Welke ondersteuning kan men bieden aan kwetsbare jongeren in het secundair onderwijs?

Anastassiya Kachshenko
Persbericht

Welke ondersteuning kan men bieden aan kwetsbare jongeren in het secundair onderwijs?

Als studente van het laatste jaar bachelor secundair onderwijs haartooi en bio-esthetiek, zijn de mogelijkheden voor een geschikt onderwerp eindeloos.  Het zijn twee vakken die heel wat interessants te bieden hebben en die ook continu evolueren. 

Toch koos ik bewust voor een pedagogisch onderwerp rond kwetsbare jongeren in het secundair onderwijs, aangezien ik tijdens mijn stages hier vaak mee in aanraking ben gekomen. Steeds meer jongeren in het secundair onderwijs zijn meer bezig met hun persoonlijke ontwikkeling in plaats van met hun leertraject op school.

Deze leerlingen worden vaak door de leerkrachten bekeken als ongeïnteresseerde, storende en soms zelf onhandelbare leerlingen.

Wat deze leerkrachten in deze situatie vaak vergeten  is dat deze leerlingen zich niet bewust zijn van hun  gedrag dat ze op dat moment uiten. De leerlingen zitten in de knoop met hun eigen emoties en/of gedachtes waardoor dit (onbewust) gedrag een signaal kan zijn voor hulp.

Deze leerlingen worden vaak door de leerkrachten in het verkeerde schuifje gestoken, waardoor talenten van de leerlingen verloren kunnen raken.

Tijdens mijn stageperiodes heb ik gemerkt dat de pedagogische ondersteuning van de leerlingen belangrijker kan zijn dan het aangeboden leertraject. Als er geen juiste pedagogische ondersteuning  is voor de leerling  dan is de kans groot dat het leertraject onvoldoende gevolgd kan worden waardoor deze leerling vroegtijdig  stopt met het onderwijs en kans heeft kwetsbaar te staan in de maatschappij.

 

Veel leerkrachten willen  kwetsbare jongeren  helpen, maar weten niet altijd hoe.

Elke leerling is anders en heeft een ander verhaal. Daarom is het belangrijk om onze toekomstige jongeren de juiste ondersteuning te bieden in het secundair onderwijs. Onze jongeren maken de toekomst, maar voordat dit kan gebeuren moeten wij als leerkrachten de eerste stap zetten door onze jongeren in het secundair onderwijs op de juiste manier te ondersteunen.

 

Hoe ver kunnen leerkrachten de jongeren in het secundair onderwijs ondersteunen?

Welke grenzen mogen wij als leerkrachten bewaken en in welke situatie zijn wij verplicht om extra hulp in te schakelen?

Wat mogen wij als leerkrachten zeker niet doen bij kwetsbare jongeren?

Moeten de kwetsbare jongeren altijd naar een psycholoog doorverwezen worden als hij/zij het emotioneel  zwaar heeft?

Zijn er buitenschoolse organisaties die kwetsbare jongeren beter kunnen ondersteunen?

 

Dit zijn enkele vragen die beantwoord zullen worden in deze bachelor.

Als toekomstige leerkracht is dit een mooie start om een onderzoek te doen naar welke ondersteuning onze kwetsbare jongeren in het secundair onderwijs nodig  hebben en op welke manier wij als leerkrachten dit het beste kunnen aanbieden.

Bibliografie

(sd).

(sd). Opgehaald van Arktos: https://arktos.be/nl/contact/coordinatiedienst

(sd). Opgehaald van scholen stad Gent: https://scholen.stad.gent/basis/freinetdesassepoortspoor9

5 Must Knows Over Intelligentie. (2016, augustus 28). Opgehaald van passievoorpsychologie.nl: https://passievoorpsychologie.nl/intelligentie-iq-test-zwakbegaafd-hoog…

Agentschap Jongerenwelzijn. (2020, februari 20). Opgehaald van wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Agentschap_Jongerenwelzijn

algemeen. (sd). Opgehaald van OLO: http://www.olo.be/nl/overolo/algemeen

(sd).Awel. https://www.google.com/search?q=awel+logo&rlz=1C1GCEA_enKZ887KZ887&sxsr….

awel. (2019, augustus 13). Opgehaald van wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Awel

AWEL IK WIL PRATEN. (sd). Opgehaald van awel: https://awel.be/babbel#bel

(sd).Biezebeize. https://scholen.stad.gent/basis/freinetdesassepoortspoor9/biezebeize-we….

Bock, D. D. (2013 - 2014). Aanpakken van maatschappelijke kwetsbaarheid op school. Opgehaald van sociaalculturee: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/thesis/eindproef_DaisyDe…

Bock, D. D. (2013 - 2014). Aanpakken van maatschappelijke kwetsbaarheid op school Sport als methodiek. bachelorproef, 11, 12.

cbs.nl. (sd). https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/34/aantal-daklozen-sinds-2009-meer….

(sd).CLB. https://www.google.com/search?q=clb+logog&tbm=isch&ved=2ahUKEwjsopO10bX….

CLB. (sd). Opgehaald van onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

CLB. (2018). Opgehaald van schoolkruipuit: http://www.schoolkruipuit.be/clb-info-2018pdf

contact. (sd). Opgehaald van verwonderd: https://www.verwonderd.be/nl/contact

contact. (sd). Opgehaald van zelfmoord1813: https://www.zelfmoord1813.be/contact

contact. (sd). Opgehaald van scholen stad Gent: https://scholen.stad.gent/basis/freinetdesassepoortspoor9/contact

contact. (sd). Opgehaald van eetstudio: https://eetstudio.be/contact.html

contact. (sd). Opgehaald van saltarevzw: http://www.saltarevzw.be/contact/

contact. (sd). Opgehaald van dbroei: http://dbroej.be/nl/dres

contact. (sd). Opgehaald van groepintro: https://www.groepintro.be/nl/contact/asse-nieuwstraat/

contact. (sd). Opgehaald van atelier kersepit: https://atelier-kersepit.be/contact.php

Coronapandemie. (2020, april 28). Opgehaald van wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronapandemie

(sd).Creatief ateller voor jongeren. http://atelier-kersepit.be/workshop-jongeren.php.

criminologie. (sd). Opgehaald van maatschappelijkeveiligheid: http://maatschappelijkeveiligheid.wikidot.com/criminologie

(sd).D'Broej. https://www.google.com/search?q=D%E2%80%99Broej&rlz=1C1GCEA_enKZ887KZ88….

de conventie. (sd). Opgehaald van deconventie: http://www.deconventie.be/#de-conventie

De Kempen. (sd). Opgehaald van CAW: https://www.caw.be/locaties/jac-geel/

(sd).De zelfmoordlijn. https://www.google.com/search?q=De+zelfmoordlijn&rlz=1C1GCEA_enKZ887KZ8….

Effecten van behandelingsprogramma's voor jeugdigen. (2003, mei). Opgehaald van nji: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/ploeg-effecten.pdf

Ervaringsdeskundigen. (sd). Opgehaald van eetstudio: https://eetstudio.be/teamleden/ervaringsdeskundige%20anbn.html

Gedragsproblemen in de klas. (sd). Opgehaald van gedragsproblemenindeklas: https://gedragsproblemenindeklas.nl/gedragsproblemen/omgaan-moeilijk-ge…

(sd).Goezting. http://www.saltarevzw.be/contact/.

Handelingsgericht werken, h. d. (2013). Opgehaald van www.nji.nl: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Handelingsgericht_werken.pdf

Het JAC wijst je de weg. (sd). Opgehaald van CAW: https://www.caw.be/jac/over-het-jac/

home. (sd). Opgehaald van saltarevzw: http://www.saltarevzw.be/#

home. (sd). Opgehaald van dbroej: http://dbroej.be/nl

huisarts. (sd). Opgehaald van vacatures: https://www.vacatures.nl/functie/huisarts/

hulp. (sd). Opgehaald van overkop: https://overkop.be/hulp

(sd).Inloophuis ANBN. https://eetstudio.be/teamleden/ervaringsdeskundige%20anbn.html.

(sd).JAC. https://www.google.com/search?q=JAC+caw+logo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQvsf3….

(sd).JEFhuls van en voor jongeren. https://arktos.be/.

(sd).Jongerenwelzijn. https://www.google.com/search?q=Jongerenwelzijn&rlz=1C1GCEA_enKZ887KZ88….

Jongh, P.-J. d. (2018, mei 28). Spookjongeren in Nederland: een overzicht. Opgehaald van sociaalweb: https://www.sociaalweb.nl/blogs/spookjongeren-in-nederland-een-overzicht

Josine Holdorp, M. M. (2018). beter in beeld. Nederland: colofon. Opgehaald van Nederlands jeugdinstituut: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Beter-in-Beeld-Jongvolwassenen-na-je…

Kabinet: onzichtbare jongeren naar school of aan het werk. (2015 , november 30). Opgehaald van rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/11/30/kabinet-onzichtb…

Kies hieronder een TEJO-huis bij jou in de buurt. (sd). Opgehaald van Tejo: https://tejo.be/vind-een-tejo-huis/lijst/

kinderen uit de knel. (sd). Opgehaald van CAW: https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/begeleiding/relatie-gezin-omgeving/ki…

(sd).Kinderen uit de knel. https://www.google.com/search?q=Kinderen+uit+de+knel&rlz=1C1GCEA_enKZ88….

(sd).Kinderrechtencommissariaat. https://www.google.com/search?q=Kinderrechtencommissariaat+logo&rlz=1C1….

Kinderrechtencommissariaat. (sd). Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/jeugdwerking/kind…

kwetsbare jongeren leerkracht omgaan vorm. (sd). Opgehaald van books google: https://books.google.kz/books?id=_7-qDwAAQBAJ&pg=PA191&lpg=PA191&dq=kwe…

(sd).Leerrecht-Trajecten op maat. https://www.groepintro.be/nl/contact/asse-nieuwstraat/.

Lier, S. (2008). dag van het verzet tegen armoede. 4 , 11.

Maatschappelijke kwetsbaarheid op school. (sd). Opgehaald van kennisplein: https://www.kennisplein.be/Documents/outreach/welwijs-0903p3_8%20(1).pdf

Meer info over LEJO vzw. (sd). Opgehaald van goededoelen: https://www.goededoelen.be/organisation/more/?id=0420358606

missie. (sd). Opgehaald van verwonderd: https://www.verwonderd.be/nl/over-verwonderd/missie

Missie & Visie. (sd). Opgehaald van TEJO: https://tejo.be/over-tejo/missie-visie/

Mooren, F. C. (2006). Opvoeding op school en in het gezin. Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding . Opgehaald van rug: https://www.rug.nl/research/portal/files/14498970/02_h2.pdf

onderwijsinspectie. (sd). Kwetsbare leerlingen in ons onderwijssysteem. Opgehaald van onderwijsinspectie: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/t…

Opgroeien (Jongerenwelzijn). (sd). Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-…

Opgroeien naar volwassenheid , kwetsbare posities. (sd). Opgehaald van Opgroeien naar volwassenheid: https://www.16-27.nl/opgroeien-naar-volwassenheid/kwetsbare-posities

opinie kwetsbare jongeren. (sd). Opgehaald van VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/21/opinie-kwetsbare-jongeren/

Oplossingsgericht werken in het sociaal werk . (2018). Opgehaald van movisie: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-03/Methodebeschrijvi…

Over deze website en de organisaties. (sd). Opgehaald van zelfmoord1813: https://www.zelfmoord1813.be/over-deze-website-en-de-organisaties

Probleemjongeren. (2019, september 23). Opgehaald van wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Probleemjongeren

redactie, Z. (2017, november 1). Wat is het gemiddelde IQ (in Nederland)? Opgehaald van zobegaafd: https://www.zobegaafd.nl/wat-is-het-gemiddelde-iq-in-nederland/

Reinout, B. (sd). spiritworks. Opgehaald van spiritworks.be: https://spiritworks.be/therapeut/reinout-baeckelmans/?fbclid=IwAR12vCFw…

rijksoverheid, P. B. (sd). Dak- en thuisloze jongeren. Opgehaald van rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beschermd-wonen-en-maatschappe…

RMO, R. v. (2001). Kwetsbaar In Kwadraat. Den Haag: Sdu. Opgehaald van https://books.google.kz/books?id=tzpSR9ChqFIC&pg=PA80&lpg=PA80&dq=wie+P…

(sd).Shelter Aalst vzw. https://www.facebook.com/shelteraalstvzw/photos/a.832497420222062/83252….

shelteraalstvzw. (sd). Opgehaald van facebook: https://www.facebook.com/pg/shelteraalstvzw/about/?ref=page_internal

(sd).Speak up, speak out. https://www.zelfmoord1813.be/blog/speak-speak-out-west-vlaamse-cgg-winn….

Speak up, Speak out. (sd). Opgehaald van zelfmoord1813: https://www.zelfmoord1813.be/blog/speak-speak-out-west-vlaamse-cgg-winn…

Starre, K. v. (sd). De methode ‘Kids’ Skills’. Opgehaald van sterkkindercoaching: http://sterkkindercoaching.nl/files/6013/6319/3456/Kids_Skills_.pdf

Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. (sd). Opgehaald van CGG: http://www.cgg-suicidepreventie.be/

technisch rapport. (2019). Opgehaald van het staat van het onderwijs: file:///C:/Users/Anastasia/Downloads/Technisch+rapport+-+De+Staat+van+het+Onderwijs+2019+-+Kwetsbare+leerlingen+en+studenten+-+1+van+2.pdf

(sd).TEJO. https://www.google.com/search?q=TEJO+logo&rlz=1C1GCEA_enKZ887KZ887&sxsr….

theorie maatschappelijke kwetsbaarheid. (sd). Opgehaald van scribd: https://www.scribd.com/document/293915703/090804-Theorie-Maatschappelij…

(sd).Time-out. http://deast.be/.

Toemen, T. (2017, april 26). Minder alleenreizende minderjarige asielzoekers in 2016. Opgehaald van cbs.nl: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/17/minder-alleenreizende-minderjar…

Topop. (sd). Opgehaald van deast: http://deast.be/zorg/topop

Verbeke, N. (2017). samenvatting hoofdsuk 2. Opgehaald van studocu: https://www.studocu.com/en/document/universiteit-gent/criminologie/summ…

(sd).Verdraai- de wereld. http://www.deconventie.be/#de-conventie.

Verhaegen, B. (sd). De wettelijke vertegenwoordiging van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen . Opgehaald van http://www.advocaten-verhaegen-verpoorten.be/wp-content/uploads/2016/01…

(sd).Verwonderd. https://www.facebook.com/verwonderd/photos/a.1515015235458857/219106464….

Vettenburg, N. (2006). Maatschappelijke kwetsbaarheid verminderen door de binding met de school te verhogen. Opgehaald van docplayer: http://docplayer.nl/14582321-Maatschappelijke-kwetsbaarheid-verminderen…

Vettenburg, N. (2018, mei 17). De school als hefboom om maatschappelijke kwetsbaarheid te verminderen. Opgehaald van docplayer: http://docplayer.nl/141551572-De-school-als-hefboom-om-maatschappelijke…

Vlaanderen, o. (sd). Vroegtijdig schoolverlaten: risicofactoren en kenmerken. Opgehaald van onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vroegtijdig-schoolverlaten-risicofac…

(sd).VZW LEJO. https://www.google.com/search?q=wat+is+vzw+lejo&rlz=1C1GCEA_enKZ887KZ88….

VZW LEJO. (sd). Opgehaald van mediawijs: https://mediawijs.be/organisaties/lejo-vzw

welwijs. (2009). maatschappelijke kwetsbaarheid op school. Opgehaald van kennisplein: https://www.kennisplein.be/Documents/outreach/welwijs-0903p3_8%20(1).pdf

 

Universiteit of Hogeschool
Leerkracht secundair onderwijs haartooi en bio-esthetiek
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Elke Frisch
Kernwoorden
Share this on: