CO2 Less project: Warmtenet Bornem

Kevin Cox
Persbericht

Hout! Een toekomstige wamtebron?

Iedereen kent wel het probleem "de opwarming van de aarde". Een groot stuk van het probleem is dat wij als mensheid enorm veel fossiele brandstoffen verbranden.
Onder het motto "alle kleine beetjes helpen" is het CO2 - less project opgericht. Dit project is een samenwerking tussen studenten en bedrijven die gaan proberen om in het bedrijf een vermindering te realiseren van het broeikasgas CO2.

Het groene Bornem
Het project dat ik heb uitgewerkt is voor de gemeente Bornem. Zij hebben het burgemeesterconvenant ondertekend en moeten dus tegen 2020 een CO2 vermindering realiseren van 20%. De vraag die ze mij gesteld hadden is om te bekijken of het haalbaar is om een warmtenetwerk aan te leggen waarbij we gebruik maken van lokaal snoeihout.

Het netwerk
We willen warmte opwekken op één plaats en kunnen transporteren naar omliggende gebouwen. Om dit te doen maken we gebruik van een warmtenetwerk. Dit is een netwerk van geïsoleerde buizen waar warm water doorstroomt. Wij gaan dit eerst kleinschalig benaderen en een netwerk uitwerken voor een traject van 1km lang.

Hout
Dit project stimuleert ook de lokale economie. Het hout dat we gaan gebruiken is afkomstig uit de gemeente en wordt verwerkt in de gemeente. De opbrengsten ervan kunnen dan terug geïnvesteerd worden in het landschap.
Men kan zeggen "Hout? Dat is toch ook vervuilend?". Dat is deels waar. Wij gebruiken filters om het fijn stof tegen te houden en daarnaast is hout, door de korte levenscyclus, CO2 neutraal.

Resultaat
Door het project uit te voeren verminderen we de CO2 uitstoot met 537,5ton en daarnaast is deze investering terug verdiend na 15jaar. Financieel bekijken we deze investering als een goede investering omdat we een inwendig rendement halen van 7,77%.

Bibliografie

[1] A. Bauwens, S. Boucherit en I. Houvenaghel, „Bedrijfsproject Bornem, Less CO2 Transknowledge project VOKA,” KU Leuven, Antwerpen, 2018.
[2] L. Boelens, M. Dehaene, M. Goethals, A. Kuhk en J. Schreurs, „Warmte uit het landschap van Klein-Brabant,” UGent, Gent, 2015.
[3] Wikipedia, „Gronings gas,” 12 oktober 2012. [Online]. Available: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gronings_gas.
[4] D. Connolly, K. Hansen, D. Drysdale en H. Lund, „Enhanced Heating and Cooling Plans to Quantify the Impact of Increased Energy Efficiency in EU Member States,” 2016.
[5] T. Nussbaumer en S. Thalmann, „Status report on district heating systems in IEA countries,” Zürich, 2014.
[6] J. Gustafsson, J. Delsing en J. van Deventer, „Improved district heating substation efficiency with a new control strategy,” 2010.
[7] Belgian Federal Government, „Klimaat,” Statbel. [Online]. [Geopend 9 November 2017].
[8] Liandon, „WebPipeLab,” Liandon, [Online]. Available: https://pipelab.tanet.nl.
[9] Twecom, „Energie uit ons landschap”.
[10] S. De Clerck en B. Lociuro, „Voorstelling Biomassaverbranding”.
[11] L. Loosvelt, S. Tobback en P. Verdonckt, „Groene warmte door kleinschalige houtverbranding,” Inargo, Rumbeke, 2015.
[12] Wikipedia, „Mauna Loa Observatorium,” 22 Juli 2017. [Online]. Available: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mauna_Loa_Observatorium.
[13] H. Riebeek, „The Carbon Cycle,” earth observatory NASA, 2016 Juni 2011. [Online]. Available: https://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/.
[14] E. P. J. Hermans, Energie Survival Gids, BetaText v.o.f., 2008.
[15] C. Vandecasteele en C. Block, Lucht, Water en bodem over milieuproblemen en hun oplossing, Tielt: Lannoo, 2012.
[16] Wikipedia, „Carbon dioxide,” 23 Maart 2018. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide.
[17] Wikipedia, „Standard enthalpy of formation,” 26 November 2017. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_enthalpy_of_formation.

Universiteit of Hogeschool
Master industriële ingenieurswetenschappen: Energie
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Bert Vander Meersche
Kernwoorden
Share this on: