Pornografie en ontrouw. Een exploratief onderzoek naar de samenhang tussen seksuele media en ‘nieuwe’ seksuele relatievormen

Lisa Cipers
Persbericht

Porno kijken maakt ons ontrouw

 

Bij 1 op 4 mannen en 1 op 5 vrouwen in Vlaanderen komt ontrouw voor binnen een relatie (www.sensoa.be). Mensen beschouwen bedriegen echter als een ernstige overtreding van de romantische regels. Dit geldt ook voor jongvolwassenen, die toch nog steeds uitgaan van monogamie als de ultieme stelregel.

Ontrouw is divers
Wat is ontrouw dan precies? Hoewel dit antwoord wellicht voor iedereen afzonderlijk zal verschillen, veronderstellen onderzoekers dat een algemeen onderscheid gemaakt kan worden tussen seksuele en emotionele ontrouw. Bij seksuele ontrouw gaat het voornamelijk om alle vormen van seksueel lichamelijk contact met iemand anders dan de partner, zoals geslachtsgemeenschap of orale seks. Emotionele ontrouw omvat eerder handelingen waarbij de focus ligt op het creëren van affectieve banden met een ander, zoals verliefd worden op die persoon. Deze indeling lijkt in de huidige tijdsgeest echter triviaal en bovenal gesimplificeerd. Ontrouw kan volgens onderzoek namelijk een veelheid aan definities omvatten. In de huidige maatschappij, waarin het internet een integraal deel uitmaakt van onze dagelijkse activiteiten, begonnen auteurs het begrip online ontrouw af te tasten. Het internet heeft het namelijk mogelijk gemaakt om zeer eenvoudig contacten te leggen, zonder dat de partner hiervan op de hoogte is. Apps en tools zoals Instagram, Facebook en Skype vormen nu plots een reële bedreiging voor onze relatie.  Deze masterproef erkende de relevantie van het eerder recente fenomeen, maar voegde een extra dimensie toe aan wat tot nu toe werd verondersteld. In deze studie werd online ontrouw namelijk opgedeeld in een seksuele en een emotionele variant.

De donkere kant van porno
Iedereen kijkt pornografie. Of zo lijkt het toch, want met de komst van het internet werd porno kijken wel heel toegankelijk, betaalbaar en bovendien anoniem. Bewezen is nochtans dat pornoconsumptie een negatieve invloed kan hebben op diverse aspecten van romantische en seksuele relaties. Zo zou het voor een lagere huwelijks -en relatiekwaliteit kunnen zorgen, een positievere attitude tegenover onpersoonlijke, ‘casual’ seks en werd het, in bepaalde mate, in verband gebracht met ontrouw. Over dat laatste heerste tot nu toe onduidelijkheid en dit vormde daarom de rode draad van dit onderzoek.

Deze studie ondervond dat porno inderdaad samenhangt met drie vormen van ontrouw, namelijk seksuele, online seksuele en online emotionele ontrouw. Concreet betekent dit dat hoe meer porno een jongvolwassen persoon kijkt, hoe bereidwilliger hij of zij zal zijn om te bedriegen. Interessant is dat we tevens op zoek gingen naar mogelijke verklaringen voor deze relatie. Enerzijds blijkt het belangrijk of jongvolwassenen het idee koesteren dat hun vrienden en vriendinnen ook wel eens ontrouw zijn in hun relatie, om zelf bereid te zijn tot bedriegen. Anderzijds lijkt het dat hoe meer ze geloven dat ons netwerk ontrouw tolereert of accepteert, hoe waarschijnlijker ze zelf deze handelingen zullen uitvoeren. Tegen onze verwachtingen in, bleken de eigen gevoelens van mensen rond ontrouw, niet te verklaren of ze zich hierin zouden bezondigen.

Don’t watch porn kids!
Tot op heden werd binnen de academische literatuur over het onderwerp geen expliciet onderscheid gemaakt tussen online seksuele en online emotionele ontrouw. Uit de resultaten van deze studie blijkt echter dat zich tussen deze vormen verschillen kunnen voordoen in verband met pornoconsumptie. Een aparte bejegening van deze varianten blijkt dus essentieel. Er zijn bovendien nog verschillende academische routes te bewandelen met het oog op de relatie tussen pornoconsumptie en ontrouw. Dit was een kwantitatieve studie met vaste definities rond ontrouw, maar wat gebeurt er als je mensen zelf laat aangeven wat ze onder bedriegen verstaan? Ben je bovendien bereidwilliger tot ontrouw als je porno samen met je partner kijkt? Er valt nog veel te ontdekken!

Deze studie formuleert ook een belangrijke take-home message voor jongvolwassenen, nu blijkt dat ontrouw diverse nefaste gevolgen heeft voor het verloop en de kwaliteit van romantische relaties. Bovendien brengt ontrouw intense negatieve gevolgen voor het slachtoffer van ontrouw in de relatie met zich mee. Uit onze resultaten blijkt dat pornoconsumptie in verband staat met ontrouw. In het kader van media-educatie dienen jongvolwassenen dus gewaarschuwd te worden voor de mogelijke implicaties van porno kijken. Meer concreet vormt deze bevinding ook belangrijke input voor relatietherapeuten die rond bedrog werken. Ten slotte blijken vrienden en vriendinnen een belangrijke rol te spelen bij de afweging om te bedriegen of niet. Binnen je vriendengroep kan het daarom belangrijk zijn om ontrouw niet te gaan normaliseren. 

We staan misschien niet snel stil bij mogelijke consequenties als we op zoek gaan via onze browser naar sites zoals ‘Pornhub’. Uit deze studie blijkt echter dat het mogelijk een impact op de relaties van jongvolwassenen heeft. Denk daarom bij je volgende erotische zoekopdracht eerst aan je partner, misschien is dat zelfs al genoeg!

image-20190730193612-2

 

Bibliografie

Abbasi, I. S., & Alghamdi, N. G. (2017). When flirting turns into infidelity: The Facebook dilemma. The American Journal of Family Therapy, 45, 1-14. DOI: 10.1080/01926187.2016.1277804 Adler, A. (2008). All porn all the time. New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, 67, 695-710. Geraadpleegd via https://lsr.nellco.org Andrews, D. (2012). Toward a more valid definition of “pornography”. The Journal of Popular Culture, 45, 457- 477. DOI: 10.1111/j.1540-5931.2012.00939.x Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469-480. DOI: 10.1037//0003- 066X.55.5.469. Aviram, I., & Amichai-Hamburger, Y. (2005). Online infidelity: Aspects of dyadic satisfaction, self-disclosure, and narcissism. Journal of Computer-Mediated Communication, 10, 00. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2005.tb00249.x Babin, B., & Dindia, K. (2005). Sex differences and similarities in emotional and sexual infidelity (scriptie). Geraadpleegd via https://pdfs.semanticscholar.org Bandura, A. (1977). Social learning theory (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall. Geraadpleegd via http://www.asecib.ase.ro Banfield, S., & McCabe, M. P. (2001). Extra relationship involvement among women: Are they different from men? Archives of Sexual Behavior, 30, 119–142. Geraadpleegd via https://search.proquest.com Barak, A., Fisher, W. A., Belfry, S., & Lashambe, D. R. (1999). Sex, guys, and cyberspace: Effects of internet pornography and individual differences on men's attitudes toward 51 women. Journal of Psychology & Human Sexuality, 11, 63- 91. DOI: 10.1300/J056v11n01_04 Bechara, A., Bertolino, M. V., Casab, A., Munarriz, R., Goldstein, I., Morin, A., F. Secin , B. Literat , M. Pesaresi & Fredotovich, N. (2003). Romantic partners use of pornography: Its significance for women. Journal of Sex & Marital Therapy, 29, 1-14. DOI: 10.1080/713847097 Berger, J., Doan, A., Kehoe, J., Marshall, M., Klam, W., Crain, D., & Christman, M. (2017). PD69-12 SURVEY OF SEXUAL FUNCTION AND PORNOGRAPHY. Journal of Urology, 197, 1349-1349. DOI: 10.1016/j.juro.2017.02.3153 Bergner, R. M., & Bridges, A. J. (2002). The significance of heavy pornography involvement for romantic partners: Research and clinical implications. Journal of Sex & Marital Therapy, 28, 193-206. DOI: 10.1080/009262302760328235 Blow, A. J., & Hartnett, K. (2005a). Infidelity in committed relationships I: A methodological review. Journal of Marital and Family Therapy, 31, 183-216. DOI: 10.1111/j.1752- 0606.2005.tb01555.x Blow, A. J., & Hartnett, K. (2005b). Infidelity in committed relationships ii: A substantive review. Journal of Marital and Family Therapy, 31, 217-233. DOI: 10.1111/j.1752- 0606.2005.tb01556.x Braithwaite, S. R., Coulson, G., Keddington, K., & Fincham, F. D. (2015). The influence of pornography on sexual scripts and hooking up among emerging adults in college. Archives of Sexual Behavior, 44, 111-123. DOI: 10.1007/s10508-014- 0351-x Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., & Liberman, R. (2010). Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: A content analysis update. Violence against women, 16, 1065-1085. DOI: 10.1177/1077801210382866 52 Buss, D. M., Larsen, R. J., Westen, D., & Semmelroth, J. (1992). Sex differences in jealousy: Evolution, physiology, and psychology. Psychological Science, 3, 251-256. DOI: 10.1111/j.1467-9280.1992.tb00038.x Buunk, B. P., & Bakker, A. B. (1995). Extradyadic sex: The role of descriptive and injunctive norms. Journal of Sex Research, 32, 313-318. Geraadpleegd via https://www.jstor.org/stable/pdf/3813355 Campbell, K., & Wright, D. W. (2010). Marriage today: Exploring the incongruence between Americans' beliefs and practices. Journal of Comparative Family Studies, 41, 329- 345. Geraadpleegd via https://search.proquest.com Cann, A., Mangum, J. L., & Wells, M. (2001). Distress in response to relationship infidelity: The roles of gender and attitudes about relationships. Journal of Sex Research, 38, 185-190. DOI: 10.1080/00224490109552087 Carpenter, C. J. (2012). Meta-analyses of sex differences in responses to sexual versus emotional infidelity: Men and women are more similar than different. Psychology of Women Quarterly, 36, 25-37. DOI: 10.1177/0361684311414537 Carroll, J. S., Padilla-Walker, L. M., Nelson, L. J., Olson, C. D., McNamara Barry, C., & Madsen, S. D. (2008). Generation XXX: Pornography acceptance and use among emerging adults. Journal of Adolescent Research, 23, 6-30. DOI: 10.1177/0743558407306348 Claxton, S. E., & van Dulmen, M. H. (2013). Casual sexual relationships and experiences in emerging adulthood. Emerging Adulthood, 1, 138-150. DOI: 10.1177/2167696813487181 Cole, H., & Griffiths, M. D. (2007). Social interactions in massively multiplayer online role-playing gamers. Cyberpsychology & Behavior, 10, 575-583. DOI: 10.1089/cpb.2007.9988 53 Cooper, A. (1998). Sexuality and the Internet: Surfing into the new millennium. CyberPsychology & Behavior, 1, 187-193. DOI: 10.1089/cpb.1998.1.187 Cooper, A., Delmonico, D. L., & Burg, R. (2000). Cybersex users, abusers, and compulsives: New findings and implications. Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment and Prevention, 7, 5-29. DOI: 10.1080/10720160008400205 Cramer, R. E., Lipinski, R. E., Meteer, J. D., & Houska, J. A. (2008). Sex differences in subjective distress to unfaithfulness: Testing competing evolutionary and violation of infidelity expectations hypotheses. The Journal of Social Psychology, 148, 389-406. DOI: 10.3200/SOCP.148.4.389-406 Cravens, J. D., & Whiting, J. B. (2014). Clinical implications of Internet infidelity: Where Facebook fits in. The American Journal of Family Therapy, 42, 325-339. DOI: 10.1080/01926187.2013.874211 Donovan, S., & Emmers-Sommer, T. M. (2012). Attachment style and gender as predictors of communicative responses to infidelity. Marriage & Family Review, 48, 125-149. DOI: 10.1080/01494929.2011.626670 Drake, C. R., & Mcabe, M. P. (2000). Extrarelationship involvement among heterosexual males: An explanation based on the theory of planned behavior, relationship quality, and past behavior. Journal of Applied Social Psychology, 30, 1421– 1439. DOI: 10.1111/j.1559-1816.2000.tb02528.x Drigotas, S. M., & Barta, W. (2001). The cheating heart: Scientific explorations of infidelity. Current Directions in Psychological Science, 10, 177-180. DOI: 10.1111/1467- 8721.00143 Drigotas, S. M., Safstrom, C. A., & Gentilia, T. (1999). An investment model prediction of dating infidelity. Journal of 54 Personality and Social Psychology, 77, 509-524. DOI: 10.1037/0022-3514.77.3.509 Emmers-Sommer, T. M., Warber, K., & Halford, J. (2010). Reasons for (non) engagement in infidelity. Marriage & Family Review, 46, 420-444. DOI: 10.1080/01494929.2010.528707 Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance (Vol. 2). Stanford, CA: Stanford University Press. Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York, NY: Psychology Press. Formica , M. ( 2009 ). Gender differences, sexuality and emotional infidelity. Geraadpleegd via http://www.psychologytoday.com/blog/enlightenedliving/200901/gender-dif… Foster, J. D., & Misra, T. A. (2013). It did not mean anything (about me) Cognitive dissonance theory and the cognitive and affective consequences of romantic infidelity. Journal of Social and Personal Relationships, 30, 835-857. DOI: 10.1177/0265407512472324 Gerbner, G. (1999). ‘What do we know?’ In J. Shanahan & M. Morgan (red.), Television and its viewers: Cultivation theory and research (pp. ix–xiii). New York, NY: Cambridge University Press. Geraadpeegd via https://books.google.be Glass, S. P., & Wright, T. L. (1977). The relationship of extramarital sex, length of marriage, and sex differences on marital satisfaction and romanticism: Athanasiou's data reanalyzed. Journal of Marriage and the Family, 39, 691-703. DOI: 10.2307/350475 Glass, S. P., & Wright, T. L. (1985). Sex differences in type of extramarital involvement and marital dissatisfaction. Sex Roles, 12, 1101-1120. Geraadpleegd via https://search.proquest.com/docview/1308098283/ 55 Griffiths, M. (2001). Sex on the Internet: Observations and implications for Internet sex addiction. Journal of Sex Research, 38, 333-342. DOI: 10.1080/00224490109552104 Hald, G. M. (2006). Gender differences in pornography consumption among young heterosexual Danish adults. Archives of Sexual Behavior, 35, 577-585. DOI: 10.1007/s10508-006-9064-0 Harris, C. (2003). A review of sex differences in sexual jealousy, including self-report data, psychophysiological responses, interpersonal violence, and morbid jealousy. Personality and Social Psychology Review, 7, 102–128. DOI: 10.1207/s15327957pspr0702_102-128 Harris, C. R. (2004). The evolution of jealousy. American Scientist, 92, 62–71. DOI: 10.1016/j.tics. 2005.09.006 Hayes, A. F. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis. New York, NY: The Guilford Press. Henline, B. H., Lamke, L. K., & Howard, M. D. (2007). Exploring perceptions of online infidelity. Personal Relationships, 14, 113-128. DOI: 10.1111/j.1475-6811.2006.00144.x Hertlein, K. M., & Piercy, F. P. (2006). Internet infidelity: A critical review of the literature. The Family Journal, 14, 366-371. DOI: 10.1177/1066480706290508 Hertlein, K. M., & Piercy, F. P. (2008). Therapists’ assessment and treatment of Internet infidelity cases. Journal of Marital and Family Therapy, 34, 481-497. DOI: 10.1111/j.1752- 0606.2008.00090.x Hoyle, R. H., Fejfar, M. C., & Miller, J. D. (2000). Personality and sexual risk taking: A quantitative review. Journal of Personality, 68, 1203-1231. DOI: 10.1111/1467-6494.00132 Huesmann, L. R. (1986). Psychological processes promoting the relation between exposure to media violence and aggressive 56 behavior by the viewer. Journal of Social Issues, 42, 125- 139. DOI: 10.1111/j.1540-4560.1986.tb00246.x Hunyady, O., Josephs, L., & Jost, J. T. (2008). Priming the primal scene: Betrayal trauma, narcissism, and attitudes toward sexual infidelity. Self and Identity, 7, 278-294. DOI: 10.1080/15298860701620227 Infidelity (2017). In Merriam-Webster Dictionary. Geraadpleegd op 7 maart 2019 via https://www.merriamwebster.com/dictionary/infidelity Jackman, M. (2015). Understanding the cheating heart: What determines infidelity intentions? Sexuality & Culture, 19, 72- 84. DOI: 10.1007/s12119-014-9248-z Kehoe, J., Berger, J., Marshall, M., Doan, A., & Christman, M. (2017). PD44-11 SURVEY OF SEXUAL FUNCTION AND PORNOGRAPHY IN FEMALES. The Journal of Urology, 197, 883-884. DOI: 10.1016/j.juro.2017.02.2068 King, S. A. (1999). Internet gambling and pornography: Illustrative examples of the psychological consequences of communication anarchy. CyberPsychology & Behavior, 2, 175-193. DOI: 10.1089/cpb.1999.2.175 Kohut, T., Fisher, W. A., & Campbell, L. (2017). Perceived effects of pornography on the couple relationship: Initial findings of open-ended, participant-informed,“bottom-up” research. Archives of Sexual Behavior, 46, 585-602. DOI: 10.1007/s10508-016-0783-6 L. Perry, D. (2015, 28 oktober). Porn is harmless? Think again. Geraadpleegd op 1 april 2019, via http://www.lifeissues.net/writers/perry/perry_01pornography .html Lalasz, C. B., & Weigel, D. J. (2011). Understanding the relationship between gender and extradyadic relations: The mediating role of sensation seeking on intentions to engage in sexual 57 infidelity. Personality and Individual Differences, 50, 1079- 1083. DOI: 10.1016/j.paid.2011.01.029 Lam, C. B., & Chan, D. K. S. (2007). The use of cyberpornography by young men in Hong Kong: Some psychosocial correlates. Archives of Sexual Behavior, 36, 588-598. DOI: 10.1007/s10508-006-9124-5 Lambert, N. M., Negash, S., Stillman, T. F., Olmstead, S. B., & Fincham, F. D. (2012). A love that doesn't last: Pornography consumption and weakened commitment to one's romantic partner. Journal of Social and Clinical Psychology, 31, 410- 438. DOI: 10.1521/jscp.2012.31.4.410 Lenhart, A. (2009). Teens and sexting. Pew Internet & American Life Project, 1, 1-26. Geraadpleegd via pewinternet.org Levine, S. B. (2005). A clinical perspective on infidelity. Sexual and Relationship Therapy, 20, 143-153. DOI: 10.1080/14681990500113203 Levy, K. N., Ellison, W. D., Scott, L. N., & Bernecker, S. L. (2011). Attachment style. Journal of Clinical Psychology, 67, 193- 203. DOI: 10.1002/jcl p.20756 Lo, V. H., & Wei, R. (2002). Third-person effect, gender, and pornography on the lnternet. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 46, 13-33. DOI: 10.1207/s15506878jobem4601_2 Maddox, A. M., Rhoades, G. K., & Markman, H. J. (2011). Viewing sexually-explicit materials alone or together: Associations with relationship quality. Archives of Sexual Behavior, 40, 441-448. DOI: 10.1007/s10508-009-9585-4 Malamuth, N. M., Hald, G. M., & Koss, M. (2012). Pornography, individual differences in risk and men’s acceptance of violence against women in a representative sample. Sex Roles, 66, 427-439. DOI: 10.1007/s11199-011-0082-6 58 Maner, J. K., & Miller, S. L. (2010). The evolution of romantic relationships: Adaptive challenges and relationship cognition in emerging adulthood. In Romantic Relationships in Emerging Adulthood (pp. 169-189). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511761935.010 Manning, J. C. (2006). The impact of internet pornography on marriage and the family: A review of the research. Sexual Addiction & Compulsivity, 13, 131-165. DOI: 10.1080/10720160600870711 Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, K. W., & Larsson, M. (2013). Pornography consumption, sexual experiences, lifestyles, and self-rated health among male adolescents in Sweden. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 34, 460-468. DOI: 10.1097/DBP.0b013e31829c44a2 McAnulty, R. D., & Brineman, J. M. (2007). Infidelity in dating relationships. Annual Review of Sex Research, 18, 94-114. DOI: 10.1080/10532528.2007.10559848 Metts, S. (1994). Relational transgressions. In W. R. Cupach & B. H. Spitzberg (Eds.), LEA's communication series. The dark side of interpersonal communication (pp. 217-239). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Moller, N. P., & Vossler, A. (2015). Defining infidelity in research and couple counseling: A qualitative study. Journal of Sex & Marital therapy, 41, 487-497. DOI: 10.1080/0092623X.2014.931314 Muise, A., Christofides, E., & Desmarais, S. (2014). “Creeping” or just information seeking? Gender differences in partner monitoring in response to jealousy on Facebook. Personal Relationships, 21, 35-50. DOI: 10.1111/pere.12014 Negy, C., Plaza, D., Reig-Ferrer, A., & Fernandez-Pascual, M. D. (2018). Is Viewing Sexually Explicit Material Cheating on Your Partner? A Comparison Between the United States and 59 Spain. Archives of Sexual Behavior, 47, 737-745. DOI: 10.1007/s10508-017-1125-z Owens, E. W., Behun, R. J., Manning, J. C., & Reid, R. C. (2012). The impact of Internet pornography on adolescents: A review of the research. Sexual Addiction & Compulsivity, 19, 99-122. DOI: 10.1080/10720162.2012.660431 Perry, S. L. (2016). From bad to worse? Pornography consumption, spousal religiosity, gender, and marital quality. Sociological Forum, 31, 441-464. DOI: 10.1111/socf.12252 Perry, S. L. (2017). Does viewing pornography reduce marital quality over time? Evidence from longitudinal data. Archives of Sexual behavior, 46, 549-559. DOI: 10.1007/s10508-016- 0770-y Perry, S. L. (2018). Pornography use and marital quality: Testing the moral incongruence hypothesis. Personal Relationships, 25, 233-248. DOI: 10.1111/pere.12234 Perry, S. L., & Davis, J. T. (2017). Are pornography users more likely to experience a romantic breakup? Evidence from longitudinal data. Sexuality & Culture, 21, 1157-1176. DOI: 10.1007/s12119-017-9444-8 Perry, S. L., & Schleifer, C. (2018). Till porn do us part? A longitudinal examination of pornography use and divorce. The Journal of Sex Research, 55, 284-296. DOI: 10.1080/00224499.2017.1317709 Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2006). Adolescents’ exposure to sexually explicit online material and recreational attitudes toward sex. Journal of Communication, 56, 639-660. DOI: 10.1111/j.1460-2466.2006.00313.x Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2009). Adolescents' exposure to sexually explicit internet material and notions of women as sex objects: Assessing causality and underlying processes. Journal of Communication, 59, 407-433. DOI: 10.1111/j.1460-2466.2009.01422.x 60 Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2016). Adolescents and pornography: A review of 20 years of research. The Journal of Sex Research, 53, 509-531. DOI: 10.1080/00224499.2016.1143441 Pizzol, D., Bertoldo, A., & Foresta, C. (2016). Adolescents and web porn: A new era of sexuality. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 28, 169-173. DOI: 10.1515/ijamh-2015-0003 Price, J., Patterson, R., Regnerus, M., & Walley, J. (2016). How much more XXX is Generation X consuming? Evidence of changing attitudes and behaviors related to pornography since 1973. The Journal of Sex Research, 53, 12-20. DOI: 10.1080/00224499.2014.1003773 Rasmussen, K. (2016). A historical and empirical review of pornography and romantic relationships: Implications for family researchers. Journal of Family Theory & Review, 8, 173-191. DOI: 10.1111/jftr.12141 Rasmussen, K. R., Millar, D., & Trenchuk, J. (2018). Relationships and Infidelity in Pornography: An Analysis of Pornography Streaming Websites. Sexuality & Culture, 23, 571-548. DOI: 10.1007/s12119-018-9574-7 Regnerus, M., & Uecker, J. (2011). Premarital sex in America: How young Americans meet, mate, and think about marrying. Oxford, Groot-Brittannië: Oxford University Press. Regnerus, M., Gordon, D., & Price, J. (2016). Documenting pornography use in America: A comparative analysis of methodological approaches. The Journal of Sex Research, 53, 873-881. DOI: 10.1080/00224499.2015.1096886 Roscoe, B., Cavanaugh, L. E., & Kennedy, D. R. (1988). Dating infidelity: Behaviors, Reasons and Consequences. Adolescence, 23, 35-44. Geraadpleegd via https://search.proquest.com 61 Sabini, J., & Green, M. C. (2004). Emotional responses to sexual and emotional infidelity: Constants and differences across genders, samples, and methods. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 1375-1388. DOI: 10.1177/0146167204264012 Salmon, C., & Diamond, A. (2012). Evolutionary perspectives on the content analysis of heterosexual and homosexual pornography. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 6, 193-202. DOI: 10.1037/h0099215 Schneider, J. P. (2000). Effects of cybersex addiction on the family: Results of a survey. Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment and Prevention, 7, 31-58. DOI: 10.1080/10720160008400206 Schneider, J. P., Weiss, R., & Samenow, C. (2012). Is it really cheating? Understanding the emotional reactions and clinical treatment of spouses and partners affected by cybersex infidelity. Sexual Addiction & Compulsivity, 19, 123-139. DOI: 10.1080/10720162.2012.658344 Seedall, R. B., Houghtaling, A., & Wilkins, E. J. (2013). Disclosing extra-dyadic involvement (EDI): Understanding attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control. Contemporary Family Therapy, 35, 745-759. DOI: 10.1007/s10591-013-9243-9 Sharpe, D. I., Walters, A. S., & Goren, M. J. (2013). Effect of cheating experience on attitudes toward infidelity. Sexuality & Culture, 17, 643-658. DOI: 10.1007/s12119-013-9169-2 Short, M. B., Black, L., Smith, A. H., Wetterneck, C. T., & Wells, D. E. (2012). A review of Internet pornography use research: Methodology and content from the past 10 years. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15, 13-23. DOI: 10.1089/cyber.2010.0477 Silva, A., Saraiva, M., Albuquerque, P. B., & Arantes, J. (2017). Relationship quality influences attitudes toward and 62 perceptions of infidelity. Personal Relationships, 24, 718- 728. DOI: 10.1111/pere.12205 Simon, W., & Gagnon, J. H. (1986). Sexual scripts: Permanence and change. Archives of Sexual Behavior, 15, 97–120. DOI: 10.1007/BF01542219 Solstad, K., & Mucic, D. (1999). Extramarital sexual relationships of middle-aged Danish men: Attitudes and behavior. Maturitas, 32, 51-59. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03785122 99000122 Stack, S., Wasserman, I., & Kern, R. (2004). Adult social bonds and use of internet pornography. Social Science Quarterly, 85, 75-88. DOI: 10.1111/j.0038-4941.2004.08501006.x Stanley, N., Barter, C., Wood, M., Aghtaie, N., Larkins, C., Lanau, A., & Överlien, C. (2018). Pornography, sexual coercion and abuse and sexting in young people’s intimate relationships: a European study. Journal of Interpersonal Violence, 33, 2919-2944. DOI: 10.1177/0886260516633204 Stephenson, M. T ., Hoyle, R. H., Palmgreen, P., & Slater, M. D. (2003). Brief measures of sensation seeking for screening and large-scale surveys. Drug and Alcohol Dependence, 72, 279-286. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2003.08.003 Sun, C., Bridges, A., Johnson, J. A., & Ezzell, M. B. (2016). Pornography and the male sexual script: An analysis of consumption and sexual relations. Archives of Sexual Behavior, 45, 983-994. DOI: 10.1007/s10508-014-0391-2 Sun, C., Miezan, E., Lee, N. Y., & Shim, J. W. (2015). Korean men’s pornography use, their interest in extreme pornography, and dyadic sexual relationships. International Journal of Sexual Health, 27, 16-35. DOI: 10.1080/19317611.2014.927048 Timmermans, E., De Caluwé, E., & Alexopoulos, C. (2018). Why are you cheating on tinder? Exploring users' motives and 63 (dark) personality traits. Computers in Human Behavior, 89, 129–139. DOI: 10.1016/j.chb.2018.07.040 Tokunaga, R. S., Wright, P. J., & Roskos, J. E. (2018). Pornography and impersonal sex. Human Communication Research, 45, 78-118. DOI: 10.1093/hcr/hqy014 Treas, J., & Giesen, D. (2000). Sexual infidelity among married and cohabiting Americans. Journal of Marriage and Family, 62, 48-60. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2000.00048.x Underwood, H., & Findlay, B. (2004). Internet relationships and their impact on primary relationships. Behaviour Change, 21, 127-140. DOI: 10.1375/bech.21.2.127.55422 Vandenbosch, L., & van Oosten, J. M. (2018). Explaining the Relationship Between Sexually Explicit Internet Material and Casual Sex: A Two-Step Mediation Model. Archives of Sexual Behavior, 47, 1465-1480. DOI: 10.1007/s10508-017- 1145-8 Weaver, J. (2007). Cheating hearts: Who's doing it and why: MSNBC.com/iVillage survey shows fidelity can be a tough promise to keep. Geraadpleegd via http://www.nbcnews.com/id/17951664/ns/healthsexual_health/t/many-cheat-… Wei, M., Russell, D. W., Mallinckrodt, B., & Vogel, D. L. (2007). The Experiences in Close Relationship Scale (ECR)-short form: Reliability, validity, and factor structure. Journal of Personality Assessment, 88, 187-204. DOI: 10.1080/00223890701268041 Whitty, M. T. (2003). Pushing the wrong buttons: Men's and women's attitudes toward online and offline infidelity. CyberPsychology & Behavior, 6, 569-579. DOI: 10.1089/109493103322725342 Whitty, M. T., & Quigley, L. L. (2008). Emotional and sexual infidelity offline and in cyberspace. Journal of Marital and 64 Family Therapy, 34, 461-468. DOI: 10.1111/j.1752- 0606.2008.00088.x Wiederman, M. W. (2005). The gendered nature of sexual scripts. The Family Journal, 13, 496-502. DOI: 10.1177/1066480705278729 Wilkins, A. C., & Dalessandro, C. (2013). Monogamy lite: Cheating, college, and women. Gender & Society, 27, 728-751. DOI: 10.1177/0891243213483878 Wilson, K., Mattingly, B. A., Clark, E. M., Weidler, D. J., & Bequette, A. W. (2011). The gray area: Exploring attitudes toward infidelity and the development of the Perceptions of Dating Infidelity Scale. The Journal of Social Psychology, 151, 63-86. DOI: 1080/00224540903366750 Wilson, S. (2018). Pornography Thoughts. Family medicine, 50, 238- 240. DOI: 10.22454/FamMed.2018.365688 Wright, P. (2013). U. S. males and pornography, 1973–2010: Consumption, predictors, correlates. Journal of Sex Research, 50, 60–71. DOI: 10.1080/00224499.2011.628132 Wright, P. J. (2011). Mass media effects on youth sexual behavior assessing the claim for causality. Annals of the International Communication Association, 35, 343-385. DOI: doi:10.1080/23808985.2011. Wright, P. J. (2012). A longitudinal analysis of us adults’ pornography exposure: Sexual socialization, selective exposure, and the moderating role of unhappiness. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 24, 67–76. DOI: 10.1027/1864-1105/a000063 Wright, P. J., & Tokunaga, R. S. (2018). Linking Pornography Consumption to Support for Adolescents' Access to Birth Control: Cumulative Results from Multiple Cross-Sectional and Longitudinal National Surveys. International Journal of Sexual Health, 30, 111-123. DOI: 10.1080/19317611.2018.1451422 65 Young, K. S. (2000). Profiling cybersex addiction and true online pedophilia among virtual sex offenders. In Poster presented at the 108th Annual Meeting of the Am. Psych. Assoc. in Washington DC. DOI: 10.1.1.518.5167 Young, K. S., Griffin-Shelley, E., Cooper, A., O'mara, J., & Buchanan, J. (2000). Online infidelity: A new dimension in couple relationships with implications for evaluation and treatment. Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment and Prevention, 7, 59-74. DOI: 10.1080/10720160008400207

Universiteit of Hogeschool
Communicatiewetenschappen
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Prof. Dr. Vandenbosch, dagelijkse begeleider: L. Vangeel
Kernwoorden
Share this on: