Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Het verschil met mijn broer Jan

Thijs Dillen
Een onderzoek naar de sociale belevingswereld van een jongen met een ernstige meervoudige beperking.

Willen zeggen. Over de plaats van het zelf in het betekenisproces bij Derrida

Fauve Lybaert
Gevoeligheid en verantwoordelijkheid in de media

 
De paus en de cartoonist
 
In september 2006 ligt paus Benedictus XVI onder vuur. Hij wordt door de media veroordeeld wanneer hij citeert uit een tekst van een Byzantijnse keizer die er een negatieve visie ten aanzien van de islam op nahoudt. Aangenomen dat het, zoals hij beweert, waar is dat hij enkel de inhoud van dat citaat wenste mee te delen en niet de negatieve gevoelens van de keizer die uit een ander deel van de tekst spreken, dan nog heft dit zijn verantwoordelijkheid niet op.