Hybridisatie van westerse en oosterse woonpatronen

Fateha Sh Naveed
Persbericht

Hybridisatie van westerse en oosterse woonpatronen

Hybridisatie van westerse en oosterse woonpatronen

Als dochter van geïmmigreerde ouders, ben ik met twee culturen opgegroeid. Met de Pakistaanse cultuur thuis en de Belgische cultuur daarbuiten, heb ik op vlak van cultuur veel bijgeleerd vanuit twee verschillende werelden en perspectieven.

Op vlak van ‘wonen’ merkte ik al vrij vroeg dat de Belgische wooncultuur en Pakistaanse wooncultuur grotendeels hetzelfde waren. Zo hebben wij uiteraard ook een zetel waar wij op zitten als we televisie kijken en eten wij aan een eettafel, maar toch merkte ik dat er kleine verschillen waren. Soms maken wij op een andere manier gebruik van de ruimte.

Als er veel familie over de vloer komt en er niet genoeg plaats is aan de eettafel, leggen wij een tafelkleed op de grond, zodat ook daar rond al zittend gegeten kan worden. Ook al lijkt dit vreemd en ongewoon, voor mij was het vrij normaal en het zorgde voor de meest gezelligste momenten.

Een verrijking van het eurocentrische cohousing-concept?

Een cohousingproject rond het Karmelitessenklooster in Gent, heeft mijn interesse in cohousing aangewakkerd. Het heeft me doen denken aan enkele Pakistaanse woongewoontes die ook terugkomen binnen ‘cohousing’, maar net op een andere manier.

image-20200811110514-1

Mijn interesse in deze twee onderwerpen (Pakistaanse wooncultuur & cohousing), zal daarom de vertrekbasis vormen van deze thesis. Via multiculturele principes, wil ik de factoren en onderliggende systemen vinden die de kwaliteiten van het “cohousen” kunnen versterken. Ik wil de aspecten van het wonen en het gebruik van ruimtes herbekijken vanuit “mijn” cultureel perspectief. De conclusies die ik ga trekken uit dit onderzoek, wil ik toepassen op mijn masterproject om dan te bekomen tot een cohousingproject.

In dit onderzoek zullen we specifiek focussen op de wooncultuur op het Pakistaanse platteland en dorpen zoals Pashawar, Multan en Rawalpindi. We maken deze keuze omdat deze plaatsen een authentieke manier van wonen hebben en dat maakt het voor deze thesis relevanter. De grote steden in Pakistan zoals Islamabad zijn vrij gemoderniseerd, waardoor het verschil in wooncultuur minder groot is.

In dit onderzoek is onderzocht naar welke typologische woonstructuren in Pakistan interessant zijn en waar de verschillen liggen met bestaande cohousing projecten in Vlaanderen. Vanuit deze vergelijking is gezocht naar hoe we mogelijke pistes kunnen aanreiken om de woonkwaliteiten binnen cohousing projecten in Vlaanderen kunnen versterken op basis van woonpatronen in Pakistan en meer bepaald de ‘haveli’s’.

image 97

Gecombineerd onderzoek

Voor dit onderzoek maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethodes. Door middel van literatuurstudie zullen we eerst voldoende informatie opnemen rond de twee grote onderwerpen ‘cohousing’ en de ‘Pakistaanse wooncultuur’.

Om deze literatuurstudie beter te begrijpen en te verbeelden zal gebruik gemaakt worden van het artistiek onderzoeksluik. Door middel van snelle schetsschema’s zal de geschreven informatie verbeeld worden. Verder bestaat een groot deel van het onderzoek uit case study’s naar heel wat cohousing projecten zowel in België als in Pakistan.

De verworven kennis uit de literatuurstudie en case study’s worden praktisch toegepast op het masterproject.

 

Bibliografie

3d realistic squat toilet. (z.d.). Geraadpleegd 29 april 2020, van https://www.
turbosquid.com/3d-models/3d-realistic-squat-toilet/657637
Afary, J. (1998, september). The war against feminism in the name of the 
almighty: Making sense of gender and muslim fundamentalism. 21.
Ahmad, N., & Muhammad, N. (2019). Understanding Pakhtun Hujra (A Socio-
Cultural Institute) and Its Relevance to Peacebuilding. Pakistan Journal of Criminology, 11(2), 120.
Ahmad, T., Ullah, S., Uddin, S., & Mohammad, I. (2013). Joint and Nuclear 
Family System in Pashtuns Society. Applied Science Reports, 1(1). https://www.academia.edu/7170291/Joint_and_Nuclear_Family_System_in_Pas…
Ahmadiyya moslim gemeenschap België. (2018, september 13). HOOFD VAN 
AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP HULDIGT BAITUR RAHEEM MOSKEE IN BELGIË IN | Ahmadiyya Moslim Gemeenschap België. https://www.ahmadiyya-islam.org/be-nl/persberichten/hoofd-van-ahmadiyya…
Ahmed, H. (2016). Types of wood used in Pakistan for making furniture and 
other items. Mustakbil.Com. https://www.mustakbil.com/read/article/5404
AphroChic. (2019, juni 27). Discover the Wonderful History of Indian Charpoy 
Beds. The Spruce. https://www.thespruce.com/history-of-indian-charpoy-beds-1975678
Béguinage Viaduc. (2012, december 14). Un beau projet de La Viale Europe à Bruxelles. https://viale15ans.wordpress.com/beguinage-viaduc-un-beau-projet-de-la-…
Besten, L. den. (2011). De islam in notendop. https://www.academia.
edu/1177126/De_islam_in_notendop
BOGDAN & VAN BROECK. (z.d.). Geraadpleegd 14 april 2020, van https://
www.bogdanvanbroeck.com/projects/5465/
BOVENBOUW. (z.d.). Geraadpleegd 17 maart 2020, van https://bovenbouw.
be/
Brauer, J. (2001). Finse studie over het binnenklimaat van de woning.
Brusselmans, L., Depraetere, A., De Decker, P., Hubeau, B., Ryckewaert, M., Van 
Damme, W., Van den Broeck, K., Van de Houte, K., Vermeir, D., & Verstraete, J. (2019). Nieuwe wooninitiatieven: De tweede golf. Leuven-Steunpunt wonen.
Cohousing Gummarushof Mechelen. (z.d.). Geraadpleegd 15 april 2020, van 
https://samenwonenmechelen.wordpress.com/
Cohousing in Denemarken. (z.d.). Geraadpleegd 8 april 2020, van http://www.
samenhuizen.net/cohousingdk/inleiding.htm
Cohousing Vinderhoute. (z.d.). Stramien. Geraadpleegd 15 april 2020, van 
https://stramien.be/project/080021_vinderhoute/
Cohousing Vinderhoute – Een vree wijs cohousing project in het Gentse. (z.d.). 
Geraadpleegd 16 maart 2020, van http://www.cohousingvinderhoute.be/
Dar, N. (2015, juni 1). Gems of Lahore—The havelis—Pakistan Today. https://
www.pakistantoday.com.pk/2015/05/30/gems-of-lahore-the-havelis/
De Bisschop, I. (2018, juni 13). Waarom cohousing kunst-en vliegwerk blijft. 
https://www.tijd.be/netto/vastgoed/waarom-cohousing-kunst-en-vliegwerk-…
De Cauter, L., & King, J. (2013). Notes on Urbanity. 8–13.
De vijf Zuilen van de Islam. (z.d.). Geraadpleegd 27 maart 2020, van https://
www.ahmadiyya-islam.org/be-nl/islam/de-vijf-zuilen-van-de-islam/
De Vrieze, M. (2012, november). Dossier cohousing, wonen anders bekeken. 
3(284).
DENC!-STUDIO. (z.d.). Gummarushof—Cohousing. DENC!-STUDIO. 
Geraadpleegd 15 april 2020, van https://www.denc-studio.be/projecten/gummarushof-cohousing
Devloo, J. (2013). Cohousing in Vlaanderen. https://lib.ugent.be/fulltxt/
RUG01/002/033/261/RUG01-002033261_2013_0001_AC.pdf
Diva, J. (2017, mei 20). Cohousing Benefits. Urban Design. https://2016-2017.
nclurbandesign.org/2017/05/cohousing-benefits/
Drooghmans, L. (z.d.). Studenten analyseren Vlaamse cohousingprojecten. 
Architectuurwijzer. Geraadpleegd 14 april 2020, van http://architectuurwijzer.be/studenten-analyseren-vlaamse-cohousingproj…
Drooghmans, L. (2019, oktober 24). Hoe werkt het coöperatieve woonmodel 
in Zürich? Architectuurwijzer. http://architectuurwijzer.be/hoe-werkt-het-cooperatieve-woonmodel-in-zu…
Eigendomsstatuut. (z.d.). Geraadpleegd 10 maart 2020, van /nl/
eigendomsstatuut
Eynde, H. V. D. (2017, september 2). Het begijnhof waar kuisheid niet hoeft. 
De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20170901_03048773
Fagan, B., & Durrani, N. (1894). What We Did in Bed: A Horizontal History. 
Yale University Press.
FLANAGAN, S., SALEM, G. J., WANG, M.-Y., SANKER, S. E., & GREENDALE, 
G. A. (2003). Squatting Exercises in Older Adults: Kinematic and Kinetic Comparisons. Medicine and science in sports and exercise, 35(4), 635–643. https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000058364.47973.06
Gemeenschappelijk wonen en woningdelen. (z.d.). www.vlaanderen.
be. Geraadpleegd 6 maart 2020, van https://www.vlaanderen.be/gemeenschappelijk-wonen-en-woningdelen
Haque, R. (2003). Purd    ah of Heart and the Eyes: An Examination of Purdah as 
an Institution in Pakistan. https://www.academia.edu/36203251/purdah_of_Heart_and_the_Eyes_An_Exami…
Hashim, G. (2018). AmerAdnan Associates. Ameradnan.Com. https://www.
ameradnan.com
Haveli—A Symphony of Art and Architecture. (z.d.). The New Indian 
Express. Geraadpleegd 13 maart 2020, van https://www.newindianexpress.com/cities/bengaluru/2014/oct/27/haveli-—-A-Symphony-of-Art-and-Architecture-675871.html
Himalayan Salt Tiles & Bricks. (z.d.). Ittefaq Salt. Geraadpleegd 29 april 2020, 
van https://www.ittefaqsalt.com/salt-bricks/
Hoet, R. (2015). Collectief wonen in Vlaanderen en Brussel. https://
www.scriptiebank.be/sites/default/files/Collectief%20wonen%20in%20Vlaan…
Huiswerk | Archipel. (z.d.). Geraadpleegd 16 april 2020, van https://
archipelvzw.be/nl/archief/architecten/64/huiswerk
Ibrahim Al-Kaysi, M. (z.d.). Zeden & gewoonten in de Islam. Noer.
Iqbal, N. (2018). RESUSCITATION OF SETHI HAVELIS THROUGH 
SUSTAINABLE ADAPTIVE REUSE. Uhasselt. https://www.researchgate.net/publication/334737915_RESUSCITATION_OF_SET…
Is a Flat Roof Better Than a Sloping One? (z.d.). A Blog about Real Estate, 
Lifestyle and Tourism in Pakistan | Zameen Blog. Geraadpleegd 12 maart 2020, van https://www.zameen.com/blog/flat-vs-sloping-roofs.html
Jonckheere, L., Kums, R., Maelstaf, H., & Maes, T. (2010). ‘Samenhuizen in 
België: Waar staan we, waar gaan we’. ‘Samenhuizen vzw’ i.s.m. ‘Artesis Hogeschool, Antwerpen’ en ‘Habitat et Participation, asbl’.
Khaliq, F. (2015, april 1). Shamozai hujra: The tie that binds Chungi Zara’s 
residents. The Express Tribune. https://tribune.com.pk/story/862030/shamozai-hujra-the-tie-that-binds-c…
Khan, M. B., Ghumman, A. R., & Hashmi, H. N. (2008). Social and 
Environmental Impact of Hujra. https://www.researchgate.net/publication/240579964_Social_and_Environme…
Khan, S. M. (2016). The Sethi merchants’ haveli’s in Peshawar, 1800-1910: 
Form, identity and status. 289.
Kumar, S. (2016, september 8). Cot in action: A short history of the Indian 
khaat, from Ibn Battuta to Rahul Gandhi. https://scroll.in. http://scroll.in/article/815912/cot-in-action-a-short-history-of-the-in…
Kurdistan. (2012). Kurdistan. https://kurdistania.tumblr.com/
post/16770247121/a-traditional-kurdish-dining-room
Livingston, A. (z.d.). Communal Living & Cohousing – Types & Benefits. 
Money Crashers. Geraadpleegd 9 april 2020, van https://www.moneycrashers.com/communal-living-cohousing-types-benefits-…
Luca Varess Delano Staand Toilet. (z.d.). Geraadpleegd 29 april 2020, van 
https://www.x2o.be/nl/badkamer/toiletten/staande-toiletten/luca-varess-…
MacDonald, A. (2010, oktober 19). Why eating slowly may help you feel full 
faster. Harvard Health Blog. https://www.health.harvard.edu/blog/why-eating-slowly-may-help-you-feel…
Marabba. (z.d.). Geraadpleegd 11 maart 2020, van https://www.sizes.com/
units/marabba.htm
McCamant, K., & Durrett, C. (1988). Cohousing: A contemporary approach to 
housing ourselves. Berkeley, Calif. : Habitat Press. http://archive.org/details/cohousingcontemp00mcca
Mughal, M. aurang Z. (2015). Domestic Space and Socio-spatial Relationships 
in Rural Pakistan. https://doi.org/10.1177/0262728015581287
NWS. Niet iedereen moet in appartementen in woontorens wonen, dat is wat 
de pers ervan maakt. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/25/opinie-vlaamse-bouwmeester/
NWS. Vlaming gaat steeds kleiner wonen. vrtnws.
be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2014/10/25/_vlaming_gaat_steedskleinerwone…
Over Pakistan. (z.d.). Geraadpleegd 12 maart 2020, van http://
pakistanembassy.se/about-pakistan/
Pakistan, Islam in—Oxford Islamic Studies Online. (z.d.). Geraadpleegd 27 
maart 2020, van http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1809?_hi=1&_pos=1
Peeters, C. (2019, oktober 10). Limburgers wonen vaker onder één dak. Radio 
2. https://radio2.be/limburg/limburgers-wonen-vaker-onder-een-dak
Rasheed, S. A. (2015). Why the joint family system is the best to bring up 
children. https://www.academia.edu/15392894/Why_the_joint_family_system_is_the_be…
Samenhuizen in cijfers | Samenhuizen VZW. (2018, november). https://www.
samenhuizen.be/samenhuizen-cijfers
Sampath, P. (2017). 10 Benefits of Eating While Sitting on the Floor 
https://www.sikh24.com/2017/08/09/10-benefits-of-eating-while-sitting-o…
Saraswat, S. (z.d.). Understanding Courtyard Design through haveli’s 
of Rajasthan. Geraadpleegd 11 april 2020, van https://www.academia.edu/1009411/Understanding_Courtyard_Design_through…’s_of_Rajasthan
Sethi Muhammad, Y. (2002). Peshawar ka Sethi Khandaan, Mukthtasir Ahwal.
Shehzad, H. (2016, juli 3). Importance of joint family. The Nation. https://
nation.com.pk/03-Jul-2016/importance-of-joint-family
Shikha, J. (2002). The haveli’s of rajasthan form and identity.
Shikha, J. (2004). haveli’s: A Living Tradition of Rajasthan. Shubi Publications.
Spinks, R. (2017, november 9). The forgotten art of squatting is a revelation 
for bodies ruined by sitting. Quartz. https://qz.com/quartzy/1121077/to-solve-problems-caused-by-sitting-lear…
Sunday, D. (2006). The Sethi Family: Sethi Mohalla in Peshawar. Geraadpleegd 
16 april 2020, van http://sethi-family.blogspot.com/2006/11/sethi-mohalla-in-peshawar.html
Terakado, H. (1973). Sitting on the Floor versus Sitting on a Chair. Journal of 
Human Ergology, 2(1), 91–92. https://doi.org/10.11183/jhe1972.2.91
Usman. (2017). https://iamtotallytrashed.tumblr.com/post/129559855927/
built-by-sethi-karim-bakhsh-in-1882-sethi-haveli/amp
Vance, R. (2013). Village life in Asia. Geraadpleegd op 14 mei 2020
Van Dessei, R., Van Gestel, A., & Vandebeek, L. (2019). Cohousing Gummarushof. 
http://architectuurwijzer.be/wp-content/uploads/2019/02/Gummarushof.pdf
Van Gerrewey, C. (z.d.). Architectuur België: 25 jaar in 75 projecten. Lannoo.
Von Münch, E., & Milosevic, D. (2015). Qualitative survey on squatting toilets 
and anal cleansing with water with a special emphasis on Muslim and Buddhist countries by using the SuSanA discussion forum. https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/libr…
Wat is het? | Samenhuizen VZW. (z.d.). Geraadpleegd 6 maart 2020, van https://
www.samenhuizen.be/wat-het
What is Cohousing? | Oxford Cohousing. (z.d.). Geraadpleegd 9 april 2020, van 
https://www.oxfordcohousing.org.uk/?page_id=148
Yasin, A. (2016, april 3). Continuing the traditional art of hand-carving wood. 
DAWN.COM. http://www.dawn.com/news/1249676
Zaweed, S. (2014). THE ORGANISATION OF SPACE IN THE HAVELIS OF 
RAJASTHAN. https://www.academia.edu/20105532/THE_ORGANISATION_OF_SPACE_IN_THE_HAVE…

Universiteit of Hogeschool
Interieurarchitectuur
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Saidja Heynickx
Kernwoorden
Share this on: