React Context API and Hooks compared to other Framework Hooks implementation and State Management

Mathias Dauwe
Persbericht

Facebook de brenger van vernieuwende ideeën, of toch niet?

2,99 miljard… Dat is de hoeveelheid mensen die per dag gebruikmaken van Facebook of een dienst van het bedrijf. 2,99 miljard mensen maken gebruik van iets waar de meesten niet weten wat er zich onder de motorkap bevindt. Terwijl dit ondertussen het hart vormt van vele IT-ondernemingen, maar is dit wel telkens zo innoverend als het oog en het vooroordeel doet vermoeden?

 

Under the hood

In 2011 is Facebook op de markt gekomen met een bibliotheek. Nee hoor, geen bibliotheek voor het uitlenen van boeken, een bibliotheek om de code achter Facebook gemakkelijker te maken. Deze bibliotheek kreeg de naam React en is sinds zijn ontstaan steeds populairder geworden. Door de populariteit is vier jaar later de mobiele versie van React op de markt gelanceerd en kreeg de naam React Native.

 

Grafiek vergelijking populariteit frameworks

 

In de grafiek is duidelijk te zien hoe React de bovenhand neemt ten opzichte van de grote concurrenten als Google en Microsoft. Wat niet anders kan wanneer de snelheid en eenvoud van deze bibliotheek bekeken wordt ten opzichte van de andere grote spelers.

 

Tijd voor iets nieuw!

Recentelijk is Facebook naar buitengekomen met een nieuwe update, de update die ervoor moet zorgen dat het gebruik nog gemakkelijker moet maken. Deze nieuwe techniek krijgt de naam React Hooks. Het diepgaande verhaal achter dit concept laat ik over aan de geïnteresseerde techneut die hierover meer wil te weten komen in mijn scriptie.

Zoals velen blindelings vertrouwen op het woord van Facebook, was een onderzoek naar deze techniek niet misplaatst.

 

Zo was het noodzakelijk eerst een algemene blik te krijgen over het concept en de werking erachter. Nadien werd een vergelijking gemaakt met de grote spelers op de markt genaamd Angular en Vue en tot slot werd gebruikgemaakt van de vergelijking om kort de prestaties van deze technieken op te meten.

 

image 295

 

 

Het React Hooks concept bestaat in kleinere deeltakken, elk met een eigen doel. Elk doel is in de scriptie gedocumenteerd om een duidelijk beeld te krijgen over de werking van deze verschillende technieken.

 

Meten is weten!

Om de prestaties en het gebruiksgemak te vergelijken met de concurrenten werd een programma gemaakt dat de statistieken van de COVID19 pandemie weergeeft. Alle deelconcepten van React Hooks werden in dit programma verwerkt om op die manier een correcte vergelijking te maken. Uiteindelijk kan los van de scriptie besloten worden dat de grote spelers als Angular (Google) en React (Facebook) onderdoen ten opzichte van Vue. Wat een verrassend resultaat is omdat achter dit product geen groot bedrijf staat. Dit is meteen ook het nadeel van dit product aangezien het onderhoud niet afhankelijk is van een gigant, maar van een klein bedrijf. Dit is in de laatste jaren inmiddels verandert waardoor het team en de financiering achter Vue sterk is toegenomen.

Bij deze vergelijking is voornamelijk rekening gehouden met de gebruiksvriendelijkheid, leercurve en de omvang van het finale product.

 

Tot slot is bij de meting van de prestaties te zien dat React duidelijk de bovenhand neemt. Zowel Angular als Vue kwamen niet in de buurt van het resultaat dat React wist neer te zetten. Hier kan het gaan tot een verschil van ongeveer 200ms, wat in de IT-wereld een grote tijdspanne betekent.

 

Wat hebben we vandaag geleerd?

Zoals de meeste wel verwachten en aangehaald in het begin van het artikel worden we door vooroordelen voortgetrokken om toch maar te geloven wat we willen geloven. Maar het besluit van deze scriptie is kritisch en uit deze scriptie is besloten dat het nieuwe concept van Facebook in eerste instantie geen meerwaarde biedt aan het uiteindelijke resultaat. Niet op vlak van gebruiksvriendelijkheid, niet op vlak van snelheid, op geen enkel vlak. Dit wil niet zeggen dat er geen toekomstmateriaal in dit concept zit, maar met de huidige ontwikkeling biedt dit concept weinig tot geen meerwaarde.

In de uiteindelijke opinie wordt verwacht dat in de toekomst dit concept misschien innoverend kan zijn. Dit valt nog af te wachten maar het gevoel zit in ieder geval in de juiste richting!

Bibliografie

[1]

„Staatsbladmonitor.be,” Staatbladmonitor.be, [Online]. Available: https://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=…. [Geopend 29 02 2020].

[2]

„Cronos Groep,” Cronos Groep, [Online]. Available: https://cronos-groep.be/. [Geopend 29 02 2020].

[3]

„AppFoundry,” AppFoundry, [Online]. Available: https://www.appfoundry.be/cases. [Geopend 29 02 2020].

[4]

„Wikipedia,” Wikepedia, 03 02 2020. [Online]. Available: https://nl.wikipedia.org/wiki/React. [Geopend 06 03 2020].

[5]

F. Hámori, „RisingStack,” RisingStack, 04 04 2018. [Online]. Available: https://blog.risingstack.com/the-history-of-react-js-on-a-timeline/. [Geopend 06 03 2020].

[6]

„GitHub,” WDI Lessons, 10 07 2017. [Online]. Available: https://github.com/ga-wdi-lessons/react-intro. [Geopend 05 08 2020].

[7]

M. Dauwe, „GitHub,” Mathias Dauwe, [Online]. Available: https://github.com/dauwem/BPHooks-Contexts. [Geopend 09 05 2020].

[8]

gaearon, „GitHub,” Facebook, 06 02 2019. [Online]. Available: https://github.com/facebook/react/releases?after=v16.9.0-alpha.0. [Geopend 06 03 2020].

[9]

Nam, „Polidea,” Polidea, [Online]. Available: https://www.polidea.com/blog/react-hooks-vs-wrapper-hell-writing-state-…. [Geopend 07 03 2020].

[10]

R. Conf, „YouTube,” 26 10 2020. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=dpw9EHDh2bM. [Geopend 07 03 2020].

[11]

D. Afonso, „Medium,” Medium, 30 11 2019. [Online]. Available: https://medium.com/swlh/hooked-on-hooks-637f53ba9323. [Geopend 07 03 2020].

[12]

„React,” Facebook, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/glossary.html#lifecycle-methods. [Geopend 06 03 2020].

[13]

React, „React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/hooks-intro.html. [Geopend 07 03 2020].

[14]

„React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/hooks-rules.html. [Geopend 03 09 2020].

[15]

MDN-medewerkers, „MDN web docs,” MDN web docs, 23 03 2019. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/nl/docs/Web/JavaScript/Reference/Operator…. [Geopend 09 03 2020].

[16]

„React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/hooks-effect.html. [Geopend 09 03 2020].

[17]

„React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/hooks-custom.html. [Geopend 11 03 2020].

[18]

„React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/hooks-reference.html#usecontext. [Geopend 16 03 2020].

[19]

„React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/hooks-reference.html#usereducer. [Geopend 17 03 2020].

[20]

„flaviocopes,” flaviocopes, 18 07 2019. [Online]. Available: https://flaviocopes.com/react-hook-usecallback/. [Geopend 18 03 2020].

[21]

A. Gokalp, „Hackages,” Hackages, 28 03 2019. [Online]. Available: https://blog.hackages.io/react-hooks-usecallback-and-usememo-8d5bb2b672…. [Geopend 18 03 2020].

[22]

A. Aziz, „DEV,” DEV, 17 06 2019. [Online]. Available: https://dev.to/azrulaziz/react-usecallback-hooks-simple-explanation-1c1g. [Geopend 18 03 2020].

[23]

TrinhDinhHuy, „DEV,” DEV, 06 11 2019. [Online]. Available: https://dev.to/dinhhuyams/introduction-to-react-memo-usememo-and-usecal…. [Geopend 19 03 2020].

[24]

„React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/hooks-reference.html#useref. [Geopend 19 03 2020].

[25]

Bitovi, „YouTube,” YouTube, 18 09 2019. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=HxY7SzIN44o. [Geopend 20 03 2020].

[26]

„React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/hooks-reference.html#useimperativehandle. [Geopend 20 03 2020].

[27]

„React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/hooks-reference.html#uselayouteffect. [Geopend 20 03 2020].

[28]

„React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/hooks-reference.html#usedebugvalue. [Geopend 20 03 2020].

[29]

B. Ziroll, „freeCodeCamp,” freeCodeCamp, 08 11 2019. [Online]. Available: https://www.freecodecamp.org/news/react-context-in-5-minutes/. [Geopend 14 03 2020].

[30]

W. Bos, „wesbos,” wesbos, 13 03 2018. [Online]. Available: https://wesbos.com/react-context/. [Geopend 14 03 2020].

[31]

B. Pak, „DEV,” DEV, 04 05 2019. [Online]. Available: https://dev.to/bouhm/thinking-in-react-component-composition-fp5. [Geopend 13 03 2020].

[32]

„React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/context.html. [Geopend 14 03 2020].

[33]

„React,” React, [Online]. Available: https://reactjs.org/docs/composition-vs-inheritance.html. [Geopend 14 03 2020].

[34]

„HotFrameworks,” HotFrameworks, [Online]. Available: https://hotframeworks.com/. [Geopend 23 03 2020].

[35]

M. Dauwe, „GitHub,” Mathias Dauwe, [Online]. Available: https://github.com/dauwem/BPCompFrameworks-Hooks. [Geopend 09 05 2020].

[36]

„Vue,” Vue, [Online]. Available: https://vuejs.org/v2/guide/syntax.html. [Geopend 25 04 2020].

[37]

W. Maj, „Github,” Wojciech Maj, 23 03 2020. [Online]. Available: https://github.com/wojtekmaj/react-lifecycle-methods-diagram. [Geopend 25 04 2020].

[38]

„Vue,” Vue, [Online]. Available: https://vuejs.org/v2/guide/instance.html#Instance-Lifecycle-Hooks. [Geopend 25 04 2020].

[39]

S. Debasis, „DZone,” DZone, 25 07 2018. [Online]. Available: https://dzone.com/articles/angular-6-part-3-life-cycle-of-a-component. [Geopend 02 05 2020].

[40]

„Vue,” Vue, [Online]. Available: https://vuejs.org/v2/guide/mixins.html. [Geopend 04 05 2020].

[41]

„Wikipedia,” Wikipedia, 02 05 2020. [Online]. Available: https://nl.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface. [Geopend 06 05 2020].

Universiteit of Hogeschool
Elektronica - ICT, afstudeerrichting ICT met keuze Web&Mobile
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Yves Blancquaert
Kernwoorden
@dauwe_mathias
Share this on: