207021590
Wang, Q., Niu, G., Gan, X. S., & Cai, Q. (2022). Green returns to education: Does education affect proenvironmental attitudes and behaviors in China? PLOS ONE, 17(2),
e0263383. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263383
Wängnerud, L. (2000). Testing the Politics of Presence: Women’s Representation in the Swedish
Riksdag. Scandinavian Political Studies, 23(1), 67–91. https://doi.org/10.1111/1467-9477.00031
Wängnerud, L. (2009). Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation. Annual Review
of Political Science, 12(1), 51–69. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.123839
Welch, S. (1985). Are Women More Liberal than Men in the U. S. Congress? Legislative Studies
Quarterly, 10(1), 125. https://doi.org/10.2307/440119
Wells, C. S., & Wollack, J. A. (2003). An Instructor’s Guide to Understanding Test Reliability. University
of Wisconsin. https://testing.wisc.edu/Reliability.pdf
Whittenbury, K. (2012). Climate Change, Women’s Health, Wellbeing and Experiences of Gender Based
Violence in Australia. Research, Action and Policy: Addressing the Gendered Impacts of Climate
Change, 207–221. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5518-5_15
Williams, M. N., Grajales, C. V. E., & Kurkiewicz, D. (2013). Assumptions of multiple regression:
Correcting two misconceptions. Practical Assessment, Research and Evaluation, 18(11), 11.
https://doi.org/10.7275/55hn-wk47
World Bank. (n.d.-b). Trade (% of
GDP) [Dataset]. https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS
World Bank. (n.d.). GDP per Capita [Dataset]. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
World Bank. (n.d.). Population total [Dataset]. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
World Bank. (n.d.). The human face of Climate Change. https://www.worldbank.org/en/topic/humandevelopment/brief/the-human-fac…
World Bank. (n.d.). The human face of Climate Change. https://www.worldbank.org/en/topic/humandevelopment/brief/the-human-fac…
World Economic Forum. (2022, July 13). Global Gender Gap Report 2022. Retrieved February 15, 2023,
from https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/digest/82
World Population Review. (n.d.). Gender Equality by Country
2023. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gender-equality-by-c…
World Bank Group. (2022, March 8). Nearly 2.4 Billion Women Globally Don’t Have Same Economic
Rights as Men. World Bank. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/01/nearly-
2-4-billion-women-globally-don-t-have-same-economic-rights-asmen#:~:text=In%2086%20countries%2C%20women%20face,which%20denotes%20complete%20
legal%20parity.
Xydias, C. V. (2007). Inviting More Women to the Party: Gender Quotas and Women’s Substantive
Representation in Germany. International Journal of Sociology, 37(4), 52–
66. https://doi.org/10.2753/ijs0020-7659370403
Young, I. M. (1997). Deferring group representation. Nomos, 39, 349–376.
http://www.jstor.org/stable/2421998

Universiteit of Hogeschool
Master in de bestuurskunde en publiek management
Publicatiejaar
2023
Promotor(en)
Professor Claire Dupont
Kernwoorden
Share this on: