Optimization of IT systems to conform to Industry 4.0 standards by using Master Data.

Sara De Moor
Persbericht

Is uw bedrijf al klaar voor Industry 4.0?

De tijden veranderen razendsnel en termen als Industry 4.0, Cloud computing, Big Data, Master Data, etc vliegen in het rond. U heeft ze vast al eens horen vallen.
Wat willen ze echter zeggen en, beter nog, wat kunnen ze betekenen voor uw bedrijf?

Industry 4.0 wordt ook wel eens de vierde, industriele revolutie genoemd.

image-20200725161843-2

Dit systeem bouwt verder op de derde industriële revolutie, die vooral draaide om automatisering, computers en electronica. Industry 4.0 gaat nog een stapje verder door Cyber Physical Systems te gaan gebruiken. Een voorbeeld: als u vaak een bepaalde frisdrank koopt in de winkel, kan het zijn dat u na een bepaalde tijd gepersonaliseerde kortingen krijgt voor die bepaalde frisdrank.
Het Customer Relations Management (CRM) systeem heeft al uw aankopen geregistreerd via uw getrouwheidskaart en heeft daaruit kunnen afleiden dat u die frisdrank het meest koopt.
Het CRM systeem (Cyber) interageert met de klant (Physical).

image-20200725161923-3

 

Het gebruik van Big Data kan zo’n CRM systeem nog nuttiger maken, maar wat is het nu precies?
Big Data is een verzamelnaam voor verschillende soorten data, waaronder transactionele data. Een kassaticket is hiervan het beste voorbeeld. Het is een bewijsje voor de klant, maar de firma kan door het loggen van zijn transacties ook trends in aankoopgedrag in de gaten houden. Big Data leent zich dus uitstekend tot het maken van analyses die belangrijke inzichten voor het bedrijf kunnen opleveren.

Een belangrijk deel van Big Data is Master data. Er zijn verschillende definities van Master Data, maar na het merendeel met mekaar te hebben vergeleken, kwam ik op deze sleutelwoorden.

Traag – Duidelijk – Uniform -  Goed gedefinieerd – Consistent – Golden record

De meeste sleutelwoorden spreken voor zichzelf, maar met Golden record wil men zeggen dat een stukje Data maar éénmaal aanwezig hoeft te zijn in een database, zodat het makkelijk up-to-date kan gehouden worden en er minder fouten ontstaan.

Goede voorbeelden van Master Data zijn adressen, namen, klantenlijsten, verkoopslocaties, etc.
Het is dus Data die niet onderhevig is aan snelle veranderingen.

Master Data Management.

De voordelen van een uniform systeem dat die Master Data beheert, worden dus snel duidelijk. Als een klant maar éénmaal in het systeem staat, dan zijn eventuele adres of telefoonnummer wijzingen snel doorgevoerd. Het wordt pas problematisch als een huidig systeem meerdere instanties heeft waar deze gegevens opstaan en gebruikt worden door verschillende departementen binnen het bedrijf.
Stel, in een vervoersbedrijf komt een nieuwe opdracht binnen. Bepaalde goederen moeten naar punt A gebracht worden. In het systeem op kantoor staat het juiste adres. In het magazijn daarentegen, staat die klant nog met zijn vorige adres in het systeem. Gevolg? Een levering op het verkeerde adres, dat het vervoersbedrijf tijd en geld zal kosten.

Ook binnen het Toyota Parts Center in Diest heeft men begrepen dat het tijd is voor een nieuw systeem. Een eenduidig systeem dat iedereen zal kunnen gebruiken met een centrale database waarin alle Master Data (en andere) aanwezig is. De implementatie van zo’n Master Data Management (MDM) systeem is echter niet vanzelfsprekend.

Die problematiek werd nog het best samengevat door mevrouw Iwasawa, met wie ik nauw samengewerkt heb.

“We hebben in het verleden alle departementen toegestaan hun eigen dialect te spreken, en nu verwachten we dat ze ineens allemaal dezelfde taal spreken.”

Bij Toyota heeft men gekozen dit aan te pakken door één departement per keer te laten overgaan op een nieuw systeem.
Hiervoor werd het Atlas team in leven geroepen. Zij zullen alle departementen bijstaan in hun transitie, door ervaringen te verzamelen van het vorige departement en hulpmiddelen te ontwikkelen waarop de volgende transities steeds vlotter kunnen gaan. Dit team zal dus helpen met het implementeren van een MDM systeem.

In het kader van mijn bachelorproef heb ik het voorrecht gehad om mee te helpen in de transitie van het Transportation departement. Op drie maanden heb ik de evolutie meegemaakt van het zoeken naar een definitie, het verzamelen van relevante data in een Critical Data Element (CDE) - de data die nodig is om te kunnen werken- tot het mede ontwikkelen van een Business Glossary.

Dit is een uniform sjabloon waarin alle (Master) Data zal verzameld worden, om die later te kunnen uploaden in een Data Catalog Tool, een software programma dat niet alleen data opslaat, maar ook laat beheren. Op deze manier zal iedereen over de juiste gegevens beschikken en deze makkelijk kunnen consulteren/manipuleren naargelang de rol en permissies van de gebruiker.

Om op dat punt te komen echter, is er eerst een hoop werk aan de winkel want iedereen heeft wel een mening over wat Master Data precies is en hoe de aanpak daarvan moet zijn.
Een goede eerste stap is het verzamelen en ‘schoonmaken’ van alle data. Twee goede criteria hiervoor zijn: ‘zijn de gegevens juist?‘ en ‘zijn ze nog relevant?’
Een faxnummer kan juist zijn, maar is het in deze tijd nog relevant? In 99% van de gevallen niet, dus koos men om faxnummers niet in het nieuwe systeem op te nemen.

Na deze eerste schifting werden alle gegevens in een Critical Data Element bestand gegoten.

Hoe dit heel proces in mekaar zit kan u lezen in mijn bachelorproef, die een duidelijke, stap voor stap leidraad biedt in hoe u dit zelf kan aanpakken voor uw bedrijf. De verschillende soorten Data worden uitgebreid besproken. Wat is een Master Data Management systeem en wat zijn de stappen die nodig zijn in de implementatie van zo’n systeem? Welke zijn de rollen die men zal vervullen hierin?

Ten slotte geeft mijn bachelorproef u een volledig uitgewerkt voorbeeld van welke stappen het departement gevolgd heeft en een belangrijk inzicht in de aanpak hiervan.
Door duidelijke beschrijvingen van alle processen in dit onderzoek, is het voor uw bedrijf gemakkelijker om tot hetzelfde resultaat te komen. Doch veel sneller, want veel van de ‘trial and error’ hoeft u op die manier niet te doorlopen.

De technologie-trein staat niet stil, maar op deze manier is het toch iets makkelijker om aan boord te springen!

Sara De Moor, 25 juli 2020

Bronnen:
Afbeelding 1: https://trunovate.com/blog/what-is-industry-4-0-and-why-its-important/
Afbeelding 2: www.colruyt.be

 

Bibliografie

Websites.

https://www.gartner.com/en
https://www.techopedia.com
https://tdwi.org/Home.aspx
https://azure.microsoft.com/en
https://www.collibra.com
https://www.ibmbigdatahub.com/infographic/four-vs-big-data
https://www.whishworks.com/

Literature.
Dama International (2017). Dama-Dmbok, Data management body of knowledge 2nd edition. In Dama International (Red.) Dama-Dmbok, Data management body of knowledge 2nd edition, pp. xx-xx. Technics Publications.

Universiteit of Hogeschool
Bedrijfsmanagement- Logistiek management
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Nadine Mertens
Kernwoorden
https://twitter.com/Erilanya1
Share this on: