Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Verbetering van de sensitiviteit en specificiteit van een assay voor cervixkanker, gebaseerd op biomerker combinaties uit het cervicovaginaal vocht

Margot De Graeve
Onderzoek naar verschillende eiwitcombinaties uit cervicovaginaal vocht om de sensitiviteit en specificiteit van een diagnostisch assay voor baarmoederhalskanker te verhogen.

Reservoir analogue and fluid characterization of travertine carbonate in Acquasanta Terme, Italy

Nick Janssens
                                                 De zoektocht naar olie, en hoe water hierbij kan helpen“De zoektocht naar olie is een dynamische kunst… Het belangrijkste element voor elke zoektocht, in het verleden, het heden of de toekomst, is de bereidheid van de mens om zijn grenzen te verleggen”Everett DeGolyerMet deze filosofie heeft men voor de kust van Brazilië, in 2006, het Lula-olieveld gevonden. Het was de grootste vondst van de voorbije 30 jaar, verborgen onder 4000 meter gesteenten en 2000 meter water.

Automatisering van een batch systeem voor massaspectrometrie

Jeroen Maes
De installatie is een massaspectrometer die werkt via handkranen. Deze installatie is erg arbeidsintensief en vooral operatorafhankelijk, vandaar de keuze om het systeem te automatiseren. Het project omvatte het automatiseren van het batch inlaatsysteem: ontwerpen van een systeem, bestellen van componenten, implementatie, opbouw, programmeren van de sturing. Het mag beschouwd worden als een totaal project.
Er werd gekozen voor een volledig nieuw inlaatsysteem in bypass over het huidige systeem. Hierdoor blijft het huidige systeem steeds bruikbaar.