Organisatie en administratie van de dienst Medische Beeldvorming van het ASZ campus Aalst.

Barbara De Naeyer
Persbericht

Organisatie en administratie van de dienst Medische Beeldvorming van het ASZ campus Aalst.

De dienst Medische Beeldvorming van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (A.S.Z.)  te Aalst is sinds mijn kinderjaren een gekende omgeving. Meer dan eens heb ik samen met de dokter, de foto’s van een elleboog of  knie,… mogen bekijken. Vele vragen rezen in mij op: Hoe was het mogelijk om een foto te maken van de binnenzijde van een mens? Wat gebeurde er allemaal achter de schermen van deze dienst? En vooral: waarom moest je soms zo lang wachten tot het jouw beurt was?

 

Dit was dan ook mijn motivatie om deze dienst niet als patiënte, maar als stagiaire medisch secretaresse van naderbij te gaan bekijken. Als buitenstaander weet je immers niet wat er binnen zo een organisatie plaatsvindt. Pas wanneer je zelf meewerkt achter de schermen, besef je dat niet alles zo simpel is als het lijkt.

 

Administratie en organisatie zijn belangrijke hoekstenen voor elk medisch secretariaat in een ziekenhuis. Heel veel gegevens moeten worden verwerkt op een snelle en een efficiënte manier. Met mijn stagerapport wil ik de organisatorische en administratieve werking van de dienst Medische Beeldvorming in het A.S.Z. campus Aalst in beeld brengen.

 

Kennismaken met het ziekenhuis gebeurt via een historisch overzicht van het A.S.Z. in het algemeen en van de dienst Medische Beeldvorming in het bijzonder. Vandaag telt het A.S.Z. drie campussen, namelijk Aalst, Wetteren en Geraardsbergen. Samen met het ziekenhuis ontstond de dienst Medische Beeldvorming. Deze vooral diagnostische dienst is steeds in evolutie geweest. Meer bepaald de technieken werden gestaag vernieuwd, ontwikkeld en verbeterd. Een mijlpaal in de geschiedenis van de Medische Beeldvorming is de digitale beeldvorming.

Het A.S.Z. profileert zich momenteel als een regionaal ziekenhuis met een openbaar statuut, maar gestructureerd als een autonome instelling. Dit betekent dat het A.S.Z. wordt beheerd door enerzijds het O.C.M.W. en anderzijds door de VZW van de artsen. Het A.S.Z. heeft een totale capaciteit van 604 erkende bedden en stelt momenteel 1 709 mensen tewerk, verspreid over de drie campussen.

De dienst Medische Beeldvorming situeert zich op het gelijkvloers van het A.S.Z., tussen de Spoeddienst en het Onthaal. Patiënten bezoeken deze dienst voor een Rx.-opname, een echografie, een mammografie of een mammoscreening, een duplex, een NMR- of een CT-scan, een onderzoek betreffende het maag- en darmkanaal of een onderzoek betreffende de bloedvaten. Maandelijks krijgt deze dienst 7 000 aanvragen voor onderzoeken van zowel interne als ambulante patiënten.

 

De dienst Medische Beeldvorming telt twintig zalen, waarvan tien onderzoekszalen. Aangrenzend bevinden zich de kleedkamers. Patiënten worden onthaald aan de receptie en wachten in één van de drie wachtzalen. Verder zijn er nog vier burelen voor de radiologen en het secretariaat voor de medisch secretaressen. Het personeel is samengesteld uit negen radiologen en twee assistenten ‘Radiologie’, een 40-tal verpleegkundigen, drie receptionisten en vier medisch secretaressen.

In het rapport wordt ook verwezen naar de structurele maatregelen omtrent radioprotectie daar dit een belangrijk gegeven is op de dienst Medische Beeldvorming.

 

De administratie op de dienst Medische Beeldvorming omvat het inschrijven van patiënten en het uittypen van protocollen op basis van het computerprogramma ‘Infohos’. Ook het ‘Pacs‑systeem’ en het spraakherkenningsysteem zijn belangrijke werkinstrumenten op de dienst. Wie de gebruikers zijn van deze systemen en wat ze ermee beogen wordt verduidelijkt in het hoofdstuk Administratie dat afsluit met een beschrijving van de administratieve taken op de ‘binnenkoer’ of interne balie en de specifieke taken van een stagiaire medisch secretariaat. De ‘binnenkoer’ is het coördinatiecentrum van de dienst Medische Beeldvorming waar medische beelden verzameld en verder gedistribueerd worden en waar ook de werkbladen toekomen. Een stagiaire medisch secretariaat krijgt o.a. volgende taken opgelegd: uittypen, verbeteren en sorteren van protocollen, klaarleggen en nakijken van werkbladen,  branden van cd‑rom’s met medische beelden, onthalen van patiënten aan de receptie en het voorbereiden van de patiënten op een echo-onderzoek.

 

Het onderdeel Conclusie van mijn stagerapport bevat een evaluatie van de stage. De bijlagen die vervolgens in het werk vervat zijn bestaan hoofdzakelijk uit documenten waarmee een stagiaire geregeld wordt geconfronteerd. Ter vrijwaring van de privacy van betrokken patiënten zijn de invulgegevens telkens vervangen door de persoonlijke gegevens van de stagiaire. Een verwijzing naar het bronnenmateriaal en korte samenvattingen van de tekst in enkele vreemde talen sluiten het geheel af.

 

Kort samengevat geeft dit stagerapport een praktische kijk op de organisatie en administratie  van de dienst Medische Beeldvorming in het A.S.Z.  en kan het een bruikbare handleiding zijn voor toekomstige medisch secretaressen.

 

Bibliografie

Bronnen

 

Brochures

 

ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS, onthaalbrochure. Aalst, maart 2005, 20 pp. (brochure).

 

MOONS, E. ,VAN LIERDE, I., MERCKX, C, Het digitale tijdperk en stralingsprotec­tie. Aalst, 23 januari 2004, 10 pp. (voordrachtbrochure).

 

Gesprekken

 

Gesprekken met de medisch secretaressen, receptionisten en verpleegkundigen van de dienst Medische Beeldvorming van het A.S.Z., Aalst, fe­bruari-april 2005.

 

Gesprekken met E. Moons, Hoofdverpleegkundige dienst Medische Beeldvorming van het A.S.Z., Aalst, fe­bruari-april 2005.

 

Internetsites

 

ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS, campus Aalst, maart 2005.

(http://www.asz-aalst.be).

 

INFOHOS, april 2005.

(http://www.infohos.be).

 

DICTAPHONE, april 2005.

(http://www.dictaphone.com/international/belgium/).

Universiteit of Hogeschool
Secretariaatsbeheer, Medisch Secretariaat
Publicatiejaar
2005
Share this on: