Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Recovery of gallium and indium from end-of-life LEDs by ionic liquid technology

Willem Vereycken
De scheikundige elementen gallium en indium worden geclassificeerd als kritieke grondstoffen voor de EU. In deze scriptie werden ionische vloeistoffen toegepast om beide elementen te recycleren uit LED-verlichting.

Comparing the success of two joint ventures in the ready to drink tea market: implications for alliance management theory.

Tom Langie
SummaryJoint ventures are a very popular type of alliance and can offer a lot of advantages. Yet they can be a hand full to manage and many joint ventures fail to properly achieve their objectives. Since Unilever and PepsiCo agreed to help me on this final paper, I was in a unique position to thoroughly scrutinize their joint venture, called PLI, which manufactures and sells Lipton Ice Tea.

Business Cycle Analysis: Comparing DSGE models with Financial Frictions

Arvid Viaene
 Hebben economen (iets) geleerd uit de financiële crisis?Als de financiële crisis één iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat de financiële markten niet perfect werken. Na de financiële crisis is er heel wat kritiek gekomen op macro-economische modellen omdat ze de crisis niet hadden voorspeld. Zo schreef Nobelprijswinnaar Paul Krugman in juni 2010 in The Economist (vrij vertaald): “Het grootste deel van het werk op macro-economisch vlak was in het beste geval nutteloos en in het slechtste geval schadelijk”.