Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Permeable Interval Spaces. Architectural Interventions for a resilient Red Hook: mixed community and adjacent entities

Dries Delagaye
Deze scriptie relativeert gentrificatie en zoekt een nieuwe veerkracht voor de gemengde buurt waarbij de kenmerkende tussenruimtes het naast elkaar bestaan van woon en werk, en van verschillende gemeenschappen toestaan.

Dirty Antwerp. Re-engineering flows, editing the 20th century belt

Carmen Maercke & Caterina Rosso Caterina Rosso
Dirty AntwerpA transition to a more qualitative way of life is made possible by technological solutions and behavioural changes, but an effective change is possible only if they are led by a transformation of the physical characteristics of the city through urban design (Frey, 1999).Zoals Hildebrand Frey schrijft in ‘Designing the city: towards a more sustainable form’ (1999) kan de overgang naar een meer kwalitatieve manier van leven mogelijk gemaakt worden door technologie, verandering van gedrag, maar voornamelijk door het ontwerpen van onze stedelijke omgeving.

MANHATTAN, NEW YORK – MANHATTAN, BRUSSELS: postwar urban planning in the grip of an island

Kasper Demeulemeester
Manhattan, New York – Manhattan, Brussels: postwar urban planning in the grip of an island

People need icons and every one needs dreams. For urbanites of the last century, that icon, that dream was New York City, and more precisely the island of Manhattan, which for most outsiders amounts to the same. It represented everything people hoped to achieve: freedom, wealth, modernity. The skyscrapers, the subways, the lights and the cars made Manhattan a symbol of the ideal 20th-century city.

The uncontrolled sprawl of modern New York City was not without its problems.