Anderstalige en gewezen anderstalige nieuwkomers; aanvullende initiatieven op de huidige werking betreffende anderstalige nieuwkomers

An Peetermans
Persbericht

Anderstalige en gewezen anderstalige nieuwkomers

Aanvullende initiatieven op de huidige werking betreffende anderstalige nieuwkomers.

Bibliografie

Bijkerk, L., van der Heyde, W. (2006). Het gaat steeds beter; Activerende werkvormen voor de onderwijspraktijk. Antwerpen: Standaard uitgeverij/Manteau. Blomme, I., Nordin, A., Potargent, J. (2009). Nu versta ik je: uitspraak Nederlands voor Anderstaligen. Leuven – Den Haag: Acco. Bogaert, N., Broekaert, H., Duran, G., Mechelmans, C. (1997). Eerste opvang in de reguliere klas van het basisonderwijs: werkgroep anderstalige nieuwkomers. Leuven: Steunpunt NT2. Bogaert, N., Broekaert, H., Duran, G., Mechelmans, C., Sterckx, M., Smits, Y., Van Vliet, M. (1998). Goochelen met woorden. Leuven: Centrum Voor Taal en Onderwijs. Bolhhuis, I., de Joode, J. (2009). Inspiratieboek taal. Rotterdam: Stichting de Meeuw. Decoo, W. (2008). Mijn kind leert een andere taal; Hoe kunnen wij helpen? Gids voor ouders en leerkrachten. Tielt: Lannoo nv. de Vries, J., Van Loo, H. (2004). Anders nog iets? Liedjes voor wie Nederlands leert. Boom/ Amsterdam: PRO. Dumassy, E., Stevens, L. (2004). Anders denken en doen: allochtone leerlingen en hun leraren. Antwerpen- Apeldoorn: Garant. Hajer, M., Spee, I. (2017). Ruimte voor nieuwe talenten: keuzes rond nieuwkomers in de basisschool. Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Janssens, A., Trimbos, D. (2014). Een eerlijke kans: basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede. Tielt: Lannoo nv. Koelewijn, K. (2014). Hotel Hallo: Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen, tekstboek. Amsterdam: Boom. Koelewijn, K. (2014). Hotel Hallo: Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen, werkboek. Amsterdam: Boom. Lenaerts, L., Wauthier, Y. (2014). Geen paniek…: snel op weg met anderstalige nieuwkomers. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Mijs, D., van Dalen, T., van Logchem, M. (2018). Close reading: werken aan een dieper tekstbegrip in het basisonderwijs. Nederland: Uitgeverij PICA. Van Aevermaet, P. (2013). Waarom diversiteit tot de kern van onderwijs behoort. In VLOR (Eds.), Een andere kijk op diversiteit. Leuven: Acco. Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., Lens, W. (2007). Willen, moeten en structuur: Over het bevorderen van een optimaal leerproces. Begeleid zelfstandig leren, 37, 1-27. van der Toon-Schutte, J. (2014). De taaltrap: Nederlands voor anderstalige kinderen. Amsterdam, Boom. 101 Zuidma, P. (1994). 10- minuten spelletjes; voor kinderen van 4-8. Schoten: Uitgeverij Westland. Websites: Het Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming (23/01/2020). Anderstalige nieuwkomers. Geraadpleegd op 7/12/2019 via https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/anderstalige-nieuwkomers Onderwijs en vorming (2019). Leerplicht en schoolplicht. Geraadpleegd op 7/12/20019 via https://www.vlaanderen.be/leerplicht-en-schoolplicht http://cteno.be/?idWp=268 brochures en hulpmiddelen voor An Informatie docAtlas, geraadpleegd op 12/12/2019 via https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dese/docatlas/eer… Amnesty International België. (2019). Universele verklaring van de rechten van de mens: vereenvoudigde versie. Geraadpleegd op 12/12/2019 via https://www.amnestyinternational.be/subthema/universele-verklaring-van-… De senaat. (19/07/2019). De Belgische grondwet. Geraadpleegd op 12/12/2019 via https://www.senate.be/doc/const_nl.html Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming. (2020). Geraadpleegd op 19/02/2020 via: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/onthaalonderwijs-voor-anderstali… Onderwijsnetwerk Antwerpen (z.d). Kaap- lessen Nederlands voor anderstalige ouders. Geraadpleegd op 7/11/2019 via https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/onderwijsnetwerkantwerpen-0… (8/09/2015) Anderstalige nieuwkomer in je klas; 12 tips met Klasse; Geraadpleegd op 1/11/2019 via https://patat.info/anderstalige-nieuwkomer-in-je-klas-12-tips-met-klass… Website onderwijs Vlaanderen; https://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13800 https://books.google.be/books?id=lCNCAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=an… mers&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi_i_Ks7q_lAhWLYVAKHcFyDI8Q6AEIKTAA#v=onepage&q=anderstal ige%20nieuwkomers&f=false https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dese/docatlas/eer… docAtlas De Maeght, C. Cherline (2017). Help anderstalige nieuwkomers vrienden maken. Geraadpleegd op 7/12/2019 via https://www.klasse.be/73674/anderstalige-nieuwkomer-vrienden/ Ceurvels, A., Poppe, T. (2020). De leesbeesten. Geraadpleegd op 23/02/2020 via https://www.deleesbeesten.be/ Stichting Koningin Paola. (z.d). De schoolbrug: Boekenkaravaan. Geraadpleegd op 23/20/2020 via http://www.deschoolbrug.be/boekenkaravaan/ Beeldwoordenboek, doel. Geraadpleegd op 15/03/2020 via http://beeldwoordenboek.eu/content/doel / Wikipedia. (2019). Leerstijl. Geraadpleegd op 3/04/2020 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerstijl 102 Bogaert, N., Broekaert, H., Duran, G., Mechelmans, C., Sterckx, M., Smits, Y., Van Vliet, M. (1998). Geraadpleegd op 13/04/2020 via http://www.cteno.be/?idWp=268&id_materiaal=398 Stad Antwerpen. (2020). Rapport diversiteit; district Antwerpen. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/ Stad Antwerpen. (2020). Rapport basisonderwijs; district Antwerpen. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/ Stad Antwerpen. (2020). Rapport demografie; Wijk Kiel. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/ Stad Antwerpen. (2020). Rapport diversiteit; wijk Kiel. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/ Stad Antwerpen. (2020). Rapport basisonderwijs; wijk Kiel. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/ Stad Antwerpen. (2020). Demografie; Kiel vergeleken met Antwerpen. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/Hoofd-dashboard/Demografie/ Centrum voor Taal en Onderwijs. (2012). Een nieuw gezicht in de klas; 5 tips voor een vlotte integratie van anderstalige nieuwkomers. Geraadpleegd op 4/04/2020 via http://cteno.be/downloads/publicaties/nieuwsbrief_13_nieuwkomerstips.pdf Eerste hulp voor anderstalige nieuwkomers, brochure voor het lager onderwijs. Via centrum voor Taal en Onderwijs: file:///E:/AP%20- %20bachelor%20leraar%20lager%20onderwijs/Praktijkonderzoek%20B/ehban_lager_webversie_nov _2016%20.pdf Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (2016). Anderstalige nieuwkomers, een zorg voor elke Vlaamse school. Geraadpleegd op 4/04/2020 via file:///E:/AP%20- %20bachelor%20leraar%20lager%20onderwijs/Praktijkonderzoek%20B/AN%20-%20.pdf Piet Vervaecke. (z.d.). Groeiboek AN. Geraadpleegd op 4/04/2020 via file:///E:/AP%20- %20bachelor%20leraar%20lager%20onderwijs/Praktijkonderzoek%20B/GROEIBOEK%20AN%20- %20160525_%20Handleiding_Onderwijscentrum_A4-LR.pdf BRON: Wij leren.Nl. (2015). Pictoverhalen: op weg naar leessucces. Geraadpleegd op 15/04/2020 via https://wij-leren.nl/picto-verhalen-lezen.php Afbeeldingen: Afbeelding voorblad ‘De Tandem’ geraadpleegd op 7/12/2019 via https://www.stedelijkonderwijs.be/detandem/onze-school-67 John, M. (2013). Leerstijlen. Geraadpleegd op 22/02/2020 via https://image.slidesharecdn.com/performancesupportlearninglane2013-08-3…- /95/performance-support-learning-lane-2013-0830-10-638.jpg?cb=1378454185 Van Laere, M. (2015). Zo voelt een vluchteling zich snel thuis in je klas. Geraadpleegd op 23/02/2019 via https://www.klasse.be/7126/zo-voelt-een-vluchteling-zich-snel-thuis-in-… Kaartje van het district Antwerpen via https://farm8.staticflickr.com/7805/32763050218_ef945d4809_o.png 103 Kaartje van de Wijk het Kiel via https://www.google.be/maps/@51.1933776,4.383513,13.69z Hand: https://st3.depositphotos.com/1047356/17896/v/450/depositphotos_1789627…- stockillustratie-hallo-word-cloud.jpg Matti en Mona: https://i.pinimg.com/736x/54/a2/cf/54a2cf2df2c8f30296a3847c47cc47cf.jpg Spel Dobble: http://2.bp.blogspot.com/-AAvYbOP7mU/VmQprwlBuNI/AAAAAAAAZEQ/6Gf2PPy306… Spel Domino: https://img1.etsystatic.com/000/0/5762486/il_fullxfull.266462335.jpg Spel Kwartet: http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/1/1/4/9/920000004291941… Scrapbook: http://3.bp.blogspot.com/-J_ucjjgUz00/U7MvIwI5zgI/AAAAAAAAGOA/- IXG5HRSHmk/s1600/Fatty+Memories+album+024.JPG Dobbelsteen: https://image.flaticon.com/icons/png/512/187/187807.png Picto lezen: https://maxcdn.icons8.com/office/PNG/512/User_Interface/readin-512.png Picto gooien en schrijven: https://www.klascement.net/files/9/7/5/9/8/l/KlasCementafbeelding%20voo…% 20logo%20(wit)_original.png Picto neus: https://thumbs.dreamstime.com/b/neus-oog-mond-oorpictogram-8495638.jpg Picto ogen dicht: https://thumbs.dreamstime.com/t/vectorwimpers-met-wenkbrauwenzwepenpict… Picto verschillende kleuren: https://img.freepik.com/free-vector/set-colors-crayons-icon_24908- 26939.jpg?size=626&ext=jpg Picto niet- schrijfhand: https://thumbs.dreamstime.com/b/hand-getrokken-handpictogrammen-methulp… Picto rug: https://st2.depositphotos.com/5266903/8840/v/450/depositphotos_88401242- stockillustratie-rugpijn-platte-pictogram.jpg Picto schrijven: https://www.klascement.net/files/5/9/7/3/4/l/59734_thumb.png Spelen en leren posters met afbeeldingen https://spelenenleren.com/posters/

Universiteit of Hogeschool
Educatieve bachelor in het lager onderwijs
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Heidi Le Maire
Kernwoorden
Share this on: