Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Tactiliteit in de publieke ruimte

Sara Vanhegen
Hoe kan tactiliteit van een non-plaats een geleefde ruimte maken?