Relatie tussen geglycosyleerd hemoglobine en parodontitis

Maxime Van Looveren
Persbericht

Mondhygiëne For Life

Tijdig naar de tandarts gaan, kan je leven redden

Parodontitis en diabetes zijn beide frequent voorkomende ziekten onder de populatie. Onderzoek heeft aangetoond dat ze elkaar beïnvloeden en in stand houden. Door de tandarts/parodontoloog een grondige diepte reiniging te laten uitvoeren, daalt de kans om diabetes (of suikerziekte) te ontwikkelen en om te overlijden aan de complicaties ervan.

Parodontitis als medisch-wetenschappelijke term beter bekend als een (chronische) ontsteking van de steunweefsels rondom de tanden (bv. Kaakbot, vezels tussen tand en bot,…). Deze infectie komt voor bij 11,2% van de wereldbevolking. Het kenmerkende aan deze aandoening is dat de patiënt er geen pijn door zal ervaren maar enkel bloedend tandvlees zal opmerken spontaan of tijdens het tandenpoetsen. De tandarts of parodontoloog stelt de diagnose aan de hand van zichtbaar kaakbot verlies op een radiologische foto en in de mond door een toenemende ruimte tussen de tand en het tandvlees (of pocket genaamd).(Figuur1)

Is iedereen vatbaar voor de aandoening?

3 voorwaarden moeten vervuld zijn alvorens iemand parodontitis kan ontwikkelen:

  1. Vatbare patiënt (vb. rokers, patiënten met een verzwakt immuunsysteem,…)
  2. Aanwezigheid van parodontitis bacteriën 
  3. Daling in het aantal goede orale bacteriën

De typische parodontitis bacteriën zullen een ontstekingsreactie veroorzaken in het lichaam met kaakbot afbraak en verhoogde ontstekingswaarden in het bloed tot gevolg. Kaakbot afbraak zorgt er op termijn voor dat tanden losser staan in het bot en resulteert in verlies van (kauw)comfort en tanden.

Diabetes(of suikerziekte) is een aandoening waarbij het suiker of glucose metabolisme verstoord is. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een chronisch verhoogde suikerwaarde in het bloed (of hyperglykemie). In 2012 waren er 372 miljoen diabetici wereldwijdwaarvan 90-95% met diabetes type 2. Dit wil zeggen dat spier- en vetcellen in het lichaam ongevoelig zijn geworden aan insuline.

Insuline is een hormoon geproduceerd door de alvleesklier (of pancreas) met als functie om suiker te kunnen opnemen en opslaan in de spier- en vetcellen als energiereserve.

Hoe diabetes diagnosticeren?

Aan de hand van een bloedstaal kan er bepaald worden of iemand diabetes heeft. Het labo zal de waarden van gebonden suiker (of glucose) aan hemoglobine (een bestandsdeel van de rode bloedcellen) meten en uitdrukken in HbA1c waarden. Vanaf een waarde van 6,5% HbA1c wordt er gesproken over diabetes. (figuur 2)

Wat zijn precies de risico’s van diabetes?

Op lange termijn kan diabetes lijden tot verschillende problemen t.h.v. :

-Bloedvaten: diabetes kan er aderverkalking veroorzaken waardoor een slechte doorbloeding zal ontstaan naar belangrijke delen van ons lichaam vb. hart en hersenen

Zenuwen: dit resulteert in slecht genezende wonden, het gevoel van tinteling waarnemen, gevoeligheid aan pijn en temperatuur zullen dalen

-Ogen: diabetes kan blindheid veroorzaken

-Chronische ontstekingen

-Diabetesvoet: de patiënt gaat minder voelen in de voeten en tenen waardoor wonden niet opgemerkt zullen worden en er een chronische ontsteking zal ontstaan met mogelijks een amputatie tot gevolg.

Deze literatuurstudie toonde aan dat er een daling is in de bloedsuikerwaarden (HbA1c waarden) na het uitvoeren van een behandeling voor parodontitis bij de tandarts of parodontoloog. 

Een daling van 1% HbA1c bloedwaarden zorgt ervoor dat de kans om diabetes en complicaties van diabetes te ontwikkelen daalt alsook een daling in de kans om te overlijden aan diabetes.

Hoe parodontitis behandelen?

Na de diagnose volgt de behandeling waarbij de tandarts samen met de patiënt zal zoeken naar een manier om de mondhygiëne te optimaliseren (zoals 2x/dag tandenpoetsen en tussen de tanden flossen).

Nadien zal de tandarts/parodontoloog onder lokale verdoving een dieptereiniging uitvoeren onder het tandvlees , dit wil zeggen dat de parodontitis bacteriën zullen verminderen of zelfs verdwijnen. De behandeling kan vergeleken worden met het verwijderen van tandsteen bij een doorsnee tandartsbezoek maar deze keer onder het tandvlees.

Deze behandeling heeft als doel om het ziekteprocessen te stoppen en verder steunweefsel verlies rondom te tanden te voorkomen.

Omgekeerd werd er tijdens het literatuuronderzoek ook aangetoond dat patiënten met suikerziekte een hogere concentratie aan parodontitis bacteriën bezitten en meer verlies van steunweefsel hebben. Diabetes of suikerziekte heeft dus ook een invloed op het ontwikkelen en de agressiviteit van parodontitis.

Een jaarlijks tandartsbezoek kan niet alleen je tanden redden maar helpt om je hele lichaam gezond te houden.

 

 

Bibliografie

X.8 literatuurlijst

 

1.         Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. Periodontal diseases. Lancet. 2005;366(9499):1809-20. 

2.         Beertsen W, Quirynen M, Vansteenbergen D, Van Dern Velden U. Parodontologie. Houten : Bohn Stafleu van Loghum; 2009:33-39;51-86;157-162;175-185;187;229

3.         Caton J, Armitage G, Berglundh T, etal. A new classification scheme for periodontal and peri‐implant diseases and conditions – Introduction and keychanges from the 1999 classification. J Clin Periodontol. 2018;45(Suppl 20):S1–S8

4.         Oud V, Wylleman A, Sanaan B, Dekeyser C, Temmerman A, Teughels W, Quirynen M [Onder de loep: De nieuwe classificatie voor parodontale aandoeningen.].Leuven: KULeuven; 2017

5.         Schuit F.C. Metabolisme. Houten :  Bohn Stafleu van Loghum; 2010: 435-446

6.         Kassebaum NJ, Bernabé E, Dahiya M, Bhandari B, Murray CJ, Marcenes W. Global burden of severe periodontitis in 1990-2010: a systematic review and meta-regression. J Dent Res. 2014;93(11):1045-53.

7.         Zhou X, Zhang W, Liu X, Li Y. Interrelationship between diabetes and periodontitis: role of hyperlipidemia. Arch Oral Biol. 2015;60(4):667-74.

8.         Westermark P. Amyloid of human islets of Langerhans. II. Electron microscopic analysis of isolated amyloid. Virchows Arch A Pathol Anat Histol. 1977;373(2):161-6.

9.         Utzschneider KM, Prigeon RL, Faulenbach MV, Tong J, Carr DB, Boyko EJ, et al. Oral disposition index predicts the development of future diabetes above and beyond fasting and 2-h glucose levels. Diabetes Care. 2009;32(2):335-41.

10.      Ulrich P, Cerami A. Protein glycation, diabetes, and aging. Recent Prog Horm Res. 2001;56:1-21.

11.      Sanz M, Ceriello A, Buysschaert M, Chapple I, Demmer RT, Graziani F, et al. Scientific evidence on the links between periodontal diseases and diabetes: Consensus report and guidelines of the joint workshop on periodontal diseases and diabetes by the International Diabetes Federation and the European Federation of Periodontology. J Clin Periodontol. 2018;45(2):138-49.

12.      Tsai C, Hayes C, Taylor GW. Glycemic control of type 2 diabetes and severe periodontal disease in the US adult population. Community Dent Oral Epidemiol. 2002;30(3):182-92.

13.      Babaev EA, Balmasova IP, Mkrtumyan AM, Kostryukova SN, Vakhitova ES, Il'ina EN, et al. Metagenomic Analysis of Gingival Sulcus Microbiota and Pathogenesis of Periodontitis Associated with Type 2 Diabetes Mellitus. Bull Exp Biol Med. 2017;163(6):718-21.

14.      Wernicke K, Zeissler S, Mooren FC, Frech T, Hellmann S, Stiesch M, et al. Probing depth is an independent risk factor for HbA1c levels in diabetic patients under physical training: a cross-sectional pilot-study. BMC Oral Health. 2018;18(1):46.

15.      Tsobgny-Tsague NF, Lontchi-Yimagou E, Nana ARN, Tankeu AT, Katte JC, Dehayem MY, et al. Effects of nonsurgical periodontal treatment on glycated haemoglobin on type 2 diabetes patients (PARODIA 1 study): a randomized controlled trial in a sub-Saharan Africa population. BMC Oral Health. 2018;18(1):28.

16.      Kebede TG, Pink C, Rathmann W, Kowall B, Völzke H, Petersmann A, et al. Does periodontitis affect diabetes incidence and haemoglobin A1c change? An 11-year follow-up study. Diabetes Metab. 2018;44(3):243-9.

17.      Wang S, Liu J, Zhang J, Lin J, Yang S, Yao J, et al. Glycemic control and adipokines after periodontal therapy in patients with Type 2 diabetes and chronic periodontitis. Braz Oral Res. 2017;31:e90.

18.      Mizuno H, Ekuni D, Maruyama T, Kataoka K, Yoneda T, Fukuhara D, et al. The effects of non-surgical periodontal treatment on glycemic control, oxidative stress balance and quality of life in patients with type 2 diabetes: A randomized clinical trial. PLoS One. 2017;12(11):e0188171.

19.      Teeuw WJ. [A PhD completed. Periodontitis, diabetes mellitus, cardiovascular disease: a Bermuda triangle]. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2017;124(10):511-3.

20.      Miranda TS, Feres M, Retamal-Valdés B, Perez-Chaparro PJ, Maciel SS, Duarte PM. Influence of glycemic control on the levels of subgingival periodontal pathogens in patients with generalized chronic periodontitis and type 2 diabetes. J Appl Oral Sci. 2017;25(1):82-9.

21.      Khanuja PK, Narula SC, Rajput R, Sharma RK, Tewari S. Association of periodontal disease with glycemic control in patients with type 2 diabetes in Indian population. Front Med. 2017;11(1):110-9.

22.      Costa KL, Taboza ZA, Angelino GB, Silveira VR, Montenegro R, Haas AN, et al. Influence of Periodontal Disease on Changes of Glycated Hemoglobin Levels in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: A Retrospective Cohort Study. J Periodontol. 2017;88(1):17-25.

23.      Koçak E, Sağlam M, Kayış SA, Dündar N, Kebapçılar L, Loos BG, et al. Nonsurgical periodontal therapy with/without diode laser modulates metabolic control of type 2 diabetics with periodontitis: a randomized clinical trial. Lasers Med Sci. 2016;31(2):343-53.

24.      Holm NC, Belstrøm D, Østergaard JA, Schou S, Holmstrup P, Grauballe MB. Identification of Individuals With Undiagnosed Diabetes and Pre-Diabetes in a Danish Cohort Attending Dental Treatment. J Periodontol. 2016;87(4):395-402.

25.      Srinivasa TS, Agrawal P, Goyal P, Farista S, Sowmya NK, Deonani S. Comparative clinical evaluation of glycosylated haemoglobin level in healthy and chronic periodontitis patients: A chairside diagnostic method. Indian J Dent Res. 2015;26(5):504-7.

26.      Altamash M, Klinge B, Engström PE. Periodontal treatment and HbA1c levels in subjects with diabetes mellitus. J Oral Rehabil. 2016;43(1):31-8.

27.      Bossart M, Calley KH, Gurenlian JR, Mason B, Ferguson RE, Peterson T. A pilot study of an HbA1c chairside screening protocol for diabetes in patients with chronic periodontitis: the dental hygienist's role. Int J Dent Hyg. 2016;14(2):98-107.

28.      Hayashi J, Hasegawa A, Hayashi K, Suzuki T, Ishii M, Otsuka H, et al. Effects of periodontal treatment on the medical status of patients with type 2 diabetes mellitus: a pilot study. BMC Oral Health. 2017;17(1):77.

29.      Kiedrowicz M, Dembowska E, Banach J, Safranow K, Pynka S. A comparison of the periodontal status in patients with type 2 diabetes based on glycated haemoglobin levels and other risk factors. Adv Med Sci. 2015;60(1):156-61.

30.      Schjetlein AL, Jørgensen ME, Lauritzen T, Pedersen ML. Periodontal status among patients with diabetes in Nuuk, Greenland. Int J Circumpolar Health. 2014;73:26093.

31.      Garcia D, Tarima S, Okunseri C. Periodontitis and glycemic control in diabetes: NHANES 2009 to 2012. J Periodontol. 2015;86(4):499-506.

32.      Perayil J, Suresh N, Fenol A, Vyloppillil R, Bhaskar A, Menon S. Comparison of glycated hemoglobin levels in individuals without diabetes and with and without periodontitis before and after non-surgical periodontal therapy. J Periodontol. 2014;85(12):1658-66.

33.      Raman RP, Taiyeb-Ali TB, Chan SP, Chinna K, Vaithilingam RD. Effect of nonsurgical periodontal therapy verses oral hygiene instructions on type 2 diabetes subjects with chronic periodontitis: a randomised clinical trial. BMC Oral Health. 2014;14:79.

34.      Gay IC, Tran DT, Cavender AC, Weltman R, Chang J, Luckenbach E,Tribble GD. The effect of periodontal therapy on glycemic control in a Hispanicpopulation with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. J Clin Periodontol. 2014; 41: 673–680

35.      Katagiri S, Nitta H, Nagasawa T, Izumi Y, Kanazawa M, Matsuo A, et al. Effect of glycemic control on periodontitis in type 2 diabetic patients with periodontal disease. J Diabetes Investig. 2013;4(3):320-5.

36.      Muthu J, Muthanandam S, Mahendra J, Namasivayam A, John L, Logaranjini A. Effect of Nonsurgical Periodontal Therapy on the Glycaemic Control of Nondiabetic Periodontitis Patients: A Clinical Biochemical Study. Oral Health Prev Dent. 2015;13(3):261-6.

37.      Mauri-Obradors E, Jané-Salas E, Sabater-Recolons MeM, Vinas M, López-López J. Effect of nonsurgical periodontal treatment on glycosylated hemoglobin in diabetic patients: a systematic review. Odontology. 2015;103(3):301-13.

38.      Teshome A, Yitayeh A. The effect of periodontal therapy on glycemic control and fasting plasma glucose level in type 2 diabetic patients: systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2016;17(1):31.

39.      Botero JE, Rodríguez C, Agudelo-Suarez AA. Periodontal treatment and glycaemic control in patients with diabetes and periodontitis: an umbrella review. Aust Dent J. 2016;61(2):134-48.

 

 

Universiteit of Hogeschool
master in de tandheelkunde
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Christel Dekeyser
Kernwoorden
Share this on: