HOE KUNNEN WE TAALSTIMULATIE BEVORDEREN BIJ MINDERJARIGE VIB’S, MET OOG VOOR EEN HOGE OUDERLIJKE BETROKKENHEID, IN HET ASIELOPVANGCENTRUM IN HOUTHALEN-HELCHTEREN? ONTWIKKELING VAN THEMATISCHE TAALBOXEN VOOR HET GEZIN

Annika Steensels
Persbericht

Thematische taalboxen voor het gezin

Beeld je eens in dat je van de ene op de andere dag je koffers moet pakken en met je gezin in een vreemd land terechtkomt. Alles om je heen is onbekend. De cultuur, een hele boel vreemde mensen, een onbekende omgeving,… en dan is er nog die taalbarrière. Dit is helaas de realiteit voor vele gezinnen die naar België vluchtte.

“Aanleiding tot”

Taalstimulatie bij anderstalige nieuwkomer. Het is en blijft een veelbesproken thema. Ikzelf ben aan de slag gegaan met anderstalige gezinnen die verblijven in een asielopvangcentrum. Gedurende mijn stage bij het Rode Kruis noodopvangcentrum in Houthalen-Helchteren, merkte ik dat het leren van Nederlands niet voor iedereen even gemakkelijk is. Kinderen die in België aankomen, gaan relatief snel naar school. Op deze manier leren zij binnen aanzienlijke tijd Nederlands. Ik merkte echter dat in gezinnen de kinderen vaak sneller vooruit gaan op gebied van Nederlands dan hun ouders. Dit maakt dat de kinderen er vaak “alleen” voor staan. Waar u vroeger bij een moeilijke vraag mama of papa erbij haalden, blijven deze kinderen vaak op hun honger zitten. Andersom zien we ook kinderen die het moeilijker hebben met het leren van taal. Zij zouden wat extra ondersteuning kunnen gebruiken van o.a. thuis uit. Aangezien ouders het Nederlands vaak zelf niet of beperkt machtig zijn, kunnen deze hun kinderen niet altijd adequaat ondersteunen in hun noden.

“Onderzoeksvraag en aanpak”

Voor de basis van mijn bachelorproef ben ik aan de slag gegaan met vragen zoals: hoe verwerven kinderen een tweede taal, wat is taalstimulatie en hoe kunnen we het leren van die tweede taal bevorderen. Ik ben op zoek gegaan naar gezinsgerichte methodieken omtrent taalstimulatie. Het viel mij echter op dat deze methodieken niet in grote aantallen bestaan. In het werkveld wordt er naar mijn mening te vaak óf met het kind óf met de ouders gewerkt. Met deze bachelorproef wilde ik graag een methodiek creëren die het gezin als geheel ondersteund. Ouders en kinderen kunnen veel van elkaar leren. Van die kracht heb ik gebruik gemaakt om mijn methodiek omtrent taalstimulatie vorm te geven.

Ik maakte dit eindwerk natuurlijk niet voor mezelf. Uiteraard vond ik het dan ook ontzettend belangrijk om de doelgroep waarvoor de bachelorproef ontwikkeld werd een platform te geven om hun mening en noden omtrent het thema te uiten. Deze mening werd bevraagd aan de hand van interviews met enerzijds gezinnen uit het opvangcentrum en anderzijds de scholen waarmee het opvangcentrum nauw samenwerken. Scholen zijn een belangrijke factor wanneer het gaat om taalstimulatie aangezien kinderen vooral hier taal leren. Het leek dan ook zinvol om hun visie en werking omtrent taalstimulatie en betrekking van de ouders te bevragen.

“Uitwerking taalboxen”

Nu hoor ik u denken “wat heeft ze dan gedaan met al deze informatie?”. Ik ontwikkelde taalboxen met als doel anderstalige ouders te ondersteunen en aan te sporen om samen met hun kinderen met taal bezig te zijn. Concreet stelde ik vier thematische boxen samen die gebruikt kunnen worden in gezinscontext. Ze zijn zo samengesteld dat er voor alle leeftijden interessante elementen terug te vinden zijn. Het doel van deze boxen is taalstimulatie bieden aan kinderen en hun ouders door middel van spelmateriaal. Ouders kunnen een leidende rol opnemen in het klaarzetten en uitleggen van de verschillende materialen aan hun kinderen. Elke box is voorzien van een uitgeschreven handleiding die ouders met een beperkt niveau van Nederlands kunnen begrijpen. Ik hoop het gevoel van competentie en verantwoordelijkheid bij de ouders te kunnen versterken door hen een actieve rol te laten opnemen in de taalstimulatie van hun kinderen.

Kinderen en ouders leren aan de hand van de boxen nieuwe woordenschat die ze spelenderwijs kunnen inoefenen. Ik koos voor vier thema’s waarvan zij de woordenschat geregeld tegenkomen in het dagelijkse leven. Dit maakt dat de woorden die ze leren onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Deze thema’s zijn gevoelens, dieren, vervoersmiddelen en het lichaam. Om voor voldoende variatie te kunnen zorgen koos ik ervoor om zowel verhalen als spelmateriaal aan te bieden. In elke box vindt u een prentenboek terug waarvan het verhaal gelinkt is aan het thema van de box. Elk boek sprak ik bovendien in, zodat ouders en kinderen tegelijkertijd het boeken kunnen lezen en beluisteren, en voorzag ik van vertelplaten die de ouders makkelijk kunnen hanteren. Om herkenbaarheid te creëren koos ik ervoor om een aantal spelmaterialen in alle boxen te laten terugkomen. Zo vindt u in elke box bijvoorbeeld woordkaarten met de woordenschat die bij het thema hoort terug. Enkele andere voorbeelden zijn een bingo, een spot-it spel, puzzels, qr-codes naar YouTube filmpjes, etc.

De boxen werden getest in door gezinnen in het opvangcentrum. Waar kinderen de boxen vooral leuk vonden, gaven ouders aan de boxen een meerwaarde te vinden binnen de mogelijkheden om aan taalstimulatie te doen binnen het centrum.

Ik hoop met de taalboxen bevordering van taalstimulatie op een laagdrempelige manier tot bij de gezinnen zelf te brengen en zo een meerwaarde te kunnen bieden op het gebied van taalstimulatie bij gezinnen in een opvangstructuur. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat de boxen, mits enkele aanpassingen, in diverse contexten inzet baar zijn. Denk maar aan het onderwijs of een naschoolse kinderopvang.

Tot slot deel ik nog graag de mooie woorden van één van de ouders die de boxen uittestte: “If we had this kind of thing on the day we arrived in Belgium, I am sure my family would have learned more by now.” Ik kan me geen mooier compliment bedenken. Mijn doel is geslaagd.

Gevoelensbox

Bibliografie

Actief Ouderschap. (2021). TOLK voor taalontwikkeling en taaltherapie! · Taal Aanbieden, Overnemen, Luisteren en Kijken. Geraadpleegd op 11 april 2021 van http://www.tolkinfo.nl/

Agentschap Integratie en Inburgering. (z.d.-a). Asielzoeker. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.agii.be/lexicon/asielzoeker

Agentschap Integratie en Inburgering. (z.d.-b). Dublin-onderzoek. Geraadpleegd op 31 januari 2021, van https://www.agii.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/asiel-intern…

Agentschap Integratie en Inburgering. (z.d.-c). Persoonlijk onderhoud bij het CGVS. Geraadpleegd op 31 januari 2021, van https://www.agii.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/asiel-intern…

Agentschap Integratie en Inburgering. (z.d.-d). Vrijheidsberoving. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.agii.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/detentie/detentie-van-derdelanders/vrijheidsberoving

Agentschap Integratie en Inburgering. (z.d.-e). Wat zijn de voorwaarden voor de erkenning als vluchteling en de toekenning van subsidiaire bescherming? Geraadpleegd op 31 januari 2021, van https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/asiel-internationale-bescherming/wat-zijn-de-voorwaarden-voor-de-erkenning-als-vluchteling-en-de-toekenning-van

Angelique, J. (2021a, mei 15). Het Kleurenmonster: Woordkaarten. Groep1-2. https://www.groep1-2.com/post/thema-het-kleurenmonster-geletterdheid-wo…

Angelique, J. (2021b, 16 mei). Het Kleurenmonster: Versjes. Groep1-2. https://www.groep1-2.com/post/thema-het-kleurenmonster-versjes-over-emoties

Animal X-rays Matching Activity. (2017, 29 maart). Totschooling - Toddler, Preschool, Kindergarten Educational Printables. https://www.totschooling.net/2017/03/animal-x-rays-matching-activity.ht…

Bonamini, C., & Addae, J. (2013, augustus). ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET‘WAT IS EEN VLUCHTELING’. www.vluchtelingenwerk.be. https://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/WatIsEenVluchteling-achtergrondInformatie.pdf

Bouw je eigen Clics-hond! (2014, 1 juli). [Foto]. clicstoys. https://clicstoys.com/bouwplannen/bouw-je-eigen-clics-hond/

Castro, M., Expósito-Casas, E., López-Martín, E., Lizasoain, L., Navarro-Asencio, E., & Gaviria, J. L. (2015). Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis. Educational research review14, 33-46.

Centrum voor Taal en Onderwijs. (2008). Zomerprikkels. integratie-inburgering.be. https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Zomer…

Centrum voor Taal en Onderwijs. (2019a). De meet en reader: Een draaiboekvoor een voorleestraject voor anderstalige kinderen en hun (groot)ouders in de context van een opvangcentrum. https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/voorschools_buitenschools/m…

Centrum voor Taal en Onderwijs. (2019b). Kijkwijzer krachtige taalleeromgeving op klasniveau. https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/basis/kijkwijzer-krachtige-…

CGVS. (2019). Over het cgvs. Geraadpleegd op 31 januari 2021, van https://www.cgvs.be/nl/over-cgvs

Cinemasiren. (2015, 17 juni). Inside Out [Foto]. Cinemasiren. http://cinemasiren.com/cinema-siren/inside-out-review-invention-and-inf…

Code. (z.d.). Taalontwikkeling in een meertalige context: informatiebrochure voor ouders. Geraadpleegd op 16 januari 2021, van http://www.codelessius.eu/sites/www.codelessius.eu/files/media/Informatiebrochure%20ouders.pdf

Conner, K. (2015, 2 juni). Printable Emotions Mix-Up Game. Inspiration Made Simple. https://www.inspirationmadesimple.com/printable-emotions-mix-up-game/

Dalen, W. (2019, 16 december). Onderwijssystemen wereldwijd vergelijken. Dutch for Children. Geraadpleegd op 13 april 2021, van https://www.dutchforchildren.nl/onderwijssystemen-wereldwijd-vergelijke…

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. (z.d.). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Geraadpleegd op 31 januari 2021, van https://www.rvv-cce.be/nl

De verhalenweverij. (2017). Onze missie. Geraadpleegd op 10 april 2021, van https://www.verhalenweverij.be/#onze-missie

die Keure. (z.d.). die Keure - Matti en Mona. Geraadpleegd op 7 april 2021, van https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/lager-onderwijs/matti-en-mona

Dierentuin downloads. (z.d.). JufSanne. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://www.jufsanne.com/thema/dierentuin/dierentuin-downloads/

Douglas-Westland, M. (2019a, 10 september). Thema vervoer bingo. Juf Maike. https://jufmaike.nl/thema-vervoer-bingo/

Douglas-Westland, M. (2019b, september 27). Taxonomie van Bloom thema vervoer. Juf Maike. https://jufmaike.nl/taxonomie-van-bloom-thema-vervoer/

Downloads / Thema de autocoureur. (z.d.). jufanke. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://jufanke.nl/thema-autocoureur.html

Downloads bij het thema ziek zijn. (z.d.). Juf Anke. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://www.jufanke.nl/thema-ziek-zijn.html

Downloads bij thema’s verkeer & vervoer. (z.d.). Juf Anke. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://jufanke.nl/thema-verkeer-vervoer.html

Eland, E. (2018). Als Verdriet op bezoek komt. Leopold.

Expertisecentrum Europees Recht. (z.d.). Dublinverordening. Geraadpleegd op 31 januari 2021, van https://ecer.minbuza.nl/ecer/dossiers/asiel-en-immigratie/gemeenschappe…

Fedasil. (z.d.-a). Asielprocedure. www.fedasil.be. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/asielprocedure

Fedasil. (z.d.-b). Het terugkeertraject. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.vrijwilligeterugkeer.be/sites/default/files/public/traject_…

Fedasil. (z.d.-c). Opening van een opvangstructuurvoor asielzoekers. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.fedasil.be/sites/default/files/content/download/files/broch…

Fedasil. (z.d.-d). Opvang asielzoekers. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/opvang-asielzoekers

Fedasil. (z.d.-e). Verblijf in het opvangcentrum. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.fedasil.be/nl/opvangcentra/verblijf-het-opvangcentrum

Fedasil. (z.d.-f). Vrijwillige terugkeer vanuit België. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.fedasil.be/sites/default/files/content/download/files/brochure_nl.pdf

Fedasil. (z.d.-g). Wettelijk kader. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/wettelijk-kader

Flash cards de las partes del cuerpo. (z.d.). The Glitter Teacher. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van http://www.theglitterteacher.com/2018/01/flash-cards-de-las-partes-del-…

François, S., & Verhelst, M. (2008). Peuterprikkels: activiteiten om taal te stimuleren vanaf de peuterleeftijd. Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO). Geraadpleegd op 14 januari, van 2021https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/voorschools_buitenschools/p…

Frijns, C. (2018). De vliegtuigklas. Pelckmans Pro.

Geelen, M., & Leeten, D. (z.d.). TAALVERWERVINGLESSENREEKS TAALBESCHOUWINGLERARENHANDLEIDING. Geraadpleegd op 15 januari 2021, van https://www.arts.kuleuven.be/outreach/tenl/lessen/aan-de-slag-met-taalb…

Huis van het Nederlands Brussel. (2020). Welkom bij de Taaliconen. https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties…

Iedereen Leest vzw. (z.d.). Boekstart. Geraadpleegd op 16 maart 2021, van https://www.boekstart.be/

Inside Out Core Memory Game. (z.d.). Girlgonemom. http://girlgonemom.com/inside-out-core-memory-game/

Internationale bescherming. (z.d.). Statistiek Vlaanderen. https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/KSMD-107-asiel

Jansen, M. (2014, 10 januari). Bekijk: Moedertaal dringt door in tweede taal. NEMOKennislink. https://www.nemokennislink.nl/publicaties/moedertaal-dringt-door-in-tweede-taal/

Jaspaert, K., & Frijns, C. (2017). Taal leren. Van kleuters tot volwassenen. Lannoo.

Kemna, L. (z.d.). Dierenbingo. Jufbijtje. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://www.jufbijtje.nl/dierenbingo-dieren-in-en-om-het-huis/

Kind en Gezin. (2012, september). Visitekst taalstimulering en meertaligheid.. https://www.kindengezin.be/img/visietekst-nederlands.pdf

Klinting, L. (2005). Kasper de fietsenmaker. Veltman Uitgevers.

Knaap, E. (2020, 26 maart). Verhaaldobbelstenen – gratis download. Onderwijswereld-PO. https://www.onderwijswereld-po.nl/download/verhaaldobbelstenen-gratis-d…

Koelewijn, K. (z.d.-a). Hotel Hallo. Geraadpleegd op 16 maart 2021, van https://www.hotelhallo.nl/

Koelewijn, K. (z.d.-b). Hotel Hallo uitgelegd! Geraadpleegd op 16 maart 2021, van https://www.nt2.nl/documenten/hotelhallo/handleiding_hotel_hallo.pdf

KULeuven. (z.d.). Effect van Tatertaal. www.arts.kuleuven.be. Geraadpleegd op 16 maart 2021, van https://www.arts.kuleuven.be/cto/onderzoek/onderzoek-geletterdheid/effect-tatertaal/effect_van_tatertaal

Lichaam downloads. (z.d.). JufSanne. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://www.jufsanne.com/thema/lichaam/lichaam-downloads/

Lichaam praatplaten/woordkaartjes. (z.d.). woordenschat kleuters. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://woordenschatkleuters.wordpress.com/woordkaartjes-en-praatplaten…

Lichaambingo! (z.d.). 123 Lesidee. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://123lesidee.nl/index.php/site/links/4847

Metrotaal-mind the gap. (z.d.-a). Factoren die een invloed hebben op taalontwikkeling. Geraadpleegd op 15 januari 2021, van https://metrotaal.be/content/3-bouwstenen/1-kennis/bronnenkaart-factore…

Metrotaal-mind the gap. (z.d.-b). Meertalige taalverwerving. Geraadpleegd op 15 januari 2021, van https://metrotaal.be/content/3-bouwstenen/1-kennis/bronnenkaart-meertal…

Metrotaal-mind the gap. (z.d.-c). Meertalige taalverwerving. Geraadpleegd op 16 januari 2021, van https://metrotaal.be/content/3-bouwstenen/1-kennis/bronnenkaart-meertal…

Moons, C., Verhelst, M., Loman, J., & Verheyden, L. (2011). Tatertaal: taalstimulering bij baby’s en peuters. Centrum voor Taal en Onderwijs. Geraadpleegd op 16 februari 2021, van https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/voorschools_buitenschools/tatertaal-1/tatertaal-handleiding.pdf

My Body Parts - Printable Puzzles. (2018, 16 oktober). Totschooling - Toddler, Preschool, Kindergarten Educational Printables. https://www.totschooling.net/2018/10/my-body-parts-printable-puzzles.ht…

Naper. (2017, 4 mei). Spot-it card game (animals) [Illustratie]. ISLCOLLECTIVE. https://en.islcollective.com/english-esl-powerpoints/vocabulary/animals…

Nationaliteitsverklaring | Federale Overheidsdienst Justitie. (z.d.). justitie.belgium.be. Geraadpleegd op 31 januari 2021, van https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/…

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. (z.d.). Meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen. https://www.depraatmaatgroep.nl/uploads/documents/folder-meertaligheid.pdf

Nuevo dobble para trabajar las partes del cuerpo. (2018, 3 december). Orientación Andújar - Recursos Educativos. https://www.orientacionandujar.es/2018/12/04/nuevo-dobble-para-trabajar…

Oefenkans Nederlands. (2018). VCOV. https://www.vcov.be/aanbod/projecten-en-acties/secundair-onderwijs/Oefe…

Onderwijscentrum Gent. (z.d.). Waarom niet? Geraadpleegd op 30 maart 2021, van https://meertaligheid.be/assets/pdf/waarom-niet.pdf

Paper Trail Design. (2019a, mei 30). Free Printable I Spy Emoji Game. https://www.papertraildesign.com/free-printable-i-spy-emoji-game/

Paper Trail Design. (2019b, 19 november). Free Printable Spot It Emoji Game {Spot the Match}. https://www.papertraildesign.com/spot-it-emoji-game/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=916214856_40183824_746988

Parker, C. (2021, 17 maart). FREE Farm Animal Dominoes Game. Rainy Day Mum - Ideas for Family Fun! https://rainydaymum.co.uk/farm-animal-domino-game/

Pelgrims, M. (z.d.). Het lichaam : Ganzenbord met opdrachten. KlasCement. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/92074/het-lichaam-…

Perler Bead Ideas With Printable Perler Bead Patterns. (2018, 10 juni). I Can Teach My Child! https://www.icanteachmychild.com/inside-out-perler-bead-patterns/

Pets & Their Homes Matching Activity. (2016, 22 september). Totschooling - Toddler, Preschool, Kindergarten Educational Printables. https://www.totschooling.net/2016/09/pets-homes-matching-printable-acti…

Printable Inside Out Emotions Board Game. (2015, 12 mei). Printable Crush. https://printablecrush.com/printable-inside-out-emotions-board-game/

Prodia. (z.d.). Theoretisch deel: Protocollering van diagnostiek bij problemen in de spraak-en/of taalontwikkeling. Geraadpleegd op 16 januari 2021, van http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/SPRAAK_TAAL_theorie.pdf

Ramakers, S. (z.d.). Emoties downloads. JufSanne.com. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://www.jufsanne.com/thema/emoties/emoties-downloads/

Ramaut, G., & Sterckx, M. (2016). Eerste hulp bij anderstalige nieuwkomers: Brochure voor het kleuteronderwijs. https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/nieuwkomers/tools-en-tips/b…

Regie der Gebouwen. (2019, 4 maart). Opvangcentrum Klein Kasteeltje | Regie der Gebouwen. Geraadpleegd op 31 januari 2021, van https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/opvangcentrum-klein-kasteeltje

Roca, N., & Curto, R. M. (2001). Mijn Lichaam van mijn hoofd tot mijn voeten. Averbode.

Rode Kruis Vlaanderen. (z.d.-a). Internationale Rode Kruis – en Rode Halve Maanbeweging. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/ihr/van-a-tot-z/in…

Rode Kruis Vlaanderen. (z.d.-b). Onze zeven Fundamentele Beginselen. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.rodekruis.be/wie-zijn-we/internationaal-netwerk/basisbeginselen/

Rots, I. (2020). Kip of ei? Naar sterk taalonderwijs op de basisschool. https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6770-christelijk-onderwijzersverbond-cov/6850-basis/basis-2020/basis-9/leerkracht-9.pdf?sfvrsn=500f1332_2&fbclid=IwAR0neAuj6MyejhBYqFMHRvQLUBmgQ7jqVgw7ioXQPOMHLkEXaqC8Xxkgong

Stessens, A. (2019, 6 december). Getipt: praktische handleiding over kamishibai. Iedereenleest.be. https://www.iedereenleest.be/over-lezen/reeks/getipt-praktische-handleiding-over-kamishibai

Studio Imago. (2010). Kijk mee! Safari avontuur. Rebo Productions.

Thema: De boerderij. (2020, 11 april). Kleuterjuf Martine. https://kleuterjufmartine.blogspot.com/2020/04/themade-boerderij.html

Thema dieren. (z.d.). Juf Maike. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van https://jufmaike.nl/thema-dieren/

Thema verkeer. (2017, 5 juni). Kleuterjuf Martine. https://kleuterjufmartine.blogspot.com/2017/06/thema-verkeer.html

Transportation matching game. (2013, 1 mei). The Measured Mom. https://www.themeasuredmom.com/free-matching-memory-game-for-kids-transportation/

Transportation Preschool Pack. (z.d.). homeschoolcreations. Geraadpleegd op 25 mei 2021, van http://homeschoolcreations.com/transportationpreschoolpack.html

Using Total physical response in primary school classes. (2018). European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 6(1), 11–16. https://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2018/02/Full-Paper-US…

Van den Bulck, D. (2019, juni). De asiel-procedure op het CGVS. Geraadpleegd op 31 januari 2021, van https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/de_asielprocedure_op_…

Van den Bulck, D. (2020, januari). U bent als vluchteling erkend in België. Geraadpleegd op 31 januari, van https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_erkend_…

VCOV, KOOGO, & GO! Ouders. (z.d.). Oefenkansnederlands voor en door ouders. https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/283_1559031770.pdf

Woordenschatontwikkeling anderstalige instappende peuters en kleuters. (z.d.). https://pro.g-o.be/blog/Documents/Cahier%20Woordenschatverwerving%20and…

 

Universiteit of Hogeschool
Sociale readaptatiewetenschappen
Publicatiejaar
2021
Promotor(en)
Barbara Van Wijnendaele
Kernwoorden
Share this on: