PMU - The market research

Laurent Moyersoen
Persbericht

Studenten stellen eigen digitaal platform voor.

Laurent Moyersoen is student logistiek management aan de Karel de Grote hogeschool in Antwerpen. Hij heeft zijn bachelor-proef geschreven over een - samen met enkele medestudenten- eigen ontwikkeld digitaal platform genaamd "pick-me-up". 

Het concept van deze applicatie is om het import process voor containers overzichtelijker te maken. Op die manier kan er aan efficiëntie worden gewonnen en kosten bespaart. 

Voor de bachelor-proef heeft Laurent met alle partijen rond de tafel gezeten om de markt volledig te leren begrijpen. Het resultaat is een duidelijke samenstelling van alle meningen en inzichten van de verschillende partijen.  

Bibliografie

http://www.flows.be/nl/opinies/opinie-ivan-van-de-cloot-volume-versus-w…    
http://www.worldshipping.org/public-statements/2011_Container_Supply_Re…  
http://www.flows.be/nl/trade/kdg-studenten-stellen-eigen-digitaal-platf…  
Economic Analysis of Demurrage and Detention along the Maritime Supply Chain, VEA Price Master thesis, Antwerp University, Sidharth Chaudhri   
http://www.portofantwerp.com/en/containers  
http://www.dpworlddoraleh.com/dct/Procedures/2%20Operation%20Procedures… OPERATIONS.pdf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface  
http://www.flows.be/nl/shipping/congestie-op-containerterminals-zo-kan-…   
A chassis exchange terminal to reduce truck congestion at container terminals, R. Dekker, S. van der Heide, E. van Asperen, P. Ypsilantis, 4 May 2012  
http://internationalshippingusa.com/arrival_notice_in_sea_freight.aspx  
http://www.portofantwerp.com/apcs/nl/functionaliteiten  
http://www.jobisez.com/edi/documents/  
http://www.unece.org/cefact/edifact/welcome.html  
https://www.seaboardmarine.com/electronic-data-interchange/  
https://www.aafes.com/Images/doingbusiness/315v43r1.pdf  
http://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/reglement…  
https://www.emrcompass.com/  
https://hbr.org/2015/04/how-to-launch-your-digital-platform  
http://www.avantida.com/  
http://www.portofantwerp.com/nl/node/16149  
http://data.worldbank.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU?locations=EU  
https://www.onbase.com/~/media/Files/hyland/whitepaper/wp_cloud_pricing…  
http://mashable.com/2013/04/09/hire-startup-developer/#JmZVkdnjCsq0  
https://www.gov.uk/government/publications/non-disclosure-agreements/no…  
Maersk, Microsoft team up to provide demurrage, disruption alerts , Journal Of Commerce, 27/04/2017 

Universiteit of Hogeschool
Logistiek Management
Promotor(en)
Ilse Van Vlierberghe
Kernwoorden
Share this on: