De vele levens van het Gravensteen. De publieksontsluiting van het monument (1907-2015)

Gitte Derluyn
Persbericht

Hetze rond het Gravensteen

Naar aanleiding van de huidige discussie duiken we in het verleden van de publieksontsluiting van het Gravensteen. Welke debatten keren terug en welke andere elementen kunnen we herkennen?

Bibliografie

Onuitgegeven bronnen

BELGIË

Gent

Archief Agentschap Onroerend Erfgoed

  • Beschermings- en beheersdossiers over het Gravensteen

Gent: Sint-Veerleplein en omgeving Anita van Nerom, Verslag van de vergadering, 09.02.1998. OE/BEH/MK/611 Stad Gent, Herstelling- en restauratiewerken ’s Gravensteen – Gent. Faze 3.2. voorontwerp, 16.03.1989. OE/BEH/MK/616 M.C. Laleman, Verslag van de vergadering van 24 april 1984, algehele stabiliteits-, veiligheids-, en restauratiewerken Gravensteen, 25.04.1984 RP/BA/BES/KCML J. Van Lieferinge, Sekretaris en M. Naessens, Voorzitter aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, 4240, 30.05.1974 Koninklijk Besluit: bescherming van het Gravensteen te Gent, 28.12.1936. Verslag van de vergadering van 13 september 1983, algehele stabiliteits-, veiligheids-, en restauratiewerken Gravensteen, 13.09.1983.

Archief Gent

MA_AR_195 J. Vandenhoute, de Conservator aan J. Decavele, Stadsarchivaris, 80/MCL/HR/23, betreft: 800 jaar Gravensteen, evocatieve tentoonstelling, 08.01.1980. MA_ AR_430 J. Decavele, Stadsarchivaris aan R. Van Quaquebeke, Schepen van Cultuur, JD/8077/ADS, 03.06.1992. M. De Lahaye, Hoofd Public Relations aan De Scheirder, medewerker Stadsarchief, 4199/SPR27501.RB, 27.05.1992. Stad Gent, Lijst van de stukken waarvoor een bruikleenaanvraag wordt ingediend, 03.06.1992. 132 MA_DCZ_2006_141 Beleidsnota Gravensteen, 11.03.1998. Beleidsfiches Dienst Monumentenzorg: historische monumenten en musea: Gravensteen, 2001. Geert Van Doorne, de Conservator aan Sas van Rouveroij, Eerste Schepen, Schepen van Cultuur en Toerisme, 01/GVD/FL/881, 03.07.2001. Toezichtcommissie van de oudheidkundige musea en de dienst monumentenzorg en stadsarcheologie, Verslag over de vergadering van 25 maart 1998, deel: monumentenzorg, 25.03.1998. MA_DKF_88_42-43 Krantenknipsel “Mevrouw Gaby van Ooteghem en de "Gezellen van 's Gravensteen. De verwezelijkingen van een groot regisseur,” 02.1944. MA_DV_VHS_223 “Classic for kids / HAM kunstenaars,” 2000. “Knightlive,” 2000. MA_DV_VHS_257 “Project Kunstencentrum Victoria: 84 duiven losgelaten vanuit Gravensteen met vredesboodschap,” 2002. MA_PLADS_2002_94 A. De Schryver, de Conservator aan Ir. W. Redel, Direkteur Plantsoendienst, G. 188, 19.04.1962. de Commissie der Monumenten en Stadsgezichten aan het College van Burgemeester en Schepenen der Stad, Tuin ’s Gravensteen – gevelde bomen, 24.02.1948. de Conservator aan de Bestuurder van den Stedelijken Beplantingsdienst, 21.08.1941. de Conservator aan de Bestuurder van den Stedelijken Beplantingsdienst, 21.08.1941. de Conservator aan de bestuurder van de Plantsoendienst, 03.10.1949. de Conservator aan de bestuurder van de Plantsoendienst, 08.10.1946. 133 Ing. W. Redel, de Directeur aan Verhelst, de Schepen Openbare Plantsoenen, P.T./I4/59 Decor ’s Gravensteen, 04.05.1959. Ing. W. Redel, Directeur aan De Clippel, Directeur, P.T./I4/59 Decor ’s Gravensteen, 30.04.1959. MA_PROT_2006_49 Stad Gent, Dossier Academia Europaea, 04.07.1997. MA_PROT_2006_62 Bezoek Estse delegatie – Vlaams-Estse avond. Verslag van gesprek, 14.11.1998. Bestelbon voor: optreden van 2 valkeniers tijdens het buffet n.a.v. de Vlaams-Estse avond in het Gravensteen, 1998. Europacel aan Corina Dhaene, brief/Estland/dankbriefGent, 17.12.1998. Laurette Nyabenda, Protocolchef P.R.O.Ve.St. aan Johan Van de Wiele, Conservator – Receptieve Ruimtes – Sint-Pietersabdij, 11.1998. Laurette Nyabenda, Protocolchef P.R.O.Ve.St. aan Verschelde, Hoofdtoezichter Gravensteen, 1998. Stad Gent, Aanvraagformulier beschikbaarstelling van lokalen, 1998. MA_PROT_2006_77 Godelieve Van de Casteele aan Hilde Ballegeer, Inge Geenens, Frederik De Vrieze, Jo Dujardin, Claude Beernaert, Dienst Protocol en Public Relations, Gravensteen – voorstel scenario eerste paalviering morgen, 03.10.2000. MA_ROM_IV_1927_42-43 Alfons Van Werveke aan het College van Burgemeester en Schepenen, ’s-Gravensteen. Tit. II. Art. 225, 09.07.1922. Gentse Gemeenteraad, Zitting van 22 november 1920, 22.11.1920. MA_ROM_XXI_1951_76 Gaby Van Ooteghem aan stadsbestuur van Gent, Erkenning Gezellen van ’s Gravensteen, 15.01.1941. 134 H.D.H., Met de ‘Gezellen van het ‘s Gravensteen’ op rondreis door Duitsland: Van Bonn naar Koblenz, 1941. Met de ‘Gezellen van het ‘s Gravensteen’ op rondreis door Duitsland: een heerlijke en leerrijke tocht, 1941. MA_ROM_XXI_1966_475_433 H. V., “Toerisme te Gent tamelijk bevredigend: ‘stereorama’ lokt de vreemdelingen,” 12.08.1960. F. de Vynck, “Met de ridders in het Gravensteen - de mammelokker veroordeeld?,” 1959. Merkwaardige feiten uit de geschiedenis van ’s Gravensteen,” 29.04.1959. MA_ROM_XXI_554a ’s Gravensteen-evokatie, 1960. Stadsbestuur van Gent, Nota betr. de Historische en Muzikale evokatie in het Gravensteen te Gent, 1959. Stadsbestuur van Gent, Nota voor Persconferentie, 30.06.1959. MA_ROM_XXI_554b ’s Gravensteen: een stereorama-evokatie, 1962. MA_ROM_XXI_554c Stad Gent – Toerisme, Persbericht – ’s Gravensteen – muzikale evocatie in stereorama, 1962. MA_ROM_XXI_1970_554_547 De Stadssecretaris en de Burgemeester aan de minister van Culturele Zaken, Gebruik Studio’s N.I.R., 10.11.1959. MA_V_505 Alfons Van Werveke, Samenvatting der aanmerkingen van den heer Van Werveke – conservator, 1911. het College aan het bestuur der Katholieke Jeugd, Kring God en Vaderland, 29.05.1911. Kring God en Vaderland, SinksendagenFeestelijkheden Gravenkasteel Kring God en Vaderland, 1911. 108-07/1/2017/1935 “Feest van de Gouden Rijder,” Stad Gent, 03.04.2009, afgeprint 06.04.2009. 135 “Gravensteen groen verlicht tegen de doodstraf,” Stad Gent, 27.11.2009, afgedrukt s.d. “Gravensteen,” Stadstv Gent, uitzending 70, 28.11.2007. “Jeugdonthaal in het Gravensteen – herfstvakantie,” Stad Gent, 30.09.2004, afgeprint 04.04.2007. “Middeleeuws festijn in Gent,” Stad Gent, 15.10.2010, afgeprint 18.10.2010. “Shopplezier in het Gravensteen,” Gent.be, 19.05.2011, afgeprint 20.05.2011. Chateau Bizar, Halloween in het Gravensteen, 2008. De stichting Geuzenfeesten Biervliet aan Daniël Termont, Burgemeester en de Gemeenteraad, 28.03.2007. Firmin Criel aan Nadine De Raedt, Datum persconferentie, 06.05.2007. Geert Van Doorne aan Nadine De Raedt, Geuzenfeesten Biervliet (ZeeuwsVlaaanderen, NL) 17 t/m 19 mei 2007, 17.04.2007. Gentsche Ghesellen vzw aan Dienst Monumentenzorg, Betreft: organisatie 2/3 september 2000 + subsidieaanvraag, 28.05.2000. Hanneke Bakker, redacteur Nieuwslicht aan Nadine De Raedt, Televisieopnamen in Gravensteen, 03.01.2008. Heropstarten van het jeugdonthaal, 2006. Inhuldiging van de nieuwe balie, 2006. Marcel Sieron, Groot Sénéchal aan Lieven Decaluwe, Schepen, Betreft: Memorial Tempeliersorde, 26.05.2007. Mededeling voor de persconferentie van 14 mei 2004, 14.05.2004. 136 Nadine De Raedt aan Doreen Gaublomme, Geertrui Ryckaert en Jean De Meyer, stadtv gravensteen, 14.11.2007. Paul Teerlinck, Stadssecretaris aan Lieven Decaluwe, Schepen van Cultuur, Toerisme & Feesten aan Marcel Sieron, 7267560, 08.08.2007. Project ‘Ma chère Europe, ich liebe dich,’, 2006. Projectdossier Movieguide ‘Filips en Mathilde’, 24.05.2004. Projectfiche Gravensteen: ontvangstruimte voor bezoekers, 2003. Scenario opnames, 01.2008. Schepen Lieven Decaluwe, Collegebesluit, 11.2007. Stad Gent, Collegebesluit, 01.06.2006. Stad Gent, Collegebesluit, 06.2007. Stad Gent, Collegebesluit, 07.06.2007. Stad Gent, Collegebesluit, 12.04.2007. Stad Gent, Collegebesluit, 12.05.2006. Stad Gent, Collegebesluit, 14.12.2006. Stad Gent, Collegebesluit, 29.11.2006. Stad Gent, Collegebesluit, 31.05.2007. Stad Gent, Heksenatelier in het Gravensteen, 05.10.2001. Stad Gent, Persbericht 06/0422 – het begin van een herwaardering, 05.05.2006. Stad Gent, Persbericht 06/0426 - Middeleeuwse kampementen in het Gravensteen, 05.05.2006. Stad Gent, Persbericht 06/0428 – De Gouden Rijder: klinkende munt in het Gravensteen, 05.05.2006. Stad Gent, Persbericht 08/0965 – Gent krijgt middeleeuws festival, 03.10.2008. 137 Tweede editie. Feest van de Gouden Rijder: Middeleeuws Festival, 2009. Verslag vergadering ‘Spookkasteel 2007’ dinsdag 27 maart 2007, 27.03.2007. 108-07/2/2017/1 A. Defraigne, technish dienstchef aan J. Vandenhoute, de Conservator, Gravensteen LG/GVDC/CR, 10.09.1980. Vandenhoute, de Conservator aan J. Monsaert, de Schepen van Openbare Werken, Stadsontwikkeling en Rechtszaken, 79/MCL/ID/932, Betreft: Viering Gravensteen 1980, 31.05.1979. 108-07/2/2017/704 J. Vandenhoute, de Conservator aan A. Wyffels, Directeur Dienst Culturele Zaken, 81/MCL/ID/1084, 13.05.1981. 108-07/3/2017/305 Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten aan het College van Burgemeester en Schepenen, AZ97.HVB.hvb – Betreft: Gent: Keizer Karel Jaar – Gent 2000 – tuinen voor het Gravensteen, 26.06.1997. Geert Van Doorne, de Conservator aan Ernest Van der Haeghen, Schepen van Toerisme en Frank Beke, Burgemeester, DCZIA/RDH/AVN, 03.12.1998. Onbekend aan het College van Burgemeester en Schepenen, AZ97.HVB.hvb – Betreft: Gent: Keizer Karel Jaar – Gent 2000 – tuinen voor het Gravensteen, 26.06.1997. Verslag van de vergadering, 17.12.1998. Archief Historische Huizen DMA Belfort, Lakenhal, Sint Baafsabdij, Gravensteen Hendrik De Smedt, Omtrent de vernieuwde inrichting van het Museum voor Gerechtsvoorwerpen in het Gravensteen te Gent, 02.06.1994. Tekst persconferentie herinrichting Museum voor Gerechtsvoorwerpen, 1994. Toespraak door de heer R. Van Quaquebeke, schepen van Cultuur, bij de officiële 138 openstelling van het vernieuwde Museum van het Gravensteen, 1994. DMA Gravensteen Archief 2012/162 A. De Decker, de Schepen, Agenda Commissies Gemeenteraad: Openbare Werken ’s Gravensteen, 11.09.1967. A. De Schryver, Conservator aan J. Trefois, de Stadsarchitekt, 19.05.1969. A. De Schryver, de Conservator aan A. Van de Walle, Directeur Dienst Toerisme, 24.04.1967. A. De Schryver, de Conservator aan G. Verhelst, Schepen van Schone Kunsten, 09.08.1961. A. De Schryver, de Conservator aan het Centrum voor sociologisch onderzoek, studiegroep van kultuurbevordering, 07.07.1964. A. De Schryver, de Conservator aan Ir. Delmulle, Hoofdingenieur-Directeur bij het Ministerie van Openbare Werken, Gravensteen: herstellings- en onderhoudswerken, 13.04.1968. A. Van den Kerkhove, Conservator (Bijloke Museum) aan A. Wyffels, Directeur Dienst voor Culturele Zaken, OM/920, 29.04.1974. A. Van den Kerkhove, Conservator (Bijloke Museum) aan A. Wyffels, Directeur Dienst voor Culturele Zaken, OM/920, 29.04.1974. Aan Gemeentebestuur Gent – Afdeling Toerisme, 28.08.1963. Aan Schepen Vanderstegen, Grafoskopen in ’s Gravensteen, 26.06.1958. Albert le Gelle aan de Conservator, 12.11.1963. Albert le Grelle aan de Conservator, 17.09.1964. Albert le Grelle aan de Schepen van Toerisme, AL/JM, 25.06.1962. Antoine De Schryver, de Conservator aan Trefois, Stadsarchitekt, GR.234, 10.06.1965. 139 Antoine De Schryver, le Conservateur aan Tadashi Morishita, 24.02.1966. Bert Janssens, Hoofd sektie Dramatische en Letterkundige Uitzendingen aan A. De Schrijver, Conservator, F: MDL/lv, 28.12.1960. Bestelbon 27603, 28.11.1963. De Conservator A. De Schryver aan de Stadssecretaris J. Verhe, 05.07.1966. De Conservator aan de Directeur, Toneel voorstellingen in ’s Gravensteen, 26.06.1954. De Conservator aan de schepen voor Schone Kunsten, 12.09.1956. De Conservator aan de Stadsarchitect, 10.03.1953. De Conservator aan de Stadsarchitect, 25.06.1957. De Conservator aan de Stadsbouwmeester, Dekruit, 13.08.1957. De Directeur van de Plantsoendienst aan de Conservator, Gravensteen – snoeien klimop, 28.10.1958. de Stadsinspecteur van de K.N.S. en van de Kon. Opera aan de Conservator, 54/0.Th. Openluchtvertoningen Gravensteen, 23.06.1954. de Stadsinspecteur van de K.N.S. en van de Kon. Opera aan de Conservator, 54/0.Th. Openluchtvertoningen Gravensteen, 23.06.1954. de Stadsinspecteur van de K.N.S. en van de Kon. Opera aan de Conservator, 54/0.Th. Openluchtvertoningen Gravensteen, 23.06.1954. de Stadssecretaris en het College van Burgemeester en Schepenen aan het Vlaams Schouwtoneel Reizend beroepsgezelschap, U.3/269 Openluchtvertoningen Gravensteen, 14.04.1956. 140 de Stadssecretaris en het College van Burgemeester en Schepenen aan het Vlaams Schouwtoneel Reizend beroepsgezelschap, U.3/269 Openluchtvertoningen Gravensteen, 14.04.1956. De Stadssecretaris en het College van Burgemeester en Schepenen aan de firma Cobelpo, E3/269, 02.10.1962. De Stadssecretaris en het College van Burgemeester en Schepenen, 27.06.1956. De Vlaamse Volksbeweging - Gent aan het Kollege van Burgemeester en de Schepenen, 22.03.1960. J. Boes, Adjunct-Conservator aan de heer Dommelshuizen, 19.11.1956. Lijst van objecten, jaren 1970. Onbekend aan de Schepen voor Schone Kunsten, 08.04.1952. Oudheidkundige musea - Stad Gent, GR. 299 toelage + vergoeding, 23.08.1967. Oudheidkundige musea – Stad Gent, GR. 317 jaarlijkse vergoeding, 05.08.1964. R. De Meyer aan de Conservator, 15.11.1963. Stad Gent – Feestelijkheden, Nota voor de Pers: het vuurwerk op het Gravensteen en de tramdiensten, 14.07.1959. Stadsbestuur van Gent – brandweer, 243/47/Br/RG/JM. Rapport nopens bewaking gedurende het vuurwerk ’s Gravensteen, 22.09.1947. Stadssecretaris en College van Burgemeester en Schepenen aan Minister van Financiën, T3 237 Afbraak der Centrale Gevangenis, 21.10.1936. DMA Gravensteen Wapenmuseum 1 Bailleul Ontwerpbureau, Wapencollectie in Gravensteen – tekstvoorstel, 15.11.2001. DMA Gravensteen Wapenmuseum 2 Gent Cultuurstad vzw, Website Gravensteen ontwerptekst, 29.10.2001. 141 Gravensteen Catharina Segers, Schepen van Burgerzaken en Protocol aan Lieven Decaluwe, Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten, CS/2009/0659, 28.10.2009. Schepen Sas van Rouveroij, Collegebesluit, 12.09.2006. Schepen Sas van Rouveroij, Gemeenteraadsbesluit, 05.2006. Stad Gent, Verslag overleg inrichting Gravesteen huwelijken, 01.03.2010. Gravensteen herinrichting museum 1994 G. Van Doorne, de Conservator aan R. Van Quaquebeke, Schepen van Cultuur, 92/GVD/ID/338 - Betreft: Restauratie museumstukken Gravensteen, 30.11.1992. G. Van Doorne, de Conservator aan R. Van Quaquebeke, Schepen van Cultuur, 91/GVD/FL/2602 – Betreft: Museum van het Gravensteen, 27.11.1991. G. Van Doorne, de Conservator aan Ch. De Smet, Directrice K.A.S.K., 94/SD/ID/0652, 22.03.1994. G. Van Doorne, de Conservator aan J. Decavele, Stadsarchivaris, 94/SD/ID/0423, 23.02.1994.

Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling

Bebouwing: Monumenten: Gravensteen “Als Gent stript: in multivisie dan nog wel,” 1983. “Gent in Multivisie. Behoorlijk visitekaartje,” 12.07.1982. “Gents Gravensteen. Filips van de Elzas legde eerste steen in 1180,” 25.03.1980. “Gravensteen: middeleeuwse kampementen,” 26.03.2003. “Het Gravensteen van Gent: Vlaanderens harstenen vuist en ‘der vrijheid laatste hope’,” 1956. 142 “Lekker griezelen in Gravensteen,” 23.03.1992. “Middeleeuwse kampementen,” 14.04.2004. “Monumenten: Gravensteen – Graven naar het verleden,” Stad Gent, afgeprint 23.02.2002. “Monumenten: Gravensteen – nieuwe herwaardering,” Stad Gent, afgeprint 10.02.2002. “Monumenten: Gravensteen – Wapenmuseum,” Stad Gent, afgeprint 10.02.2002. “Nieuwe constructie in Gravensteen: ‘trap kan, maar die koepel’,” 19.02.1990. “Op bezoek bij de konservator van het Gravensteen te Gent,” 1968. “Opsmuk voor verjaardagskaart,” 04.03.1980. “Ridders zijn weer baas in Gravensteen,” 09.04.2003. Bailleul Ontwerpbureau, Wapencollectie in Gravensteen, 20.12.2001. Daniël Vanacker, “Klauwaerts veroveren Gravensteen,” 07.04.1997. D.I.H., “Nederlanders nemen langspeelfilm Floris op in Gravensteen: ‘Zo’n kastelen hebben wij bij ons niet’,” 01.10.2003. E.W., “Belangrijke archeologische opgravingen in het Gravensteen te Gent,” 18.12.1951. Johan Vandenhoute, 1180-1980: 800 jaar ’s Gravensteen te Gent, 1980. Kunsthal Sint-Pietersabdij, De Troon. Verjaardagsfeest in Gravensteen, 2010. R. Van de Walle, Gravensteen: archeologisch onderzoek 1980-1981. Nota t.a.v. de Toezichtcommissie voor Oudheidkundige, Musea, Archeologie en Historische Monumenten, 28.19.1981. 143 Stad Gent - de Schepen van Informatie, Persconferentie “800 jaar Gravensteen”, 29.04.1980. Stad Gent, 800 jaar Gravensteen – 1350 jaar Sint Baafsbabdij, 1980. Stad Gent, Persbericht 08/1272 – Restauratiewerken aan het Gravensteen, 19.12.2008. Stad Gent, Persmededeling 86/536 – een nieuwe kassa voor het Gravensteen, 03.07.1986. Staf Hapke, “Het Museum van foltertuigen in het Gravensteen te Gent,” 13.03.1936. Bebouwing: Monumenten: Gravensteen: gidsen en brochures Stad Gent - Dienst Toerisme, Voorwaarden voor het drukken van foldertje 800 jaar Gravensteen, 1980. Straten: Sint-Veerleplein Meertalige geleide bezoeken aan het Gravensteen, 01.03.1989.

Universiteitsarchief

Collectie Studentenverenigingen: archief Seniorenkonvent

S011_015 De Senoir Seniorum aan de Praeses, 10.1960. S011_212 Het Comité van het Gravensteen, Programma van de Uylenspieghel-feesten, 15.11.1950.

Universiteitsbibliotheek

BHSL.HS.II.0107 Henri van Daele, “Uilenspiegel herleeft of 'n onverwacht bezoek aan het Gravensteen van Gent : historische studentenklucht in een proloog en twee bedrijven,” 1950. BIB.VLBL.HFII.C.019.06 Société d’Histoire et d’Archéologie de Gand, Uitnodiging Déjeuner du 14 Février 1909, s.d.

Brussel

VRT-Archief

AIM00128554 Man Bijt Hond, 02.11.2004. AIM00218887 “Historische Schermfeesten,” Journaal, 15.09.1957. 144 AIM00231599 “Middeleeuws Kasteelfeest,” Journaal, 23.02.1956. AIM00254773 “President van Rwanda,” Journaal, 05.04.1974. AIM00470054 De Rode Loper, 20.05.2004. AIM00472649 “Festival van Vlaanderen,” 06.10.1978. AIM00481813 Voetzoeker, 18.09.2003. AIM00497674 “Toneelstuk en kruisboogschieten,” Echo, 03.09.1966. AIM00500832 “Gent: Gravensteen, jazz-festival,” Echo, 21.10.1972. AIM00514377 “Ballet Jeanne Brabant,” Zie u er wat in?, 30.10.1966. AIM01125643 De Nieuwe Wereld, 10.09.2004. GW-ZB_10_8 “Traditionele spelen in het Gravensteen in Gent,” Zender Brussel-Nederlands, 25.06.1941.

ZONDER ARCHIEF

Marie Christine Laleman, e-mail, 08.12.2021. Marie Christine Laleman, e-mail, 03.02.2022. Marie Christine Laleman, e-mail 17.06.2022. Sophie Derom, e-mail, 21.01.2022. Sophie Derom, e-mail, 28.01.2022.

Uitgegeven bronnen

van de Woestijne, Karel. Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929. Uitgegeven door Pieter Nicolaas van Eyck en Pieter Minderaa. Bussum: Dishoeck, 1950.

Gedrukte en online bronnen ’

s Gravensteen te Gent. Gids voor de bezoeker. Gent: Het Licht, 1955. ’s Gravensteen te Gent. Gids voor den bezoeker. Gent: Volksdrukkerij, 1944. ’s Gravensteen te Gent. Gids voor den bezoeker. Gent: Volksdrukkerij, 1934. Algemeen Nieuws. “’Mariken van Nieumeghen’, door de Gezellen van ’s Gravensteen.” 11.07.1941. 145 Amnesty International. “Amnesty-groep Gent [160].” Geraadpleegd 15.08.2022. https://www.amnesty-international.be/gent-160. Amsab. Amnesty International, 1996. Gent, fo031298. Geraadpleegd 15.08.2022. http://hdl.handle.net/10796/161044DC-D4F8-4A42-8679-DEF670D67F3F. Amsab. Amnesty International, 1996. Gent, fo031435. Geraadpleegd 15.08.2022. http://hdl.handle.net/10796/7D526407-A925-4DC3-A7E2-5C322577653B. Amsab. Spaanse burgeroorlog, 1936-1939. fo000396. Geraadpleegd 12.03.2022. http://hdl.handle.net/10796/BD2B6D97-BBB0-4847-B581-1F25CA221E81. Amsab. Spaanse kinderen in Gent, 1936-1939. fo021031. Geraadpleegd 12.03.2022. http://hdl.handle.net/10796/66C70010-9D3F-4AA2-A90B-6DEBA35B38F9. Amsab. Spaanse kinderen in Gent, 1936-1939. fo021037. Geraadpleegd 12.03.2022. http://hdl.handle.net/10796/650BBAD5-CA55-4FB6-BA8C-0B30B8ED722D. Amsab. Studentenactie Gent, fo021595. Geraadpleegd 15.08.2022. http://hdl.handle.net/10796/9BABEDAA-BC11-4C2D-A2F0-FFE8E6F40B14. B.K.G. “Ridderzaal van Gravensteen wordt speelgoedzaal.” Het Volk, 02.11.1994. B.K.G. “Studenten verschansen zich tegen Coens.” Het Volk, 19.12.1990. B.V.S.G. “Tuin op Gravensteen klaar.” Het Laatste Nieuws, 11.10.2014. Behaegel, Karin. “Gent wil Gravensteen helemaal veroveren.” Het Volk, 27.12.1995. Belga. “Bijna 5 miljoen euro om Gravensteen opnieuw tot leven te wekken.” 15.09.2016. Belga. “Gents Gravensteen zeker nog 10 jaar in de steigers.” 01.10.2001. Belga. “Vijftigtal activiteiten op agenda Nacht van de Vleermuis.” 20.08.2012. Blauw. Open Vld Ledenblad. “Voor de lens.” 01.10.2009. Braeckevelt, Bart. “Wapengekletter in Gent.” KREO (2002): 65. C.G.G. “Gravensteen krijgt vaste bewoners.” Het Volk, 31.07.1997. C.M.A. “Gravensteen mag weer pootjebaden.” Het Nieuwsblad, 04.06.2016. Callant, Emiel. De Veerleplaats te Gent. Gent: Vanderpoorten, 1908. Cauwels, Johan. “Spinningmarathon in Gravensteen.” Het Laatste Nieuws, 27.09.2010. Clauwaert, Jos. “Het Gravensteen in de 18e en 19e eeuw.” Ghendtsche Tydinghen 6, nr. 2 (1977): 74-8. Collumbien, Hugo. “Beruchte Gravensteentrap verdwijnt.” SOS Gent 81 (1999): 4. Collumbien, Hugo. “Het schandaal van het Gravensteen.” SOS Gent 45 (1990): 1-4 Conrad. “Slaap zacht, Coens waakt.” Schamper, 281 (1990): n.g. Crick, Jef. “Gentsche kunstkronijk: een nieuwe reeks kunstvertooningen in ’s Gravensteen – het abelspel ‘Gloriant’.” Het Volk, 07.07.1938. 146 D.A.L. “Gratis tuinplannen voor een mooi Gravensteen.” Het Nieuwsblad, 06.01.1999. D.A.L. “Moderne trap mag weg uit Gravensteen.” De Standaard, 05.01.1999. D.A.L. “Museum Gravensteen krijgt grondige oppoetsbeurt.” De Gentenaar, 03.06.1994. D.A.L. “Nieuwe guillotine rolt de koppen: Gravensteen vernieuwt zijn versleten museum.” De Gentenaar, 19.02.1994. D.A.L. “Trap Gravensteen blijft voorlopig behouden.” De Gentenaar, 24-25.02.1990. D.D. “Een vloek in het Gravensteen?” Het Volk, 22.11.1989. D.I.H. “Groen licht voor nieuw paviljoen Gravensteen.” De Standaard, 01.10.2003. D’Hoore, Sylvie. “Hoofse tijd herleeft in Gravensteen.” De Gentenaar, 19.02.1996. Dams, Tom. “Gravensteen slaat eigen munt.” Het Nieuwsblad, 15-16.05.2004. Dams, Tom. “Herrie om Gravensteen.” Het Nieuwsblad, 15.09.2003. Dams, Tom. “Plan voor glazen paviljoen op binnenkoer zorgt voor commotie.” Het Nieuwsblad, 13.09.2003. Dams, Tom. “Spinningmarathon brengt bijna 7.000 euro op.” Het Nieuwsblad, 13.11.2009. DBNL. “Kunstecho’s.” Vlaanderen 18 (1969). Geraadpleegd 14.08.2022. https://www.dbnl.org/tekst/_vla016196901_01/_vla016196901_01_0061.php?q…. De Dag. “De Gravensteen te Gent.” 25.05.1937. De Gazet. “Het Gravensteen zal weer in lichtzee baden.” 17.12.1959. De Gentenaar. “25e Gravensteenfeesten met Lustrumstoet.” 11.1973. De Gentenaar. “3500 studenten herdenken de slag om het Gravensteen.” 17.11.1950. De Gentenaar. “Beveiligingswerken in ’s-Gravensteen.” 31.01.1974. De Gentenaar. “De bezetting van het Gravensteen: een ‘putsch’ die maar een poets was.” 18.11.1949. De Gentenaar. “De steen van het steen.” 30.04.1980. De Gentenaar. “Gravensteen even middeleeuws pretpark: mooi weer lokt veel volk naar ‘Gent Weekend’.” 02.03.1992. De Gentenaar. “Gravensteen krijgt injektie.” 29.11.1985. De Gentenaar. “Gravensteen krijgt ten slotte toch stevige steun.” 31.01.1986. De Gentenaar. “Gravensteen ziek van de beestjes.” 25.11.1975. De Gentenaar. “Klim- en glijspektakel rond muren Gentse Gravensteen.” 12.04.1988. De Gentenaar. “Stereoramaspel in ’s Gravensteen.” 31.08.1962. De Gentenaar. “Studenten weer meester van Gravensteen.” 16.12.1992. 147 De Gentenaar. “Twintig jaar geleden werd Gravensteen te Gent door studenten ingenomen.” 20.11.1969. De Gentenaar. “Uilenspiegel nog niet dood!” 16.11.1950. De Gentenaar. Stereorama in Gravensteen.” 16.07.1962. De Gentenaar. Zonder titel. 17.11.1949. De Groote, Patrick. “Free Jazz in Gent rond de jaren 1960.” 15.12.2009. Geraadpleegd 14.08.2022. https://www.jazzinbelgium.com/ldh/misc/pdf/articles/free_jazz_gent_60.p…. De Morgen. “’Emperor’-set ruilt Sint-Michiels voor Gravensteen.” 21.08.1015. De Nationale Unie der Kruisboogschutters van België. “de eerste Grote tegemoetkoming van de Kruisboogschutters in het uitverkoren aanleg van het Gravenkasteel te Gent.” Brussel: Litho des arts, 1951. de Ridder, Eugeen en Armand Preud’homme. “De Slag om het Gravensteen.” Geraadpleegd 31.05.2022. https://www.carpegeel.be/lied.aspx?id=1027. De Ruyck, Hans. “Gravensteen alleen van Gent.” Gazet van Antwerpen, 29.11.1999. De Ruyck, Hans. “Vlaanderen schrijft cheque uit voor Gentse monumenten.” Gazet van Antwerpen, 04.01.2000. De Schakel. “Gent Festivalstad.” 07.1969. De Schryver, Antoine. Gids van ’s Gravensteen te Gent. Gent: Snoek-Ducaju & Zoon, 1966. De Stad Ecloo. “Verscheidenheden.” 10.09.1905. De Stad Eecloo. “Bezoek aan het Gravenkasteel en het Oudheidkundig museum door de Provinciale bond der Gemeentesecretarissen van Oost-Vlaanderen.” 22.07.1906. De Stad Eecloo. “Gent’s Feestgetijde.” 03.05.1913. De Stad Eecloo. “Oudheidkunde: in het Gravenkasteel te Gent.” 12.07.1913. De Stad Eecloo. “Verscheidenheden.” 13.09.1908. De Standaard. “Exces brengt in het Gravensteen vier vorsten in vervoering.” 30.06.2007. Geraadpleegd 17.07.2022. https://www.standaard.be/cnt/le1e9k9v?&articlehash=wFfzutR2W5Z6EvKU0rZs… 7KsRHATd2vNfk70%2BRecvhE1eZvSI1y%2BsUXuKz0WTgDUMhrSF0kjI8mFzRMECx3PNr4%2B%2FAMv 9vMEzgtsStVS9AM6D5Wz%2FjgjJfsg0y3Sa8Wq8qQSRHDXSyPoW4OTrJCLpAoN4xe4q9OlciP7nCpdsON uURJlUdZDwe4nOBq48Cl1kWnxeziMfI6nWSzoAXGAhFvNXrnLs8AOaBbcqVYa9cobzCqohjRWgDI9BZlc 6j3U2MOpZtE6yggUFJCkwh8Bb8iKYitfcF6%2B4hwv83KxLRQLpGNk%2FS4DDiofqkn56wPTWwB%2Fw 4RGw%3D%3D. De Standaard. “Gent wordt decor voor Amerikaanse film.” 08.08.2015. De Standaard. “Gentse Dienst Monumentenzorg keurt plannen goed, Vlaamse Dienst keurt ze af.” 13.09.2003. De Standaard. “Gravensteen krijgt opfrisbeurt van 4,7 miljoen.” 16.09.2016. 148 De Standaard. “Hetze rond glaspaviljoen Gravensteen.” 13.09.2003. De Troyer, Eric. “Ridderwinkel in Gravensteen.” Het Laatste Nieuws, 20.05.2011. De Troyer, Erik. “Gent door een Duitse lens.” HLN.be, 24.10.2018. Geraadpleegd 19.05.2022. https://www.hln.be/gent/gent-door-een-duitse-lens~a365d65e/. De Troyer, Erik. “Gentenaars vinden Gravensteen nep,” Het Laatste Nieuws, 09.06.2005. De Troyer, Erik. “Gravensteen niet meer bruikbaar voor concerten.” Het Laatste Nieuws, 16.03.2005. De Troyer, Erik. “Restauratie Gravensteen ligt jaar stil.” Het Laatste Nieuws, 18.06.2011. De Troyer, Erik. “Walmuren Gravensteen toegankelijk,” Het Laatste Nieuws, 06.05.2006. de Waele, Joseph en Alfons Van Werveke. ’s Gravensteen te Gent. Gids voor den bezoeker. Gent: Drukkerij Ad. Hoste, 1906. de Waele, Jozef en Alfons Van Werveke. ’s-Gravensteen te Gent. Gids voor den bezoeker. Gent: Drukkerij Ad. Hoste, 1914. de Waele, Joseph en Alfons Van Werveke. ’s Gravensteen te Gent. Gids voor den bezoeker. Gent: Volksdrukkerij, 1925. De Week. “Vlaanderen’s Kunstdag.” 15.07.1911. Dedeurwaerder, Hannes. “Gouden Rijder palmt Patershol in.” Het Laatste Nieuws, 17.04.2009. Derom, Sophie. Gravensteen: een burcht voor graven, rechters en werklieden. Gent: Dienst Monumentenzorg, 2007. Derom, Sophie. Museum voor Gerechtsvoorwerpen. Gent: Dienst Monumentenzorg, 1994. Derom, Sophie. Slagen en verwondingen: van knots tot geweer. De wapencollectie in het Gravensteen. Dienst Monumentenzorg, 2004. Diavolo, Fra “Een kunstfestijn te Gent. De middeleeuwen hereven! Het abelspel Esmoreit zal opgevoerd worden in het Gravensteen.” De Dag, 1938. Di.D. “Gravensteen vergeet archeologen niet.” Het Volk, 26.10.2000. Dillen, Johan. “BBC maakt opnames voor kostuumdrama in Gent.” Het Nieuwsblad, 14.11.2012. Geraadpleegd 26.06.2022. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20121113_00367522. Dumon, Pieter. “Van kruisboog tot Action-Man.” De Gentenaar, 04.01.2002. Di.V.L., “Demonstraties krijgskunst,” De Zondag, 03.05.2015. Di.V.L. “Feest in kasteel.” De Zondag, 15.06.2014. E.D.G. “Gentenaar betaalt 7,5 euro voor bezoek aan Gravensteen.” Het Laatste Nieuws, 17.12.2015. E.E. “Kruisboogschieting der drie zustersteden 4 juni 1978 in Gravensteen te Gent.” Ghendtsche Tydinghen 7, nr. 2 (1978): 99-101. E.M.D.P. “Gravensteen klaar voor bezoekersstroom.” De Standaard, 06.05.2006. 149 Esmoreit in ’s Graven Steen, Gent. Gent: Drukkerij Hussein, 1939. Europalia. “Archief.” Geraadpleegd 14.08.2022. https://europalia.eu/nl/over-europalia/archief. E.W.C. “Keizer Karel heerst opnieuw in Gent.” De Morgen, 19.08.2015. G.S.V. Zonder titel. Het Nieuwsblad, 05.05.2006. Galle, Cathy. “’Ja, er is heisa, maar dat is niet altijd negatief’: protest tegen plannen Gravensteen klinkt steeds luider.” De Morgen, 15.02.2021. Geraadpleegd 14.08.2022. https://www.demorgen.be/gsba334b51. Galle, Cathy. “Beter tijden voor bouwvallig Gravensteen.” De Morgen, 20.01.1999. Gazet van Antwerpen. “Het is rood en hangt aan de muur van het Gravensteen.” 04.05.1988. Gazet van Antwerpen. “Twintigste Gravensteenfeesten te Gent.” 10.11.1969. Gazet van Gent. “Gravensteen verzakt!” 01.02.1984. Gent/Gand Middeneeuwsch Wapenfeest/Fête d’Armes au Moyen Âge. Gentbrugge: Franz Poelvoorde, s.d. Gerits, Jan. “800 jaar Gravensteen te Gent.” De Autobeurt 33, nr. 16 (1980): n.g. Gloriant in ’s Graven Steen. Gent: Drukkerij Hussein, 1938-1939. Goethals, Pascal. “Muur Gravensteen staat op instorten.” De Standaard, 01.08.2000. Grosemans, André. “Wij hebben een prachtige collectie duimschroeven.” Het Belang van Limburg, 02.06.1994. H.D. “Het abelspel ‘Gloriant’ in ’s Gravensteen te Gent.” De Dag, 10.07.1938. H.D.G. “Klimop moet van Gravensteen.” Het Laatste Nieuws, 25.11.2008. H.P. “Miljoenenput onder het Gravensteen: België wil niet meer betalen voor Gentse burcht!” De Streekkrant, 13.08.1992. H.v.M. “Matte lustrumviering van ‘Gravensteenslag’. Waar is de tijd?” De Gentenaar, 19.11.1959. Herregodts, Dieter. “Onthaalpaviljoen voor Gravensteen in Gent.” Het Nieuwsblad, 02.10.2003.; Het Laatste Nieuws. “Schrijvers dompelen Gent onder in sfeer van ridders en edellieden.” 31.05.2005. Het Nieuwsblad. “Doreen Gaublomme wordt directeur Historische Huizen.” 14.09.2012. Geraadpleegd 26.06.2022. https://www.nieuwsblad.be/cnt/blkva_20120914_011. Het Nieuwsblad. “Wereldpremière ‘Het Gravensteen’ Muzikale evokatie in stereorama.” 21- 22.11.1959. Het Volk. “Betwiste trap in Gravensteen: afbreken is moeilijk.” 24-25.02.1990. Het Volk. “Groots feest rond 800 jaar Gravensteen.” 30.04-01.05.1980. Het Volk. “Levenslijn op middeleeuwse toer.” 28.02.1994. 150 Het Volk. “Omstreden stenen trap stuit nog steeds op verzet.” 24-25.02.1990. Het Volk. “Ruim honderd studenten bezetten het Gravenkasteel te Gent.” 17.11.1949. Het Volksbelang. “A quoi sert le zinc?” 17.05.1913. Het Volksbelang. “Archeologische wandelingen door Gent: het Gravenkasteel.” 07.09.1907. Het Volksbelang. “De Westvlamingen te Gent.” 02.10.1909. Het Volksbelang. “Katholieke Hoogeschool uitbreiding te Gent.” 24.04.1909. Het Volksbelang. “Ontvangst der katoenfabrikanten te Gent.” 11.06.1910. Het Volksbelang. “Oudheidkundig nieuws: het Gravensteen.” 02.07.1904. Het Volksbelang. “Uit Gent: Hamlet in ’t Gravenkasteel.” 03.07.1926. Historische Huizen. “Gravensteen.” Geraadpleegd 19.02.2022. https://historischehuizen.stad.Gent/nl/gravensteen. Historische Huizen. “Historiek en verhalen.” Geraadpleegd 19.02.2022. https://historischehuizen.stad.Gent/nl/gravensteen/historiek-en-verhalen. Historische Huizen. “Wie is wie.” Geraadpleegd 31.05.2022. https://historischehuizen.stad.gent/nl/over-ons/wie-wie. Huis van Alijn. De slag om 't Gravensteen, Gent, 1949. Geraadpleegd 14.08.2022. https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/de-slag-om-t-gravensteen-gent…. Huis van Alijn. Het Ridderleven in het Gravensteen te Gent, 1925-1931. 2017-020-010. Geraadpleegd 11.03.2022. https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/het-ridderleven-in-het-graven…. Inventaris Onroerend Erfgoed. “Gravensteen.” Geraadpleegd 15.08.2022. https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25890. J.M.G. Zonder titel. Het Volk, 24.01.1990. J.O.D. “Gravensteen wordt Winterkasteel.” Het Nieuwsblad, 06.12.2014. J.O.D. “Opbrengst musea naar Kom op Tegen Kanker.” Het Nieuwsblad, 15.03.2013. J.R. “Wapengekletter en paarden in nieuwe Ketnetserie.” Het Nieuwsblad, 16.12.2015. Jacob van Artevelde, 1943. Gent: Joz. Imschoot, 1943. K.N. “Stad wordt enige eigenaar van Gravensteen.” De Gentenaar, 28.11.1999. Kluyskens, Pierre. “Een eeuw geleden kocht Gent het poortgebouw van ’s Gravensteen aan.” De Gentenaar, 18.07.1972. Kruisboogtornooi van de drie zustersteden. S.l.: s.n., 1978. Kuleuven. “Archief De Gezellen van ’s Gravensteen.” Geraadpleegd 24.05.2022. https://abv.icts.kuleuven.be/pls/abv/abvuvw.toon_data?p_doc_id=567665&p…. 151 KVHV Gent. “Wat doen we.” Geraadpleegd 15.08.2022. https://www.kvhv.gent/. L.D. “België wil niet meer betalen voor Vlaamse burcht: geldput in Gravensteen.” Het Volk, 23.05.1992. L.D. “Ter verdediging van ‘de trap’: restaureren is geen giswerk.” Het Volk, 24.01.1990. L.G.A. “Levenslijn overrompelt Gravensteen.” Het Volk, 19.02.1996. L.V.E. “Ook Gravensteen in kerstsfeer.” Het Laatste Nieuws, 06.12.2014. L.V.E. “Ridders en narren in Gravensteen.” Het Laatste Nieuws, 30.05.2015. Lanseloet van Denemerken. Gent: Drukkerij Hussein, 1939. Leidsch Dagblad. “Studentencongres der Nederlanden.” 01.12.1959. M.C.O. “Oude Belgen.” Het Nieuwsblad, 20.07.2013. M.D.G. “Sprookje en bordspel leren kinderen tandhygiëne.” Het Nieuwsblad, 28.02.2014. M.D.T. “Gravensteen opnieuw belicht: na 80 jaar nieuwe monografie.” Het Volk, 29.06.1992. Matobes. Toneeltijdschrift. “Festival of Jesters.” 01.05.1991. Matobes. Toneeltijdschrift. “Gentse Feesten: draken bestaan.” 01.06.1993. Matobes. Toneeltijdschrift. “Gentse Feesten: festival van het amateurtoneel.” 01.06.1992. Matobes. Toneeltijdschrift. “Kort genoteerd.” 01.11.1988. Matobes. Toneeltijdschrift. “Podiumgebeuren tijdens de Gentse Feesten.” 01.06.1990. Matobes. Toneeltijdschrift. “Pools teaterfestival.” 01.11.1987. Matobes. Toneeltijdschrift. “Teater Taptoe – info.” 01.06.1988. Matobes. Toneeltijdschrift. “Teater Taptoe.” 01.04.1992. Matobes. Toneeltijdschrift. “Teater Taptoe.” 01.04.1992. Matobes. Toneeltijdschrift. “Teater Taptoe.” 01.06.1987. Matobes. Toneeltijdschrift. Kalender.” 01.10.1988. Moeraert, Rudi. “Dit middeleeuws festival is de start van een traditie.” Het Nieuwsblad, 10.10.2008. N.A.V.L./grf. “De Geest van het Gravensteen.” De Streekkrant, 24.09.2014. N.D.B.O. “Stad wil kleuters sneller bij tandarts krijgen.” Het Laatste Nieuws, 27.02.2014. New York Herald Tribune. “Belgium students seize castle, beat back police with fruit.” 18.11.1949. Odis. “Kring God en Vaderland / Cercle Dieu et Patrie, Gent (1892-heden).” Geraadpleegd 14.08.2022. https://www.odis.be/hercules/toonOrg.php?taalcode=nl&id=9333. Ons Land in Woord en Beeld. “De Opvoering van ‘Hamlet’ in ’t Gravensteen te Gent.” Zonder nummer, 1926. 152 Ons Verbond. “De bestorming van het Gravensteen.” 5, nr. 1. (1949): 19-24. Oorlogsvriend. “Het Gravensteen te Gent.” 25.12.1947. P.A. “Moderne trap in Gravensteen moet weg.” Het Volk, 06.03.1999. Provoost Engineering. “Project Gravensteen.” Geraadpleegd 15.08.2022. https://www.provoost.engineering/project/2955/GRAVENSTEEN. R.T.L. “Valkeniers veroveren stad.” Het Nieuwsblad, 03.10.2011. Reynebeau, Guy. “Gravensteen volgt verjongingskuur.” De Dulle Draak 3, nr. 8 (14.02.1986): n.g. S.D.G. “Het Gravensteen: nu nog de keuken.” Het Volk, 26.02.1994. S.G.G. “Tickets voor Gravensteen spijsden de ‘zwarte kas’.” Het Laatste Nieuws, 19.02.1992. S.S.L. “Geef bloed en ga naar Dracula.” Het Laatste Nieuws, 22.10.2013. S.T.T.E. “Kindertheaterfestival Spekken.” De Streekkrant, 17.12.2014. Scheir, Olivier. “Nieuw onthaalgebouw Gravensteen geopend.” Het Nieuwsblad, 06.05.2006. SOS Gent. “Gravensteen.” 45 (1995): n.g. SOS Gravensteen. “Interview met ons erelid Geert Van Doorne.” 23.04.2021. Geraadpleegd 31.05.2022. https://sosgravensteen.be/2021/04/23/interview-met-erelid-geert-van-doo…. Stad Gent - Dienst Toerisme. Gent in multivisie. Gent: Drukkerij-Uitgeverij A. Geers & Zoon, 1985. Stad Gent Dienst Monumentenzorg. Gravensteen: een bezoek aan het Gravensteen. Gent: Ekonomaat van de stad Gent, 1995. Stad Gent, 800 jaar Gravensteen. Gent: Drukkerij Van den Hende, 1980. Stad Gent. ’s Gravensteen: verordening/Chateau des Comtes: règlement. Gent: De Nieuwe Drukkerij Fr. Vercauteren, 1906. Stad Gent. “City marketing strategy.” Geraadpleegd 10.08.2022. https://stad.gent/en/citygovernance-organisation/city-marketing/city-ma…. Stad Gent. “Geschiedenis van de Gentse Feesten.” Geraadpleegd 14.08.2022. https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/evenementen-gent/geschied…. Stad Gent. 800 jaar Gravensteen. Gent: Drukkerij Van den Hende, 1980. Stad Gent. Gids van ’s Gravensteen te Gent. Gent: Snoeck-Ducaju & Zoon, 1976. Stad Gent. Het Gravensteen: muzikale evocatie in stereorama. Gent: Stad Gent – Dienst voor Toerisme, 1961. Stad Gent. Inrichtende Verordening van ’s Gravensteen en het Belfort, alsook der Musea ingericht in deze gebouwen. Gent: Uitgev. en Boekdrukkershuis v/h Ad. Hoste N.V., 1923. Stad Gent. Muzikale evocatie in stereorama. Gent: Drukkerij Snoeck-Ducaju & Zoon, 1960. 153 Stadsmagazine Gent. “Wapencollectie verhuist naar Gravensteen.” 05.1999. Staes, Bert. “’Soms kan je een ei bakken op mijn helm’.” Het Nieuwsblad, 26.04.2014. Staes, Bert. “Aftellen naar Winterfeesten.” De Standaard, 25.11.2014. Staes, Bert. “Nieuw geld voor Gravensteen.” De Standaard, 06.06.2013. Staes, Bert. “Nog nooit zo druk in het Gravensteen: half miljoen bezoekers in zicht.” Het Nieuwsblad, 10.01.2020. Geraadpleegd 14.08.2022. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200110_04800142. Staes, Bert. “Picknicken op het Gravensteen: het kan.” De Standaard, 30.09.2014. Staes, Bert. “Stormloop op Gravensteen-picknick.” Het Nieuwsblad, 03.10.2014. Staes, Bert. “Terras van dak Gravensteen gehaald.” Het Nieuwsblad, 28.10.2014. STAM. “Gent, bezette stad. 1914/1918.” Geraadpleegd 19.05.2022, https://stamgent.be/nl_be/digiexpos/gent-bezette-stad. Starkadd (Hegenscheidt). Gent: Volksdrukkerij, 1942. Starkadd: Hedenscheidt. Gent: Volksdrukkerij, 1942. Stengel, Roger. De 4e belegering van het Gravenkasteel: een burlesk epos. Brussel: De Visscher, 1950. Tollenaere, Rudy. “’Aanrijding in Moscou’ heeft vele opvolgers. Filmmakers houden van Gent.” Het Nieuwsblad, 16.09.2011. Geraadpleegd 26.06.2022. https://www.nieuwsblad.be/cnt/n73fnvo2. UNESCO. “75 years ago, UNESCO's Constitution adopted.” 16.11.2020. Geraadpleegd 14.08.2022. https://en.unesco.org/news/75-years-ago-unescos-constitution-adopted. V.D.B.E. “Het Gravensteen blijft een trekpleister, ook voor de Gentenaars en kinderen.” Het Laatste Nieuws, 19.02.1997. V.T.B. “Het Gentsche Openluchtspel.” 16.03.1938. Van Bost, An. “IN BEELD: Gentenaar kleurt zeldzame foto’s in van WOI II, onder meer van Adolf Hitler in 1940 in Gent.” VRT NWS, 08.02.2022. Geraadpleegd 20.05.2022. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/07/gentenaar-kleurt-nog-nooit-eerd…. Van Brabant, L. “Het Studentenleven onder de Lens.” Neohumanisme, 12.1953. Van Damme, Sabine. “’Ridder spelen is mijn hobby’.” Het Laatste Nieuws, 21.03.2014. Van Damme, Sabine. “Gravensteen decor voor sprookjesverhalen.” Het Laatste Nieuws, 17.12.2015. Van Damme, Sabine. “Middeleeuws krokusfestijn voor kids.” Het Laatste Nieuws, 28.01.2011. Van Damme, Sabine. “Ridders veroveren Gravensteen: eerste ridderfestival is onverhoopt succes.” Het Laatste Nieuws, 16.06.2014. Van Damme, Sabine. “Spekkenfestival ook in Gravensteen.” Het Laatste Nieuws, 24.12.2014. Van Damme, Sabine. “Spinningmarathon verhuist.” Het Laatste Nieuws, 22.09.2011 154 Van Damme, Sabine. “Winterkasteel Gravensteen komt terug.” Het Laatste Nieuws, 13.04.2015. Van Damme, Sabine. “Gravensteen krijgt Filips en Mathilde als digitale gidsen.” De Gentenaar, 21.01.2006. Van den Berghe, A. “Middeleeuwsch tooneel: Abele spelen in het Gentsche Gravensteen.” Het Laatste Nieuws, 23.09.1940. Van den Berghe, A. “Middeleeuwsch tooneel: Abele spelen in het Gentsche Gravensteen.” Het Laatste Nieuws, 23.09.1940. Van den Brande, Marylou. “Struifvogelschieten een wat ongekende volkssport.” Het Nieuwsblad, 18.05.2009. Geraadpleegd 14.08.2022. https://www.nieuwsblad.be/cnt/blmva_20090618_001. Van der Sypt, Roland. Jacques Vander Stegen, 1963. Liberas, Gent. Geraadpleegd 14.08.2022. https://hdl.handle.net/21.12117/1422465. van Doorne, Geert. 800 jaar Gravensteen. Gent: Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie. van Doorne, Geert. Omtrent het Gravensteen in Gent. Brussel: Gemeentekrediet, 1992. Van Hauwaert, Chris. “Gravensteen moet 21e eeuw halen.” Het Volk, 19.03.1985. Van Keymeulen Karel. “Geen lege burcht meer: Wapencollectie uit Bijlokemuseum krijgt onderkomen in Gravensteen.” De Gentenaar, 01.2002. Van Keymeulen, Karel. “Duizend palen redden Gravensteen.” De Gentenaar, 05.10.2000.; Van Keymeulen, Karel. “Geen pretpark in Gravensteen.” Het Nieuwsblad, 17.09.2016. Van Keymeulen, Karel. “Gentse hotels scoren het best in nieuw rapport.” De Standaard, 03.07.2015. Van Keymeulen, Karel. “Gravensteen in 2016 weer een waterburcht.” De Gentenaar, 29.07.2015. Van Keymeulen, Karel. “Vierhonderd miljoen voor restauratie Gravensteen.” De Gentenaar, 05.09.1998. Van Keymeulen, Karel. Zonder titel. Het Nieuwsblad, 15.09.2012. Van Werveke, Alfons. “Oudheidkundig nieuws: de propaganda voor het vreemdelingenverkeer te Gent.” Het Volksbelang, 20.04.1907. Van Werveke, Alfons. “Oudheidkundig nieuws: het bezoeken van onze oude gebouwen gedurende de tentoonstellingsweek.” Het Volksbelang, 02.05.1908. Van Werveke, Alfons. “Oudheidkundig nieuws: het herstelde Paleis van ’s-Gravensteen.” Het Volksbelang, 17.10.1908. Van Werveke, Alfons. “Oudheidkundig nieuws: Het herstelde Paleis van ’s-Gravensteen.” Het Volksbelang, 17.10.1908. Van Werveke, Alfons. “Oudheidkundig nieuws: het vreemdelingenverkeer te Gent gedurende den zomer van 1906.” Het Volksbelang, 13.10.1906. Van Werveke, Alfons. “Oudheidkundig nieuws: in ’s-Gravensteen.” Het Volksbelang, 27.07.1907. 155 Vanacker, Daniël en Wouters Rawoens. “Gravensteen toont wapens uit Bijlokemuseum.” De Gentenaar, 26.03.1999. Vanacker, Daniël en Wouters Rawoens. “Gravensteen toont wapens uit Bijlokemuseum,” De Gentenaar, 26.03.1999. Vanacker, Daniël. “Archeologen vinden houten raadsels.” De Standaard, 02.10.2001. Vanacker, Daniël. “Gent.” De Gentenaar, 27.11.1979. Vandenhoute, Joan. 800 jaar Gravensteen.Gent: Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie, 1980. Vanderschueren, Christophe. “Gedenkplaat gestolen uit Gravensteen.” Het Laatste Nieuws, 09.09.2011. Vlaams Parlement. “Ontwerp van decreet: houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking.” Vlaams Parlement, 08.10.2021. Geraadpleegd 10.08.2022. https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1756830. Vooruit. “‘Gloriant’ zal herleven in het oude Gravensteen: een heerlijke middeleeuwse evocatie.” 07.07.1938. Vooruit. “’s Gravensteen te Ghend.” 10.07.1932. Vooruit. “’s-Gravenkasteel van Gent acht uren belegerd.” 30.06.1956. Vrij Limburg. “Het Willemfonds: reis naar de Floralien van Gent, de tentoonstelling Keizer Karel en zijn tijd, het Gravenkasteel enz.” 30.04.1955. W.D.B. “Niemand happig op Gravensteen.” De Gentenaar, 18.01.1996. Wereldtentoonstelling te Gent 1913. Gent: Héliotypie De Graeve, Star, 1913. Wuyts-de Witte, R. “Brieven: de trap van het Gravensteen.” De Gentenaar, 21.03.1990. Y.D.S. “Gravensteen wordt opnieuw waterburcht.” Het Laatste Nieuws, 17.06.2016. 156

Literatuur

“International scientific committees.” ICOMOS Nouvelles/News 6, nr. 1 (1996): 10-2. “Werveke, Alfons Van.” In Nationaal Biografisch Woordenboek, VII: 1061-8. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie, 1976. Agentschap Onroerend Erfgoed. “Definities: monument.” Geraadpleegd 14.08.2022. https://www.onroerenderfgoed.be/definities. Agentschap Onroerend Erfgoed. Onderzoeksrapport. Doelmatigheidsanalyse fase 1: de geschiedenis van het beschermen 1931 – 2016. Onderzoeksrapporten 65. Geraadpleegd 10.08.2022. https://www.vlaanderen.be/publicaties/doelmatigheidsanalyse-van-hetbesc…. André Capiteyn en Johan Decavele, De Gentse Feesten. Biografie van een 150 jarig monument. Gent: Stadsarchief, 1993. Anthonissen, Peter. Senne Rouffaere. Kritisch Theater lexicon 1. Brussel: Vlaams Theater Instituut, 1996. Ashworth, Gregory John. “Heritage and economy.” In International Encyclopedia of Human Geography, uitgegeven door Rob Kitchin en Nigel Thrift, 104-8. Amsterdam: Elsevier, 2009. Aurell, Jaume. “Introduction: medievalism and medievalists in the 20th century.” In Rewriting the Middle Ages in the twentieth century, uitgegeven door Jaume Aurell en Fransico Crosas, 9-23. Turnhout: Brepols, 2005. Baillie, Britt, Afroditi Chatzoglou en Shadia Taha. “Packaging the past: the commodification of heritage.” Heritage Management 3, nr. 1 (2010): 51-71. Baillieul, Beatrix, Dirk Boncquet, Sophie Derom, Geert Van Doorne en Anne-Marie Verhofsté. De Stelling Voorbij: 25 Jaar Monumentenzorg Gent. Circuit 4: Het Patershol en de noordelijke centrumwijken. Gent: Stad Gent. Dienst Monumentenzorg, 2000. Balthazar, Herman. “Geschiedenis en monumentenzorg.” In Erfgoedzorg in de 21ste eeuw: kritische beschouwingen, uitgegeven door Nathalie Demeyere, Ivo Adriaenssens, Ann Jooris, Petra Gunst en Pieter Uyttenhove, 9-14. Brussel: Koning, 2000. Barkan, Elazar. “Amending historical injustices: the restitution of cultural property – an overview.” In Claiming the stones/Naming the stones. Cultural property and the negotiation of national and ethnic identity, uitgegeven door Elazar Barkan en Ronald Bush, 16-46. Los Angeles: Getty Research Institute, 2002. Beier-de Hann, Rosmarie. “Re-staging histories and identities.” In A Companion to Museum Studies, uitgegeven door Sharon Macdonald, 186-197. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Berkers, Maarten en Marie Christine Laleman. “Vooruitstrevend of ouderwets? Het Gravensteen als spiegel voor het ontstaan en de ontwikkeling van het kasteel in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen.” Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 65, nr. 1-2 (2011): 5-41. Beyen, Marnix. “Een uitdijend verhaal: de historiografie van de Vlaamse Beweging, 1995-2005.” WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 64 (2005): 18-34. 157 Boey, Ruth. “’May Allah cleanse all Muslims' lands of the idols of both the past and the present.’ Een geschiedfilosofische analyse van het discours van Daesh omtrent de vernietigingen van erfgoed in Syrië en Irak.” Masterproef, Universiteit Gent, 2016. Bonte, Maud. “City for sale! City marketing in Ghent.” Masterproef, Universiteit Gent, 2008-2009. Bowditch, Rachel, Daniel Bird Tobin, Chelsea Pace en Marc Devine. “Four principles about site-specific theatre: a conversation on architecture, bodies, and presence.” Theatre Topics 28, nr.1 (2018). Geraadpleegd 03.07.2022, https://www.jhuptheatre.org/theatre-topics/onlinecontent/issue/theatre-…. Brejzek, Thea. “Scenery.” In The Routledge Companion to Scenography, uitgegeven door Arnold Aronson, 33-41. Londen: Routledge, 2018. Bridal, Tessa. Exploring museum theatre. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2004. Callebaut, Dirk, Patrick Raveschot en Roeland Van de Walle. “Het Gravensteen in Gent.” In Conspectus MCMLXXXI. Archaeologia Belgica 247, 112-116. Brussel: Nationale Dienst voor Opgravingen, 1982. Callebaut, Dirk, Patrick Raveschot en Roeland Van de Walle. “Het Gravensteen in Gent.” In Conspectus MCMLXXX. Archaeologia Belgica 238, 67-71. Brussel: Nationale Dienst voor Opgravingen, 1981. Coessens, Ine. “De Sint-Jorisgilde te Gent: positie van de schuttersgilde en haar bestuur binnen de stedelijke samenleving (1550-1620).” Masterproef, Universiteit Gent, 2012. Corsane, Gerard. “Issues in heritage, museums and galleries: a brief introduction.” In Heritage, museums and galleries: an introductory reader, uitgegeven door Gerard Corsane, 1-13. Londen: Routledge, 2015. Cramer, Michael. “Reenactment.” In Medievalism. Key critical terms, uitgegeven door Elizabeth Emery en Richard Utz, V, 207-14. Cambridge: D. S. Brewer, 2014. Daenens, Lieven. “Museum voor Sierkunst Gent.” Openbaar Kunstbezit Vlaanderen 31, nr. 4 (1993): 123-59. Danniau, Fien. “1913 De Gentse Expo.” UGentMemorie. Geraadpleegd 10.03.2022. www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1913-de-gentse-expo. Daugbjerg, Mads. “Re-enactment and engagement.” In The SAS Encyclopedia of Archaeological Sciences, uitgegeven door Sandra Lopez Varela, 1465-9. Malden: Wiley-Blackwell, 2019. De Wever, Bruno, Gaston Durnez en Reginald De Schryver. “Herman Van Ooteghem.” In Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, uitgegeven door Bruno De Wever, Gaston Durnez en Reginald De Schryver, II: 2336. Tielt: Lannoo, 1998. Denis, Sandra. Erfgoed publiek – publiek erfgoed: erfgoed en publieksontsluiting. Brussel: Politeia, 2006. Derom, Sophie. “Foltertuigen en gerechtsvoorwerpen in het Gravensteen.” @rchieflink 1 (2015): 8. Dewanckel, Wannes. “Neen aan de 10.000! Studie naar het succes van het protest tegen de 10.000 frank (1978-1979) in vergelijking met het protest tegen de 1000 gulden (1972-1973).” Masterproef, Universiteit Gent, 2014-2015. 158 Du Pré, Marie-Isabelle. “Restauratie en conservatie van het Gravensteen in Gent tijdens de XIXe en XXe eeuw: theorie en praktijk (1893-1913).” Masterproef, Universiteit Gent, 1996-1997. Duffy, Michelle. “Festival and spectacle.” In International Encyclopedia of Human Geography, uitgegeven door Rob Kitchin en Nigel Thrift, 91-7. Amsterdam: Elsevier, 2009. Durlinger, Thomas. “Erfgoed als symbool voor vernieuwing. De rol van erfgoed in de constructie en communicatie van de Vlaamse competitieve identiteit.” Masterproef, Universiteit Utrecht, 2012. Economou, Maria. “Heritage in the digital age.” In A Companion to Heritage Studies, uitgegeven door William Logan, Máiréad Nic Craith en Ullrich Kockel, 215-28. Chichester: John Wiley & Sons, 2016. Egberts, Linde. Chosen legacies: heritage in regional identity. Londen: Routledge, 2017. Elias-Varotsis, Sophie. “Festivals and events — (Re)interpreting cultural identity.” Tourism Review 61, nr. 2 (2006): 24-9. Emery, Elizabeth. “Medievalism and the Middle Ages.” In Studies in Medievalism: Defining Medievalism(s), XVII, uitgegeven door Karl Fugelso, 77-85. Woodbridge: Boydell & Brewer, 2009. Everaert, Guido. Het verfraaide decor van het Gravensteen. Gent: Dienst Monumentenzorg, 2014. Finke, Laurie en Susan Aronstein. “Conjuring the Ghosts of Camelot: Tintagel and the medievalism of heritage Tourism.” In Medieval afterlives in contemporary culture, uitgegeven door Gail Ashton, 200- 10. Londen: Bloomsbury Academic, 2015. Frost, Jennifer en Warwick Frost. Medieval imaginaries in tourism, heritage and the media. New York: Routledge, 2022. Geyzen, Anneke. De smaak van thuis: erfgoed en voeding in Vlaanderen tussen 1945 en 2000. Leuven: Leuven University Press, 2018. Gielen, Pascal. “Museumchronotopics: on the representation of the past in museums.” museum and society 2, nr. 3 (2004): 147-60. Goeminne, Koen. “Hebben Brugse Zotten en Gentse Stroppen iets gemeen?” Van Mensen en Dingen 13, nr. 3 (2015): 56-9. Goulding, Christina. “The commodification of the past, postmodern pastische, and the search for authentic experiences at contemporary heritage attractions.” European Journal of Marketing 34, nr. 7 (2000): 835-53. Graham, Brian, Gregory John Ashworth en John E. Tunbridge. “The uses and abuses of heritage.” In Heritage, museums and galleries: an introductory reader, uitgegeven door Gerard Corsane, 28-40. Londen: Routledge, 2005. Grijzenhout, Frans. Inleiding in Erfgoed: de geschiedenis van een begrip, uitgegeven door Frans Grijzenhout, 1-2. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007. Guill, Stacy. “Pilar and Maria: Hemingway's feminist homage to the "new woman of Spain" in for whom the bell tolls.” The Hemingway Review 30, nr. 2 (2011): 7-20. Harrison, Rodney. Heritage. Critical approaches. Londen: Routledge, 2013. Hems, Alison en Marion Blockley. Heritage interpretation. Londen: Routledge, 2005. 159 Holtorf, Cornelius. “Perceiving the past: From age value to pastness,” International Journal of Cultural Property 24, nr. 4 (2017): 497-515. Holtorf, Cornelius. “The heritage of heritage.” Heritage & Society 5, nr. 2 (2012): 153-74. Holtorf, Cornelius. “The past people want: heritage for the majority?” In Appropriating the past: philosophical perspectives on the practice of archaeology, uitgegeven door Geoffrey Scarre, 63-81. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Holtorf, Cornelius. On pastness: A reconsideration of materiality in archaeological object authenticity,” Anthropological Quarterly 86, nr. 2 (2013): 427-43. Howard, Peter. Heritage: management, interpretation, identity. Londen: Continuum, 2003. Interpret Europe. “About heritage interpretation,” Geraadpleegd 11.05.2022. https://interpreteurope.net/about-heritage-interpretation/. Jackson, Anthony. “Inter-acting with the past - the use of participatory theatre at museums and heritage sites.” Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance 5, nr. 2 (2000): 199-215. Kline, Daniël. “Participatory medievalism, role-playing, and digital gaming.” In The Cambridge Companion to Medievalism, uitgegeven door Louise D’Arcens, 75-88. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Korff, Gottfried en Larry Peterson. “From brotherly handshake to militant clenched fist: on political metaphors for the worker's hand.” International Labor and Working-Class History 42 (1992): 70-81. Korte, Barbara en Sylvia Paletschek. “Historical edutainment: New forms and practices of popular history?” In Palgrave Handbook of Research in Historical Culture and Education, uitgegeven door Mario Carretero, Stefan Berger en Maria Grever, 191–205. Londen: Palgrave Macmillan UK, 2017. Laleman, Marie Christine. “'CHATEAU ET POUVOIR' Beschouwingen bij symboolarchitectuur in de ontwikkeling van bet middeleeuwse Gent.” Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent 62, nr. 1 (2008): 5-42. Laporte, Dirk en Livia Snauwaert. “Gravensteen. Sint-Veerleplein 11.” In Gids voor architectuur in Gent, uitgegeven door Dirk Laporte en Livia Snauwaert, s.p. Tielt: Lannoo, 2003. Leighton, Debra. “’Step back in time and live the legend’: experiential marketing and the heritage sector.” International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing 12 (2007): 117–25. Leonardi, Francesca. “Curating the context: re-enacting and reconstructing exhibitions as ways of studying the past.” Museum Management and Curatorship 36, nr. 2 (2020): 1-17. Liddiard, Robert. Medieval castles. York: History at the Higher Education Academy, 2010. Light, Duncan en Steve Watson. “The castle imagined: emotion and affect in the experience of ruins.” In Heritage, affect and emotion: politics, practices and infrastructures, uitgegeven door Divya P. ToliaKelly, Emma Waterton en Steve Watson, 154-178. Londen: Routledge, 2016. Light, Duncan. “Characteristics of the audience for 'events' at a heritage site.” Tourism Management 17, nr. 3 (1996): 183-90. 160 Logan, William. Ullrich Kockel en Máiréad Nic Craith. “The new heritage studies: origins and evolution, problems and prospects.” In A Companion to Heritage Studies, uitgegeven door William Logan, Máiréad Nic Craith en Ullrich Kockel, 1-25. Chichester: John Wiley & Sons, 2016. Lyons, Claire L. “Objects and identities: claiming and reclaiming the past.” In Claiming the stones/Naming the stones. Cultural property and the negotiation of national and ethnic identity, uitgegeven door Elazar Barkan en Ronald Bush, 116-37. Los Angeles: Getty Research Institute, 2002. Martha, Loukia. “Cultural festivals on sites of cultural heritage as a means of development of alternative forms of tourism.” In Strategic Innovative Marketing, uitgegeven door Androniki Kavoura, Damianos P. Sakas en Petros Tomaras, 455-61. New York: Springer International Publishing, 2017. Mason, Rhiannon. “Museums, galleries and heritage. Sites of meaning-making and communication,” in Heritage, museums and galleries: an introductory reader, uitgegeven door Gerard Corsane, 221-37. Londen: Routledge, 2015. Nys, Liesbet. De intrede van het publiek: museumbezoek in België 1830-1914. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2012. Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. “Antoine De Schryver.” Geraadpleegd 28.05.2022. https://www.okv.be/author/antoine-de-schryver. Pinson, Joël. “Heritage sporting events: theoretical development and configurations.” Journal of Sport & Tourism 21, nr. 2 (2017): 133-52. Poria, Yaniv, Richard Butler en David Airey. “The core of heritage tourism.” Annals of Tourism Research 30, nr. 1 (2003): 238–54. Pugh, Tison en Angela Jane Weisl. Medievalisms. Making the past in the present. New York: Routledge, 2013. Prentice, Richard. “Heritage: a key sector in the ‘new’ tourism.” In Heritage, museums and galleries: an introductory reader, uitgegeven door Gerard Corsane, 267-81. Londen: Routledge, 2015. Ramshaw, Gregory. Heritage and sport: an introduction. Bristol: Channel View Publications, 2019. Reynolds, Bryan. Performance studies: key words, concepts and theories. Boston: Red Globe Press, 2014. Saupe, Achim. “Authenticity.” DocupediaZeitgeschichte, 12.04.2016. Geraadpleegd 18.05.2022. http://docupedia.de/zg/saupe_authentizitaet_v3_en_2016. Simons, Barbara, ed. Keizer Karel 1500-2000: september 1999 - september 2000. Het Keizer-Kareljaar in Vlaanderen: nabeschouwingen. Brussel: Keizer Karel 2000, 2000. Simon-Van der Meersch, Anne-Marie. “Uilenspiegel of Gravensteen: 1950-1954.” In 50 jaar Gravensteenfeesten, uitgegeven door Seniorenkonvent, 22-35. Gent: RUG Archief, 1999. Sinclair-Maragh, Gaunette. “Assessing tourism experiences: the case of heritage attractions.” In The Handbook of Managing and Marketing Tourism Experiences, uitgegeven door Marios Sotiriadis en Dogan Gursoy, 487-506. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2016. Slack, Steve. Interpreting heritage: a guide to planning and practice. Londen: Routledge, 2021. 161 Smith, Laurajane en Gary Campbell, “The elephant in the room: Heritage, affect and emotion.” In A Companion to Heritage Studies, uitgegeven door William Logan, Máiréad Nic Craith en Ullrich Kockel, 443-60. Chichester: John Wiley & Sons, 2016. Smith, Laurajane. “Affect and registers of engagement: navigating emotional responses to dissonant heritages.” In Representing enslavement and abolition in museums: ambiguous engagements, uitgegeven door Laurajane Smith, Geoff Cubitt, Ross Wilson, Kalliopi Fouseki, 260-303. Londen: Routledge, 2011. Smith, Laurajane. Uses of heritage. Londen: Routledge, 2006. Staiff, Russell. Re-imagining heritage interpretation: enchanting the past-future. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2014. Stone, Peter G. en Philippe G. Planel. Introduction in The constructed past: Experimental archaeology, education and the public, uitgegeven door Peter G. Stone and Philippe G. Planel, 1-14. Londen: Routledge, 1999. Stone, Philip en Richard Sharpley. “Consuming dark tourism: a thanatological perspective.” Annals of Tourism Research 35, nr. 2 (2008): 574-95. Struyfs, Marc, Marc Boone, Hilde De Ridder-Symoens en Michiel Berckmoes. Honderd Jaar Geschiedenis Van De Maatschappij Voor Geschiedenis En Oudheidkunde Te Gent (1893-1993). Gent: Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 1993. Sundo, Jon en Flemming Sørensen. “Introduction to the experience economy.” In Handbook on the experience economy, uitgegeven door Jon Sundo en Flemming Sørensen, 1-17. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2013. Taymans, Huguette. Het numismatisch oeuvre van Jan Antheunis. S.l.: Europees genootschap voor munt- en penningkunde, 2003. Tindemans, Klaas en Dieter Suls. Etienne Debel. Kritisch Theater 13. Brussel: Vlaams Theater Instituut, 1998. Tivers, Jacqueline. “Performing heritage: the use of live ‘actors’ in heritage presentations,” Leisure Studies 21, nr. 3-4 (2002): 187-200. Toerisme Vlaanderen. 75 jaar Toerisme (in) Vlaanderen. Brussel: Toerisme Vlaanderen, 2014. Tompkins, Joanne. “The ‘place’ and practice of site-specific theatre and performance.” In Performing Site-Specific Theatre Politics, Place, Practice, uitgegeven door Anna Birch en Joanne Tompkins, 1-17. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012. UNESCO Institute for Statistics. “Natural heritage.” Geraadpleegd 10.08.2022. http://uis.unesco.org/en/glossary-term/natural-heritage. UNESCO. “Concept of digital heritage.” Geraadpleegd 10.08.2022. https://en.unesco.org/themes/information-preservation/digital-heritage/…. UNESCO. “Digital heritage.” Geraadpleegd 10.08.2022. https://en.unesco.org/themes/informationpreservation/digital-heritage. 162 UNESCO. “Text of the Convention for the Safeguarding of the Intagible Cultural Heritage.” Geraadpleegd 10.08.2022. https://ich.unesco.org/en/convention. Van der Laarse, Rob. “Erfgoed en de constructie van vroeger.” In Bezeten van vroeger: Erfgoed, identiteit en musealisering, uitgegeven door Rob Van der Laarse, 9-36. Amsterdam: Het Spinhuis, 2005. Van Driessche, Wim. “De restauratie van het Gentse Gravensteen (1972-1905) in het licht van het nationalisme.” Van Mensen en Dingen 15, nr. 4 (2017): 24-35. Van Overwalle, Valère en Jos Van Ooteghem. “Kroniek van de Gravensteenslag: 16 november 1949.” In 50 jaar Gravensteenfeesten, uitgegeven door Seniorenkonvent, 7-19. Gent: RUG Archief, 1999. van Vree, Frank. “Beleef het verleden! De enscenering van de historische ervaring in de populaire cultuur.” Historisch Tijdschrift Groniek 180 (2008): 269-78. Vanhaesebrouck, Karel. “Schouwburgleven en culturele collaboratie in Gent tijdens de Tweede Wereldoorlog.” Masterproef, Universiteit Antwerpen, 2000-2001. Geraadpleegd 20.05.2022. http://www.ethesis.net/weglaten_schouwburgleven/schouwburgleven.htm. Verfaillie, Joke. “De Raad van Vlaanderen (1386-1795), vorstelijke instelling in het hart van Gent.” @rchieflink 15, nr. 1 (2015): 1-3. Verhulst, Adriaan. “Het Willemsfonds honderdvijfentwintig jaar.” De Vlaamse Gids 60, nr. 2 (1976): 57- 65. Verschoore, Nicole en Frans Heymans. “Vlaanderens Kunstdag 1911.” Literair Gent. Geraadpleegd 09.03.2022. https://literairgent.be/lexicon/vlaanderens-kunstdag-1911. Vlaamse Overheid. “Roerend, onroerend, immaterieel.” Departement Cultuur, Jeugd & Media. Geraadpleegd 10.08.2022. https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/roerendonroe…. Weber, Donald. De blije intrede van de automobiel in België, 1895-1940. Gent: Academia Press, 2010. Wilzcek, Iwona. “The layers of history: new architecture interventions in castle ruins.” Frontiers of Architectural Research 10, nr. 2 (2021): 351-68. Witte, Els. “Vlaanderen in de fifties: een maatschappelijk-politiek overzicht.” In Van Hugo Claus tot hoelahoep: Vlaanderen in beweging 1950-1960, uitgegeven door Kevin Absillis en Katrien Jacobs. Antwerpen: Garant, 2007. Ying Liu, “Evaluating visitor experience of digital interpretation and presentation technologies at cultural heritage sites: a case study of the old town, Zuoying,” Built Heritage 4, nr. 14 (2020): 1-15

Universiteit of Hogeschool
Master of Arts in de Geschiedenis
Publicatiejaar
2022
Promotor(en)
Berber Bevernage; Jeroen Deploige
Kernwoorden
Share this on: