Academisch optimisme door de bril van de attributietheorie

Ruben Vanrusselt
Persbericht

“Academisch optimistische leerkrachten kijken op een andere manier naar sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen”

Leerkrachten uit academisch optimistische scholen kijken op een andere manier naar sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen dan collega’s uit minder optimistische scholen. Dat blijkt uit de masterscriptie van Ruben Vanrusselt (Universiteit Antwerpen). Hij onderzocht redenen die leerkrachten in acht Antwerpse secundaire scholen aanhaalden voor een hoge of lage mate van gerichtheid op leren, vertrouwen in leerlingen & ouders en geloof in eigen kunnen.

“Een lage sociaaleconomische achtergrond van leerlingen speelt geen rol voor academisch optimistische leerkrachten”, zegt Vanrusselt. “Integendeel, het is een extra motivatie voor deze leerkrachten om het onderste uit de kan te halen.” Leerkrachten uit academisch optimistische scholen vermelden ook vaker collega’s en hun schoolteam om successen te verklaren. Ze zijn zich goed bewust van de sterktes van hun team. Leerkrachten uit academisch pessimistische scholen wijzen daarentegen wél vaker naar de sociaaleconomische achtergrond, taalproblemen en culturele verschillen van leerlingen om uit te leggen waarom zij zich minder bekwaam voelen om de lat hoog te leggen voor iedereen.

Academisch optimisme: een antwoord op dalende onderwijsuitkomsten en sociale ongelijkheid

Academisch optimisme klinkt misschien ingewikkeld, maar is eigenlijk een eenvoudig concept. Het is een combinatie van gerichtheid op leren, geloof in eigen kunnen en vertrouwen in leerlingen & ouders. Scholen met een academisch optimistische cultuur kunnen het verschil maken voor alle leerlingen. Ze slagen erin om leerlingen naar goede leerprestaties te brengen, ongeacht de afkomst, thuissituatie of eerdere resultaten van deze leerlingen. “Academisch optimisme is een krachtig antwoord op de misvatting dat scholen niet zouden kunnen werken aan sociale gelijkheid én tegelijkertijd de lat voor iedereen hoog kunnen leggen”, aldus Vanrusselt. Dat academisch optimistische scholen daarin slagen, is al herhaaldelijk aangetoond in cijfers. Hoé ze dat dan precies doen, is nog niet helemaal duidelijk.    Al lijkt de manier waarop leerkrachten oorzaken voor succes en falen attribueren wel een rol te spelen.

De attributiebril: welke redenen halen leerkrachten aan en wat betekent dit?

Vanrusselt vergeleek de attributies van acht leerkrachten uit academisch optimistische scholen met die van acht leerkrachten uit academisch pessimistische scholen. “Naast de mate van academisch optimisme, nam ik ook sociaaleconomische leerlingengegevens van elke school mee in deze vergelijking”, aldus Vanrusselt, “zo kon ik onderzoeken of leerkrachten uit scholen met veel sociaaleconomisch zwakke leerlingen dit gegeven ook vaker als reden aanhaalden voor een lage gerichtheid op leren, vertrouwen en geloof in eigen kunnen”. Wat bleek? Dit gebeurde enkel bij leerkrachten uit academisch pessimistische scholen. Leerkrachten uit academisch optimistische scholen haalden een lage sociaaleconomische situatie net aan om te verklaren waarom ze de lat wél hoog legden en werkten aan een goede vertrouwensband met leerlingen en ouders.

Ligt het dan enkel aan de leerkrachten?

“Dat is véél te kort door de bocht”, zegt Vanrusselt, “een betrokken directie, een duidelijke visie en een schoolorganisatie die leerkrachten ondersteunt, blijken allemaal essentieel bij het bouwen aan een academisch optimistische schoolcultuur”. Deze studie toont vooral aan dat leerkrachten uit academisch optimistische scholen op een andere manier naar hun leerlingen, hun school en hun job kijken.

Meer weten?

Ruben Vanrusselt                                 ruben_vanrusselt@hotmail.com            Tel. +32479337328

Promotor: Prof.  Dr. Jan Vanhoof          jan.vanhoof@uantwerpen.be                 Tel. +3232654512

Copromotor: Dra. Ruud Lelieur            ruud.lelieur@uantwerpen.be                 Tel. +3232659277

Bibliografie

Agirdag, O. (2018). The impact of school SES composition on science achievement and achievement growth: mediating role of teachers’ teachability culture. Educational Research and Evaluation, 24(3-5), 264-276. https://doi.org/10.1080/13803611.2018.1550838

Bandura, A. (1993). Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational psychologist, 28(2), 117-148. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2802_3

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.

Beard, K. S., Hoy, W. K., & Hoy, A. W. (2010). Academic Optimism of Individual Teachers: Confirming a New Construct. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 26(5), 1136-1144. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.02.003

Boonen, T., Pinxten, M., Van Damme, J., & Onghena, P. (2014). Should Schools Be Optimistic? An Investigation of the Association between Academic Optimism of Schools and Student Achievement in Primary Education. Educational Research and Evaluation, 20(1), 3-24. http://dx.doi.org/10.1080/13803611.2013.860037

Brinckman, P., & Versluys, K. (2021). Rapport van de Commissie Beter Onderwijs. DOV.

Bryk, A., & Schneider, B. (2002). Trust in schools: A core resource for improvement. Russell Sage Foundation.

Burger, J. M., Cooper, H. M., & Good, T. L. (1982). Teacher Attributions of Student Performance:Effects of Outcome. Personality and Social Psychology Bulletin, 8(4), 685-690. https://doi.org/10.1177/0146167282084013

Cabanis, M., Pyka, M., Mehl, S., Müller, B. W., Loos-Jankowiak, S., Winterer, G., Wölwer, W., Musso, F., Klingberg, S., Rapp, A. M., Langohr, K., Wiedemann, G., Herrlich, J., Walter, H., Wagner, M., Schnell, K., Vogeley, K., Kockler, H., Shah, N. J., Stöcker, T., Thienel, R., Pauly, K., Krug, A., & Kircher, T. (2013). The precuneus and the insula in self-attributional processes. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 13(2), 330-345. https://doi.org/10.3758/s13415-012-0143-5

Clycq, N., Ward Nouwen, M. A., & Vandenbroucke, A. (2014). Meritocracy, deficit thinking and the invisibility of the system: Discourses on educational success and failure. British Educational Research Journal, 40(5), 796-819. https://doi.org/10.1002/berj.3109

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research Methods in Education (7th ed.). Routledge.

Coleman, J. S. (1994). Foundations of social theory. Harvard university press.

Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., & York, R. L. (1966). Equality of educational opportunity. U. S. G. P. Office.

Cooper, H. M., & Burger, J. M. (1980). How Teachers Explain Students’ Academic Performance: A Categorization of Free Response Academic Attributions. American Educational Research Journal, 17(1), 95-109. https://doi.org/10.3102/00028312017001095

Dewulf, L., van Braak, J., & Van Houtte, M. (2017). The role of teacher trust in segregated elementary schools: a multilevel repeated measures examination. School Effectiveness and School Improvement, 28(2), 259-275. https://doi.org/10.1080/09243453.2016.1260599

Edmonds, R. (1979). Effective Schools for the Urban Poor. Educational Leadership, 37(1), 15-18.

Fennema, E., Peterson, P. L., Carpenter, T. P., & Lubinski, C. A. (1990). Teachers' attributions and beliefs about girls, boys, and mathematics. Educational Studies in Mathematics, 21(1), 55-69. https://doi.org/10.1007/BF00311015

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative inquiry, 12(2), 219-245. https://doi.org/10.1177/1077800405284363

Forsyth, P. B., Adams, C. M., & Hoy, W. K. (2011). Collective Trust: Why Schools Can't Improve without It. Teachers College Press.

Franck, E., & Nicaise, I. (2018). Ongelijkheden in het Vlaamse onderwijssysteem: verbetering in zicht? Een vergelijking tussen PISA 2003 en 2015. SONO.

Gibbs, S., & Miller, A. (2014). Teachers’ resilience and well-being: a role for educational psychology. Teachers and Teaching, 20(5), 609-621. https://doi.org/10.1080/13540602.2013.844408

Goddard, R. (2002). A Theoretical and Empirical Analysis of the Measurement of Collective Efficacy: The Development of a Short Form. Educational and Psychological Measurement, 62(1), 97-110. https://doi.org/10.1177/0013164402062001007

Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Hoy, A. W. (2004). Collective Efficacy Beliefs: Theoretical Developments, Empirical Evidence, and Future Directions. Educational Researcher, 33(3), 3-13. https://doi.org/10.3102/0013189X033003003

Goddard, R. D., Sweetland, S. R., & Hoy, W. K. (2000). Academic Emphasis of Urban Elementary Schools and Student Achievement in Reading and Mathematics: A Multilevel Analysis. Educational Administration Quarterly, 36(5), 683-702. https://doi.org/10.1177/00131610021969164

Goddard, R. D., Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. K. (2001). A Multilevel Examination of the Distribution and Effects of Teacher Trust in Students and Parents in Urban Elementary Schools. The Elementary School Journal, 102(1), 3-17. https://doi.org/10.1086/499690

Hall, N. C., Jackson Gradt, S. E., Goetz, T., & Musu-Gillette, L. E. (2011). Attributional Retraining, Self-Esteem, and the Job Interview: Benefits and Risks for College Student Employment. The Journal of Experimental Education, 79(3), 318-339. https://doi.org/10.1080/00220973.2010.503247

Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. John Wiley & Sons Inc. https://doi.org/10.1037/10628-000

Hong, F.-Y. (2017). Antecedent and Consequence of School Academic Optimism and Teachers' Academic Optimism Model. Educational Studies, 43(2), 165-185. http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2016.1248902

Hoy, W. (2012). School Characteristics That Make a Difference for the Achievement of All Students: A 40-Year Odyssey. Journal of Educational Administration, 50(1), 76-97. http://dx.doi.org/10.1108/09578231211196078

Hoy, W., & Hannum, J. (1997). Middle School Climate: An Empirical Assessment of Organizational Health and Student Achievement. Educational Administration Quarterly, 33(3), 290-311. https://doi.org/10.1177/0013161X97033003003

Hoy, W. K., Miskel, C. G., & Tarter, C. J. (2012). Educational administration : theory, research, and practice (9th ed.). McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.

Hoy, W. K., Sweetland, S. R., & Smith, P. A. (2002). Toward an Organizational Model of Achievement in High Schools: The Significance of Collective Efficacy. Educational Administration Quarterly, 38(1), 77-93. https://doi.org/10.1177/0013161X02381004

Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (1997). The road to open and healthy schools: A handbook for change. Corwin Press.

Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Bliss, J. R. (1990). Organizational Climate, School Health, and Effectiveness: A Comparative Analysis. Educational Administration Quarterly, 26(3), 260-279. https://doi.org/10.1177/0013161X90026003004

Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Woolfolk Hoy, A. (2006). Academic optimism of schools: A second-order confirmatory factor analysis. In Wayne K. Hoy & C. Miskel (Eds.), Contemporary Issues in Educational Policy and School Outcomes, (pp. 135-156). Greenwich, CT: Information Age.

Hoy, W. K., Tarter, J. C., & Hoy, A. W. (2006). Academic Optimism of Schools: A Force for Student Achievement. American Educational Research Journal, 43(3), 425-446. https://doi.org/10.3102/00028312043003425

Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (1999). Five Faces of Trust: An Empirical Confirmation in Urban Elementary Schools. Journal of School Leadership, 9(3), 184-208. https://doi.org/10.1177/105268469900900301     

Hoy, W. K. & Tschannen-Moran, M. (2007). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools: The omnibus T-Scale. In W.K. Hoy & M. F. DiPaola, Essential Ideas for Reform of American Schools (pp. 87 - 114). Information Age Publishing.

Hughes, J. N., Barker, D., Kemenoff, S., & Hart, M. (1993). Problem Ownership, Causal Attributions, and Self-Efficacy as Predictors of Teachers' Referral Decisions. Journal of Educational and Psychological Consultation, 4(4), 369-384. https://doi.org/10.1207/s1532768xjepc0404_6

Jones, E. E., Kanouse, D. E., Kelley, H. H., Nisbett, R. E., Valins, S., & Weiner, B. (1972). Attribution: Perceiving the causes of behavior. General Learning Press

Jowett, A., Peel, E., & Shaw, R. (2011). Online interviewing in psychology: Reflections on the process. Qualitative Research in Psychology, 8(4), 354-369. https://doi.org/10.1080/14780887.2010.500352

Jussim, L., & Harber, K. D. (2005). Teacher Expectations and Self-Fulfilling Prophecies: Knowns and Unknowns, Resolved and Unresolved Controversies. Personality and Social Psychology Review, 9(2), 131-155. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0902_3

Jussim, L., Robustelli, S. L., & Cain, T. R. (2009). Teacher expectations and self-fulfilling prophecies. In Handbook of motivation at school. (pp. 349-380). Routledge/Taylor & Francis Group.

Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). Attribution theory and research. Annual review of psychology, 31(1), 457-501.

Kurz, N. M. (2006). The relationship between teachers' sense of academic optimism and commitment to the profession. The Ohio State University.

Lee, V. E., & Bryk, A. S. (1989). A Multilevel Model of the Social Distribution of High School Achievement. Sociology of Education, 62(3), 172-192. https://doi.org/10.2307/2112866

Lelieur, R., Clycq, N., & Vanhoof, J. (2022). Measuring School and Teacher Academic Optimism in Diverse School Contexts, The Validation of the adapted Survey for Academic Optimism (aSAO). Antwerpen: niet gepubliceerd onderzoeksrapport.

Li, W., Bennett, R. M., Olsen, T., & McCord, R. (2018). Engage Engineering Students in Homework: Attribution of Low Completion and Suggestions for Interventions. American Journal of Engineering Education, 9(1), 23-38. https://doi.org/10.19030/ajee.v9i1.10186

Lunenburg, F. C., & Cadavid, V. (1992). Locus of control, pupil control ideology, and dimensions of teacher burnout. Journal of Instructional Psychology, 19(1), 13.

McGuigan, L., & Hoy, W. K. (2006). Principal Leadership: Creating a Culture of Academic Optimism to Improve Achievement for All Students. Leadership and Policy in Schools, 5(3), 203-229. https://doi.org/10.1080/15700760600805816

Mitchell, R. M., Mendiola, B. J., Schumacker, R., & Lowery, X. (2016). Creating a School Context of Success: The Role of Enabling School Structure & Academic Optimism in an Urban Elementary & Middle School Setting. Journal of Educational Administration, 54(6), 626-646. http://dx.doi.org/10.1108/JEA-02-2015-0018

Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Acco Leuven.

Mortelmans, D. (2017). Kwalitatieve analyse met Nvivo. Acco Leuven, Belgium.

Natale, K., Viljaranta, J., Lerkkanen, M. K., Poikkeus, A. M., & Nurmi, J. E. (2009). Cross‐lagged associations between kindergarten teachers' causal attributions and children's task motivation and performance in reading. Educational Psychology, 29(5), 603-619. https://doi.org/10.1080/01443410903165912

Oakland, J. S., & Tanner, S. (2007). Successful Change Management. Total Quality Management & Business Excellence, 18(1-2), 1-19. https://doi.org/10.1080/14783360601042890

OECD. (2020). Students’ socio-economic status and performance. In PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f7986824-en

Poulou, M., & Norwich, B. (2000). Teachers’ causal attributions, cognitive, emotional and behavioural responses to students with emotional and behavioural difficulties. British journal of educational psychology, 70(4), 559-581. https://doi.org/10.1348/000709900158308

Rejeski, W. J., & McCook, W. (1980). Individual Differences in Professional Teachers' Attributions for Children's Performance Outcomes. Psychological Reports, 46(3_suppl), 1159-1163. https://doi.org/10.2466/pr0.1980.46.3c.1159

Reyna, C. (2000). Lazy, Dumb, or Industrious: When Stereotypes Convey Attribution Information in the Classroom. Educational Psychology Review, 12(1), 85-110. https://doi.org/10.1023/A:1009037101170

Reyna, C. (2008). Ian is intelligent but Leshaun is lazy: Antecedents and consequences of attributional stereotypes in the classroom. European Journal of Psychology of Education, 23(4), 439-458. https://doi.org/10.1007/BF03172752

Riley, T., & Ungerleider, C. (2012). Self-fulfilling Prophecy: How Teachers' Attributions, Expectations, and Stereotypes Influence the Learning Opportunities Afforded Aboriginal Students. Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l'éducation, 35(2), 303-333. http://www.jstor.org/stable/canajeducrevucan.35.2.303

Salmons, J. (2009). Online interviews in real time. Sage.

Schildkamp, K., Poortman, C. L., & Handelzalts, A. (2016). Data teams for school improvement. School Effectiveness and School Improvement, 27(2), 228-254. https://doi.org/10.1080/09243453.2015.1056192

Seligman, M. E. P. (2006). Learned optimism: How to change your mind and your life. Vintage.

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive Psychology: An Introduction. In M. Csikszentmihalyi (Ed.), Flow and the Foundations of Positive Psychology: The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi (pp. 279-298). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9088-8_18

Smith, P. A., & Hoy, W. K. (2007). Academic Optimism and Student Achievement in Urban Elementary Schools. Journal of Educational Administration, 45(5), 556-568. http://dx.doi.org/10.1108/09578230710778196

Smith, P. A., Hoy, W. K., & Sweetland, S. R. (2001). Organizational Health of High Schools and Dimensions of Faculty Trust. Journal of School Leadership, 11(2), 135-151. https://doi.org/10.1177/105268460101100204

Soodak, L. C., & Podell, D. M. (1994). Teachers' Thinking About Difficult-to-Teach Students. The Journal of Educational Research, 88(1), 44-51. https://doi.org/10.1080/00220671.1994.9944833

Thys, S., & Van Houtte, M. (2016). Ethnic composition of the primary school and educational choice: Does the culture of teacher expectations matter? Teaching and Teacher Education, 59, 383-391. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.06.011  

Tõeväli, P.-K., & Kikas, E. (2016). Teachers’ ability and help attributions and children's math performance and task persistence. Early Child Development and Care, 186(8), 1259-1270. https://doi.org/10.1080/03004430.2015.1089434

Tom, D., & Cooper, H. (1986). The Effect of Student Background on Teacher Performance Attributions: Evidence for Counterdefensive Patterns and Low Expectancy Cycles. Basic and Applied Social Psychology, 7(1), 53-62. https://doi.org/10.1207/s15324834basp0701_4

Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. K. (2000). A Multidisciplinary Analysis of the Nature, Meaning, and Measurement of Trust. Review of Educational Research, 70(4), 547-593. https://doi.org/10.2307/1170781

Van Maele, D., & Van Houtte, M. (2009). Faculty Trust and Organizational School Characteristics:An Exploration Across Secondary Schools in Flanders. Educational Administration Quarterly, 45(4), 556-589. https://doi.org/10.1177/0013161x09335141

Vonk, R. (2003). Cognitieve sociale psychologie: Psychologie van het dagelijks denken en doen. Lemma.

Wang, H., & Hall, N. C. (2018). A Systematic Review of Teachers’ Causal Attributions: Prevalence, Correlates, and Consequences [Review]. Frontiers in Psychology, 9(2305). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02305

Weiner, B. (1972). Attribution Theory, Achievement Motivation, and the Educational Process. Review of Educational Research, 42(2), 203-215. https://doi.org/10.3102/00346543042002203

Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological review, 92(4), 548. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4948-1_6

Weiner, B. (2010). The development of an attribution-based theory of motivation: A history of ideas. Educational psychologist, 45(1), 28-36. https://doi.org/10.1080/00461520903433596

Wiley, M. G., & Eskilson, A. (1978). Why Did You Learn in School Today? Teachers' Perceptions of Causality. Sociology of Education, 51(4), 261-269. https://doi.org/10.2307/2112364

Woolfolk Hoy, A., Hoy, W. K., & Kurz, N. M. (2008). Teacher's academic optimism: The development and test of a new construct. Teaching and Teacher Education, 24(4), 821-835. https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.08.004

Wu, J. H., Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2013). Enabling School Structure, Collective Responsibility, and a Culture of Academic Optimism: Toward a Robust Model of School Performance in Taiwan. Journal of Educational Administration, 51(2), 176-193. http://dx.doi.org/10.1108/09578231311304698

Wu, J. H., & Lin, C.-Y. (2018). A Multilevel Analysis of Teacher and School Academic Optimism in Taiwan Elementary Schools. Asia Pacific Education Review, 19(1), 53-62. http://dx.doi.org/10.1007/s12564-017-9514-5

Yin, R. K. (2015). Qualitative research from start to finish. Guilford publications.

Universiteit of Hogeschool
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Publicatiejaar
2022
Promotor(en)
Jan Vanhoof
Kernwoorden
@RVRusselt
Share this on: