Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Turning Competency Data into Actionable Insights for Teachers

Lara Roosens
Deze masterthesis richt zich op het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van een learning analytics dashboard, specifiek gericht op leraren in het middelbaar onderwijs. Het dashboard biedt een visueel overzicht van essentiële informatie. Het doel is om leraren in het secundair onderwijs te ondersteunen door hen de nodige informatie te bieden om een beter begrip van hun studenten te krijgen, weloverwogen beslissingen te nemen en administratieve taken te verminderen.

Sociale netwerksites in het onderwijs?

Niels Lauwers Michelle Van Casteren
Facebook kan een enorm krachtig medium zijn, maar kunnen we dit ook gebruiken in het onderwijs? Door de groeiende populariteit van deze netwerksite en de opkomst van een nieuwe leertheorie, het connectivisme, vonden we het nuttig om een onderzoek uit te voeren. In dit onderzoek hebben we onderzocht of het mogelijk is om deze sociale netwerksite in de school en het lesgeven te integreren. We hebben hiervoor zowel leerkrachten als leerlingen ondervraagd.
Zou het niet gemakkelijk zijn als alle communicatie van leerkracht naar leerling via Facebook zou verlopen?