Hefboomfondsen: van Jones tot vandaag, met een focus op de Belgische markt.

Willem Bonneux
Persbericht

Hefboomfondsen: van Jones tot vandaag, met een focus op de Belgische markt.

Hefboomfondsen

Van Jones tot vandaag, met een focus op de Belgische markt

Het doel van dit eindwerk is een inzicht te verschaffen in de nog vrij onbekende wereld van de hefboomfondsen/hedge funds Ook de Belgische markt blijft niet onbehandeld.

 

Hefboomfondsen op zich

Hefboomfondsen zijn, ver-geleken met gewone fondsen, extreem flexibele investerings-vehikels. Door hun juridische aard, kunnen ze, in tegenstelling tot gewone fondsen, niet alleen gebruik maken van een immens gamma aan investerings-technieken, zoals shorten, maar ook van hefboomwerking. Door die technieken kunnen ze anti-ciperen op een neergaande markt, zich beter indekken tegen marktrisico’s en dus een sta-bieler rendement halen dan gewone fondsen.

 

Dat hefboomfondsen een sta-bielere return bieden in elk marktklimaat, geeft onderstaan-de grafiek van Hedgeindex.com duidelijk weer. Vergeleken met de markten is de hefboom-fondsindex in het blauw dui-delijk minder beïnvloed door de marktwerking.

 

 

Als men dan nog weet dat onderstaande grafiek loopt van 1993 tot en met 2005, dan is het nut van hefboomfondsen be-wezen.

 

De hefboomfondssector

Toen Alfred W. Jones in 1949 het eerste hefboomfonds op-richtte, had hij wellicht geen idee dat hij de basis legde voor een heuse industrie. De hef-boomfondssector blijft immers groeien als kool en heeft ondertussen al bijna $1 biljoen aan belegd kapitaal in por-tefeuille. Verwacht wordt dat hedge funds op termijn zo’n 10% van het totale mondiale belegde kapitaal naar zich toe gaan trekken. Met die $1 biljoen zit men ondertussen aan 1,5%.

 

Goed voor uw portfolio

Hefboomfondsen kunnen in een gediversifieerde portefeuille een wereld van verschil maken. Net door die stabielere rendementen die ze genereren in elke markt-omstandigheid hebben ze een stabiliserend effect op een beleggingsportefeuille in zijn geheel.

Hefboomfondsen werken zowel risicoverlagend als rende-mentsverhogend en betekenen dus een verdere diversificatie van de beleggingsportefeuille.

 

Volgens recente studies, kan men gerust 15% à 20% van zijn portfolio in hefboomfondsen beleggen, om bovenstaand effect te bekomen.

 

Doelgroepen

Historisch gezien dienden hefboomfondsen de belangen van de rijken der aarde, zowel vermogende individuen als families konden bij hen terecht. Getuige hiervan zijn nog steeds de hoge instapbedragen bij be-paalde fondsen. €250.000 is bijvoorbeeld helemaal geen uitzondering.

 

Later zagen institutionele be-leggers als pensioenfondsen, andere beleggingsfondsen… ook wel brood in hedge funds. Deze beleggers vereisen echter een hoge mate van transparantie, wat de sector enkel ten goede komt.

 

Sinds enkele jaren kan ook de ‘kleine’ particuliere belegger voor bepaalde producten op de markt van de hefboomfondsen terecht. Deze democratisering van de sector wordt bijvoorbeeld mee veroorzaakt door funds of hedge funds. Deze stellen de belegger in staat voor een relatief klein instapbedrag te beleggen in een portfolio van hefboomfondsen.

 

De kosten

Natuurlijk zijn er ook jaarlijkse kosten verbonden aan die hefboomfondsen. Er zijn twee soorten van fees. De mana-gement fees, die gemiddeld zo’n 2,5% bedragen, worden aan-gevuld met een performance fee van normaliter 20% op alle winst.

 

Kritiek

De kritiek op hefboomfondsen als zouden ze een tijdbom zijn onder het financiële systeem, blijkt ongegrond. Volgens het IMF werken hefboomfondsen door hun strategieën en transacties zelfs mee aan de efficiëntie op de financiële markten.

 

Dat hedge funds een nieuwe bubbel vormen is onjuist gebleken. Ze zijn er al sinds de jaren ’40 en ze doen wat ze geacht worden te doen. Dit is geen modeverschijnsel, maar een investeringstak als een andere, met zijn eigen kenmerken, zijn eigen voor- en nadelen.

 

Hefboomfondsen in België

De regelgeving in België zoals ze nu bestaat werkt verstikkend voor hefboomfondsen en betut-telend voor de belegger. Als er al hefboomfondsen

 aangeboden mogen worden, dan moeten het dakfondsen of index-fondsen zijn én moeten ze een kapitaalsgarantie aanbieden. Vooral dit laatste fnuikt de aard van een hefboomfonds volledig. Aan de andere kant zijn er toch levensverzekeringsproducten van het type TAK-23 ver-krijgbaar in België die beleggen in hefboomfondsen en die geen restricties kennen.

 

Het blijft sowieso moeilijk, zoniet onmogelijk, om in België een fonds op te richten. Vandaar dat de meeste fondsen naar het buitenland trekken om genoteerd te worden, de regelgeving is er immers losser.

 

De toekomst van hefboom-fondsen

De sector is gebeten door een blijvende innovatiedrang, die steeds nieuwe opportuniteiten ziet. En dit zowel in nieuwe markten als de Islamic Finance

 of China, maar ook in nieuwe producten, zoals indexfonden die hefboomfondsindexen gaan volgen. Ook is er momenteel in de sector een consolidatie-beweging begonnen die zeker nog gaat blijven voortduren.

 

Conclusie

Hoewel hefboomfondsen een bewezen nut hebben, zijn ze bij het grote publiek nog steeds onbekend en onbemind. Op-voeding van de consument is dus noodzakelijk, zowel door de media, als door de financiële sector zelf.

 

Willem Bonneux, 14 april 2005

 

Bibliografie

Bibliografie

 

Boeken

 

 • Deloof, M., Manigart, S. en Ooghe, H., Handboek bedrijfsfinanciering. Antwerpen, Intersentia, 2002.

 

 • D’Hoore, P., De 100 kapitale vragen van Paul D’Hoore. Roeselare, GLOBE, 2003.

 

 • Dombrecht, M., Heremans, D., Plasschaert, S. en Vanneste, J., Geld en financiewezen, 4e druk. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2001.

 

 • ELST, R. VAN DER, Winnen met aandelen, 8e herwerkte druk. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2000.

 

 • Horwitz, R., Hedge Fund Risk Fundamentals. Princeton, Bloomberg Press, 2004.

 

 • Lhabitant, F.S., Hedge Funds, Quantitative insights. Chichester, Wiley Finance, 2004.

 

 • Murphy, J.J., Charting made easy. Columbia, Traders Library, 2000.

 

 • Nicholas, J.G., Investing in hedge Funds. Princeton, Bloomberg Press, 1999.

 

 • Nicholas, J.G., Market-Neutral Investing. Princeton, Bloomberg Press, 2000.

 

 • Temple, P., Hedge Funds, The courtesans of capitalism. Chichester, Wiley, 2001.

 

Cursussen

 

 • GILLIER, O., An introduction to portfolio management. Brussel, Vlekho, 2005.

 

Artikels

 

 • At your own risk. In: The Economist online, 9 januari 2003.

 

 • Batchelor, C., Hedge funds warned on strategy. In: The Financial Times, 04 oktober 2004.

 

 • Beleggingsclubs voor rijke elite. In: De Standaard online, 31 maart 2000.

 

 • Big money. In: The Economist online, 23 januari 2003.

 

 • Borrowing and betting. In: The Economist online, 10 juni 2004.

 

 • Brewster, D., Hedge fund indices attract $10bn during their first year. In: The Financial Times, 07 oktober 2004.

 

 • Brewster, D. en Skypala, P., Hedge fund shakeout expected. In: The Financial Times, 04 oktober 2004.

 

 • Coppens, L., DWS lanceert hefboomfonds voor particulieren. In: De Standaard online, 10 juni 2002.

 

 • Davis, m., Cardinal sin: Shortfall unleashes rout. In: TheStreet.com, 01 juli 2004.

 

 • Davis, P., The search is now on for new ideas. In: The Financial Times, 2004.

 

 • Dendooven, P., DWS trekt met hefboomfonds naar particulieren, In: De Standaard online, 27 april 2003.

 

 • DENEEF, A. en GENTILE, A., Groen lachen met de Dollar. In: CASH, nr. 3, 2005.

 

 • Deneef, A., U zult de factuur betalen. In: Cash, 23 september 2004, p. 14.

 

 • From alpha to omega. In: The Economist online, 15 oktober 2004.

 

 • FT special report: Hedge Funds. In: The Financial Times, 2004.
 • Garessus, E., Hedge Funds à bien choisir. In: Le Soir, 25 september 2004.

 

 • Growing up. In: The Economist online, 18 november 1999.

 

 • Hedge funds: a guide. In: The Economist online, 01 oktober 1998.

 

 • HIGGS, R., The American Transition, 1945-1947. In: The journal of economic history, 01 september 1999.

 

 • Islamic Funds: Characteristics and Shariah compliances. In: Eurekahedge, 2004.

 

 • J.B., Aasgierfondsen niet laten begaan. In: De Standaard online, 13 mei 2002.

 

 • JOHNSON, A., Dark skies: US Airways Skips Pension Payment as Escape Looks Less Likely. In: Competitive Intelligence, 15 september 2004.

 

 • Jones, A.W., Fashion in forecasting. In: Fortune Magazine, nr. 39, 1949, p. 88.

 

 • KBC entre dans la ronde des "hedge funds" via la branche 23. In: L’Echo de la bourse, 30 juni 2001.

 

 • Loomis, C.J., The Jones nobody keeps up with, In: Fortune Magazine, nr. 73, 1966, p. 237.

 

 • Maldegem, P. VAN, Hefboomfondsen als diversificatiemiddel. In: De Tijd, 16 maart 2004.

 

 • Martyrs to transparency. In: The Economist online, 30 augustus 2001.

 

 • Muyshondt, F., Doorbraak met hefboom. In: Cash, 22 juli 2004, p. 45.

 

 • Muyshondt, F., Nieuwe goden, In: Cash, 7 oktober 2004, p. 48.

 

 • OOI, Y.C. en YEH, C.S., Opportunities abound as China’s fund market opens up. In: Eurekahedge, 2004.

 

 • ORANIKA, P., Hedge Funds becoming more active in traditional lending. In: Hedgeco.net, 15 november 2004.

 

 • ORANIKA, P., More hedge funds seeking performance in private equity. In: Hedgeco.net, 02 december 2004.

 

 • Preter, W. DE, Beleggers hefboomfondsen klagen over hoge kosten. In: De Standaard online, 06 januari 2004.

 

 • Preter, W. DE, Evenwichtige portefeuille mag tot een vijfde hefboomfondsen bevatten. In: De Standaard online, 23 april 2004.

 

 • Preter, W. DE, Fortis ziet groei in hedge funds. In: De Standaard Online, 20 september 2003.

 

 • Preter, W. DE, Hedge Funds straks te koop via indexfondsen, In: De Standaard Online, 25 maart 2003.

 

 • Preter, W. dE, Hedge Funds zijn geen gewone fondsen. In: De Standaard online, 26 juli 2004.

 

 • Rules for the unregulated. In: The Economist online, 2 oktober 2003.

 

 • Seeking to be respectable. In: The Economist online, 11 april 2002.

 

 • S.M., Hefboomfondsen zijn gevaar voor buy-outmarkt. In: De Tijd, 23 september 2004.

 

 • Solvay. In: Beurstips,  nr. 42, 2004,  p. 8.

 

 • The benchmarking bane. In: The Economist online, 30 augustus 2001.

 

 • The latest bubble?. In: The Economist online, 30 augustus 2001.

 

 • The risk business. In: The Economist online, 15 oktober 1998.

 

 • The taming of the shrewd. In: The Economist online, 4 mei 2000.

 

 • TILSON, W., Buffetesque superinvestors. In: The Motley Fool, 23 januari 2004.

 

 • UnAmerican activities. In: The Economist online, 24 oktober 2001.

 

 • Wallis, W., Islamic hedge fund given the go-ahead. In: The Financial Times, 11 oktober 2004.

 

 • Wallis, W., Islamic hedge fund won’t be caught short. In: The Financial Times, 11 oktober 2004.

 

Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten en  papers

 

 • EICHENGREEN, B. en MATHIESON, D., Hedge funds: What do we really know?. IMF, 1999.

 

 • FUNG, W. en HSIEH, D.A., A primer on hedge funds. Durham, Fuqua School of Business, Duke University, 1999.

 

 • Hedge Funds: Building a diversified portfolio, Merrill Lynch, 2004.

 

 • Implications of the growth of hedge funds, United States Security and Exchange Commission, 2003.

 

 • KBC Life Convertible Arbitrage Fiche, KBC Asset Management, 2001.

 

 • KBC Life Long Short Quant Global Fiche, KBC Asset Management, 2004.

 

 • KBC Life Long Short Quant Global Beheersreglement, KBC Asset Management, 2004.

 

 • Optimaal gewicht van alternatief beheer in een gediversifieerde portefeuille, Dexia Asset Management, 2004.

 

Presentaties

 

 • Permal, Family of funds. Permal, 2004.

 

 • Permal Long Short Equity Holdings N.V.. Permal 2005.

 

Woordenboeken

 

 • Dictionary of Finance and Investment Terms. Barron’s Financial Guide 1998, fifth edition.

 

Koninklijke besluiten

 

 • Koninklijk Besluit van 04 maart 2005 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging. In: Belgisch Staatsblad, 09 maart 2005, nr. 9844.

 

Mondelinge en schriftelijke mededelingen

 

 • CAUWELAERT, W. VAN, E-mail i.v.m. Belgische Wetgeving, 02 februari 2005.

 

 • CBFA, Telefoongesprek i.v.m. KB van 03 maart 2005, 24 maart 2005.

 

 • PAEPEN, P., E-mail i.v.m. Belgische Wetgeving, 09 februari 2005.

 

 • PHILIPSEN, C., Interview met Quantitaive researcher KBC Life LSQG. Brussel, 05 april 2005.

 

 • SPIEGELEER, J. DE, Interview met manager Erasmus Capital. Brussel, 08 maart 2005.

 

Universiteit of Hogeschool
Handelswetenschappen, Management
Publicatiejaar
2005
Share this on: