Werkwijze en timing


Hoe deelnemen aan de Vlaamse Scriptieprijs?
 

 • Schrijf je in via het online inschrijvingsformulier
 • Vul je gegevens in
 • Voeg een exemplaar van je eindwerk toe (liefst in pdf, max 30mb)
 • Voeg een vlot geschreven en publiceerbaar Nederlandstalig artikel (max. 1.000 woorden) toe
  Let wel: het artikel dien je in een tekstvak in te voegen. Voorzie dus géén pdf-versie van je artikel.
 • Smuk je artikel (in het tekstvak) op met rechtenvrije foto's of grafiekjes (en evt. ook één bijlage die je afzonderlijk kan uploaden)
 • Voeg de bibliografie (bronnenlijst) van je eindwerk apart toe (in het daartoe voorziene tekstvak)

De jury maakt haar eerste selectie op basis van het artikel (max. 1.000 woorden). Pas daarna worden de scripties zelf beoordeeld. Tips voor het schrijven van je artikel vind je hier. Academische abstracts of dankwoorden halen de selectie niet.

Deadline voor inschrijving voor de Vlaamse Scriptieprijs 2024 is zondag 6 oktober 2024. Na inzending komen je scriptie en het artikel in de online Vlaamse Scriptiebank terecht. Zo help je medestudenten, scholieren en journalisten verder met hun informatiezoektocht, onder het motto: Share your knowledge.

 

Veelgestelde vragen
 

Wie kan deelnemen?

Elke student (professionele bachelor én master) aan een Vlaamse universiteit of hogeschool die een scriptie (professionele bachelor- of masterproef) schrijft in het academiejaar 2023-2024 en dat jaar ook voor alle opleidingsonderdelen geslaagd is, kan deelnemen aan de Vlaamse Scriptieprijs. Ook wie een opleiding(straject) volgt waarin de scriptie wordt geschreven in een academiejaar voorafgaand aan het afstudeerjaar, kan dus deelnemen aan de Vlaamse Scriptieprijs in het academiejaar waarin hij of zij de scriptie indient. Academische bachelors kunnen niet deelnemen. 

Studenten die de voorbije jaren een scriptie schreven komen helaas niet meer in aanmerking, maar kunnen hun eindwerk, bibliografie en eventueel samenvatting wel nog steeds publiceren in de online scriptiebank.

Wat moet je insturen voor de jury van de Vlaamse Scriptieprijs?

 • een exemplaar van je eindwerk (liefst in pdf, max 30mb)
 • een vlot geschreven en publiceerbaar artikel (max 1.000 woorden)
 • foto's, illustraties of grafiekjes 
 • de bibliografie van je eindwerk

Hoe schrijf je een artikel?

Aan de hand van de journalistieke artikels maakt de jury de eerste selectie. Het is dus van groot belang dat dit goed en echt journalistiek geschreven is. Hou voor ogen dat dit artikel eventueel zou moeten gebruikt worden om in een dagblad te verschijnen.

De lengte van het artikel: maximaal 1.000 woorden. Artikels die langer zijn, komen niet in aanmerking voor deelname. Hier vind je tips voor het schrijven van een persartikel. Let wel: bij de inschrijvingsmodule zal je jouw artikel in een tekstvak moeten plaatsen. Je krijgt daarbij een basis aan opmaakmogelijkheden, waarbij je ook links, foto's , grafiekjes etc. in je artikel kan plaatsen. Artikels in pdf worden niet aanvaard.  

Wat is de deadline voor je inschrijving?

Je scriptie, artikel en gegevens moeten ten laatste binnen zijn op 6 oktober 2023.

Waar moet je alles naartoe zenden?

Je zendt alles in via het online inschrijvingsformulier. Heb je problemen met het invullen? Bel of mail naar de scriptieprijs: +32 2 463 59 20 of info@scriptieprijs.be

Wie zetelt in de jury?

 • De jury bestaat uit mensen uit de uitgeverswereld, uit de media en uit de academische wereld
 • Het zijn in totaal tien personen
 • Elk jaar zijn het andere mensen
 • De jury is geheim tot eind november
 • Op de wedstrijdpagina kan je de jury-samenstelling van alle voorbije edities bekijken

Wat gebeurt met de ingezonden scriptie?

Na je deelname wordt de scriptie online geplaatst op de Scriptiebank

Waarover moet de scriptie gaan?

De Vlaamse Scriptieprijs staat open voor scripties uit alle mogelijke opleidingen. Je scriptie mag dus over om het even welk onderwerp gaan. De uitdaging bestaat erin dat je via een goed artikel zorgt voor een goede vertaling van je onderzoek naar het brede publiek. Dat wil zeggen dat het blijk moet geven van originaliteit, spraakmakendheid en toegankelijkheid in de onderwerpkeuze en de uitwerking daarvan.

In welke taal moet je scriptie geschreven zijn?

De scriptie hebben we liefst in het Nederlands of Engels. Maar uiteraard kunnen ook scripties in andere talen meedingen. Enkel het artikel moét in het Nederlands geschreven zijn.

Wanneer mag je een reactie van de jury verwachten?

Begin november krijg je te horen of je de longlist (10 geselecteerden) haalde. Eind november / begin december volgt dan de bekendmaking van de shortlist (de uiteindelijke 5 genomineerden).  

Waar en wanneer vindt de prijsuitreiking plaats?

De uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs vindt midden december plaats. Meer info volgt in de komende maanden.

Wie organiseert de Vlaamse Scriptieprijs?

SciMingo vzw is de organisator van de Vlaamse Scriptieprijs en doet dit onder de auspiciën van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. De Vlaamse Scriptieprijs wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse Overheid.
 

Wedstrijdreglement Schrijf je nu in

Terug naar wedstrijd