Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

De biologie van psychopathie: implicaties voor de (on)toerekeningsvatbaarheid.

Nancy Van Aerschot
zie bijlage