Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Nauwkeurigheid en rationaliteit van voorspellingen over de Belgische economie

Koen Vanderborght
Deze masterproef analyseert de nauwkeurigheid en rationaliteit van voorspellingen omtrent de jaarlijkse, Belgische BBP-groei en inflatie.

Business Cycle Analysis: Comparing DSGE models with Financial Frictions

Arvid Viaene
 Hebben economen (iets) geleerd uit de financiële crisis?Als de financiële crisis één iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat de financiële markten niet perfect werken. Na de financiële crisis is er heel wat kritiek gekomen op macro-economische modellen omdat ze de crisis niet hadden voorspeld. Zo schreef Nobelprijswinnaar Paul Krugman in juni 2010 in The Economist (vrij vertaald): “Het grootste deel van het werk op macro-economisch vlak was in het beste geval nutteloos en in het slechtste geval schadelijk”.