De betrokkenheid van ouders verhogen door schoolopbouwend te werken.

heidie joos
Persbericht

De betrokkenheid van ouders verhogen door schoolopbouwend te werken.

De rol van de ouders in het onderwijs wordt steeds belangrijker. De overheid moedigt de samenwerking tussen school en ouders aan. Hoe kunnen ouders en scholen de handen in elkaar slaan, om tot een goed partnership te komen?

De opvoeding van de kinderen gebeurt niet alleen meer thuis, maar ook op school. Ouders zijn erg verbonden met de veilige en goede toekomst van hun kinderen. Hierdoor kunnen zij vragen en zorgen hebben. Scholen kunnen hierin ouders helpen, om antwoorden te vinden.

Scholen kunnen het best om dit partnership te bekomen, ouders erkennen in hun opvoeding, cultuur, stijl en maatschappelijke invloeden. We moeten de opvoeding zien als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Op deze manier kan het kind de alle kansen krijgen op groei en ontwikkeling.

Als onderwijs en opvoeding goed op elkaar zijn afgesteld heeft dit een invloed op het gezin-, de thuissituatie en het schoolleven. De betrokkenheid van de ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen kent verschillende factoren. Om de betrokkenheid bij ouders te verhogen is het voor scholen erg belangrijk om zo laagdrempelig mogelijk te werken. Op deze manier kunnen ouders steeds bij de school terecht.

Een school die voor vragen, tips, een luisterend oor biedt en openstaat voor ouders, verhoogt het gevoel van betrokkenheid. Voor deze goede samenwerking speelt communicatie met de ouders een grote rol. Ouders kunnen naar scholen toe op verschillende manieren communiceren. Dit is sterk afhankelijk van hun vraag, probleem, taalvaardigheid, enzovoort.

Als gezinswetenschapper is het erg belangrijk om in deze verschillende situaties de verworven communicatie opgang te houden en te bevorderen. Het is erg doorslaggevend om als school extra inspanningen te leveren naar ouders die moeilijk bereikbaar zijn. Ouders kunnen om verschillende redenen de stap naar de school moeilijk of niet zetten. Om deze communicatie te bevorderen kan een herwerking van de info- brochure voor laagtaalvaardige ouders een grote meerwaarde bieden. Men kan deze verstaanbaar en begrijpbaar maken door pictogrammen te gebruiken.

Om ouders de school op een andere manier te laten zien en kennen, kan de opening van een oudercafé en het geven van info- avonden een grote meerwaarde bieden. De info- avonden kunnen opgebouwd worden rond allerlei maatschappelijke thema’s of gericht op vragen van de ouders. Ik werkte met veel aandacht een info- avond uit met betrekking tot gezonde voeding, wat zit er in mijn brooddoos. Zo kunnen ouders ook met elkaar in contact komen en is het mogelijk om onderling steun en antwoorden te vinden bij opvoedingsvragen en/ of problemen. Samen met andere ouders in contact komen, geeft een gevoel van verbondenheid. Zo kunnen ouders ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. De school kan op deze manier een “brede” school worden. De school wordt een open leer- en ontmoetingscentrum, waarin er plaats is voor de samenwerking met de lokale gemeenschap.

Zo dragen scholen en ouders samen de opvoeding, in een steeds veranderende maatschappij. Door samen met de ouders en lokale partners, …de schoolpoorten open te zetten, krijgt de school het vertrouwen terug van de ouders. Het kind krijgt op deze manier de maximale ontwikkelingskansen, op termijn heeft dit ook een grote invloed op de kwaliteit van het aangebonden onderwijs.

Bibliografie

Bibliografie

 

Basisschool de kleine prins. (z.d.). Geraadpleegd op 15 november 2018, via www.bsdekleineprins.be

 

Belga, (4 mei 2016). Revolutie in het Katholiek onderwijs: lessen Islam en hoofddoeken welkom. Het laatste nieuws. Geraadpleegd op 25 mei 2019, via https://www.hln.be/nieuws/binnenland/onderwijs/revolutie-in-katholiek-onderwijs-lessen-islam-en-hoofddoeken-welkom~a4476b42/

 

Beth,S.,et al.(30 november 1997). Using technology to develop programs of school, family and community partnerschips. Proceedings of the families, technology and Education conference. Chicago. Geraadpleegd op 18 november 2018, via https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED425021.pdf.

 

Biesta,G.(2011). De school als toegang tot de wereld: een pedagogische kijk op goed onderwijs. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

 

Bolks,T.(2011).Professioneel communiceren met ouders. Den Haag: Boom Lemma.

 

Bruyland,B.(18 oktober 2018).persoonlijke communicatie, via interview.

 

Dam,L.(2007). Ouders en scholen: Partners of (ongelijke)strijd? Een samenvatting van de voornaamste onderzoeksresultaten van een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen ouders en scholen in het lager onderwijs. Caleidoscoop,20 (4), pp.28-34.

 

De Knop,P.(2008). Met sprongen vooruit. Een open onderwijsnet in beweging. Brussel:ASP.

 

De Rijdt,C.(2017). Ondersteunend communiceren: werken met visualisaties. Antwerpen: Garant.

 

De Vos,C.(2008). Motieven van betrokkenheid. Een studie bij ouders met kinderen in het lager onderwijs. [Masterthesis]. Gent: Universiteit faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen, optie onderwijspedagogiek. Geraadpleegd op 7 februari 2019, via: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/293/468/RUG01-001293468_2010_000…. pdf

 

Devos,G., Verhoeven,J., Stassen,K.,Warmoes,V. (2002).ouders over scholen: verwachtingen en participatiebehoeften. Geraadpleegd op 16 oktober 2018, via https://limo.libis.be/primo-exeplore/fulldisplay?docid=LIRIAS1868974&context=L&vid=LIRI

De Vries,P.(2007). Handboek voor ouders in de school. Amersfoort:CPS.

 

Duquet,N., Glorieux,I.,Laurijssens,I.,& Van Dorselaer, Y.(2006). Wit krijt schrijft beter: schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld. Antwerpen: Garant.

 

Gedragingen en zelfbeeld, gebaseerd op de Roos van Leary. Geraadpleegd op 9 februari 2019, via: https://www.google.com/search?rlz=1C2AVNE_nlNL670NL670&q=gedragingen+en+zelfbeeld,+gebaseerd+op+de+roos+van,+leary&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiwgeibrq7gAhUmsqQKHfPHAN8QsAR6BAgAEAE&biw=1745&bih=881#imgrc=tqtUYbma31WFBM:

 

Gezonde voeding voor je kind (z.d.),(z.p.), geraadpleegd op 20 april 2019, via https://www.google.com/search?q=kindje+dat+eet&rlz=1C1AVNE_nlNL670NL670&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJiqq57NzhAhWQKlAKHSKwA5cQ_AUIDigB&biw=1745&bih=881#imgrc=eFF4_LmP9jpOGM:

 

Giesbers-Radder,E.(2011). De opvattingen van migrantenouders en Nederlandse ouders over steun aan het schoolkind. [Masterthesis]. Utrecht: universiteit, Master maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.

 

GO! Ouders.(z.d). Ouderblik. Schriftelijke communicatie met ouders. Brussel: Vlaamse overheid/ onderwijs.

 

Hermans,A.(2000). Het opvoedingsgedrag van Marokkaanse vaders in Gouda. Geraadpleegd op 14 april 2019, Via http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/9093/0101Opvoedingsgedrag.doc?sequence=1

 

Hillaert,S.(2011).Opvoedingsondersteuning en kansengroepen.[masterthesis]. Gent: Universiteit, master in het sociaal werk.

 

Hoe kan ik mijn kind helpen studeren? Geraadpleegd op 14 april 2019, via http://www.karedingenhof.be/pdf/helpen%20studeren.pdf

 

Eldering,L.(1997). Etnic Minority in the Netherlands from a Cultural- Ecological Perspective. Anthropology and Education Quaterly,28(3), 330-350.

 

Eldering,L.(2008). Cultuur en opvoeding: interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief. Rotterdam: Lemniscaat b.v.

Epstein,J.l.(1995). School- family- community partnerships: caring for the children we share. Delta Kappan, 76(9) pp.701-712.

Epstein,J.l., Salinas,K.C.(2004). Partnering with families and communities. Schools as learning communities. 61(8), pp 12-18.

 

Hoover- Dempsey,K.V.& Sandler,H.M.(1995). “Parental involvement in children’s education: why does it make a difference?” Teachers College Record 97 , pp.310- 331.

 

Joos,A., Ernalsteen,V.&Engels,M. (2010). Wat is een brede school? Steunpunt GOK, steunpunt Diversiteit en Leren.pp.1-9. Geraadpleegd op 16 april 2019, via http://dubolimburg.be/pdf/School_Lozen_Bocholt/Wat_is_een_Brede_School.pdf

 

Måhlberg,K., Sjöblom,M. (2008). Oplossingsgericht onderwijzen. Naar een gelukkigere school! Antwerpen: Garant.

 

Moreel,E., Van Crombrugge,H. (2017). “Ouderbetrokkenheid is meer dan een oudercontact”. Geraadpleegd op 14 april 2019. Via www.klasse.be/78264/ouderbetrokkenheid-is-meer-dan-oudercontact/

 

Nederlands Jeugd Instituut. (2013).Ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Nederland: Nederlands Jeugd instituut.

 

Oomen,A.(2010). Ouders en de loopbaan van hun kind. Utrecht:Aps.

 

Pameijer,N., Van Beukering,T.,& Schulpen,Y.,& Van de veire,H.(2007).Handelingsgericht werken op school: samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag. Leuven: Acco.

 

Raad voor het basisonderwijs. (2001). Samenwerking tussen ouders en school. Leuven:Vlaamse onderwijsraad en Garant uitgevers.

 

Roos van Leary. Geraadpleegd op 9 februari 2019, via: https://nl.wikipedia.org/wiki/Roos_van_Leary

 

Roos van Leary, de vier kwadranten. Geraadpleegd op 9 februari 2019, via: https://www.google.com/search?q=de+roos+van+leary+kwadranten&rlz=1C2AVNE_nlNL670NL670&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwifirONp67gAhWCsaQKHZ_dBuUQ_AUIDigB&biw=1745&bih=881#imgrc=QZx-LO9q7sw_FM:

 

Samaey,S.(2005). Ontwikkeling van een instrument “betrokkenheid van ouders bij het onderwijs”. Gent: universiteit, vakgroep sociale agogiek.

 

 

Schultz Von Thun,E.(1982). Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse van menselijke communicatie. Groningen: Woters- Noordhoff.

 

Smit,F. Sluiter,R., Driessen,G.(2006). Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief. Nijmegen: Radboud universiteit.

 

Stelmach,B.L.(18 juni 2004). Unlocking the schoolhouse doors: institution comtraints on paren tan community involvement in a school improvement initiative. Canadian Journal of Education Administration and policy. Geraadpleegd op 18 november 2018, via http://www.umanitoba.ca/publications/cjeap/articles/stelmach.html

 

Stedelijk onderwijs opbouwwerk van de stad Kortrijk. (2018). Pictogrammen woordenboek. Kortrijk: Diekeure.

 

Stevens,L.(2004). Anders denken en doen, allochtone leerlingen en hun leraren. Antwerpen: Garant.

 

Teerlinck, T. (18 oktober 2018).persoonlijke communicatie, via interview.

 

Teunissen,J., et al(1996). Stagnatie in onderwijsonderzoek naar de ethische factor bij allochtone leerlingen. Een pleidooi voor theoretische en methologische vernieuwing. SG,43, pp.87-99.

 

UMC Utrecht, Wilhelmina ziekenhuis (z.d.). Geraadpleegd op 8 februari 2019, via https://www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Kinderreumacentrum

 

Sunier, T.(2004) Low Countries Historical Review, volume 119, issue 4, pp. 552-576. Geraadpleegd op 25 mei 2019, via https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/245284

 

Vaders op school: Meld je hier direct aan!(z.d.). Geraadpleegd op 7 februari 2019, via: https://www.vdrs.nl/vaders-op)school/

 

Vaessen, G. (2013). Leerlingen, ouders en leerkracht. Antwerpen: Garant.

Van Crombrugge,H.(2009). Ouders in soorten. Antwerpen-Appeldoorn: Garant.

 

Van Avermaet,P; & Sierens,s. (z.d.). Diversiteit is de norm. Er mee leren omgaan de uitdaging. Een referentiekader voor omgaan met diversiteit in het onderwijs. Geraadpleegd op 26 mei 2019, via https://www.researchgate.net/profile/Sven_Sierens/publication/303460563_Diversiteit_is_de_norm_er_mee_leren_omgaan_is_de_uitdaging_Een_referentiekader_voor_omgaan_met_diversiteit_in_het_onderwijs/links/5a300c9b458515a13d852f17/Diversiteit-is-de-norm-er-mee-leren-omgaan-is-de-uitdaging-Een-referentiekader-voor-omgaan-met-diversiteit-in-het-onderwijs.pdf

 

Van Den Branden,K.(2015). Onderwijs voor de 21ste eeuw. Leuven: Acco.

 

Vanderpoorten,M.(2004).Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. Brussel: Vlaamse overheid/onderwijs.

 

Vanderpoorten,M.(2004).Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs. Brussel: Vlaamse overheid/onderwijs.

 

Vlaamse Onderwijsraad. (2011). Gezin en school. De kloof voorbij, de grens gezet? Een verkenning. Leuven: Acco.

 

Wat is SLI?  Geraadpleegd op 14 april 2019, via http://www.largescaleinterventions.com/Nederlandse%20versie/intro%20Wat%20is%20LSI.htm

 

Warmoes,V., et al. (2004). Ouders over scholen: verwachtingen en participatiebehoeften. T.O.R.B.,05(1), pp 74-86.

 

Werken en studeren in een niet-islamitische samenleving. (z.d.). Graadpleegd op 15 april 2019, via http://www.ahlalbait.nl/index.php/interviews/72-werken-en-studeren-in-e….

 

Babe.be- de gezonde brooddoos (z.d),(z.p.). Geraadpleegd op 20 April 2019, via https://www.google.com/search?q=brooddoos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAt4PvztzhAhXDIlAKHcuuANkQ_AUIDigB&biw=1745&bih=881#imgrc=2HpOavzADFVnhM:

 

Croissant, Cornwall Country Market, (z.p.), geraadpleegd op 20 april 2019, via https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_nlNL670NL670&biw=1745&bih=881&tbm=isch&sa=1&ei=4gy6XIvyL-_mrgTchbDoAQ&q=croissant&oq=croissant&gs_l=img.3..0l10.183374.187942..188373...0.0..2.76.1278.24......2....1..gws-wiz-img.....0..35i39.qkM80O2fo9w#imgrc=Tura2dnQBdJJMM

 

Drie sneetjes roggebrood (z.d.),(z.p.), geraadpleegd op 20 april 2019, via https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_nlNL670NL670&biw=1745&bih=881&tbm=isch&sa=1&ei=fQm6XJaAFcGImwX91a6oDA&q=sneetjes+rogge+brood&oq=sneetjes+rogge+brood&gs_l=img.3...254033.256967..260236...0.0..0.175.652.9j1......1....1..gws-wiz-img.......35i39j0i5i30j0i24.Xb3wCudGuRI#imgrc=o0K-GwNLO-Qk9M

 

Gezonde brooddoos,CM,(z.p.),(z.d.).geraadpleegd op 16 april 2019, via https://www.cm.be/gezond-leven/kind/voeding/de-brooddoos

 

Gezonde brooddoos. (z.d., z.p.). Geraadpleegd op 18 april 2019, via http://boostopschool.be/download/VLAM-mijn-brooddoos-presentatie.ppt

 

Fruit : Fruitspies (z.d.),(z.p.), geraadpleegd op 20 april 2019, via https://www.google.com/search?q=fruitsate&rlz=1C1AVNE_nlNL670NL670&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi52fip69zhAhVFLlAKHcUJAgcQ_AUIDigB&biw=1745&bih=881#imgdii=JJwne1BjY8QxQM:&imgrc=08WHGR0UnV7VlM:

 

Katoenen zakjes (z.d),(z.p), geraadpleegd op 20 april 2019, via https://www.google.com/search?q=katoenen+zakje&rlz=1C1AVNE_nlNL670NL670&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwio-dP39dzhAhVBDewKHUCdAKUQ_AUIDigB&biw=1745&bih=881#imgrc=oo9lf1v7D4SSjM:

 

Klare taal. Geraadpleegd op 11 april 2019, via www.klaretaal.be

 

 

 

Koelelementen (z.d),(z.p.), geraadpleegd op 20 april 2019, via https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_nlNL670NL670&biw=1745&bih=881&tbm=isch&sa=1&ei=hiW6XJeBL8GvkwWT1Yn4DA&q=koelelementen&oq=koelele&gs_l=img.1.0.35i39j0l8.180456.183740..186535...1.0..2.85.1130.19......2....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0i5i30j0i24.zIdslIIk2fU#imgrc=D5aXj0OBsbJrKM:

 

[lunchbox ehbo] – help, wat stop ik in de brooddoos van mijn kind? , (19 februari 2018), (z.p.). Geraadpleegd op 20 april 2019, via https://maisonslash.be/travel-addict/lunchbox-ehbo-deel-4

Pictogrammen (z.d). Geraadpleegd op 12 april 2019, via www.sclera.be

 

Pictogrammen (z.d.). Geraadpleegd op 11 april 2019, via www.klasse.be/pictogrammen

 

Rozijnenbrood (z.d.),(z.p.), geraadpleegd op 20 april 2019, via https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_nlNL670NL670&biw=1745&bih=881&tbm=isch&sa=1&ei=ggq6XIKKEomEmwWn4oOwBg&q=rozijnenbrood&oq=rozijnen&gs_l=img.1.1.0l10.241531.245194..248537...0.0..2.75.1534.27......2....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0i67.jJvGyglEAPI#imgrc=OqP7JwZPyb4PdM

 

Sneetje witbrood, (z.d.),(z.p.), geraadpleegd op 20 april 2019, via https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_nlNL670NL670&biw=1745&bih=881&tbm=isch&sa=1&ei=rAy6XLzCDomgjgaSuJbgDA&q=sneetje+witbrood&oq=sneetje+witbrood&gs_l=img.3...49621.51396..53907...0.0..0.67.441.8......1....1..gws-wiz-img.6d6xooXcfbM#imgrc=hxdZMjKcVrG7CM

 

Tip: hoe je gemakkelijk apps helemaal uit kan zetten…(z.d.),(z.p.). Geraadpleegd op 20 april 2019, via https://www.google.com/search?q=tip&rlz=1C1AVNE_nlNL670NL670&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisu7GZ2dzhAhUS_aQKHRS2DSwQ_AUIDigB&biw=1745&bih=841&dpr=1.1#imgrc=rpzDDfcBW8fAVM:

 

Twee sneetjes brood (z.d.),(z.p.), Geraadpleegd op 20 april 2019, via https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_nlNL670NL670&biw=1745&bih=881&tbm=isch&sa=1&ei=VQm6XLjOO-iFmwWF2YTQCg&q=sneetjes+bruin+brood&oq=sneetjes+bruin+brood&gs_l=img.3...34768.38194..38659...1.0..0.69.727.13......1....1..gws-wiz-img.......0j0i5i30j0i24j35i39.yPVu_V-eiug#imgrc=HxG1zXFnB8TdfM:

 

 

 

Wat smeert u het best op de boterham. (z.d.),(z.p.), geraadpleegd op 20 april 2019, via https://www.google.com/search?q=mespunt+boter&rlz=1C1AVNE_nlNL670NL670&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwistLWn49zhAhUByIUKHcitDx4Q_AUIDigB&biw=1745&bih=881#imgrc=34MTP2QZj6gmDM:

Universiteit of Hogeschool
gezinswetenschappen
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Rebecca Broothaerts
Kernwoorden
Share this on: