Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Freeze-outs of minority shareholders: a comparative law and economics approach

Tom Vos
This master thesis aims to determine what constitutes an efficient legal framework for eliminating minority shareholders from a company (so-called "freeze-outs"). First, the legal framework in the United States is compared with the situation in Europe in general and the Netherlands and Belgium in particular. Then, these legal systems are evaluated against their economic efficiency.

Recente transfer pricing geschillen in de farmaceutische sector

Eva Guldentops
EEN INZICHT IN RECENTE TRANSFER PRICING GESCHILLEN IN DE FARMACEUTISCHE SECTOR.Transfer pricing in de farmaceutische sector is een hot topic. Het is een sector met zeer grote winsten en de intra groepstransacties vormen een groot deel van de totale intra groepstransacties in de wereld. Recent zijn er heel wat geschillen tussen belastingadministraties en belastingbetalers die de wanpraktijken met betrekking tot de transferprijzen behandelen.Door middel van een content- of documentanalyse worden dertien van deze transfer pricing geschillen onderzocht.