Inclusief onderwijs: een ambitieus streven, of een utopie? Een verkennend onderzoek in de Westhoek.

Eric Manishime
Persbericht

Inclusief onderwijs: een ambitieus streven, of een utopie?

Iedere jongere in België heeft recht op onderwijs, zowel op regulier onderwijs als op buitengewoon onderwijs voor jongeren met een beperking. De laatste jaren probeert men jongeren met beperkingen te integreren in het regulier onderwijs (M-decreet, overgaand in Leersteundecreet). Dat is wat we ‘inclusie’ noemen. Maar de laatste jaren zien we dat ons buitengewoon onderwijs overbevolkt raakt en in het regulier onderwijs weinig jongeren met een beperking studeren. Blijkbaar zijn er drempels om het idee van inclusie verder uit te werken.

Bibliografie

Manishime.E. (2022-2023). Inclusief onderwijs: een ambitieus streven, of een utopie? Een verkennend onderzoek in de Westhoek. Bachelorproef: Vives Kortrijk, studierichting Orthopedagogie 

Universiteit of Hogeschool
Orthopedagogie
Publicatiejaar
2022
Promotor(en)
Vives Kortrijk en CLB Westhoek
Kernwoorden
Share this on: