Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

De Drugbehandelingskamer 2.0: het "Brugge Model"

Lenny De Vos
Een bespreking van drugbehandelingskamers als alternatieve correctionale afhandeling van drugsgerelateerde misdrijven. Een vergelijking van de situatie in Gent en Brugge.

Het optreden ten aanzien van cannabisgebruik en bezit voor persoonlijk gebruik in Vlaamse steden

Ulrike Seynaeve
Het Belgisch cannabisbeleid onder de loep: gedoogbeleid te ondoorzichtig?!Cannabis, althans de discussie over welk beleidsmodel het best gehanteerd wordt bij cannabis, is een actueel thema. De recente voorbeelden van legalisering van cannabis in Washington en Colorado hebben het debat over hoe idealiter zou moeten opgetreden worden bij cannabis opnieuw doen oplaaien. Zoals men een blikje cola uit de automaat kan halen is het nu zelfs mogelijk in bepaalde staten van de VS om cannabis te verkrijgen door middel van een wietautomaat.

De samenwerking tussen justitie en drughulpverlening

Marie Adams
De samenwerkingsverhouding tussen justitie en hulpverlening wint op alle gebied aan belangstelling. In deze masterscriptie wordt de samenwerking tussen beide instituten onder de juridische loep genomen, en dit tegen de complexe achtergrond van drugsproblematiek. In een eerste deel wordt dit bijzonder interessante en actuele thema ingeleid en worden probleem- en doelstellingen scherpgesteld.Justitie en hulpverlening trachten beiden het drugsgebruik te beheersen, maar hanteren hierbij een compleet verschillende invalshoek.

Drugs in het jeugdhuis? Het opstarten van een drugsbeleid op maat van jeugdhuizen

Valentijn Seys
Een jeugdhuis is geen eiland. Het is dan ook niet ondenkbaar dat men er vroeg of laat met illegale middelen in aanraking komt. Daarom is het aan te raden dat jeugdhuizen vooraf gaan reflecteren hoe men zal omgaan met dergelijke problemen.
 
Een drugsbeleid kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. Dergelijk beleid bevat een geheel van gezamenlijke opvattingen rond drugsgebruik in het jeugdhuis. Het is belangrijk voor de goede werking dat deze opvattingen door alle medewerkers van het jeugdhuis ondersteund worden.

Publieksdiplomatie@heruitgave.com

Hanne Hautekiet
Publieksdiplomatie@heruitgave.com
 
Hanne Hautekiet
 
Creativiteit en verbeelding zijn essentiële troefkaarten om het te overleven op de internationale scène. De veranderende internationaal-politieke context zit in een versnellingsfase door de revolutie in de technologie en de communicatie en vraagt landen én hun diplomatie om een aanpassing. Traditionele diplomatie zoals regeringsonderhandelingen via diplomaten zal altijd blijven bestaan maar speelt niet langer cavalier seule. Vanuit de marge is publieksdiplomatie opgeschoven naar het diplomatieke centrum.