Preventie van uithuiszetting nader bekeken

Sigourney Vermeylen
Persbericht

Beter voorkomen dan genezen.

 

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN.

De meeste onder ons denken dat het een ver van hun bed show is, maar het kan ons allemaal overkomen. Uithuiszettingen is een probleem van alledaag en het kan ieder van ons treffen. Wanneer we aan uithuiszetting denken, dan denken we vaak aan het niet kunnen betalen van de huur, maar niets is minder waar.

Hoewel we allemaal vaak denken dat uithuiszetting een ver van ons bed show is, is het toch een probleem dat ieder van ons kan overkomen. Uithuiszetting is niet altijd gelinkt aan het niet meer kunnen betalen van de huur of het slecht onderhouden van de woning. Je kan als persoon evengoed uithuisgezet worden omdat het appartement of de woning waarin je woont, ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt. Het appartement of de woonst waarin je woont, wordt dan onveilig geacht om in te wonen en je zal het pand dan ook zo snel mogelijk moeten verlaten. Indien je dit niet doet, riskeer je een gerechtelijke uithuiszetting.

Het onderzoek

Wat kunnen we doen om uithuiszettingen en het menselijk leed dat erbij komt kijken, zoveel mogelijk te vermijden? Dat is de vraag die aan de wortels van dit onderzoek ligt. Het OCMW van Leuven zou in de toekomst graag meer willen inzetten op de preventie van uithuiszetting en dit onderzoek werd dan ook vanuit hun vraag gestart. Om tot andere mogelijke aanpakmethoden te komen, werden heel wat andere OCMW’s bevraagd over hun aanpak voor, tijdens en na de gerechtelijke uithuiszetting van een persoon. Al deze resultaten werden dan met elkaar vergeleken en daaruit kwamen heel wat bruikbare zaken verder die in de toekomst door het OCMW van Leuven gehanteerd kunnen worden.

Bij het onderzoek werd er niet alleen gekeken naar zaken die kunnen helpen om een uithuiszetting te vermijden, maar er werd ook nagegaan hoe een goede nazorg eruit ziet, om eventueel een volgende uithuiszetting te kunnen voorkomen.
 

Handelingsmethoden die uithuiszetting mogelijk kunnen vermijden

Preventieve woonbegeleiding

De cliënt begeleiden op alles aspecten die van de huurder een goede huurder kunnen maken. Hierbij gaat men de cliënt begeleiden op vlak van het onderhoud van de woning, het betalen van de facturen, …
 

Lokale adviescommissie (LAC) huisvesting

Indien er zich problemen voordoen bij cliënten die huren bij de sociale huisbesting, dan kan de LAC wonen opgestart worden. De maatschappelijk werker van het OCMW zal de cliënt contacteren en zijn situatie verkennen. De cliënt kan dan eventueel met ondersteuning van de maatschappelijk werker zijn situatie uitleggen op de maandelijkse LAC – vergadering en een afbetaalplan voorstellen.

Preventie uithuiszetting

Het opstarten van een langdurige begeleiding door een maatschappelijk werker bij cliënten waarbij er problemen ervaren worden.
 

Meldpunt uithuiszetting

Hierbij kan het gaan om een fysieke of online plaats, waar de verhuurder eerst de problemen met de huurder kan melden, alvorens hij overgaat tot de aanvraag van een gerechtelijke uithuiszetting.
 

Immobiliënkantoren

Omdat het verhuren of verkopen van een woning vaak gebeurt via immobiliënkantoren, is het belangrijk dat ook zij op de hoogte zijn van de stappen die het OCMW kan ondernemen indien er zich mogelijk problemen met de huurder voordoen.

 

Een uithuiszetting brengt heel wat menselijk leed met zich mee, en net daarom is het zo belangrijk dat we opzoek gaan naar manier om een uithuiszettingen te vermijden.

AFBEELDING

Bibliografie

Bernard, N. (2011). Uithuiszetting: tussen wet en praktijk. Brussel: Die Keure.

CAW. (z.d.). Het Woonanker. Geraadpleegd op 24/05/2020 van https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/het-woonanker/

De Decker, P., Meeuws, B., Pannecoucke, I., Schillebeeckx, E., Verstraete, J., & Volckaert, E. (2015). Woonnood in Vlaanderen: feiten, mythen en voorstellen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Dhoore, K. (2007). Preventie van uithuiszetting via woonbegeleiding (Masterscriptie). Geraadpleegd op 20/05/2020 van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/231/635/RUG01-001231635_2010_000…

Hoven & Rechtbanken. (z.d.). Vredegerecht. Geraadpleegd op 21/12/2019 van https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/vredegerec…

Jureca. (z.d.). Uithuiszetting. Geraadpleegd op 02/03/2020 van https://www.jureca.be/gratis-juridisch-advies/wonen- huur/huur/verhuren/uithuiszetting?fbclid=IwAR3WI4WXFzVBxo3hPnRbki7jQtO7jvvfMFhF 8kG0w-ykiuNfE-vIGbm4mUQ

Lescrauwaet, D. (2017). Uithuiszetting voorkomen op de private huurmarkt. Geraadpleegd op 19/02/2020 van https://www.kennisplein.be/Documents/Pages/Uithuiszetting- voorkomen-op-de-private- huurmarkt/Preventie%20uithuiszetting%20private%20huurmarkt%20SAW%20septembe r%202017.pdf?fbclid=IwAR0kwJiT17q- _HmyeFlMs69RvSS8zHsL0uQnulnnCe1bEMsG9AZQCMEggDo

Lescrauwaet, D. (2018, september 11). Vlaams actiepland uithuiszetting wacht op actie. Geraadpleegd op 12/01/2020 van Sociaal.net: https://sociaal.net/achtergrond/vlaams-actieplan-uithuiszetting-wacht-o…

Madern, T., & Jungmann, N. (2020). Schriftelijke communicatie. In Stress-sensitief werken in het sociaal domein. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Mallants, B. (2016). Uithuiszetting door sociale huisvestingsmaatschappijen: focus op preventie. De Gids. Pp60-64

OCMW Leuven. (2018). Samen Leven in Leuven: jaarverslag 2017. Leuven: OCMW Leuven.

Van Hove, L., Duquesnoy, N., Dumortier, A., Gruwez, M., D'hondt, B., Grimmelprez, P.- J., . . . Claeys, E. (2016). Huisvestingsdienst. Kortrijk.

Verstichele, J. (2018, juni 1). Niemand kiest ervoor om uit huis gezet te worden. Geraadpleegd op 21/03/2020 van https://sociaal.net/opinie/preventie-van- uithuiszetting/?fbclid=IwAR2lu- N5NT18aYJYYiZvKj2lyvc0t5ElFtm3HaikGFB4JcpVALtaLPu3bcI

33

Verstichele, J. (2016, september 22). Uithuiszetting in Vlaanderen. Geraadpleegd op 20/03/2020 van Sociaal.net: https://sociaal.net/achtergrond/uithuiszetting-in- vlaanderen/

Vlaamse Woonraad. (2019). Advies Ontwerp BVR Fonds Ter Bestrijding Van De Uithuiszetting. Geraadpleegd op 25/03/2020 van https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/huurgarantiefond… 3.def_.pdf?fbclid=IwAR1ORX6HLUw65pJtKA_uB- nnfT5fcewZAJIW90XmJUDZa47xPw43fg2PYNg

Vlaanderen. (z.d.). Advies Van De Lokale Adviescommissie (lac) Over Afsluiting Of Heraansluiting Van Elektriciteit, Aardgas Of Water. Geraadpleegd op 23/03/2020 van https://www.vlaanderen.be/advies-van-de-lokale-adviescommissie-lac-over…- heraansluiting-van-elektriciteit-aardgas-of-water

Vlaanderen. (z.d.). Fonds Ter Bestrijding Van De Uithuiszettingen. Geraadpleegd op 20/05/2020 van https://www.vlaanderen.be/fonds-ter-bestrijding-van-de- uithuiszettingen

Vlaanderen. (z.d.). Uithuiszetting. Geraadpleegd op 21/05/2020 van https://www.vlaanderen.be/uithuiszetting?fbclid=IwAR2D8Y2ftnLEywXVIwJ_I… h1xf2_1Z9s0ezd2esLTNw4jDWiqzHE-eIM

Wonen Vlaanderen (z.d.). Fonds Bestrijding Uithuiszettingen. Geraadpleegd op 20/04/2020 van https://www.wonenvlaanderen.be/huren/fonds-bestrijding- uithuiszettingen

Universiteit of Hogeschool
Sociaal werk afstudeerrichting maatschappelijk werk
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Bart Loonbeek
Kernwoorden
Share this on: