The supportive role of information systems for companies in the transition towards a circular economy

Tibo Hendrickx
Persbericht

De weg naar circulaire economie

Tegenwoordig zie je het overal terugkomen, de circulaire economie. Maar wat is dat nu? En hoe moeten we dat doen? Een onderzoek aan de Universiteit Gent biedt een eerste antwoord op deze vragen.
 

Circulariteit

De circulaire economie komt in onze omgeving voor zonder dat we het zelf doorhebben. Het papier dat u iedere maand buitenzet, batterijen, vloertapijten en zelfs auto's worden gerecycleerd en hergebruikt om nieuwe producten te maken. Dat is wat de circulaire economie nastreeft voor alle producten. Het biedt een alternatief voor de huidige verbruikseconomie, dat een goed na gebruik wegsmijt, vanwege haar grote druk op het milieu. Vandaag de dag wordt de circulaire economie toegankelijker door nieuwe technologieën. Studies uit het verleden tonen aan dat bedrijven dit ook willen toepassen maar de kennis ontbreken over hoe ze dit moeten doen.

Wat hebben we gedaan?

Om dit kennisprobleem op te lossen heeft de Universiteit Gent een onderzoek verricht dat uitzocht welke interne en externe personen een rol spelen bij een circulair product en welke informatie een bedrijf hiervoor nodig heeft. Verschillende methodes en theorieën werden gebruikt om een theoretisch model op te stellen dat daarna via interviews, met ondernemingen die al een circulair proces toepassen, ook aan de praktijk werd aangepast.

Hoe moeten we het nu gaan doen?

Op deze manier kwamen er twee werelden samen die voordien onafhankelijk werden onderzocht en werd er uiteindelijk een lijst opgesteld van te communiceren informatie. Het onderzoek kon concluderen dat als organisaties hun producten circulair ontwerpen, de consument kan terugvinden of het al dan niet circulair is en deze producten na hun verbruiksperiode opnieuw kan inleveren om te recycleren men grote stappen zal zetten naar een circulaire toekomst! 

Bibliografie

Ain, N., Vaia, G., DeLone, W. H., & Waheed, M. (2019). Two decades of research on business
intelligence system adoption, utilization and success – A systematic literature review. Decision
Support Systems, 125, 113113. https://doi.org/10.1016/j.dss.2019.113113
Arvidsson, V., Holmström, J., & Lyytinen, K. (2014). Information systems use as strategy practice: A
multi-dimensional view of strategic information system implementation and use. The Journal of
Strategic Information Systems, 23(1), 45–61. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2014.01.004
Beier, G., Niehoff, S., & Xue, B. (2018). More Sustainability in Industry through Industrial Internet of
Things? Applied Sciences, 8(2), 219. https://doi.org/10.3390/app8020219
Beier, G., Niehoff, S., Ziems, T., & Xue, B. (2017). Sustainability aspects of a digitalized industry – A
comparative study from China and Germany. International Journal of Precision Engineering and
Manufacturing-Green Technology, 4(2), 227–234. https://doi.org/10.1007/s40684-017-0028-8
Božič, K., & Dimovski, V. (2019). Business intelligence and analytics for value creation: The role of
absorptive capacity. International Journal of Information Management, 46, 93–103.
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.020
Braungart, M., McDonough, W. (2008). Cradle-to-cradle – Remaking the way we make things. New
York : North Point Press.
Braungart, M., McDonough, W., & Bollinger, A. (2007). Cradle-to-cradle design: creating healthy
emissions – a strategy for eco-effective product and system design. Journal of Cleaner Production,
15(13–14), 1337–1348. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.08.003
Chen, Chiang, & Storey. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. MIS
Quarterly, 36(4), 1165. https://doi.org/10.2307/41703503
Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information
Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319. https://doi.org/10.2307/249008
DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems
Success: A Ten-Year Update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30.
https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748
DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information Systems Success: The Quest for the Dependent
Variable. Information Systems Research, 3(1), 60–95. https://doi.org/10.1287/isre.3.1.60
Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the Circular Economy. Retrieved from
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/towards-the-circu…-
opportunities-for-the-consumer-goods-sector
Ellen MacArthur Foundation. (2015). Delivering the circular economy: a toolkit for policymakers.
Retrieved from
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/…
ion_PolicymakerToolkit.pdf
Ellen MacArthur Foundation. (2017). The Circular Economy In Detail. Retrieved on 16 maart 2020,
from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-i…
Ellen MacArthur Foundation. Growth Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe;
Ellen MacArthur Foundation: Cowes, UK, 2015.
48
European Commission . (2016). Ecodesign Working Plan 2016-2019 (773). Retrieved from
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-773-F1-…
European Commission . (2018). Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy. Retrieved
from https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-36-…-
3.PDF
European Commission . (2018). Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy. Retrieved
from https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-36-…-
1.PDF
European Commission . (2018). Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy. Retrieved
from https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-36-…-
2.PDF
European Commission. (2019). Report Implementation 54 actions. Retrieved from
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementa…
European Environment Agency. (2016). Circular economy in Europe - Developing the knowledge base
(2). Retrieved from https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe
Finance Working Group. (2016). Money makes the world go round . Retrieved from
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/ce100/FinanCE…
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. (2018). Financiering van de circulaire economie .
Retrieved from https://economie.fgov.be/nl/publicaties/financiering-van-de-circulaire
Fuglseth, Anna. (2005). Information systems and strategic resources.
Ghobakhloo, M. (2020). Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability. Journal of
Cleaner Production, 252, 119869. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119869
Green, K. W., Jr, Zelbst, P. J., Meacham, J., & Bhadauria, V. S. (2012). Green supply chain
management practices: impact on performance. Supply Chain Management: An International
Journal, 17(3), 290–305. https://doi.org/10.1108/13598541211227126
Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum
Impact. MIS Quarterly, 37(2), 337–355. https://doi.org/10.25300/misq/2013/37.2.01
Haeckel, S. H. (1999). Adaptive enterprise: Creating and leading sense-and-respond organizations.
Boston, MA: Harvard Business School Press
Hevner, Alan. (2007). A Three Cycle View of Design Science Research. Scandinavian Journal of
Information Systems. 19.
Hevner, Alan & R, Alan & March, Salvatore & T, Salvatore & Park, & Park, Jinsoo & Ram, & Sudha,.
(2004). Design Science in Information Systems Research. Management Information Systems
Quarterly. 28. 75-.
Hoogendoorn, A., Bastein, T., & Rietveld, E. (2013). Opportunities for a circular economy in the
Netherlands (Vol. 2013). Delft, Nederland: TNO.
Lewandowski, M. (2016). Designing the Business Models for Circular Economy—Towards the
Conceptual Framework. Sustainability, 8(1), 43. https://doi.org/10.3390/su8010043
49
Liang, T.-P., & Liu, Y.-H. (2018). Research Landscape of Business Intelligence and Big Data analytics: A
bibliometrics study. Expert Systems with Applications, 111, 2–10.
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.05.018
Liu, Y., & Bai, Y. (2014). An exploration of firms’ awareness and behavior of developing circular
economy: An empirical research in China. Resources, Conservation and Recycling, 87, 145–152.
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2014.04.002
Marghem , M., & Peeters, K. (2016). Samen de economie doen draaien. Retrieved on
https://www.health.belgium.be/nl/samen-de-economie-doen-draaien-dankzij…-
ons-land
McKinsey Center for Business and Environment. (2016). The circular economy : moving from theory
to practice. Retrieved from
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustaina…
s/The%20circular%20economy%20Moving%20from%20theory%20to%20practice/The%20circular%2
0economy%20Moving%20from%20theory%20to%20practice.ashx
Mitchell, P., & Morgan, J. (2015). Employment and the circular economy - Job creation in a more
resource efficient Britain. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1026.5049
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010) Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game
Changers, and Challengers; John Wiley and Sons: Hoboken, NJ, USA.
Otte, E., & Rousseau, R. (2002). Social network analysis: a powerful strategy, also for the information
sciences. Journal of Information Science, 28(6), 441–453.
https://doi.org/10.1177/016555150202800601
Pearce, D.W., & Turner, R.K. 1989. Economics of natural resources and the environment. Baltimore :
Johns Hopkins University Press, 1989
Rizos, V., Behrens, A., van der Gaast, W., Hofman, E., Ioannou, A., Kafyeke, T., … Topi, C. (2016).
Implementation of Circular Economy Business Models by Small and Medium-Sized Enterprises
(SMEs): Barriers and Enablers. Sustainability, 8(11), 1212. https://doi.org/10.3390/su8111212
Roky, H., & Meriouh, Y. A. (2015). Evaluation by Users of an Industrial Information System (XPPS)
Based on the DeLone and McLean Model for IS Success. Procedia Economics and Finance, 26, 903–
913. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00903-x
Rosa, P., Sassanelli, C., & Terzi, S. (2019). Towards Circular Business Models: A systematic literature
review on classification frameworks and archetypes. Journal of Cleaner Production, 236, 117696.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117696
Sariatli, F. (2017). Linear Economy Versus Circular Economy: A Comparative and Analyzer Study for
Optimization of Economy for Sustainability. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable
Development, 6(1), 31–34. https://doi.org/10.1515/vjbsd-2017-0005
Stahel, W. R., 1982, The product life factor. An Inquiry into the Nature of Sustainable Societies: The
Role of the Private Sector, Houston Area Research Center.
Suša Vugec, D., Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M., Jaklič, J., & Indihar Štemberger, M. (2020). Business
intelligence and organizational performance. Business Process Management Journal, aheadof(
ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/bpmj-08-2019-0342
50
Torres, R., Sidorova, A., & Jones, M. C. (2018). Enabling firm performance through business
intelligence and analytics: A dynamic capabilities perspective. Information & Management, 55(7),
822–839. https://doi.org/10.1016/j.im.2018.03.010
Vlaams Regeerakkoord 2019-2024. (2019). Retrieved from
https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-rege…
VLAIO. (2020, 6 januari). Moonshot: Vlaanderen CO2-arm in 2050 | Agentschap Innoveren en
Ondernemen. Retrieved from https://www.vlaio.be/nl/nieuws/moonshot-vlaanderen-co2-arm-2050
Wikipedia contributors. (2020, 20 februari). Earth Overshoot Day. Retrieved on 16 maart 2020, from
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Overshoot_Day
Yang, Z., Sun, J., Zhang, Y., Wang, Y., & Cao, L. (2017). Employees’ collaborative use of green
information systems for corporate sustainability: motivation, effort and performance. Hawaii
International Conference on System Sciences . Retrieved from
https://pdfs.semanticscholar.org/ed57/6920f43ac6a4b0297f0b2dd3bb996e5c8…

Universiteit of Hogeschool
Master of Business Economics- Main subject Corporate Finance
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Geert Poels, Renata Petrevska Nechkoska
Kernwoorden
Share this on: