Optibi - Optimizing Pollination

Sander Van Goethem
Persbericht

Optibi - Optimizing Pollination

Optibi

sandervg.myportfolio.com

Optibi is het afstudeerproject van Sander Van Goethem gerealiseerd in het academiejaar 2017-2018, onder begeleiding van Frank Goethijn (Productontwikkeling UA) en Jan Steckel (Elektronica-ICT UA). In dit project werd er gezocht naar een manier om fruittelers meer controle te geven over de bestuiving op hun veld. Het resultaat is een product-dienstcombinatie die telers in staat stelt om hun bestuivingsproces te kwantificeren, in kaart te brengen en te optimaliseren. Optibi bestaat uit een sensor, die het geluid van insecten opvangt en identificeert aan de hand van een machine learning algoritme, een robuuste batterijmodule, die de langdurige autonomie van de sensor voorziet, en een app, die de gegenereerde data interpreteerbaar maakt voor de fruittelers. Optibi brengt Internet of Things naar de fruitteelt.

 

[Foto - Hoofdrender]

 

Detectie

 

Allereerst  moeten er een aantal sensoren over het fruitveld verspreid worden. Elke sensor is in staat om geluid op te nemen, te filteren en naar de cloud te verzenden. Hierdoor wordt het mogelijk om op een betaalbare manier aan geluidsherkenning te doen, op een externe server. De herkenning gebeurt door middel van een machine learning algoritme ontwikkeld in samen werking met Jan Steckel. Dit algoritme kan niet alleen het geluid van bijen, hommels en andere bestuivende insecten van veel verder weg detecteren dan andere technologieën, maar ook het soort insect herkennen.

[Foto - toestel in gebruik]

Feedback

 

Optibi speelt in op het feit dat fruittelers uiterst zelfstandige mensen zijn die hun veld door en door kennen. De app is zo ontworpen dat de gebruikers de juiste informatie en feedback krijgen om gegronde maatregelen te nemen en de bestuivingssituatie op hun veld te optimaliseren. Hiervoor krijgen de telers een gemapte weergave van de bestuiving op hun veld, dagelijks advies aan de hand van hun persoonlijke dataprofiel en een weergave van de ruwe data om zelf te interpreteren.

[Foto - App]

Gebruik

 

Het product moet zowel bij boomteelt als bij grondteelt ingezet kunnen worden. Om dit hoogteverschil te overbruggen is er een kabelhaspel ingevoegd waardoor het mogelijk wordt om de sensor uit het toestel te nemen en in een fruitboom te hangen. Optibi heeft een robuuste, interne batterij die opgeladen kan worden met zowel zonne-energie als netstroom.

[Foto - gebruik]

 

Bibliografie

ArcMap, 2018. How Kriging works. [Online] 
Available at: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/how-k…
[Geopend 23 Mei 2018].

Biezen, M. v., 2013. Physics - Mechanics: Sound and Sound Waves (13 of 47) Sound Intensity at a Distance. [Online] 
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=GvDi8vbFis0
[Geopend 29 Mei 2018].

Chesnutt, B., 2018. What is SPL (Sound Pressure Level)?. [Online] 
Available at: https://study.com/academy/lesson/what-is-spl-sound-pressure-level-defin…
[Geopend 29 Mei 2018].

cs.brown.edu, 2017. Ultrasonic Acoustic Sensing. [Online] 
Available at: http://cs.brown.edu/people/tld/courses/cs148/02/sonar.html
[Geopend 27 November 2017].

Glolab, 2017. How infrared motion detector components work. [Online] 
Available at: http://www.glolab.com/pirparts/infrared.html
[Geopend 27 November 2017].

Goulson, D., Nichollls, E., Botias, C. & Rotheray, E. L., 2015. Bee declines driven by combined stress from parasites, pesticides, and lack of flowers. Science, 26 Februari, p. 1.

Hagopian, J., 2017. Death and Extinction of the Bees. [Online] 
Available at: http://www.globalresearch.ca/death-and-extinction-of-the-bees/5375684
[Geopend 22 November 2017].

Kille, L. W., 2015. What’s behind bee declines and colony collapse? Latest science on stress from parasites, pesticides, habitat loss. [Online] 
Available at: https://journalistsresource.org/studies/environment/sustainability/bee-…
[Geopend 22 November 2017].

Moorstuinen.nl, 2017. Wilde bijen. [Online] 
Available at: http://www.moorstuinen.nl/nl/solitaire-bijen/wilde-bijen
[Geopend 2017 November 2017].

outbackjoe, 2018. Design Guide for 12V Systems - Dual Batteries, Solar Panels and Inverters. [Online] 
Available at: https://outbackjoe.com/macho-divertissement/macho-articles/design-guide…
[Geopend 2 Juni 2018].

Shuster, D., 2012. Sound Intensity and Decibels Distinctly Defined, Dude. [Online] 
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=R5rkg8mTRBI
[Geopend 30 Mei 2018].

Wageningen UR, 2004. Bijen en bestuiving bij bedekte teelten. Praktijkonderzoek plant & omgeving, 11(mei), p. 2.

Universiteit of Hogeschool
Productontwikkeling
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Jan Steckel & Frank Goethijn
Kernwoorden
Share this on: