Motiverend evalueren in de les LO

Jonas Cooleman
Persbericht

Motiverend evalueren in de les LO

Motiverend evalueren in de les gymnastiek is veel moeilijker dan het lijkt. Niet alle leerlingen sporten even graag en al zeker de sport gymnastiek niet. Leerlingen gebruiken vaak smoesjes zoals ‘Ik voel me niet lekker’ of ‘Ik ben geblesseerd’ om niet te hoeven deelnemen aan de les gymnastiek. Dit komt dus vooral omdat ze niet gemotiveerd zijn om te sporten.

Als sportleerkracht is het dan ook een hele klus om iedereen gemotiveerd te houden en om op een geschikte manier te gaan evalueren. Dit gaven leerkrachten in de opgestuurde enquête ook aan. De moeilijkheid ligt vooral bij het werken in niveaugroepen en in de manier van evalueren.

image-20220831211415-1Daarom is er hiervoor een tool ontwikkeld om deze problemen te verhelpen. De tool, een aftekenkaart, is een middel om leerlingen zelfstandig en op eigen niveau aan het werk te zetten. De tool is ook ingezet in de 1e graad secundair onderwijs in het Vhsi te Brugge. Daar waren de meeste leerlingen en ook de leerkrachten enthousiast over de aftekenkaart.

Uit het onderzoek blijkt dus dat de aftekenkaart zeker en vast een goede hulp is voor leerkrachten om op een motiverende manier te gaan evalueren.

Bibliografie

11. Literatuurlijst

11.1 Algemeen

 

  • Decin, G., Alaerts, L., Van Dessel, J., Vandersmissen, T., & Vloeberghs, L. (2016). Onderzoekende leraren. Lijdraad voor praktijkonderzoek op school. Tielt: Lannoo Campus.
  • Hulsen, K. (2018). De bachelorproef in 9 stappen. Brugge: Howest (cursus).

 

11.2 Literatuurstudie

 

 

11.3 Ontwikkeling tool

  • Documents. [10.03.2022, Lucidchart.com: lucidchart.com]
Universiteit of Hogeschool
Professionele bachelor secundair onderwijs: Lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie
Publicatiejaar
2022
Promotor(en)
Laurens Wets en Bas Tetteroo
Kernwoorden
Share this on: