Hoe kan media-educatie kennis over anderen bevorderen in de derde kleuterklas B van de school 't Vlot?

Sarah Van Hove Shauny Focke Kimberly Vandenberghe Sarah Van Hove
Persbericht

KLEUTERS LEREN ELKAAR BETER KENNEN VIA DIGITALE MEDIA

Wij zijn Van Hove Sarah, Focke Shauny en Vandenberghe Kimberly. Drie afgestudeerde studenten kleuteronderwijs te VIVES campus Kortrijk.
Stel dat u in de klas niet goed weet of uw kleuters elkaar echt kennen, wel dan is onze bachelorproef echt iets voor u. Wij gingen namelijk op zoek naar een manier om ervoor te zorgen dat kleuters elkaar beter leren kennen om zo een fijn schooljaar tegemoet te gaan.

“Ik vind deze kleuter niet zo leuk, want ik speel nooit met haar”

Dit citaat van een kleuter triggerde ons om de bachelorproef op te starten. Tijdens een bezoek aan de klas merkten wij op, dat de kleuters heel veel over zichzelf wisten maar in mindere mate over de anderen. Wanneer de kleuters telkens met dezelfde kleuters gingen spelen, stelden wij ons hierbij volgende vragen: Waarom grijpen de kleuters steeds terug naar dezelfde kleuters? Is dit omdat ze de anderen niet voldoende kennen? En kunnen we dit positief veranderen? Pas als de kleuters de verschillen en overeenkomsten inzien, ontstaat er steeds een duidelijker zelfbesef en kan een kleuter kennis over anderen opdoen (Kohnstamn, 2016).

Als bachelorproef hebben we gekozen om ons verder te verdiepen in het thema cultuureducatie. We gingen met volgende onderzoeksvraag aan de slag: ‘Hoe kan media-educatie kennis over anderen bevorderen in de derde kleuterklas B van de school ’t Vlot?’. Met andere woorden hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de kleuters elkaar beter leren kennen en dit alles via media. We kozen media als middel om ons doel kennis over anderen te bevorderen. Enerzijds omdat de interesse van de kleuters zeer hoog lag doordat er niet vaak met media gewerkt werd in de klas. Anderzijds omdat media sterk aan het evolueren is in het onderwijs en dus zeer actueel is. Zo heeft media een veel prominentere plaats gekregen binnen het vernieuwde leerplan Zill van het Katholiek onderwijs in Vlaanderen (Katholiek onderwijs van Vlaanderen, 2007).
Natuurlijk kunnen andere middelen ons doel ‘kennis over anderen’ ook verwezenlijken, maar in deze klas sprong media tot aan de top van de berg er bovenuit. 

Bee-BotLight Graffiti

Deze bachelorproef werd uitgetest en vormgegeven tijdens twee ontwerpweken in de Vrije Basisschool ’t Vlot in Lichtervelde meer bepaald in de derde kleuterklas bij juf Els.
Via de app ‘Book Creator’ creëerden de kleuters op de iPad hun eigen boek boordevol informatie over zichzelf. Dit kon in de boekenhoek bekeken worden door andere kleuters. Op deze manier kwam er een nieuwe stimulans in de boekenhoek en deden de kleuters op een speelse manier kennis op, namelijk op innerlijk vlak. Zo kwamen hun lievelingseten, hun grootste dromen enzoverder aan bod. Na het opdoen van deze informatie, konden de kleuters testen of ze meer wisten over hun klasgenoten. Dit aan de hand van een quiz op de iPad. Om deze quiz vorm te geven, gebruikten we de app TinyTap.

Ook gingen we in kleine groepen aan de slag met de Bee-Bot. Hierbij werden er innerlijke vragen gesteld over andere kleuters, was het antwoord correct dan mochten zij de Bee-Bot programmeren naar een foto van diezelfde kleuter. Een andere opdracht was in groep kennis maken met een gemeenschappelijke hobby of interesse. De kleuters gaven dan aan de hand van light graffiti dit verder vorm.

Daarnaast deden de kleuters zelfs een zoektocht in de buitenlucht met QR-codes en een eerder gemaakt Avatar mannetje dat sprekend leek op zichzelf. De activiteit met een Avatar was gericht op uiterlijke kenmerken van anderen net zoals het spel: ‘Wie ben ik?’ met de afbeeldingen van de kleuters. De kleuters stelden allerhande vragen over het uiterlijk van die andere kleuter. “Ik weet al wie het is”, vertelde de kleuter. “Want deze kleuter is de enige met een blauwe bril”.
Uiterlijke en innerlijke kenmerken zijn van groot belang om elkaar beter te leren kennen!

Interessant om mee te geven is dat de groepen bepaald werden via sociometrisch onderzoek (Van der Wilt, Van der Veen & Van Kruistum, 2016). Dit onderzoek brengt de relaties tussen kleuters onderling in kaart. In het begin mochten de kleuters zelf kiezen met wie ze een opdracht deden, zodat we geleidelijk aan konden overgaan tot het samen zetten van kleuters die elkaar niet zo leuk vonden/ goed kenden. Hieronder zal blijken dat dit tal van voordelen biedt voor de kleuters.

Door het uitvoeren van deze verschillende ontwerpen, kwamen we tot de conclusie dat de kleuters van de derde kleuterklas B nu meer kennis hebben over anderen, meer naar elkaar zijn toegegroeid en ook meer met anderen gingen spelen. Hoe kwamen we nu tot die conclusie? Wel door de zelfgemaakte quiz aan de hand van de app TinyTap op de iPad. In deze quiz waren de persoonlijke kenmerken van de kleuters (lievelingseten, lievelingskleur, gezin, hobby, …) aanwezig. Voor ons onderzoek gaven de kleuters op meer dan de helft van de vragen een foutief antwoord. Dit kon opgemerkt worden aan de puntenscore op het einde van deze quiz. Op het einde van ons onderzoek gaven we de kleuters exact dezelfde quiz. Merkwaardig was, op het einde van de bachelorproef maakten de kleuters geen of zeer weinig fouten.
“Natuurlijk is zijn lievelingskleur groen”, vertelde een kleuter. Hoe wist die kleuter dat? “Het stond in het boek”, vertelde hij ons. Hier maakte de kleuter een link naar de app ‘Book Creator’ op de iPad die zoals eerder vermeld terug te vinden was in de boekenhoek.

Dit alles bundelden we tot een eenvoudige handleiding voor leerkrachten en pedagogen die hiermee aan de slag willen gaan. Deze is te raadplegen via onze website https://fockeshauny.wixsite.com/vanhovevandenberghe of via onderstaande QR-code. 

image 232

Wij zijn er van overtuigd dat onze bachelorproef een meerwaarde heeft in de klaspraktijk, enerzijds omdat elk uniek zonnestraaltje de dag door kan stralen en anderzijds het ook in de volledige kleuterschool kan toegepast worden. We blikken dan ook tevreden terug op onze bachelorproef. Ten slotte betekent deze scriptieprijs voor leerkrachten dat ze zullen gestimuleerd worden om rekening te houden met deze woordspeling: 
“Ik ben ik en jij bent jij, samen zijn we wij!”. 

WANT ELKAAR BETER LEREN KENNEN VIA MEDIA IS TOCH WEL EEN PLUSPUNT!

Bibliografie

Ang, W. (2016). Hoe worden jongeren wie ze zijn? Geraadpleegd op 8 april 2019, op https://sociaal.net/achtergrond/identiteit-in-een-diverse-wereld/?fbcli…

Ang, W. (2016). Hoe worden jongeren wie ze zijn? (p. 2). Geraadpleegd op 8 april 2019, op https://sociaal.net/achtergrond/identiteit-in-een-diverse-wereld/?fbcli…

Aumer, R. & Albers, J. (s.d.). QR code generator. Geraadpleegd op 13 mei 2019, op https://www.qrcode-generator.com/

Bamford, A. (2007). Kwaliteit en consistentie, kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. Brussel: Canon, cultuurcel departement onderwijs en vorming.

Bamford, A. (2007). Kwaliteit en consistentie, kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen (p. 17). Brussel: Canon, cultuurcel departement onderwijs en vorming.

Barends, M., De Boer, R., Van den Brink, M., Visser, M. & Warmer, M. (s.d.). Wat is media-educatie? Geraadpleegd op 15 februari 2019, op https://www.mediaspoor.nl/media-educatie?fbclid=IwAR2PcFA-J8v6W2ht4_w9g…

Berkhout, M., Sint Nicolaas, J. (2011). Werken aan mediawijsheid. De wereld van het jonge kind, 38 (10), 10-12.

Bontje, D. (2019). Leerkracht en mediaopvoeding. De wereld van het jonge kind, 2019, 21-23.   

Boon, T. (2013). Kind in ontwikkeling. Mechelen: Thomas More.

Bossuyt, T. & Moons, K. (2010). Kunsteducatie op school breed bekeken een strijd tegen het rigide van het leerlijn-denken! Geraadpleegd op 15 februari 2019, op http://www.veerman.be/bibliotheek/files/kunstenschool.pdf

Bossuyt, T. & Moons, K. (2010). Kunsteducatie op school breed bekeken een strijd tegen het rigide van het leerlijn-denken! (p. 3). Geraadpleegd op 15 februari 2019, op http://www.veerman.be/bibliotheek/files/kunstenschool.pdf

Cash, A. (2018). Psychologie voor Dummies (1e dr.). Nederland: Voor Dummies.

Cash, A. (2018). Psychologie voor Dummies (p. 39). Nederland: Voor Dummies.

CBE. (s.d.). Persoonlijke voornaamwoorden. Geraadpleegd op 13 mei 2019, op http://www.cbehalle-volvoorde.be/Oefhp/NT2/BENT4/PersVnwn/Persvnwn_intr…

Coene, L. (2017). Groepjesmaker. Geraadpleegd op 21 mei 2019, op https://basisonderwijs.online/digibordtools/html5/groepjesmaker.html

Cool blue. (2019). Hoe stel ik de sluitertijd op mijn spiegelreflexcamera in? Geraadpleegd op 27 mei 2019, op https://www.coolblue.nl/advies/sluitertijd-spiegelreflexcamerainstellen…

Cultuur in de spiegel (2018). Educatie in erfgoed (1e druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

DDR. (2011, 4 mei). Kleuters veinzen vriendschap om erger te voorkomen. Knack, 1.

Dekeyzer, B. (2010). Kunst- en cultuureducatie als motor van leren. Antwerpen- Apeldoorn: Garant.

Dekeyzer, B. (2010). Kunst- en cultuureducatie als motor van leren (p. 13). Antwerpen-Apeldoorn:Garant.

De Maagt, S., Jongepier, F. & de Bruin, L. (2017). Filosofie van het zelf (1e druk). Amsterdam: Boom.

De Rekenwinkel. (2019). BEE-BOT OPLAADBARE ROBOT. Geraadpleegd op 27 mei 2019, op https://www.derekenwinkel.nl/bee-bot-oplaadbaar.html

Didelez, W. (2012-2016). Cultureel-erfgoedbeleidsplan. Geraadpleegd op 15 februari 2019, op https://www.vgc.be/sites/www.vgc.be/files/download/erfgoed_beleidsplan_…

Ensie. (2011). Educatie. Geraadpleegd op 15 februari, op https://www.ensie.nl/redactie-ensie/educatie

Faceyourmanga. (2008-2019). FACEYOURMANGA. Geraadpleegd op 13 mei 2019, https://www.faceyourmanga.com/

Faems, B. (2014). Team Shake: Handig groepjes samenstellen. Geraadpleegd op 21 mei 2019, op https://www.klascement.net/app-of-software/37892/team-shake-handig-groe…

Gallup, G. (2001). The Mirror Test. Geraadpleegd op 9 april 2019, op https://pdfs.semanticscholar.org/c03e/9ae94b08e77c9f6e1c0cd09f82df37534…

Gold, J. (2015). Mediawijs opvoeden. Steenwijk: Bariet BV.               

Gold, J. (2015). Mediawijs opvoeden (p. 20). Steenwijk: Bariet BV.

Hoogeveen, K. (2012). De waarde van cultuureducatie op school: Het belang van kunst en cultuur. De wereld van het jonge kind, 2012, 6-9.

Hoogeveen, K. (2012). De waarde van cultuureducatie op school: Het belang van kunst en cultuur (p. 7). De wereld van het jonge kind, 2012, 6-9.

IJdens, T., Schönau, D., Van Hoorn, M., Hagenaars, P., Meewis, V., Ros, B. & Van Weerden, J. (2012). Cultuureducatie: Een kwestie van onderwijskwaliteit. Utrecht: Cultuurnetwerk.

IJdens, T., Schönau, D., Van Hoorn, M., Hagenaars, P., Meewis, V., Ros, B. & Van Weerden, J. (2012).Cultuureducatie: Een kwestie van onderwijskwaliteit (p. 24). Utrecht: Cultuurnetwerk.

Katholiek onderwijs van Vlaanderen. (2017). Zin in leren, zin in leven (1e dr.). Vlaanderen; Katholiek onderwijs van Vlaanderen.

Kohnstamn, D. (2008). Ontwikkeling van zelfbesef. De wereld van jonge kind, 2008, pp. 146 – 149.

Kohnstamn, D. (2016). De eigenander: een ik in mij. Arnhem: Nieuwe druk.

Maes, J. (2017). Een pleidooi voor kunsteducatie: De leraar die de wolken meet. Tielt: LannooCampus.

Maes, J. (2017). Educatie en de kunsten-of hoe oefening kunst baart. In A. Meurs, P., Een pleidooi voor kunsteducatie: De leraar die de wolken meet (p. 45). Tielt: LannooCampus.

Maes, J. (2017). Een pleidooi voor kunsteducatie: De leraar die de wolken meet (p. 82). Tielt: LannooCampus.

Maes, J. (2017). Een pleidooi voor kunsteducatie: De leraar die de wolken meet (pp. 110-111). Tielt: LannooCampus.

Maes & Waal. (s.d.). Het is tijd voor techniek! Geraadpleegd op 18 februari 2019, op http://www.tech-lokaal.nl/bedrijven/doelstelling/

Meester Richard. (2014, 21 oktober). #10 Wie ben jij - Oké4kids ¨[Opgenomen door Meester Richard]. Geraadpleegd op 22 april 2019, op  https://www.youtube.com/watch?v=LE_23RfpXU4&fbclid=IwAR3w4KX_VP7V2lL9FB…

Meire, M. (2012). Kunst beroert de hersenen. De Knack. Geraadpleegd op 10 maart 2019, op https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/kunst-beroert-de-hersenen/articl…

Microsoft Office. (1987). Microsoft PowerPoint. Geraadpleegd op 27 mei 2019, op https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP, Human, Kennisnet & Koninklijke Bibliotheek. (2017).

MediaDiamant. Geraadpleegd op 11 april 2019, op https://www.mediawijsheid.nl/madiadiamant/?fbclid=lwAR2IFkek09N46mR27-K…

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP, Human, Kennisnet & Koninklijke Bibliotheek. (2017). MediaDiamant (p. 21). Geraadpleegd op 11 april 2019, op https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/?fbclid=IwAR2lFkek09N46mR2Z-K…

Nijst, V. (2014-2015). School + visie. Introductie en implementatie van het leerplan mediaopvoeding: een makkie?, 7 (nr. 3), 20-22.

Nederlands Jeugdinstituut. (2015). Toolbox Mediaopvoeding: Media? Gewoon opvoeden! Utrecht: Nederlands jeugdinstituut

Nederlands Jeugdinstituut. (2015). Toolbox Mediaopvoeding: Media? Gewoon opvoeden! (p. 21). Utrecht: Nederlands jeugdinstituut.

Pardoen, J. & Zwanenberg, F. (2010). Handboek mediawijsheid: praktische gids en inspiratie voor het onderwijs (1e dr.). Leidschendam: Stichting Mijn Kind Online.

Pegi 3. (s.d.). TinyTap. Geraadpleegd op 27 mei 2019, op https://www.tinytap.it/site/home/

Picasso, P. (1881-1973). Iedereen is een kunstenaar. Geraadpleegd op 2 maart 2019, op https://www.kuleuven.be/thomas/page/citaten/view/57795/

Pijpers, R. (2011). App noot muis. Leidschendam: Stichting Mijn Kind Online.

Quelsa. (2019). Onderzoeksmethoden. Geraadpleegd op 9 april 2019, op https://www.quelsa.be/onderzoeksmethoden

Scan DEV. (2016). Scan. Geraadpleegd op 27 mei 2019, op https://www.scan.me/

Sclera. (s.d.). Wereldbol. Geraadpleegd op 9 april 2019, op https://www.sclera.be/nl/picto/detail/19840

Sclera. (s.d.). Jongen. Geraadpleegd op 9 april 2019, op https://www.sclera.be/nl/picto/detail/19941

Sclera. (s.d.). Meisje. Geraadpleegd op 9 april 2019, op https://www.sclera.be/nl/picto/detail/19944

Sclera. (s.d.). Huis. Geraadpleegd op 9 april 2019, op https://www.sclera.be/nl/picto/detail/19853

Sclera. (s.d.). Verjaardagstaart . Geraadpleegd op 9 april 2019, op https://www.sclera.be/nl/picto/detail/19519

Sclera. (s.d.). Speelplein. Geraadpleegd op 9 april 2019, op https://www.sclera.be/nl/picto/detail/21329

Sclera. (s.d.). Speelgoed. Geraadpleegd op 9 april 2019, op https://www.sclera.be/nl/picto/detail/21544

Sclera. (s.d.). Straat. Geraadpleegd op 13 mei 2019, op https://www.sclera.be/nl/picto/detail/20468?fbclid=IwAR0YpWZ1EuvBTjpgCO…

Sclera. (s.d.). Gezin. Geraadpleegd op 9 april 2019, op https://www.sclera.be/nl/picto/detail/22615

SLO en kennisnet. (2018). Educatie in erfgoed. (1e druk) (p. 134). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Smeijsters, H. (2008). De kunsten van het leven (1e druk). Utrecht: Veen Magazines.

Sparkle Apps Limited. (2019). Puzzel Box. Geraadpleegd op 27 mei 2019, op https://itunes.apple.com/be/app/puzzel-box/id374251470?l=nl&mt=8

Tubbing, L. (2014). Observaties. Geraadpleegd op 9 april 2019, op https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/obser…

‘t Vlot. (s.d.). Welkom bij ‘t Vlot. Geraadpleegd op 4 maart 2019, op http://tvlot.sint-rembert.be/

Van Boxtel, C., Grever, M. & De Bruijn, P. (2012). Sensitive Pass. 873-887.

Van der Wilt, F., van der Veen, C. & van Kruistum, C. (2016). Sociale relaties tussen kleuters. De wereld van het jonge kind, 2016, pp. 4-7.

Van der Wilt, F., Rave, M. & van der Veen, C. (2018). Omgaan met sociale processen. De Wereld van het jonge kind. april 2018, 23-25.

Van Dijk, B. (1952). Beïnvloed anderen begin bij jezelf: over gedrag en de Roos van Leary. Zaltbommel: Thema.

 

Van Heusden, B. (2010). Cultuur in de speigel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Rijksuniversiteit Groningen. Geraadpleegd op 10 februari 2019, op http://www.rug.nl/cultuuronderwijs/projecten/zwarte-boekje.pdf

Vanlommel, S. (2016). Generatie schermzombie. De Tijd online. Geraadpleegd op 15 april 2019, op https://www.tijd.be/ondernemen/consumentengoederen/generatie-schermzomb…

Van Steenberghe, E. (2017). Minister Crevits en Gatz willen meer cultuur naar school. Focus Knack. Geraadpleegd op 20 april 2019, op https://focus.knack.be/entertainment/podium/ministers-crevits-en-gatz-w…

Van Zundert, M., Herbers, I., Vossen. M., Oerlemans. R., Schouten, C. & Tineke, B. (2011). IK! Wie is dat? (3de dr.). Tilburg: Zwijsen B.V.

Van Zundert, M.; Herbers, I., Vossen. M., Oerlemans. R., Schouten, C. & Tineke, B. (2011). IK! Wie is dat? (pp. 5-6). Tilburg: Zwijsen B.V.

Van Zundert, M.; Herbers, I., Vossen. M., Oerlemans. R., Schouten, C. & Tineke, B. (2011). IK! Wie is dat? (pp. 7-8). Tilburg: Zwijsen B.V.

Verhaeghe, P. (2013). Identiteit. (8e dr.). Amsterdam: Bariet.

Vermeersch, L. & Thomas, V. (2016). De cultuurspiegel. Jouw gids voor cultuur op school.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming & CANON Cultuurcel, Brussel. Geraadpleegd op 14 februari 2019, op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/onderwijs-en-vorming

Vermeersch, L. & Thomas, V. (2016). De cultuurspiegel. Jouw gids voor cultuur op school. (p. 17).

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming & CANON Cultuurcel, Brussel. Geraadpleegd op 14 februari 2019, op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/onderwijs-en-vorming

Vermeersch, L. & Thomas, V. (2016). De cultuurspiegel. Jouw gids voor cultuur op school. (p. 23).

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming & CANON Cultuurcel, Brussel. Geraadpleegd op 14 februari 2019, op
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/onderwijs-en-vorming

Vermeersch, S. (2016). Gamification in de basschool met behulp van de app TinyTap. Multimedia in de basisschool, mogelijkheid Gamification.

Vermeulen, B. (2014). Groepjesmaken. Geraadpleegd op 21 mei 2019, op http://www.maakgroepjes.xyz/nl#

Verwimp, N. (2016). Social Shuffle: Klasopstelling. Geraadpleegd op 21 mei 2019, op http://www.socialshuffle.nl/voorbereiding

Vincent, T. (2011-2019). Book Creator. Geraadpleegd op 27 mei 2019, op https://bookcreator.com/

Voorwinden, R. (2016). Nieuw model 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd op 20 februari 2019, op https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/?f…

Vrije basisschool ’t Vlot. (s.d.). Kleuter. Geraadpleegd op 9 april 2019, op http://tvlot.sint-rembert.be/schoolinfo/kleuter?fbclid=IwAR2g7dGKL6A2CQ…

Vroemen, J. (2018). Educatie in erfgoed (1e druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Vroemen, J. (2018). Educatie in erfgoed (p. 4). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Vroemen, J. (2018). Educatie in erfgoed (p. 8). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Vroemen, J. (2018). Educatie in erfgoed (p. 17). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Vroemen, J. (2018). Educatie in erfgoed (p. 90). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Waege, H., Akgönül, A., De Braekeleer, J., De Kepper, M., Dieltjens, D., Jeurissen, R … & Vanobbergen, B. (2008). Gedeeld-Verdeeld. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Brussel. Geraadpleegd op 12 februari 2019, op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/onderwijs-en-vorming

Waege, H., Akgönül, A., De Braekeleer, J., De Kepper, M., Dieltjens, D., Jeurissen, R … & Vanobbergen, B. (2008). Gedeeld-Verdeeld (p. 21). Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Brussel. Geraadpleegd op 12 februari 2019, op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/onderwijs-en-vorming

Waege, H., Akgönül, A., De Braekeleer, J., De Kepper, M., Dieltjens, D., Jeurissen, R … & Vanobbergen, B. (2008). Gedeeld-Verdeeld (p. 22). Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Brussel. Geraadpleegd op 12 februari 2019, op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/onderwijs-en-vorming

Waege, H., Akgönül, A., De Braekeleer, J., De Kepper, M., Dieltjens, D., Jeurissen, R … & Vanobbergen, B. (2008). Gedeeld-Verdeeld (pp. 32-33). Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Brussel. Geraadpleegd op 12 februari 2019, op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/onderwijs-en-vorming

Weiser, E. (2014). National Identity Within the National Museum: Subjectification Within Socialization. Geraadpleegd op 15 februari 2019, op file:///C:/Users/shauny/Downloads/National Identity_in_the_National_Museum.pdf

Wervers, E. (2012). Cultuureducatie: Volop in ontwikkeling. De wereld van het jonge kind, 67-69.

Windows. (2000). Windows Movie Maker. Geraadpleegd op 27 mei 2019, op https://www.movavi.com/nl/support/how-to/windows-movie-maker-review.htm…

Wokke, A. (2019). Huawei P smart Review. Geraadpleegd op 27 mei 2019, op  https://tweakers.net/reviews/6127/all/huawei-p-smart-slimme-keuzes-in-e…

Wolf, A. & Sukul, K. (2008, 2009a). Kenniskring Media-educatie. Geraadpleegd op 17 februari 2019, op http://www.mocca-academie.nl/wp-content/uploads/2012/04/Media-educatie…

Zimmerman, S. (2013). De wetten van de vriendschap. EOS wetenschap, 2013, 3-4.

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs (Ba)
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Sandra De Vylder
Kernwoorden
Share this on: