Virtuele kinderpornografie door de lens van pedofielen: Een verkennend onderzoek

Charlotte Mertens
Persbericht

Virtuele kinderpornografie: Een oplossing of een valkuil?

Pedofielen zijn niet altijd pedoseksuelen

Vaak worden pedofielen verward met pedoseksuelen. Pedofielen hebben emotionele en seksuele gevoelens naar kinderen toe, maar de meesten misbruiken geen kinderen. Pedoseksuelen daarentegen plegen wel seksueel kindermisbruik. Lang niet alle pedofielen zijn pedoseksuelen en niet alle pedoseksuelen zijn pedofielen. Veel pedofielen hebben schuldgevoelens door hun geaardheid.

Virtuele kinderpornografie vs. seksueel kindermisbruik

Vandaag de dag kan kinderpornografie geproduceerd worden die volledig computer- gegenereerd is en waarbij geen echte kinderen gebruikt worden. Sommige onderzoekers beweren dat virtuele kinderpornografie bepaalde voordelen met zich zou kunnen meebrengen op het vlak van hulpverlening voor pedofielen. Tot nu toe is dit nog niet bewezen. In het onderzoek hiernaar moet rekening gehouden worden met de mogelijke invloed van (virtuele) kinderpornografie op het misbruik van kinderen. Sommige onderzoekers geloven dat (virtuele) kinderpornografie aanzet tot seksueel misbruik. Anderen geloven dat het kindermisbruik kan voorkomen doordat het een alternatief biedt voor de seksuele behoeften. De exacte invloed hiervan is tot nu toe nog onduidelijk.

Pedofielen aan het woord

Aan de hand van interviews via een online chatforum werden pedofielen bevraagd naar hun mening over virtuele kinderpornografie. Bijna alle pedofielen in dit onderzoek staan positief tegenover het gebruik van virtuele kinderpornografie in de hulpverlening. Daarbij zijn ze van mening dat virtuele kinderpornografie de meeste pedofielen niet zou aanzetten tot het seksueel misbruiken van kinderen. Het is belangrijk te vermelden dat zij alleen potentieel zien voor een zeer specifieke doelgroep van pedofielen. Een hulpverlener die bevraagd werd, keek minder positief naar het gebruik van virtuele kinderpornografie in de hulpverlening.

Verder onderzoek

Verder onderzoek naar welke doelgroepen en situaties geschikt zouden zijn voor het gebruik van virtuele kinderpornografie, en vooral welke niet, wordt aanbevolen.

Bibliografie

Aertsen, I., & De Ranter, N. (2012). Seksueel misbruik binnen de katholieke kerk: een schets van fenomeen en daderschap. Panopticon, 33 (1), 3-23.

American Psychiatric Association. (2014). Handboek voor de classificatie van psychiatrische stoornissen: DSM-5. Boom.

Baarda, B., & Van der Hulst, M. (2017). Basisboek interviewen. Noordhoff Uitgevers.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Beech, A. R., Miner, M. H., & Thornton, D. (2016). Paraphilias in the DSM-5. Annual Review of Clinical Psychology, 12, 383-406. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-021815- 093330

Beyens, K., & Tournal, H. (2010). Mijnwerkers of ontdekkingsreizigers? Het kwalitatieve interview. In T. Decorte, & D. Zaitch (Reds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 199-233). Acco.

Billiet, J., & Carton, A. (2005). Dataverzameling: gestandaardiseerde interviews en zelf-in-te- vullen vragenlijsten. In J. Billiet, & H. Waege (Reds.), Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (pp. 285-314). De Boeck.

Bogaerts, S., Goethals, J., & Vervaeke, G. (2003). De verleiding uit onvermogen: interpersoonlijke factoren en pedoseksualiteit. Universitaire Pers Leuven.

Bowden C., & Galindo S. (2015). Interviewing When You’re Not Face-To-Face: The Use of Email Interviews in a Phenomenological Study. International Journal of Doctoral Studies, 10, 79-92. https://doi.org/10.28945/2104

Briere, J., & Runtz, M. (1989). University males’ sexual interest in children: Predicting potential indices of “pedophilia” in a nonforensic sample. Child Abuse & Neglect, 13(10), 65-75. https://doi.org/10.1016/0145-2134(89)90030-6

Carter, D. L., Prentky, R. A., Vanderveer, P. L., & Boucher, R. J. (1987). Pornography in the criminal and developmental histories of sexual offenders. Journal of Interpersonal Violence, 2(2), 196-211.

Cisneros, D. (2002). “Virtual Child” Pornography on the Internet: A “Virtual” Victim?. Duke Law & Technology Review, 19, 1-7. https://www.researchgate.net/publication/228136138_Virtual_Child_Pornog… es_it_Mean_the_End_of_the_Child_Pornography_Exception_to_the_First_Amendme nt

Colman, C. (2020, 1 oktober). Onderzoeksontwerp: inleiding op benaderingen van wetenschappelijk onderzoek [Powerpoint]. https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/225711/viewContent/538148/View

Declercq, F. (2008). Seksueel misbruik van kinderen. In F. Declercq (Red.), Seksuele, geweld- en levensdelicten. Psychopathologie van daders (pp. 17-45). Acco.

Decorte, T. (2017). Kwalitatieve data-analyse. In T. Decorte, & D. Zaitch (Reds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 463-512). Acco.

Decorte, T., & Zaitch, D. (2018). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Acco.

Diamond, M., Jozifkova, E., & Weiss, P. (2011). Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior, 40, 1037-1043. https://doi.org/10.1007/s10508- 010-9696-y

Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (2011). Evaluatie van de samenwerkingsakkoorden inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Empirisch onderzoek. http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/EVA_SA_evaluatierapport_NL.pdf

Dreser, L. (2007). Facultatief Protocol bij het IVRK inzake kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 2, 76-80. http://www.kekidatabank.be/docs/Publicaties/2007%20DRESER%20Het%20Facul… ef%20Protocol%20bij%20het%20IVRK%20inzake%20kinderhandel%20kinderprostit utie%20en%20kinderpornografie.pdf

Eggermont, M. (1999). Belevingsonderzoek en participerende observatie in B. Levering, & P. Smeyers (Reds.), Opvoeding en onderwijs leren zien: een inleiding in interpretatief onderzoek (pp. 173-191). Boom.

Endrass, J., Urbaniok, F., Hammermeister, L. C., Benz, C., Elbert, T., Laubacher, A., & Rossegger, A. (2009). The consumption of Internet child pornography and violent and sex offending. BMC psychiatry, 9(43), 1-7. https://doi.org/10.1186/1471-244X-9-43

Farid, H. (2009). Creating and detecting doctored and virtual images: Implications to the child pornography prevention act (Technical Report TR2004-518). Dartmouth College, Computer Science.

Frei, A., Erenay, N., Dittmann,V., & Graf, M. (2005). Paedophilia on the internet – A study of 33 convicted offenders in the Canton of Lucerne. Schweizerische medizinische Wochenschrift, 135, 488-494.

Frenken, J. (2002). Seksuele misdrijven en seksuele delinquenten. In P.J. Koppen van, D.J. Hessing, H.L.G.J. Merckelbach, & H.F.M. Crombag (Reds.), Het recht van binnen. Psychologie van het recht (pp. 139-176). Uitgeverij Kluwer.

Gillespie, A. (2011). Child pornography: law and policy. Routledge.

Hall, R. C. W. (2007). A profile of Pedophilia: Definiton, Charasteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes, and forensic Issues. Mayo Clinic Proceedings, 82(4), 457- 471. https://doi.org/10.4065/82.4.457

Kim, C. (2004). From Fantasy to Reality: The Link Between Viewing Child Pornography and Molesting Children. Prosecutor, 39(2), 17-18.

Koeck, S., Beek, D. van, & De Doncker, D. (2002). Classificatie van pedoseksuelen en verkrachters. Tijdschrift voor Seksuologie, 26, 37-45. https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/…

Kosse, S. H. (2004). Virtual Child Pornography – A United States update. Tolley’s Communication Law Journal, 9, 39- 46. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1015139

Image removed.Image removed.Image removed.Image removed.Krone, T. (2004). A Typology of Online Child Pornography Offending. Trends & issues in crime and criminal justice, 279, 1-6. https://www.researchgate.net/publication/237371926_A_Typology_of_Online… Pornography_Offending

Lanning, K. V. (2010). Child molesters: A behavioral analysis. For professionals investigating the sexual exploitation of children. National Center for Missing & Exploited Children.

Laws, D. R., & Marshall, W. L. (1990). A Conditioning Theory of the Etiology and Maintenance of Deviant Sexual Preference and Behavior. In W. L. Marshall, D. R. Laws, & H. E. Barbaree (Reds.), Handbook of sexual assault: issues, theories, and treatment of the offender (pp. 209- 229). Plenum press.

Leavy, P. (2014). The Oxford Handbook of Qualitative Research. Oxford University Press.

Leuw, E., Bijl, R. V., & Daalder, A. V. (2004). Pedoseksuele delinquentie: Een onderzoek naar prevalentie, toedracht en strafrechtelijke interventies. Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum.

Levy, N. (2002). Virtual child pornography: The eroticization of inequality. Ethics and Information Technology, 4(4), 319-323. https://doi.org/10.1023/A:1021372601566

Marshall, W. L. (1988). The use of sexually explicit stimuli by rapists, child molesters, and nonoffenders. The Journal of Sex Research, 25, 267-288. https://doi.org/10.1080/00224498809551459

Mortelmans, D. (2018). Het kwalitatief onderzoeksdesign. In T. Decorte, & D. Zaitch (Reds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 82-130). Acco.

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. (2017, maart). Destigmatisering. https://www.samensterkzonderstigma.nl/assets/GM-Destigmatisering.pdf

O’Gorman, A., & Vander Laenen, F. (2010). Ethische aspecten van het kwalitatief onderzoek. In Decorte, T., & Zaitch, D. (Reds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 531-557). Acco.
Image removed.Image removed.Image removed.Oerlemans, J. J. (2011). Aanpak van kinderpornografie op het internet. Informatiebeveiliging, 10 (2), 4-8. https://www.researchgate.net/profile/Jan_Jaap_Oerlemans/publication/254… n_verborgen_wereld_kinderpornografie_op_internet/links/59b69780458515c212b2ac ac/Een- verborgen-wereld-kinderpornografie-op-internet.pdf

Opdenakker, R. (2010). Interviewen via MSN en e-mail. Kwalon, 15 (2), 24-31.

Paul, B., & Linz, D. (2008). The Effects of Exposure to virtual child pornography on viewer cognitions and attitudes toward deviant sexual behavior. Communication Research, 35(1), 3-8. https://doi.org/10.1177/0093650207309359

Pobořilová, M. (2011). Virtual child pornography. Masaryk University Journal of Law and Technology, 5(2), 241-253. https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/2585/2149

Quayle, E., & Ribisl, K. M. (2012). Understanding and preventing online sexual exploitation of children. Routledge.

Quayle, E., & Taylor, M. (2002a). Child pornography and The Internet: perpetuating a cycle of abuse. Deviant Behavior, 23(4), 331-361. https://doi.org/10.1080/01639620290086413

Quayle, E., & Taylor, M. (2002b). Paedophiles, Pornography and the internet: Assessment Issues. British Journal of Social Work, 32, 863-875. https://doi.org/10.1093/bjsw/32.7.863

Seidman, I. (2006). Interviewing as Qualitative Research. Teachers College Press.
Seto, M. C. (2004). Pedophilia and sexual offenses against children. Annual Review of Sex

Research, 15, 321-361.
Seto, M. C. (2009). Pedophilia. Annual Review of Clinical Psychology, 5, 391-407.

https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.032408.153618

Seto, M. C. (2012). Is Pedophilia A Sexual Orientation? Archives of Sexual Behavior, 41, 231- 236.

Seto, M. C., Cantor, J. M., & Blanchard, R. (2006). Child Pornography Offenses Are a Valid Diagnostic Indicator of Pedophilia. Journal of Abnormal Psychology, 115(3), 610-615. https://doi.org/10.1037/0021-843X.115.3.610

Seto, M. C. & Eke, A. W. (2005). The Criminal Histories and Later Offending of Child Pornography Offenders. Sexual Abuse: A journal of Research and Treatment, 17(2), 201-210. https://doi.org/10.1007/s11194-005-4605-y

Seto, M. C., Hanson, R. L., & Babchishin, K. M. (2011). Contact sexual offending by men with online sexual offenses. Sexual Abuse, 23, 124-145. https://doi.org/10.1177%2F1079063210369013

Seto, M. C., Maric, A., & Barbaree, H. E. (2001). The role of pornography in the etiology of sexual aggression. Aggression and Violent Behavior, 6, 35-53. https://doi.org/10.1016/S1359-1789(99)00007-5

Stoops, J. (2017). Just like heroin: science, pornography and heteronormativity in the virtual public sphere. Porn studies, 4(4),364-380.

Stop it Now!. (z.d.). FAQ. https://stopitnow.be/faq

Taylor, M., & Quayle, E. (2003). Child pornography: An Internet Crime. Brunner/Routledge.

Taylor, M., Quayle, E., & Holland, G. (2001). Child pornography, the internet and offending. Sociologie et sociétes, 32(2), 94-100.

Uzieblo, K. (2020, 26 februari). Seksuele delinquentie [PowerPoint]. https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/92791/Home

Van den Broek, S. (2010). Interviews via e-mail: goede basis voor een vertrouwelijke relatie?. Kwalon, 15(2). 18-23.

Vanhoeck, J. (2012). Ik beken. Plegers van zedenfeiten geportretteerd. Vrijdag.

Van Tongeren, C. (2012). Jules Mulder: ‘Pedofilie is geen keuze’. Psychopraktijk, 4, 8-11. https://doi.org/10.1007/s13170-012-0003-6

Vermeulen, G. (2003). Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen en verhoogd internationale bescherming van kinderen tegen seksuele exploitatie. In T. Balthazar, J. Christiaens, M. Cools, T. Decorte, B. De Ruyver, P. Hebberecht, P. Ponsaers, et al. (Reds.), Update in de criminologie: jongeren en criminaliteit (pp. 193-226). Kluwer.

Vermeulen, G., & De Pauw, H. (2005). Definitions of Sexual Exploitation of Children and Missing Children. In G. Vermeulen (red.), Missing and Sexually Exploited Children In The Enlarged EU. Epidemiological Data In The New Member States (pp. 15-17). Maklu.

Vermeulen, G., Ponsaers, P., & Verlinden, A. (2003). Het profiel van een pedoseksueel: een sociologische benadering. Maklu

Westerkamp, R., & De Vries, T. (juli 2018). Het doorbreken van stigmatisering bij pedofilie. http://www.venvn-spv.nl/pdfs/vakblad/sppdf/sp125/SP125-juli2018-hoofd04…

Wolak, J., Finkelhor, D., & Mitchell, K. (2011). Child pornography possessors: Trends in offender and case characteristics. Sexual Abuse: A journal of Research and Treatment, 23(1), 22-24. https://doi.org/10.1177/1079063210372143

Universiteit of Hogeschool
Criminologische Wetenschappen
Publicatiejaar
2021
Promotor(en)
Prof. Dr. Wim Hardyns
Kernwoorden
Share this on: