Mag het terug wat sportiever alstublieft?

Céline Beuckelaers
Persbericht

Mag het opnieuw wat sportiever alstublieft?

Zie bijlage voor mijn artikel.

Bibliografie

Alphen, M. v. (2016). Cognitieve en cognitief-gedragstherapeutische benaderingen. In M. v. Alphen, Inleiding in de counselling: hulpverlening bij functioneringsproblemen (pp. 72-77). Amsterdam: Boom .

Auweele, Y. V. (2006). Seksueel misbruik en ongewenste seksuele intimiteiten in de Vlaamse recreatie- en competitiesport. Leuven: Ethische perspectieven. doi:10.2143/EPN.16.3.20181716

Brackenridge, C. (2007). Misbruik is een groter probleem in sport dan doping. In E. Wieldraaier, C. van den Brink, P. Moget, & M. Weber, De weerbare sporter macht, misbruik en kwetsbaarheid (pp. 180-189). Deventer : daM uitgeverij Deventer.

Brilleslijper, S. (2013). Normale en zorgelijke seksuele ontwikkeling bij kinderen tot en met 12 jaar. In E. van de Putte, M. Lukkassen, & A. Russel, Medisch handboek kindermishandeling (pp. 151-161). Bohn Stafleu van Loghum.

Brinkman, J. (2017). Copingsstrategieën. In J. Brinkman, Voor de verandering: een praktische inleiding in de agogische theorie (pp. 85-87). Noordhoff Uitgevers B.V.

Bullens, R. (1996). Hoe plegers seksueel misbruik plannen. Kind en adolescent, 17(162).

Cohen, J., Berliner, L., & Mannarino, A. (2000). Trauma, Violence & Abuse: Treating traumatized children: a research review and synthesis. Trauma Violence & Abuse, 1(1), 29-46.

Ensi. (2019). Opgehaald van Ensie: https://www.ensie.nl/wiktionary/sporttak

Ensi. (2019). Opgehaald van https://www.ensie.nl/wiktionary/demografischekenmerken

Ensi. (2019). Opgehaald van https://www.ensie.nl/wiktionary/informedconsent

Frans , E., & De Bruycker, A. (2012, December). Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport. Kwalitatieve preventie en reactie in jouw organisatie . Brussel: Christine Claus, secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Opgehaald van Ethisch sporten: http://www.ethicsandsport.com/images/uploads/downloads/RaamwerkSeksuali…

Heemelaar, M. (2008). Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening (3e ed.). Bohn Stafleu van Loghum.

Höing, M., & van Oosten, N. (2009). Seksueel geweld tegen minderjarigen. In M. Höing, & N. van Oosten, Sekuologie (pp. 267-295). Houten: Bohn Stafleu Van Loghem.

ICES. (2015). Over ICES. Opgehaald van Ethisch sporten: http://www.ethicsandsport.com/over_ices

Lamers-Winkelman, F. (2004). Seksueel misbruik. In F. Lamers-Winkelman, Handboek kinderen & adolescenten (pp. 868-876). Bohn Stafleu van Loghum.

Mortelmans, D. (2017). In D. Mortelmans, Praktijkgericht kwalitatief onderzoek (pp. 221-278). Leuven: Acco.

Mortelmans, D. (2017). Algemene voorbereiding voor het veldwerk. In Praktijkgericht kwalitatief onderzoek (pp. 105-110). Leuven: Acco.

Mortelmans, D. (2017). Data verzamelen door te interviewen. In M. Dirk, Praktijkgericht kwalitatief onderzoek (pp. 110-159). Leuven: Acco.

Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2017). Dissociatieve stoornissen, somatisch-symptoomstoornissen en verwante stoornissen, en psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden. In Psychiatrie, een inleiding (pp. 174-203). Pearson Benelux.

Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2017). Persoonlijkheidsstoornissen en impulsbeheersingsstoornissen. In Psychiatrie, een inleiding (pp. 384-422). Pearson Beneluc.

psychiatrie, B. p. (2017). Over DSM-5. Opgehaald van DSM-5 Online: https://www.dsm-5.nl/

Shapiro, F. (2014). The Role of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy in Medicine: Addressing the Psychological and Physical Symptoms Stemming from Adverse LIfe Experiences. Permanente Journal, 18(1), 71-77.

Sportfederatie, V. (2015). Handleiding SGG in de sportclub. Gent.

van Berlo, W., & Mooren, T. (2009). 18: Seksueel geweld: gevolgen en behandeling. In B. S. Loghem, Seksuologie (pp. 419-435). Houten: Quintessens.

van Berlo, W., & Mooren, T. (2009). Seksuologie. In L. Gijs, W. Gianotten , & P. Weijnborg, Seksuologie (pp. 419-435). Utrecht: Springer Uitgeverij.

Verduijn, K., & Simons, A. P. (2017, September 29). Kind- en gezinsgericht behandelen na seksueel misbruik. Kind en adolescent, 4(38), 260-236.

Vertommen , T., & Schipper-van Veldhoven, N. (2014). Over de grens: seksuele intimidatie in de sport begrijpen en voorkomen. Goud in elk kind.

Vertommen , T., Schipper- van Veldhoven, N., Kasia, U., & Van Den Eede, F. (2016). Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Ortho-Rheumato, 14(3), 6.

Vertommen, T. (2018, April 16). Bespreking seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. (C. Beuckelaers, Interviewer)

Vlaanderen, S. (2015). Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Opgehaald van Internationaal centrum Ethiek in de sport vzw ( ICES): http://www.ethicsandsport.com/thema/omschrijving/seksueel_grensoverschr…

Vlaanderen, S. (2015). Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport aanpakken. Opgehaald van Ethisch sporten ICES: http://www.ethischsporten.be/ondersteuningSGG

Vlaanderen, S. (2015). Sport met grenzen. Opgehaald van Ethisch sporten: http://www.ethicsandsport.com/projecten/detail/sport_met_grenzen

VOICE. (2015). Overzicht. Opgehaald van VOICE: http://voicesfortruthanddignity.eu/be/

Wilson, Tinker, & Becker. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for psychologically traumatized individuals. Journal of Consulting & Clinical Psycholog, 63(6), 928-937.

 

.

 

 

Universiteit of Hogeschool
Toegepaste psychologie
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Sigrid Bosteels & Marybel Van Butsele
Kernwoorden
Share this on: