Interlevensbeschouwelijke dialoog in een Antwerpse stadsschool van het katholieke net. Project ‘Jij en ik: wij samen!’.

Inés Duwaerts
Persbericht

Project ‘Jij en ik: wij samen!’

image-20201001141329-4Project ‘Jij en ik: wij samen!’

 

Het is geen geheim: onze steden zijn super divers. Het is de dagelijkse realiteit. De speelplaats kleurt!

Vanuit dit onderzoek bekijken we diversiteit als een meerwaarde. Maar wat betekent deze maatschappelijke evolutie voor het vak r.-k. godsdienst? Wat bedoelt men als men spreekt van ‘interlevensbeschouwelijke dialoog’ en ‘interlevensbeschouwelijk leren’? Is de gestelde maatschappelijke verandering wel een verbetering? Zijn de leerlingen überhaupt wel geïnteresseerd in elkaar? Deze vragen intrigeerden mij. Ik wilde meer onderzoeken, weten en uitklaren.

 

Interlevensbeschouwelijke aanpak in het vak rooms-katholieke godsdienst

De levensbeschouwelijke vakken staan onder politieke en maatschappelijke druk. Er heerst een vrees dat de lessen onvoldoende ‘interlevensbeschouwelijk’ zijn van insteek.

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of een uitgesproken interlevensbeschouwelijk project binnen het vak daadwerkelijk invloed heeft op het kennen, kunnen en zijn van individuele leerlingen. Hiervoor is de onderzoeksvraag opgesteld: ‘In welke mate kan een project rond ILC – interlevensbeschouwelijke competenties - binnen een sterk diverse klasgroep vaardigheden en attitudes inoefenen die nodig zijn voor het leven in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke samenleving?’

 

image-20201001141329-5Het project: ‘Jij en ik: wij samen!’

Om een antwoord te kunnen geven op de deze vraag heb ik een project uitgevoerd met verschillende klassen: ‘Jij en ik: wij samen!’. Leerlingen hebben voor en na het project een vragenlijst ingevuld. Om het onderzoek kwalitatief uit te voeren heb ik het project uitgevoerd in 4 klasgroepen van de derde graad bso. Het onderzoek werd uitgevoerd in instituut Sint-Maria in Antwerpen. Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen reeds veel interesse in elkaar hebben.

 

“Mevrouw, leren van de anderen is leuk en eigenlijk leer ik zo mezelf beter kennen.” Safia – 5 Haarzorg

image-20201001141329-6 Ze zijn bereid om naar elkaars verhaal te luisteren en een stapje verder te zetten, namelijk: ze willen van elkaar bijleren. Ook blijkt, dat leerlingen meer te weten komen over zichzelf. Twijfels over het eigen geloof verdwijnen. Respect voor de overtuiging van de ander en versterking van de eigen identiteit gaan samen. Dit duidt erop dat leerlingen dankzij het project vaardigheden en attitudes aanleren en inoefenen die nodig zijn voor het leven in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke samenleving.

 

“Leren van een andere taal kan verrijkend zijn om de eigen taal beter te begrijpen en de rijkdom van de eigen wereld(en) dieper te ervaren. Idem voor levensbeschouwingen.” Hans Van Crombrugge

 

Bibliografie

Hoofdstuk 4 literatuuropgave

4.1         LITERATUUR

4.1.1 Boeken

Hitchinson, F., & Tonnard, K. (2015). Dialoog en respect: de islam binnen de katholieke godsdienstlessen in het lager onderwijs. Averbode.

Roebben, B., (2011). Scholen voor het leven: kleine didactiek van de hoop in 7 stappen. Acco. (pp. 86-91)

Roebben, B., Godsdienstpedagogiek van de hoop (p. 160)

Kozyrev, F. (2006). The Roles of Dialogue in Religious Education. A Russian perspective. In Bates, D., Durka, G., & Schweitzer, F., (eds.), Education, Religion and Society. Essays in Honour of John M. Hull (pp. 215-227), London/New York: Routledge

Roebben, B. (2000). In Mogelijkheidsvoorwaarden voor een interreligieuze dialoog, in Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving. In B. Roebben,  Mogelijkheidsvoorwaarden voor een interreligieuze dialoog, in Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving. (p. 68). Leuven: Acco - leuven / Den Haag. Opgeroepen op 2019

Roebben, B. (2011). Living and learning in the presence of others : Deining religious education inclusively. Londen: Routledge. Opgehaald van http://www.seekingsense.be/documenten/2014/LivingandLearning2011publish…

Roebben, B. (2014). Subversief durven denken in levensbeschouwelijke vorming. Narthex. Opgeroepen op 2019, van http://bertroebben.blogspot.com/2014/07/subversief-durven-denken-in.html?m=1

D. POLLEFEYT, Uittocht en utopie. Een godsdienstpedagogiek voor een interreligieuze en interlevensbeschouwelijke wereld, in L. BRAECKMANS (ed.), Tussen, uittocht, zingeving en utopie. Beschouwingen bij het schoolvak godsdienst, Tielt, LannooCampus, 2005, p. 39-67.

Roebben, B. (2015). Inclusieve godsdienstpedagogiek. Grondlijnen voor levensbeschouwelijke vorming. In B. Roebben, Inclusieve godsdienstpedagogiek. Kessel-lo: Acco Leuven/ den Haag.

Roebben, B. (2018). Sacred Spaces, Rituals and Texts in European Teacher Education. The Rationale behind the SpiRiTex-Projec. Greek Journal of Religious Education . Opgehaald van http://www.gjre.gr/images/documents/2018i/gjre2018i031020182.pdf

Roebben, T. M. (2018, November ). Persoonswording in de presentie van de ander. Streven tijdschrift . Opgehaald van https://streventijdschrift.be/persoonswording-in-de-presentie-van-de-ander/

 

4.1.2 Cursusteksten

Van Hoeymissen, H. (editie 2017-2018). Christelijke identiteit – Pluraliteit. (p. 4)

 

 

 

4.1.3 Websites

Puissant, B. (2013). Haal het beste uit je multiculturele klas. Geraadpleegd op 30/10/2019 via http://www.klasse.be/leraren/32175/haal-het-beste-uit-je-multiculturele….

Competenties interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) en interlevensbeschouwelijk samenleven (ILS). Geraadpleegd tijdens de maanden oktober, november en december via https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/.

10 vaak gehoorde misverstanden over de katholieke dialoogschool: een antwoord. Geraadpleegd 28 oktober 2019 via https://www.kuleuven.be/thomas/page/dialoogschool-10-misverstanden/.

Toekomstperspectieven voor het vak godsdienst en de katholieke dialoogschool. Geraadpleegd op 2/11/2019 via https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-studiedag-onderwijs-2016/.

De Interlevensbeschouwelijke Competenties (ILC). Geraadpleegd op 2/11/2019 via https://www.kuleuven.be/thomas/page/interlevensbeschouwelijk-leren/.

Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Mc. 8,27). Geraadpleegd op 2/11/2019 via https://www.kuleuven.be/thomas/page/wie-zeggen-de-mensen-dat-ik-ben/.

 

4.1.4 Film- audiofragmenten

Videodatabank. Katholieke dialoogschool en rooms-katholieke godsdienst - Lezing Christa Damen & Dr. Jürgen Mettepenningen. Geraadpleegd op 2/11/2019 via https://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/view/213733/.

 

Meditatie met denken en voelen. Geraadpleegd op vrijdag 1 november en zaterdag 2 november 2019 via https://aandacht.be/boeken-cds/gratis-oefeningen/.

 

 

Universiteit of Hogeschool
educatieve bachelor godsdienst en PAV
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Hilde Van Hoeymissen
Share this on: