Het gebruik van doorlichtingsverslagen door ouders

Charlotte Aerts Joeri Berloo
Persbericht

“Doorlichtingsverslagen worden amper gelezen door ouders” 

In België is er sprake van een vrije schoolkeuze: ouders kunnen zelf beslissen waar hun kind naar school gaat. Om hen daarbij te helpen, biedt de Vlaamse Overheid doorlichtingsverslagen aan als informatieve bron bij het maken van een schoolkeuze. Uit het onderzoek van GO! Onderwijs (2012) blijkt dat ouders bij het maken van een schoolkeuze zelden gebruikmaken van een doorlichtingsverslag. Hoe komt dit? 

Charlotte Aerts en Joeri Berloo, studenten in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen, onderzochten het gebruik van doorlichtingsverslagen door ouders en de invloed van een doorlichtingsverslag op de Choice-, Voice- en Exit-opties van ouders. Ze spraken met 20 ouders over de invloed van een doorlichtingsverslag op hun schoolkeuze (Choice), het aanspreken van de school (Voice) en de school verlaten (Exit) na het raadplegen van een doorlichtingsverslag. 

Binnen dit onderzoek gaf de overgrote meerderheid van de ouders aan dat ze geen doorlichtingsverslag gebruikt hebben bij het maken van een schoolkeuze. Sterker nog, meer dan de helft van de ouders wist niet wat een doorlichtingsverslag was of waar ze dit verslag konden vinden. Bij de respondenten die tewerkgesteld zijn in het onderwijs is een opmerkelijk verschil vast te stellen. Deze respondenten maakten bijna allemaal gebruik van een doorlichtingsverslag bij het maken van een schoolkeuze. Toch zijn het vooral deze ouders die de geloofwaardigheid van dit verslag in twijfel trekken. C. Aerts: “Veel leerkrachten gaven aan dat scholen nog snel zaken gingen aanpakken, wanneer ze weten dat de onderwijsinspectie langskomt. Dit maakt dat een doorlichtingsverslag niet altijd als een eerlijke bron wordt beschouwd.”. “Toch geloven de meeste ouders in het advies dat een doorlichtingsverslag formuleert”, vult J. Berloo aan, “Ouders benoemen de onderwijsinspecteurs als professioneel, deskundig en betrouwbaar”. Hoewel veel ouders aangaven moeilijkheden te hebben met de opbouw en de woordkeuze in een doorlichtingsverslag, zouden ze het verslag allemaal gebruiken als toekomstig schoolkeuzemiddel. 

Wanneer de Vlaamse overheid doorlichtingsverslagen aanbiedt als informatieve bron bij het maken van een schoolkeuze, zou men verwachten dat ouders gemakkelijker de weg vinden naar deze verslagen. Ouders worden nu gedwongen om zelf actief op zoek te gaan naar een doorlichtingsverslag, op voorwaarde dat ze al op de hoogte zijn van het bestaan van dit verslag. Wanneer we daarnaast 

willen dat de mening van ouders wordt meegenomen binnen de kwaliteitsverbeteringsprocessen van scholen, zijn we het verplicht de doorlichtingsverslagen op een toegankelijke manier aan te bieden aan ouders. Dat kan door scholen te verplichten doorlichtingsverslagen te posten op hun website of het doorlichtingsverslag te plaatsen op websites die ouders vaak gebruiken om een school te zoeken, zoals de onderwijskiezer. 

Meer weten? 

Charlotte Aerts: charlotteaerts@hotmail.com
Joeri Berloo: joeriberloo@gmail.com
Promotor prof. Jan Vanhoof: jan.vanhoof@uantwerpen.be Copromotor Amy Quintelier: amy.quintelier@uantwerpen.be

 

 

 

 

Bibliografie

 

 

Universiteit of Hogeschool
Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Jan Vanhoof, Amy Quintelier
Kernwoorden
Share this on: