Oude PC's weggeven goekoper dan ... Verkopen

Olivier Vanden Eynde
Persbericht

Oude PC's weggeven goekoper dan ... Verkopen

Oude PC’s weggeven goedkoper dan... verkopen

 

Student richt ontwikkelingsorganisatie voor Afrika op

 

Bedrijven krijgen regelmatig de vraag om hun oude PC’s aan een goed doel te schenken. De wakkere commercant meent vaak dat het interessanter is de toestellen op de tweedehandsmarkt aan te bieden. Volgens de studententhesis van Olivier Vanden Eynde is deze redenering echter fout. Veel verdoken kosten worden immers niet in rekening gebracht. Weggeven wordt dan commercieel de beste zet. Wat ontbrak: een professionele organisatie die de besparingen kon realiseren, veiligheidsgaranties kon bieden én tegelijk de digitale kloof tussen Noord en Zuid structureel zou verkleinen. De bestaansgrond voor Close the Gap (CTG) was alvast geleverd. Fraaie fictie? Close the Gap is inmiddels een volleerde én succesvolle NGO die bol staat van de ambities...

 

Ondernemingen staan terecht argwanend tegen het ‘zomaar en zonder meer’ weggeven van hun overtollige IT. Veiligheid (dataverwijdering) en interne organisatie enerzijds, maar ook de verwachte inkomsten uit verkoop spelen een rol. Maar welke opbrengsten kunnen er gerealiseerd worden bij de verkoop van afgeschreven PC’s ? Een Pentium III of IV computer van 3 jaar oud zou nog een gemiddelde opbrengst van 135 € moeten opleveren, terwijl de werkelijke waarde uit verkoop gemiddeld slechts 108 € bedraagt. Het verschil wordt veroorzaakt door de vertraging die bekendstaat als de herverkoop-lag: het verschil tussen het ‘opstarten’ van de nieuwe PC’s en de werkelijke verkoop van de oude. Onderzoek voor deze thesis leerde echter dat ondernemingen in ons land hun PC’s 4 tot 5 jaar én langer in gebruik houden. De opbrengst die men dan nog mag verwachten daalt dan aanzienlijk, terwijl de kosten voor de roll-out blijven. Voor een PC-park van 100 computers minstens 52€ per systeem. De opbrengst die men na dit alles nog uit de verkoop mag verwachten is dan nihil en vaak kost het er nog geld bovenop.

 

Uiteindelijke opbrengst

3 jaar oud

 

Pentium III - Pentium IV

4 jaar oud

 

Pentium III

5 jaar oud

 

Pentium II

6 jaar oud

 

Pentium I

Tabel: De uiteindelijke opbrengst bij verwijdering van PC’s per technologische ouderdom.

 

Misschien is één van de conclusies die Olivier Vanden Eynde in zijn eindverhandeling trekt, dan niet eens zo ver gezocht: Bedrijven zouden eigenlijk reeds bij de aanschaf van nieuwe computers moeten weten hoe ze de pensionering ervan gaan aanpakken. Want door alle verwikkelingen, zoals hierboven kort aangehaald, wordt in ons land minder dan 13 procent van de vrijgekomen PC’s ‘te gelde’ gemaakt via zogenaamde ‘refurbishingondernemingen’, die PC’s recycleren. Een rendabeler en grootschaliger inzet via CTG is dan beslist haalbare kaart.

 

Schenken is besparen

Schenken via CTG betekent inderdaad besparen, én dient tegelijk een humanitair doel. Close the Gap verzamelt computermateriaal en software en stelt die ter beschikking in Afrika, zodat het continent letterlijk en figuurlijk aansluiting krijgt op de wereld van de elektronische communicatie. Want niet eens 1 op 100 Afrikanen kan over een computer met internettoegang beschikken. Aan het Noordelijk einde van de horizon daarentegen, wordt voorspeld dat in 2007, wereldwijd, meer dan 1 miljard PC’s in gebruik zullen zijn. Ongeveer de helft is eigendom van ondernemingen en dààrvan wordt jaarlijks ongeveer 20 procent vervangen.

Concretere cijfers verschaft ons land voor het jaar 2002, wanneer zo’n 2.475.000 PC’s eigendom van ondernemingen waren. Naar schatting 550. 000 PC’s waren ‘pensioengerechtigd’ en verlieten de onderneming ook werkelijk in 2002. Trek dit door naar onze buurlanden en het gaat om gigantische aantallen, die Olivier Vanden Eynde inspireerden tot de oprichting van CTG aan de Solvay managementschool van de Vrije Universiteit Brussel.

 

Inmiddels realiseerde CTG met succes meerdere projecten: zo gingen er o.a. computers naar de universiteit van Luozi in Congo en naar de Indigena’s in het Andesgebergte van Ecuador. Na deze geslaagde, kleinere projecten, wordt de lat met 2005 in zicht een flink stuk hoger gelegd. Dan wil Close the Gap in enkele concentratielanden in oost-, centraal en zuid-Afrika enkele duizenden computers draaiend hebben. De vooropgestelde landen en het streefaantal computers zijn Congo (3000), Zuid-Afrika (5000), Namibia (2000), Tanzania (1500), Ruanda en Burundi.

 

Daarbij gelden de nieuwste principes inzake ontwikkelings- samenwerking: er wordt intens samengewerkt met zowel Europese als Afrikaanse lokale partners en organisaties. Met lokale overheden wordt telkens een ‘memorandum of understanding’ onderhandeld, wat een duurzame uitvoering van een geselecteerd project verzekert. ICT-apparatuur wordt, afhankelijk van de regio waar die zal worden afgeleverd, aangepast in functie van de beschikbare infrastructuur (elektriciteit- en telefoonverbindingen). Daardoor richten projecten zich tot een stedelijke omgeving die internet-ready computeren mogelijk maakt.

 

Open bedrijfsvoering

Aan bedrijven en particulieren die computermateriaal schenken, garandeert CTG dat alle informatie op de harde schijven volledig verwijderd wordt volgens de recentste normen, zoals bijvoorbeeld de NAVO die stelt. CTG levert hiervoor een certificaat af en verzorgt een uitgebreide administratie, open boekhouding en rapportering over de geschonken apparatuur, die doorheen het hele organisatieproces gevolgd kan worden. Schenkers worden zo uitvoerig ingelicht over de bestemming en het gebruik van het geleverde materiaal. Tot slot garandeert een regelmatige audit door Horwath International dat ingezamelde gelden ook correct worden besteed.

 

Het initiatief wekte de belangstelling en sympathie van bedrijfsleiders, topmanagers en specialisten, die inmiddels in een adviserend comité werden opgenomen ter ondersteuning. In alfabetische volgorde maken daar nu deel van uit: Prof. dr. Wim A.G. Blonk, Burggraaf Etienne Davignon, Minister-President François-Xavier de Donnea, Graaf Jacques Rogge, de Nederlandse minister van verkeer- en waterstaat mevrouw Neelie Kroes, en de heren Frank Vandenbroucke en Karel Van Miert.

 

CTG biedt een oplossing aan de ondernemingen die hun computeruitrusting willen schenken en ‘donor’ worden. CTG neemt de volledige roll-out kost op zich en de onderneming betaalt daarvoor niet één Eurocent. Enige beperking: CTG werkt met een evoluerende minimumnorm voor PC’s (Pentium II 266 Mhz en 15” monitoren) die in aanmerking komen voor de transfer van Noord naar Zuid, zodat de digitale kloof van vandaag ook naar de toekomst toe daadwerkelijk én blijvend kan worden verkleind.

 

Kandidaat-donors kunnen een uitgebreide info-map voor schenkers aanvragen of steken hun licht op via www.close-the-gap.org ; mail@close-the-gap.org ; tel.: 0032-478-284084.

 

Auteur:        Olivier Vanden Eynde

Subject:      Publiceerbaar artikel m.b.t. kandidaatstelling Vlaamse                        Scriptieprijs 2003

 

BIJLAGE :    Opbrengstcalculatie bij de verkoop van PC materiaal

                   ‘Deze studie geeft bondig weer welke netto                                opbrengsten er nog kunnen gerealiseerd worden bij de               verkoop van afgeschreven PC’s. ‘

 

Universiteit of Hogeschool
Managementschool Solvay, handelsingenieur
Publicatiejaar
2003
Share this on: