Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

De overtuigingskracht en het effect van humor bij dreigementen in gezondheidscampagnes.

Liza De Vleeschouwer
Hoewel humor uitvoerig benut wordt in de reclamewereld, is onderzoek naar het gebruik van humor in dreigende campagnes, of threat appeals, geringer. Derhalve onderzoekt deze studie het effect van humor in dreigende boodschappen, in relatie met individuele variabelen. De studie omvat een experimenteel onderzoek naar de invloed van leeftijd en betrokkenheid op de doeltreffendheid van antirookcampagnes.

Implementatie en evaluatie van het project: 'Groenten promoten in een basisschool'

Sofie Van den Abeele Els De Sutter
Dit eindwerk beschrijft de implementatie en evaluatie van het groenteproject in
in de Vrije Basisschool Sint-Maccharius te Laarne. Dit groenteproject omvat een geïntegreerde werking zowel op klasniveau, schoolniveau als op schoolomgeving.
De aanleiding om te starten met dit project is het gegeven dat de voedingsgewoonten bij kleuters en schoolgaande jeugd ondermaats is. Daarbij worden er dus te weinig groenten genuttigd in het dagelijks voedingspatroon.
Het doel van het project is een verhoging van de kennis en een verbetering van de houding t.o.v.