Hoe kan een cursus ‘ukelele leren door zelfstudie – voor leerkrachten’ de muzikale vaardigheden en kennis van leerkrachten bevorderen?

Britney Debruyne
Persbericht

Hoe kan een cursus ‘ukelele leren door zelfstudie – voor leerkrachten’ de muzikale vaardigheden en kennis van leerkrachten bevorderen?

Hoe kan een cursus ‘ukelele leren door zelfstudie – voor leerkrachten’ de muzikale vaardigheden en kennis van leerkrachten bevorderen?

De meningen over het belang van goed muziekonderwijs zijn verdeeld. Desondanks de verdeelde meningen kunnen we het niet onder stoelen of banken steken dat muziek wel degelijk een grote invloed heeft op de hersenen van de mens. Alsook de invloed op de mentale, sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen kunnen we niet onbesproken laten. Helaas wordt er alsmaar minder kwalitatief muziekonderwijs gegeven door een gebrek aan muzikale vaardigheden en kennis van de leerkrachten.

De uitgewerkte cursus vormt dan ook de aanzet tot het bevorderen van deze muzikale vaardigheden van leerkrachten. De leerkrachten gaan aan de hand van een zelfstudiecursus en videoreeks aan de slag en leren stapsgewijs, binnen de vijf à zes maanden,  ukelele spelen en geven zo de muzieklessen terug creatieve invulling.

Bibliografie

Bastian, H. G. (2003). Muziek maakt slim. Panta Rhei.

Decin, G. Alaerts, L., Van Dessel, J., Vandersmissen, T., & Vloeberghs, L. (2016). Onderzoekende               leraren. Lijdraad vooor praktijkonderzoek op school. Tielt: Lannoo Campus.

Haverkort, F. (2010). Eigen-wijs (2de editie). Born, Nederland: Muzikale Vorming, Stichting Ter         Bevorder.

Hudziak, J. J., Albaugh, M. D., Ducharme, S., Karama, S., Spottswood, M., Crehan, E., Evans, A. C., &                Botteron, K. N. (2014). Cortical Thickness Maturation and Duration of Music Training: Health-             Promoting Activities Shape Brain Development. Journal of the American Academy of Child &    Adolescent Psychiatry, 53(11), 1153–1161. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.06.015

Hulsen, K. (2018). De bachelorproef in 9 stappen. Brugge: Howest (cursus).

Hulsen, K. (2018) De bachelorproef als meesterstuk. Handleiding bij de bachelorproef. Brugge:               Howest.

Jaschke, A. C., Honing, H., & Scherder, E. J. A. (2018). Longitudinal Analysis of Music Education on     Executive Functions in Primary School Children. Frontiers in Neuroscience, 12(103), 1–12. https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00103

Schlaug, G. (1995). Neuropsychological and Developmental Studies of the Corpus Callosum.                Neuropsychologia, 33(8), 1047–1055. https://doi.org/10.1016/0028-3932(95)98934-5

Sercu, C. (2018). Algemene didactiek: didactische brincipes. Brugge: Howest (cursus).

Voermans, E. (2016, 9 januari). Neuropsycholoog Erik Scherder: Muziek geeft een beter leven.    Geraadpleegd op 23 januari 2021, van                https://www.newscientist.nl/nieuws/neuropsycholoog-erik-scherder-muziek…-       beter-leven/

Zhao, T. C., & Kuhl, P. K. (2016). Musical intervention enhances infants’ neural processing of temporal            structure in music and speech. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(19),           5212–5217. https://doi.org/10.1073/pnas.1603984113

    1. Internet

 

Bax-shop blog. (z.j.). Geraadpleegd op 9 oktober 2020, van https://www.bax-shop.be/blog/

Cortex. (z.j.). [Illustratie]. Cortex (hersenschors). http://www.reflexinbeeld.nl/zenuwstelsel/het-  zenuwstelsel/het-centraal-zenuwstelsel/cortex-hersenschors/

Falconer, E. (2021, 8 februari). The Positive Effects of Self-Directed E-Learning. Pick the Brain |             Motivation and Self Improvement. https://www.pickthebrain.com/blog/the-positive-effects-              of-self-directed-e-learning/

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. (2016). GO! Pro - Muzische vorming. Muzische            Vorming. Geraadpleegd op 19 april 2021, van https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-               leerplannen-nascholing/leerplannen/leerplannen-bao/muzische-vorming

Hans Christian Andersen. (z.d.). [Afbeelding]. https://www.classicfm.com/discovermusic/latest/          quotes-about-classical-music/andersen/

Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (z.j.-a). De harmonische ontwikkeling van elke leerling staat                voorop. Leerplansite ZILL. Geraadpleegd op 27 april 2021, van https://zill.katholiekonderwijs   .vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/b168874b-6c25-4f0f-9171-df3b69023c96

Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (z.j.). Muzische ontwikkeling. Leerplansite ZILL. Geraadpleegd op            19 april 2021, van https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/MU/meer

t.blog. (z.j.). T.blog | het officiële blog van thomann.de. Geraadpleegd op 9 oktober 2020, van        https://www.thomann.de/blog/nl/

Wikipedia-bijdragers. (2017, 11 juni). Zelfstudie. Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfstudie

 

    1. Audiovisuele bronnen

 

Corpus callosum. (z.j.). [Illustratie]. https://www.youtube.com/watch?v=xMvVAfZcU1s

de Videomakers. (2020, 8 juli). Tips bij het maken van TUTORIALS of INSTRUCTIE VIDEO’S | video’s in            je online cursus [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=E7318N6KyWc

Het Concertgebouw. (2021, 3 maart). Muziek en het brein: een muzikaal college met Erik Scherder en       Dick Swaab [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zzGWzDRyYNo

Universiteit van Nederland. (2013, 8 oktober). Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert?              Prof. Dr. Erik Scherder (2/5) [Videobestand]. Geraadpleegd van                https://www.youtube.com/watch?v=9Kq3rwjMxTE

Universiteit of Hogeschool
Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
Publicatiejaar
2021
Promotor(en)
Rik De Maré
Kernwoorden
Share this on: