The Enthusiasm Of The Naive: playful language learning in a formal setting. Measuring English Lexical Progress In Young Learners After a 5 weeks'Training.

sandra roelandt
Persbericht

De mythe voorbij: I want to learn English at school!

Taalverwerving op jonge leeftijd

Kinderen bezitten een groot vermogen om taal te verwerven. In een meer en meer multiculturele en meertalige wereld, is taalonderwijs van cruciaal belang, liefst op een zo jong mogelijke leeftijd. De Masterproef The Enthusiasm Of The Naive: playful language learning in a formal context. Measuring English Lexical Progress In Young Learners After A 5 weeks’ Training nam de proef op de som.

De studie

In bovenvermelde studie werd onderzocht hoe de verwerving van Engelse woordenschat evolueert bij jonge leerders met een leeftijd van 7 jaar. Een interventie van 5 weken zou verduidelijken of een vroege start effectief is. Hiertoe werd het aanleren van woordenschat bestudeerd met 25 deelnemers in de formele opstelling van hun eigen leslokaal. In een gelijktijdig, tweede experiment werd de vooruitgang van Engelse woordenschat gemeten voor en na de groepsinterventie bij 5 participanten door middel van de PPVT-IV test. Uit de groepstaak bleek dat de kinderen geen spreekangst vertoonden en zeer vloeiend waren. Dit resultaat kan erop wijzen dat de leerders klaar zijn voor cognitief complexer leermateriaal dan wat werd aangeboden. Het nevenexperiment toonde aan dat de speelse interventie een positieve invloed had op de woordenschatverwerving. Het test subject met de laagste score voor de interventie, bleek het meeste vooruitgang geboekt te hebben na interventie. Het test subject met de hoogste scores had nog steeds progressie gemaakt na de post-interventiemeting.

And the winner is...

De huidige studie toont aan dat er enerzijds een nood is aan lessen vreemdetaalverwerving voor jonge kinderen in een formele setting en dit al op jonge leeftijd. Vooral omdat niet minder dan 41% van de geteste kinderen zelf aangeeft Engels te willen leren in de klas. Anderzijds brengt deze studie -in een zekere mate- het bewijs dat kinderen vanaf 7 jaar openstaan en klaar zijn voor vreemdetaalverwerving in een de formele klascontext.

De opzet van deze studie namelijk het op speelse wijze aanleren van een vreemde taal in de klas, samen met je klasgenoten, werd nog weinig onderzocht bij zulke jonge leerders. De bevindingen uit deze Masterproef bevestigen dat de kinderen klaar zijn voor materiaal van een hoger niveau en bovendien kunen getest worden op meer vaardigheden. De motivatie is duidelijk aanwezig en mits het cognitieve aspect van de leeftijd gerespecteerd wordt, zal grondiger en grootschaliger onderzoek een duidelijker beeld geven van een aanpak. De leerlingen in huidige studie zijn alvast klaar voor take off!

Bibliografie

Alexiou T. et al. (2019). Words don’t come easy: linguistic analysis of vocabulary in magic books.

Journal of Applied Linguistics 32 (2019) published by the Greek Applied Linguistics Association (GALA), doi: https://doi.org/10.26262/jal.v0i32.7515, eISSN: 2408-025X.

Bakker, J.J. (1987, June). Tien Redenen. Onze taal, 56ste jaargang (6)

Benford, M. & Witcomb, G. (1976). Sounds and pictures. Loughborough: Ladybird Books).

Berns, M. (2007). The presence of English: Sociocultural, acquisitional, and media dimensions. In: M. Berns, K. de Bot & U. Hasebrink (Eds.), In the Presence of English. Media and European Youth (pp. 10-14). New York: Springer Science + Business Media

Byers-Heinlein, K. & Lew-Williams C (2013, Autumn). Bilingualism in the Early Years: What the Science Says. Learn Landsc, Vol. 7 (1), pp. 95-112. Retrieved July 21, 2020, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6168212/

Blackledge, A. & Creese A. (2010). Multilingualism: A Critical Perspective. London: Continuum (TBC)

Bot, K. de, Wander L. & Verspoor M. (2005). Second Language Acquisition: An Advanced Resource Book. London: Routledge.

Chen Z. & Lee S. (2018, January). Application-driven Educational Game to Assist Young Children in Learning English Vocabulary. Journal of Educational Technology & Society, Vol. 21 (1), pp. 81. Retrieved July 21, 2020, from https://www-jstor-org.myezproxy.vub.ac.be/stable/pdf/26273869.pdf

Coyle, D.: 2005, Developing CLIL: Towards a Theory of Practice, APAC Monograph 6, APAC, Barcelona.

Coyle, D. (2008). Content and Language Integrated Learning: Towards a Connected Research Agenda for CLIL Pedagogies. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Volume 10, 2007 – Issue 5. Published online on 22 Dec 2008.

 

Coyle, D., Hood P., Marsh, D. (2010). A Review of “CLIL: content and language integrated learning”. Cambridge UP.

Denies K., Heyvaert L. & Janssen R. (2015). Hoe staat het met onderwijs Engels in Vlaanderen. Lessen uit de European Surey on Language Competences. Levende Talen Magazine p. 22-24

De Wilde, V. et al. (2019). Learning English through out-of-school exposure. Which levels of language proficiency are attained, and which types of input are important? Cambridge UP.

 De Wilde, V., Brysbaert, M., & Eyckmans, J. (2020). Learning English Through Out‐of‐School Exposure: How Do Word‐Related Variables and Proficiency Influence Receptive Vocabulary Learning? Language Learning70(2), 349-381.

 

Dixon et al. (2012). What We Know About Second Language Acquisition: A Synthesis From Four Perspectives. Review of Educational Research 82:5.

Ellis, N.C. (2015). Implicit and explicit language learning – An overview. In: P. Rebuschat (Eds.), Implicit and Explicit Learning of Languages (pp. 3-23). Amsterdam: John Benjamins

Firth, A. (1996). The discursive accomplishment of normality. On ‘lingua franca’ English and conversation analysis. Journal of Pragmatics, 26, 237–259

Garcia O. & Flores N. (2012). The Routledge Handbook of Multilingualism. Routledge.

Hooft et al. (2018) VROEGE START? Een analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs. Sono Steunpunt Onderwijs Onderzoek.

Housen A, Janssens S. & Pierrard M. (2001) Frans en Engels als vreemde talen in Vlaamse scholen. Brussel: VUBPress.

Hülmbauer C., Böhringer H. & Seidlhofer B. (2008). Introducing English as a lingua franca (ELF): precursor and partner in intercultural communication. Synergies Europe n° 3, pp. 25-36.

Jenkins, J. (2009). English as Lingua Franca: interpretations and attitudes. World Englishes, 28(2), 200-207.

d’Ydewalle, G., & De Bruycker, W. (2007). Eye movements of children and adults while reading television subtitles. European Psychologist, 12, 196-205.

De Zarobe Y.R. & Jiménez Catalán (2009). Content and Language Integrated Learning. Second Language Acquisition.

Goossens N. et al. (2014). The benefit of retrieval practice over elaborative restudy in primary school vocabulary learning. Journal of Applied Research in Memory and Cognition 3 (2014), p. 177-182.

Heinlein R. (1961-2018). Stranger in a strange Land. Berkley Pub Group

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/gemeente-en-stadsmonitor/files/gemeenterapport/rapport_aalst.pdf 

Koolstra, C.M. et al (1999). Children’s Vocabulary Acquisition in a Foreign Language Through Watching Television Programs at Home. Educational Technology Research and Development, Vol. 47, pp. 51-60. Retrieved July 21, 2020, from https://www-jstor-org.myezproxy.vub.ac.be/stable/pdf/30220229.pdf

Laufer, B. & Hulstijn, J. (2001). Incidental Vocabulary Acquisition in a Second Language: The Construct of Task-Induced Involvement. Applied Linguistics, 22(1), 1-26

Lindgren E. & Muñoz C. (2012). The influence of exposure, parents, and linguistic distance on young European learners’ foreign language comprehension. International Journal of Multilingualism, Vol. 10, No. 1, 105-129, http://dx.doi.org/10.1080/14790718.2012.679275           

Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press.

Muñoz, C., Cadierno, T., & Casas, I. (2018). Different starting points for English language learning: A comparative study of Danish and Spanish young learners. Language Learning68(4), 1076-1109.

Myers-Scotton C (2006) Multiple voices: An introduction to bilingualism. Malden, MA: Blackwell Publishing

Prosic-Santovac D. (2016). Popular video cartoons and associated branded toys in teaching English to very young learners: A case study. Language Teaching Research p. 1-21.

 Puimège, E., & Peters, E. (2019). Learners’ English vocabulary knowledge prior to formal instruction: The role of learner‐related and word‐related variables. Language Learning69(4), 943-977.

Reid, S. (2015). Ten ways to support your child’s English-learning at home. Retrieved July 21, 2020, from https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/ten-ways-support-your-childs-english-learning-home

Surmont J., Struys E., van den Noort M., Van de Craen P. (2016), The effects of CLIL on mathematical content learning: A longitudinal study. Studies in Second Language Learning and Teaching 6(2):319

Verhelst, R. (2011). A sociolinguistic analysis of English usage among Belgian primary school children (Master Dissertation). Retrieved July 26, 2020, from https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/786/593/RUG01-001786593_2012_0001_AC.pdf

Van de Craen et al. (2007) Why and How CLIL Works. An Outline for a CLIL Theory. CLIL Special Issue 2 16(3)

Xu, J., & Van de Poel, K. (2011). English as a Lingua Franca in Flanders. English Text Construction, 4(2), 257-278.

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15073

Universiteit of Hogeschool
Master of Science in teaching languages (Engels / NT2)
Publicatiejaar
2021
Promotor(en)
Dr. Vanessa De Wilde
Kernwoorden
Share this on: