Nucleaire Ontwapening: De Impact van het 'Humanitair Initiatief'

Felix Desmyttere
Persbericht

Nucleaire Wapens: Overbodig of Broodnodig?

Nucleaire Wapens: overbodig of broodnodig?

Kernwapens hangen reeds gedurende heel wat decennia als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de internationale gemeenschap. De Koude Oorlog mag dan wel voltooid verleden tijd zijn, nucleaire wapens zijn dat niet. In het relatief recente verleden doken nieuwe kernmogendheden op en investeerden staten in het moderniseren van hun arsenalen. Staten achten dergelijke wapens nog steeds van groots belang voor hun verdediging. Recent onderzoek (ICAN) wierp het licht op (on)rechtstreekse investeringen van KBC en VDK Spaarbank in nucleaire wapentechnologie. Hoe is het mogelijk dat kernwapens vandaag toegelaten zijn, of zijn ze dat niet?

Dat kernwapens brandend actueel zijn, heeft iedereen ongetwijfeld reeds opgevangen. De actualiteit overheerst met berichtgeving over atoomwapens, met de Verenigde Staten en Noord-Korea in de hoofdrol. Mijn onderzoek gaat in essentie in op twee elementen van dit debat.

 

Mogen staten kernwapens bezitten?

Ten eerste ga ik dieper in op de vraag of staten verplicht zijn hun kernwapens te vernietigen. Mogen staten met andere woorden kernwapens bezitten? In 1968 werd een verdrag (een akkoord tussen verschillende staten, n.v.d.r.) gesloten waarin staten zich verbonden hebben om inspanningen te doen op kernwapens te vernietigen. De vraag is echter of staten verplicht zijn dit te doen. Betekent ‘ik zal mijn best doen om morgen op tijd te komen’ hetzelfde als ‘ik beloof dat ik morgen niet te laat kom’? Verder vond ik het interessant na te gaan of landen die niet betrokken zijn bij het verdrag ook verbonden kunnen zijn. Was je met je vrienden niet mee naar de bioscoop, dan kan je ook niet verplicht zijn mee te betalen in de tickets voor de film. Het internationaal recht (de regels die de verhoudingen tussen staten regelen) bestaat echter zoiets als gewoonterecht. Wanneer een regel door alle, of bijna alle, staten aanvaard wordt, zullen ook landen die niet betrokken waren bij de creatie van de regel, deze moeten naleven. Op deze manier zou bijvoorbeeld Noord-Korea verplicht kunnen worden haar nucleaire wapens te vernietigen.

Ik kwam hierbij tot de conclusie dat staten verplicht zijn hun kernwapens te vernietigen. Voor staten die betrokken waren bij het akkoord van 1968 bestaat weinig discussie. Wie mee ging naar de bioscoop, betaalt mee. Voor staten die niet betrokken waren bij het akkoord kan geargumenteerd dat zij ook een verplichting hebben. Hierover bestaat wel meer discussie. Staten hebben nog steeds veel kernwapens. Daarover bestaat geen discussie. Volgens mij is het aldus duidelijk dat staten hun verplichtingen tot ‘ontwapening’ niet nakomen.

 

Mogen staten kernwapens gebruiken?

Het lijkt vreemd, maar ook tijdens oorlog gelden regels. Men mag niet voor eender welke reden oorlog voeren met een andere staat. Men mag ook niet eender welk wapen gebruiken tegen de vijand. Sommige wapens zijn verboden omdat ze ‘onnodig leed’ veroorzaken, anderen omdat burgers mogelijks slachtoffer kunnen worden. Zo werden reeds enkele wapens verboden.

Door mijn tweede vraag te bestuderen wenste ik een antwoord te vinden op de vraag of een kernwapen gebruikt mag worden tijdens oorlog. Naast klassieke theorieën hield ik hierbij rekening met een recente internationale stroming. Deze visie, het ‘humanitair initiatief’, gaat uit van de verschrikkelijke effecten van kernwapens. Nucleaire wapens veroorzaken bij hun gebruik vernietigende effecten voor de mens en het milieu en dit voor een zeer lange periode. De effecten van het testen van kernwapens tijdens de Koude Oorlog zijn tot op vandaag merkbaar in de getroffen regio’s. Deze destructieve effecten zijn volgens het ‘humanitaire initiatief’ de basis voor een verbod op kernwapens.

Ik stelde vast dat meer nodig was. Een basis moet ook gevonden worden in internationale regels. Er bestaat een internationaal akkoord dat kernwapens verbiedt, maar dit akkoord is nog niet actief. Bovendien zullen staten die nucleaire wapens bezitten dit akkoord niet steunen. Er is meer nodig. Daarom nam ik een reeks algemeen aanvaarde principes onder de loep. Het gaat om principes die toepasselijk zijn op oorlogsvoering. Burgers mogen bijvoorbeeld geen doel vormen van een aanval, net als het milieu. Wapens mogen geen onnodig leed veroorzaken. De mensenrechten, zoals het recht op leven, moeten steeds gewaarborgd blijven.

Als kerngedachte heb ik besloten dat geen enkel gebruik van een kernwapen in overeenstemming kan zijn met deze principes. Dit geldt voor de traditionele ‘atoombom’, die gehele steden en gebieden kan verwoesten. Dit besluit geldt eveneens voor modernere kernwapens, die kleiner en preciezer zijn. Deze ‘tactische kernwapens’ zijn even onwettig als hun grotere versies.

 

Hoe moet het nu verder?

Er bestaat op internationaal niveau een algeheel verbod op het bezit en het gebruik van kernwapens. Dit kan pas efficiënt worden toegepast als het voldoende steun vindt. Tot op heden zijn slechts 19 staten partij bij het verdrag. De andere staten gaan dus niet akkoord. Ook België geeft te kennen niet akkoord te gaan met het verdrag. Dit zou immers betekenen dat Amerikaanse kernwapens verwijderd dienen te worden uit ons land.

Belangrijke stappen zijn reeds gezet, maar de weg is nog lang en vol hindernissen. In het vervolg van mijn onderzoek ben ik ingegaan op deze hindernissen en hoe ze overwonnen kunnen worden. Dat de erkenning van het probleem door de internationale gemeenschap van groots belang is, staat buiten kievit. Op het niveau van de staten zelf is echter nog veel werk. Bewust van de bescheiden impact van mijn werk, hoop ik dat het toch ogen opent en een juridisch betoog voor de onwettigheid van kernwapens aanreikt.

Bibliografie

1.  Lijst van Rechtspraak, wetgeving en verwante documenten
1.1 Rechtspraak

Internationale Rechtspraak

PIGH

PIGH, Competence of the ILO to Regulate Agricultural Labour, Advisory Opinion, 12 augustus 1922, Series B, No. 2, pp. 8-43.

PIGH, The Case of the SS Lotus (France v. Turkey), 7 september 1927, Series A, No. 10, pp. 1-33.

IGH

IGH, North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark and The Netherlands), February 20th, 1969, ICJ Rep. 1969, 3-56.

IGH, Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), July 25th, 1974, ICJ Rep. 1974, 3-44.

IGH, Nuclear Tests (Australia v. France), December 20th, 1974, ICJ Rep. 1974, 253-274.

IGH, Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the World Health Organisation and Egypt, Advisory Opinion, December 20th, 1980, ICJ Rep. 1980, 73-98.

IGH, Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada v. United States of America), January 20th, 1982, ICJ Rep. 1982, 246-352.

IGH, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), June 27th, 1986, ICJ Rep. 1986, 392-443.

IGH, Frontier Dispute (Burkina Faso v. Republic of Mali), December 22nd, 1986, ICJ Rep. 1986, 573, 554-651.

IGH, Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya v. Chad), February 3rd, 1994, ICJ Rep. 1994, 6-41.

IGH, Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court’s Judgement of 20 december 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, 22 september 1995, ICJ Rep. 1995, 288-308.

IGH, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, July 8th, 1996, ICJ Rep. 1996, 66-85.

IGH, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, July 8th, 1996, ICJ Rep. 226-267.

IGH, Gabčíkovo-Nagymaros (Hungary v. Slovakia), September 25th, 1997, ICJ Rep. 1997, 7-84.

IGH, Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia), December 13th, 1999, ICJ Rep. 1999, 1045-1109.

IGH, Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), March 31st, 2004, ICJ Rep. 2004, 12-73.

IGH, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, July 9th, 2004, ICJ Rep. 2004, 136-203.

IGH, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), February 26th, 2007, ICJ Rep. 2007, 43-240.

IGH, Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), July 13th, 2009, ICJ Rep. 2009, 213-272.

IGH, Maritime Dispute (Peru v. Chile), January 27th, 2014, ICJ Rep. 2014, 3-74.

IGH, Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. India), October 5th, 2016, ICJ Rep. 2016, 255-278.

IGH, Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. Pakistan), October 5th, 2016, ICJ Rep. 2016, 552-574.

IGH, Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom), October 5th, 2016, ICJ Rep. 2016, 833-857.

ICTY

ICTY, Prosecutor v. Zoran Kupreškić et al., Judgement of January 14th, 2000, Case IT-95-16-T, 1-342.

ICTY, Prosecutor v. Milan Martić, Judgement of June 12th, 2007, Case IT-95-11-T, 1-198.

Arbitrage

Tacna-Arica Question (Chile v. Peru), March 4th, 1925, R.I.A.A., Vol. II, 921-958.

Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), November 16th, 1957, R.I.A.A. 281, 1-36.

Regionale Rechtspraak

EHRM

EHRM, Benzer and Others v. Turkey, Application no. 23502/06, 12 november 2013, 1-51.

EHRM, Makaratzis v. Greece, Application no. 50385/99, 20 december 2004, 1-46.

EHRM, Ergi v. Turkey, Application No. 66/1997/850/1057, 28 juli 1998, 1-37.

EHRM, Isayeva v. Russia, Application No. 57950/00, 6 juli 2005, 1-56.

EHRM, L.C.B. v. The United Kingdom, Application No. 14/1997/798/1001, 9 juni 1998, 1-16.

EHRM, El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Application No. 39630/09, 13 december 2012, 1-85.

EHRM, Ireland v. United Kingdom, Application No. 5310/71, 18 januari 1978, 1-128.

EHRM, Selmouni v. France, Application No. 25803/94, 28 juli 1999, 1-38.

EHRM, A. And Others v. United Kingdom, Application No. 3455/05, 19 februari 2009, 1-95.

EHRM, East African Indians v. United Kingdom, Application Nos. 4403/70-4419/70, 4422/70, 4434/70, 4443/70, 4476/70-4478/70, 4501/70 en 4526/70-4530/70, Report Adopted by the Commission, 14 december 1971, 1-69.

1.2 Wetgeving

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 december 1948, UNTS, Vol. 78, 277.

The Antarctic Treaty, 1 december 1959, UNTS, Vol. 402, 71.

Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water, August 5th, 1963, UNTS 480, 43.

Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America, 14 februari 1967, UNTS, Vol. 634, 281.

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 27 januari 1967, UNTS, Vol. 610, 205.

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 1 juli 1968, UNTS, Vol. 729, 161.

Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, UNTS, vol. 1155, 331.

Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and Ocean Floor and in the Subsoil Thereof, 11 februari 1971, UNTS, Vol. 995, 115.

Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on Their Destruction, 10 april 1972, UNTS, Vol. 1015, 163.

Convention on the Prohibition of Military or any other Hostile Use of Environmental Modification Techniques, 10 december 1976, UNTS, Vol. 1108, 151.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 juni 1977, UNTS, Vol. 1125, 3.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 5 december 1979, UNTS, Vol. 1363, 3.

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, 3 September 1992, UNTS, Vol. 1974, 45.

South Pacific Nuclear Free Zone Treaty, 6 augustus 1985, UNTS, Vol. 1445, 177.

Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, 15 december 1995, UNTS, Vol. 1981.

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction, 18 september 1997, UNTS, 2056, 211

African Nuclear Weapon-Free-Zone Treaty, 11 april 1996.

Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia, 8 september 2006, UNTS, Vol. 2970.

Convention on Cluster Munitions, 30 mei 2008, UNTS, 2688, 39.

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 7 juli 2017 (nog niet in werking getreden).

1.3 Relevante documenten

Verenigde Naties

Algemene Vergadering

Resoluties

Resolutie 1(I), 24 januari 1946 (Discovery of Atomic Energy)

Resolutie 192 (III), 19 november 1948 (Prohibition of the Atomic Weapon)

Resolutie 1576 (XV), 20 december 1960 (Prevention of Dissemination of Nuclear Weapons)

Resolutie 1665 (XVI), 4 december 1961 (Prevention of Dissemination of Nuclear Weapons)

Resolutie 1908 (XVIII), 27 november 1963 (General and Complete Disarmament)

Resolutie 2028 (XX), 19 november 1965 (Non-Proliferation of Nuclear Weapons)

Resolutie 2153A (XXI), 17 november 1966 (Non-Proliferation of Nuclear Weapons)

Resolutie 2164 (XXI), 5 december 1966 (Prohibition of Nuclear Weapons Convention)

Resolutie 2346 (XXII), 19 december 1967 (Non-Proliferation of Nuclear Weapons)

Resolutie 2373 (XXII),12 juni 1968 (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)

Resolutie 2289 (XXII), 8 december 1967 (Prohibition of the Use of Nuclear Weapons)

Resolutie 2625 (XXI), 24 oktober 1970 (Friendly Relations Declaration)

Resolutie 2936 (XXVII), 29 december 1972 (Prohibition of the Use of Nuclear Weapons)

Resolutie 49/75K, 15 December 1994 (Request for Advisory Opinion)

Resolutie 51/45M, 10 januari 1997, (ICJ Advisory Opinion on Nuclear Weapons)

Resolutie 55/33S, 11 januari 2001 (Mongolia)

Resolutie 64/59, 14 januari 2010 (Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons)

Resolutie 65/80, 8 december 2010 (Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons)

Resolutie 65/56, 8 december 2010 (Nuclear Disarmament) (

Resolutie 66/57, 13 december 2011(Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons)

Resolutie 67/64, 11 december 2012 (Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons)

Resolutie 68/51, 11 december 2013 (Action Towards Total Elimination of Nuclear Weapons)

Resolutie 68/58, 11 december 2013 (Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons)

Resolutie 69/52, 11 december 2014 (Action Towards Total Elimination of Nuclear Weapons)

Resolutie 69/69, 11 december 2014 (Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons)

Resolutie 70/40, 11 december 2015 (Action Towards Total Elimination of Nuclear Weapons)

Resolutie 70/62, 11 december 2015 (Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons)

Resolutie 71/49, 12 december 2016 (Action Towards Total Elimination of Nuclear Weapons)

Resolutie 71/75, 15 december 2016 (Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons)

Resolutie 72/31, 11 december 2017 (Nuclear Disarmament Negotiations)

Resolutie 72/58, 13 december 2017 (ICJ Advisory Opinion Follow-Up)

Resolutie 72/59, 13 december 2017 (Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons)

Overige Documenten

UNGA, Official Records, 5 januari 1946, A/3 (List of Agenda Items)

UNGA, Official Records, 19 september 1958, A/PV.751 (General Debate)

UNGA, Official Records, 23 september 1959, A/PV.805 (General Debate)

UNGA, Official Records, 20 september 1961, A/4879 (Principles Disarmament Negotiations)

UNGA, Official Records, 19 november 1965, A/PV.1382 (Non-Proliferation Nuclear Weapons)

UNGA, Official Records, 10 oktober 1967, A/6858 (Effects of Nuclear Weapons)

UNGA, Official Records, 11 maart 1968, A/7072 Annex I (Draft Treaty Non-Proliferation)

UNGA, Official Records, 12 juni 1969, A/PV.1672 (Non-Proliferation Nuclear Weapons)

UNGA, Tenth Special Session, Resolution Adopted on the Report of the Ad Hoc Committee of the Tenth Special Session, 1978, A/S-10/4.

UNGA, Comprehensive Study on Nuclear Weapons, 18 september 1990, A/45/737.

Eerste Comité Algemene Vergadering

Resoluties

Resolutie A/C.1/L.206, 17 oktober 1958 (Question of Disarmament)

Resolutie A/C.1/71/L.41, 4 oktober 2016 (Nuclear Disarmament Negotiations)

Overige Documenten

UNGA First Committee, 17 september 1958, A/C.1/SR.953 (Question of Disarmament)

UNGA First Committee, 26 april 1968, A/C.1/PV.1556 (Non-Proliferation of Nuclear Weapons)

UNGA First Committee, 16 mei 1968, A/C.1/PV.1569 (Non-Proliferation of Nuclear Weapons)

UNGA First Committee, 20 mei 1968, A/C.1/PV.1571 (Non-Proliferation of Nucear Weapons)

UNGA First Committee, 10 juni 1968, A/C.1/PV.1582 (Non-Proliferation of Nuclear Weapons)

Veiligheidsraad

Resolutie 984, 11 april 1995 (Use of Nuclear Weapons)

Resolutie 1874, 12 juni 2009 (Non-Proliferation/DPRK)

Resolutie 1887, 24 september 2009 (Nuclear Non-Proliferation and Nuclear Disarmament)

Resolutie 1928, 7 juni 2010 (Non-Proliferation/DPRK)

Resolutie 1929, 9 juni 2010 (Non-Proliferation)

Resolutie 1985, 10 juni 2011 (Non-Proliferation/DPRK)

Resolutie 2050, 12 juni 2012 (Non-Proliferation/DPRK)

Resolutie 2094, 7 maart 2013 (Non-Proliferation/DPRK)

Resolutie 2159, 9 juni 2014 (Non-Proliferation/Iran)

Resolutie 2231, 20 juli 2015 (Non-Proliferation)

Resolutie 2407, 21 maart 2018 (Non-Proliferation/DPRK)

Mensenrechtenraad

UN Human Rights Committee, 23rd Session, General Comment No. 14, Article 6, 1984.

International Law Association

ILA, Committee on the Formation of Customary (General) International Law, ILA Rep. Conf. 2000, 712-790.

ILA, Nuclear Weapons, Non-Proliferation and Contemporary International Law”, Int’l L. Ass’n Rep. Conf. 2014, 387-423.

International Law Commission

ILC, Guiding Principles Applicable to Unilateral Declarations of States Capable of Creating Legal Obligations, U.N.Y.B Int’l L. Comm’n 2006, Vol. 2(2), 160 ev.

ILC, Yearbook of the International Law Commission 1966, Vol. 2.

Internationaal Atoomagentschap

IAEA, “Radiological Conditions at Bikini Atoll: Prospects for Resettlement”, Radiological Assessment Report Series 1998, 1-67.

Non-Proliferation Treaty Conferences

Preparatory Committees

2015 PrepCom., NPT/CONF.2015/PC.I/WP.40, 27 april 2012 (China Working Paper)

2015 PrepCom., NPT/CONF.2015/PC.II/WP.29, 17 april 2013 (China Working Paper)

2015 PrepCom., NPT/CONF.2015/PC.III/17, 25 april 2014 (Russia Review Report)

2015 PrepCom., NPT/CONF.2015/PC.III/13, 29 april 2014 (China Review Report)

2015 PrepCom., NPT/CONF.2015/PC.III/16, 1 mei 2014 (United States Review Report)

2020 PrepCom., NPT/CONF/2020/PC.II/WP.9, 9 maart 2018 (Humanitarian Consequences)

2020 PrepCom., NPT/CONF/2020/PC.III/WP.10, 12 maart 2018 (Humanitarian Perspective)

2020 PrepCom., NPT/CONF.2020/PC.II/WP.30, 18 april 2018 (United States Working Paper)

Final Documents

1975 Review Conference, NPT/CONF/35/I, 30 mei 1975 (Final Document Part I)

1980 Review Conference, NPT/CONF.II/22/I, 7 september 1980 (Final Document Part I)

1980 Review Conference, NPT/CONF.II/22/II, 7 september 1980 (Final Document Part II)

1985 Review Conference, NPT/CONF.III/64/I, 25 september 1985 (Final Document Part I)

1995 Review & Extension Conference, NPT/CONF.1995/32 (Part I)

2000 Review Conference, NPT/CONF.2000/28 (Parts III)

2000 Review Conference, NPT/CONF.2000/32 (Parts I and II)

2010 Review Conference, NPT/CONF.2010/28, 3 mei 2010 (Russian National Report)

2010 Review Conference, NPT/CONF.2010/45, 7 mei 2010 (United States National Report)

2010 Review Conference, NPT/CONF.2010/50 (Vol. 1)

Nationale Documenten

Verenigde Staten

H. Truman, State of the Union Address, 1947.

U.S. Department of State, The United States Program for General and Complete Disarmament and Complete Disarmament in a Peaceful World, Washington, 1961.

The White House Office of the Press Secretary, Remarks by president Barack Obama in Prague as Delivered, 5 april 2009, beschikbaar op: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president….

United States Department of Defense, Nuclear Posture Review Report, April 2010.

United States Department of Defense, Nuclear Posture Review, February 2018.

Rusland

USSR, Memorandum of the Government of The Union of Soviet Socialist Republics Concerning Urgent Measures to Stop the Arms Race and Achieve Disarmament, 18 december 1968.

UN Documents on Disarmament, Address by Foreign Minister Gromyko to the Supreme Soviet, 27 juni 1968.

The Military Doctrine of the Russian Federation, 2010.

2 Bibliografie
2. 1 Boeken

Bedjaoui, M., Good Faith, International Law, and the Elimination of Nuclear Weapons, Geneva, 2008, 33 p.

Black-Branch, J.L., Fleck, D. (eds.), Nuclear Non-Proliferation in International Law: Volume I, Den Haag, Asser Press, 2014, 267 p.

Black-Branch, J.L., Fleck, D. (eds.), Nuclear Non-Proliferation in International Law: Volume II: Verification and Compliance, Den Haag, Asser Press, 2016, 420 p.

Black-Branch, J.L., Fleck, D. (eds.), Nuclear Non-Proliferation in International Law: Volume III: Legal Aspects of the Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes, Den Haag, Asser Press, 2016, 556 p.

Boothby, W., The Law of Targeting, Oxford, Oxford University Press, 2012, 603 p.

Boothby, W., Weapons and the Law of Armed Conflict, Oxford, Oxford University Press, 2009, 412 p.

Borrie, J. en Caughley, T. (eds.), Viewing Nuclear Weapons Through a Humanitarian Lens, Geneva, UNIDIR, 2013, 157 p.

Cançado Trindade, A., International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium, Leiden, Brill Nijhof, 2013, 726 p.

Cassese, A., The Human Dimension of International Law: Selected Papers, New York, Oxford University Press, 2008, 539 p.

Coppen, T., The Law of Arms Control and the International Non-Proliferation Regime: Preventing the Spread of Nuclear Weapons, Leiden, Brill Nijhof, 2017, 377 p.

Demeyere, B. en Ruys, T., “Means and Methods of Warfare” in Wouters, J., De Man, P. En Verlinden, N. (eds.), Armed Conflicts and the Law, Antwerpen, Intersentia, 2016, (305) 305-342.

Dinstein, Y., The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, X + 320 p.

Fihn, B. (ed.), Unspeakable Suffering the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons, Geneva, Reaching Critical Will, 2013, 101 p.

Fleck, F., “Nuclear Weapons in International Law”, in Liivoja, R. en Mccormack, T. (eds.), Routledge Handbook of the Law of Armed Conflict, Oxon, Routledge, 2016, (233) 233-250.

Gardiner, R., Treaty Interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2008, 407 p.

Goodwin-Gill, G., “State Responsibility and the ‘Good Faith’ Obligation in International Law”, in Fitzmaurice, M. en Sarooshi, D. (eds.), Issues of State Responsibility Before International Judicial Institutions, Portland-Oxford, Hart Publishing, 2004, 75-104.

Green, J., The Persistent Objector Rule in International Law, Oxford, Oxford University Press, 2016, xxii + 317 p.

Green, L., The Contemporary Law of Armed Conflict, Manchester, Manchester University Press, 2008, 434 p.

Henckaerts, J.M. en Doswald-Beck, L., Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 628 p.

Hollis, D. (ed.), The Oxford Guide to Treaties, Oxford, Oxford University Press, 2012, 804 p.

Ialana, Good Faith Negotiations Leading to the Total Elimination of Nuclear Weapons: Legal Memorandum, Cambridge, IALANA, 2009, 83 p.

Ipsen, K., “Combatants and Non-Combatants”, in Fleck, D. (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (79) 79-114.

Jasani, B., Niemeyer, I., Nussbaum, S., Richter, B. en Stein, G. (eds.), International Safeguards and Satellite Imagery: Key Features of the Nuclear Fuel Cycle and Computer-Based Analysis, Berlin, Springer, 2009, 176 p.

Joyner, D.H., International Law and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Oxford, Oxford University Press, 2009, 378 p.

Joyner, D.H., Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty, Oxford, Oxford University Press, 2011, 184 p.

Joyner, D.H., Iran’s Nuclear Program and International Law: From Confrontation to Accord, Oxford, Oxford University Press, 2016, 249 p.

Kolb, R., The Law of Treaties: An Introduction, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2016, 296 p.

Koppe, E., The Use of Nuclear Weapons and the Protection of the Environment during International Armed Conflict, Oxford, Hart Publishing, 2008, 447 p.

Lachenmann, F. en Wolfrum, R. (eds), The Law of Armed Conflict and the Use of Force, Oxford, Oxford University Press, 2017, xxxii + 1427 p.

Lawand, K. en Robinson, I., “Development of Treaties Limiting or Prohibiting the Use of Certain Weapons: The Role of the International Committee of the Red Cross” in Geiß, R., Zimmerman, A. en Haumer, S. (eds.), Humanizing the Laws of War: The Red Cross and the Development of International Humanitarian Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, (141) 141-184.

Lepard, B.D., “Customary International Law as a Dynamic Process”, in Bradley, C.A. (ed.), Custom’s Future: International Law in a Changing World, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, (62) 62-94.

Lodgaard, S., Nuclear Disarmament and Non-Proliferation: Towards a Nuclear-Weapon-Free World?, New York, Routledge, 2011, 274 p.

Lowe, V., Roberts, A., Welsh, J., en Zaum, D. (eds.), The United Nations Security Council and War: The Evolution of Thought and Practice since 1945, Oxford, Oxford University Press, 2008, 816 p.

Melzer, N., International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction, Genève, International Committee of the Red Cross, 2016, 355 p.

Nanda, V. En Krieger, D., Nuclear Weapons and the World Court, New York, Transnational Publishing, 1998, 379 p.

Negm, N., The Transfer of Nuclear Technology under International Law: a Case Study of Iraq, Iran and Israel, Leiden, Brill Nijhof, 2009, 308 p.

Njølstad, O. (ed.), Nuclear Proliferation and International Order: Challenges to the Non-Proliferation Treaty, Oxon, Routledge, 2011, 282 p.

Nystuen, G., Casey-Maslen, S. en Golden Bersagel, A. (eds.), Nuclear Weapons under International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 503 p.

Onishi, T., Abe, N., Pujol, N. en Grossi, R.M., “Nuclear Safeguards and Non-Proliferation” in Maiani, L., Abousahl, S. en Plastino, W. (eds.), International Cooperation for Enhancing Nuclear Safety, Security, Safeguards and Non-Proliferation, Londen, Springer International Publishing, 2016, 15-30.

Patton, T., Podvig, P. en Schell, P., A New START Model for Transparency in Nuclear Disarmament, Geneva, UNIDIR, 2013, 37 p.

Pilat, J. en Busch, N. (eds.), Routledge Handbook of Nuclear Proliferation and Policy, Londen, Routledge, 2015, 546 p.

Pogany, I. (ed.), Nuclear Weapons and International Law, Avebury, Aldershot, 1987, 253 p.

Rietiker, D., Humanization of Arms Control: Paving the Way for a World Free of Nuclear Weapons, New York, Routledge, 2018, 322 p.

Robertson, K., “The Evolution of the Nuclear Non-Proliferation Regime: The International Atomic Agency and its Legitimacy” in Nasu, H. en Rubenstein K. (eds.), Legal Perspectives on Security Institutions, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, (205) 205-225.

Rockwood, L., “The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and the IAEA Safeguards Agreements” in Ulfstein, G. (ed.), Making Treaties Work: Human Rights, Environment and Arms Control, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 427 p.

Ruys, T., Inleiding tot het Internationaal recht, Gent, VRG Gent, 2016, 254 p.

Schabas, W., The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2015, cxxiii + 1308 p.

Shaker, M.I., The Nuclear Non-Proliferation Treaty: Origin and Implementation 1959-1979: Volume I, New York, Oceana Publications, 1980, 494 p.

Simma, B., Khan, D., Nolte, G. en Paulus, A. (eds.), The Charter of the United Nations: A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2012, 1236 p.

Solis, G., The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 659 p.

Fastenrath, U., Geiger, R., Khan, D.E., Paulus, A., Von Schorlemer, S. en Vedder, C. (eds.), From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma, Oxford, Oxford University Press, 2011, 184-197.

Solis, G., The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Oxford, Cambridge University Press, 2016, xxxi + 890 p.

Thakur, R., Nuclear Weapons and International Security: Collected Essays, Oxon, Routledge, 2015, 242 p.

Thürer, D. en Zobl, M., “Are Nuclear Weapons Really Legal? Thoughts on the Sources of International Law and a Conception of the Law Imperio Rationis Instead of Ratione Emperii” in

Weisburd, A., Failings of the International Court of Justice, Oxford, Oxford University Press, 2016, xiv +416 p.

Weiss, T.G. en Daws, S. (eds.), The Oxford Handbook on the United Nations, Oxford, Oxford University Press, 2007, xxviii + 810 p.

White, N.D. en Henderson, C. (eds.), Research Handbook on International Conflict and Security Law: Jus ad Bellum, Jus in Bello and Jus Post Bellum, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2013, xii + 685 p.

Wouters, J., Ryngaert, C., Ruys, T. en De Baere, G., International Law: a European Perspective, Oxford, Hart Publishing, 2018, 736 p.

 

2.2 Bijdragen in tijdschriften

Almond, H., “War, Weapons and the Environment”, Geo Int’l Envtl. L. Rev. 1988, 167-197.

Amann, D., “Obligations Concerning Negotiations Relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament”, AJIL 2017, Vol. 111(2), 439-446.

Anastassov, A., “Are Nuclear Weapons Illegal? The Role of Public International Law and the International Court of Justice”, Journal of Conflict and Security Law 2010, Vol. 15(1), 65-87.

Becker, M, “The Dispute that wasn’t There: Judgements in the Nuclear Disarmament Cases at the International Court of Justice”, CJICL 2017, Vol. 6(1), 4-26.

Bin, L., “China’s Potential to Contribute to Multilateral Nuclear Disarmament”, Arms Control Today 2011, Vol. 41(2), 17-21.

Breau, S., “Low-Yield Tactical Nuclear Weapons and the Rule of Distinction”, Flinders L.J. 2013, 219-256.

Brehm, M., “Whose Security is it anyway? Towards a Treaty Prohibition of Nuclear Weapons”, EJIL: Talk!, 31 mei 2016, beschikbaar op: www.ejiltalk.org/whose-security-is-it-anyway-towards-a-treaty-prohibiti….

Burroughs, J., “Key Issues in Negotiations for a Nuclear Weapons Prohibition Treaty”, Arms Control Today 2017, Vol. 47(5), 6-13.

Burroughs, J., “Looking Back: The 1996 Advisory Opinion of the International Court of Justice, Arms Control Today 2016, Vol. 46(6), 32-36.

Casey-Maslen, S., “The Use of Nuclear Weapons and Human Rights”, IRRC 2015, Vol. 97, 663-680.

Colby, E., “Russia’s Evolving Nuclear Doctrine and its Implications”, New American Security Reports 2016, 1-12.

Crawford, E., “The Modern Relevance of the Martens Clause”, ISIL Y.B. Int’l Human. & Refugee L. 2006, 1-18.

Davenport, K., “China Elevates Nuclear Rocket Force”, Arms Control Today 2016, Vol. 46(2), 34-35.

David, E., “The Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Use of Nuclear Weapons”, IRRC 1997, No. 316, 21-34.

De Koker, C. en Ruys, T., “Foregoing lex specialis? Exclusivist v. Symbiotic Approaches to the Concurrent Application of International Humanitarian and Human Rights Law”, RBDI 2016, Vol. 1, 240-287.

Dinstein, Y., “Protection of the Environment in International Armed Conflict”, Max Planck UNYB 2001, Vol. 5, 523-549.

Dunworth, T., “Pursuing Effective Measures Relating to Nuclear Disarmament: Ways of Making a Legal Obligation a Reality”, IRRC 2015, 601-619.

Fihn, B., “A New Humanitarian Era: Prohibiting the Unacceptable”, Arms Control Today 2015, Vol 45(6), 19-22.

Ford, C., “Debating Disarmament: Interpreting Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”, Disarmament Review 2007, Vol. 14(3), 401-428.

Gady, F., “Russia is Testing Its Most Powerful Intercontinental-Range Ballistic Missile”, The Diplomat 2018, 1.

Godsberg, A., “Nuclear Disarmament and the United Nations Disarmament Machinery”, ISLA J. Int’l & Comp. L., 2012, Vol. 18(2), 581-595.

Goodman, C., “Acta Sunt Servanda – A Regime for Regulating the Unilateral Acts of States at International Law”, Aust. YBIL 2006, 43-73.

Gray, C., “Current Developments: The 2016 Judicial Activity of the International Court of Justice”, AJIL 2017, Vol. 111(2), 415-436.

Halperin, M., “A New Nuclear Posture”, Arms Control Today 2010, Vol. 40(4), 15-18.

Johnson, R., “Linking Humanitarian Law and Nuclear Disarmament Action: The Case for a Nuclear Weapons Convention”, Austrian Rev. Int’l & Eur. L. 2010, 171-196.

Jonas, D., “General and Complete Disarmament: Not Just for Nuclear Weapon States Anymore, Geo. J. Int’l L. 2012, 587-633.

Joyner, D., “Fundamental Right of States in International Law and the Right to Peaceful Nuclear Energy”, CJICL 2015, Vol. 4(3), 661-681.

Joyner, D., “The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons”, EJIL: Talk!, 26 juli 2017, beschikbaar op: https://www.ejiltalk.org/the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapo…

Kerr, P., “Questions Surround Iran’s Nuclear Program”, Arms Control Today 2006, Vol. 36(2), 30-33.

Kimball, D., “The Disarmament Deficit”, Arms Control Today 2015, Vol. 45(5), 3.

Kimball, D., “Trump Questions U.S. Nuclear Policies”, Arms Control Today 2017, Vol. 47(2), 24-25.

Kimball, D., “Trump’s More Dangerous Nuclear Posture”, Arms Control Today 2018, Vol. 48(1), 3.

Kmentt, A., “The Development of the International Initiative on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons and its Effect on the Nuclear Weapons Debate”, IRRC 2015, Vol. 97, 681-709.

Koplow, D.A., “You’re Gonna Need a Bigger Boat: Alternatives to the UN Security Council for Enforcing Nuclear Disarmament and Human Rights”, Harvard Human Rights Journal 2016, Vol. 29, 135-201.

Kristensen, H. en McKinzie, M., “Nuclear Arsenals: Current Developments, Trends and Capabilities”, IRRC 2015, 563-599.

Kristensen, H., “Nuclear Weapons Modernization: A Threat to the NPT?”, Arms Control Today 2014, Vol. 44(4), 8-15.

Kütt, M. en Steffek, J., “Comprehensive Prohibition of Nuclear Weapons: An Emerging International Norm?”, The Non-Proliferation Review 2015, Vol. 22(3), 401-420.

Lande, G.R., “The Effect of the Resolutions of the United Nations General Assembly”, World Politics 1996, Vol. 19, No. 1, 83-105.

Lapointe, A., “Pourquoi une Révision du Traité de Non-Proliferation?”, Études, 2010, Vol. 5, 595-605.

Lellouche, P., “The Nuclear Tests Cases: Judicial Silence v. Atomic Blasts, Harv.Int’l L.J. 1975, Vol. 16, 614-637.

Maddox-Davis, K., “Hurting More Than Helping: How the Marshall Islands’ Seeming Bravery Against Major Powers Only Stands to Maim the Legitimacy of the World Court, Minn. J. Intl. L. 2016, Vol. 25(1), 79-125.

Maresca, L. en Mitchell, E., “The Human Costs and Legal Consequences of Nuclear Weapons under International Humanitarian Law”, IRRC 2015, Vol. 97, 621-645.

Matheson, M., “The Opinions of the International Court of Justice on The Treat or Use of Nuclear Weapons, AJIL 1997, Vol. 91, 417-434.

Maurer, P., “Nuclear Weapons: Ending a Threat to Humanity”, IRRC 2015, Vol. 97, 887-891.

Mcconnell, M., “Nuclear Weapons, the ICJ and the Limits of Permissible Violence: The SS Lotus Rises Once Again”, Vancouver Advocate 1997, Vol. 55(3), 365-372.

Mccormack, T., “A Non Liquet on Nuclear Weapons – The ICJ Avoids the Application of General Principles of International Humanitarian Law”, IRRC 1997, No. 316, 76-91.

Minor, E., “Changing the Discourse on Nuclear Weapons: The Humanitarian Initiative”, IRRC 2015, Vol. 97, 711-730.

Moxley Jr. C., Burroughs, J. en Granoff, J., “Nuclear Weapons and Compliance with International Humanitarian Law and the Nuclear Non-Proliferation Treaty”, Fordham Int’l L. J. 2011, Vol. 34, 595-696.

Moxley Jr., C., “Obama’s Nuclear Posture Review: An Ambitious Program for Nuclear Arms Control but a Retreat from the Objective of Nuclear Disarmament”, Fordham Int’l L.J. 2011, Vol. 34, 734-775.

Moxley Jr., C., “The Unlawfulness of the Use or Threat of Use of Nuclear Weapons”, ILSA J. Int’l & Comp. L. 2002, Vol. 8, 447-472.

Nakanishi, H., “Towards a Nuclear-Weapon-Free World: How can the World Resolve the Disharmony between the UNSC and UNGA”, VUWLR 2012, Vol. 43(4), 617-643.

Nystuen, G. en Egeland, K., “A Legal Gap? Nuclear Weapons under International Law”, Arms Control Today 2016, Vol. 46(2), 8-14.

Onderco, M., “Why Nuclear Weapon Ban Treaty is Unlikely to Fulfil its Promise, Global Affairs 2017, 1-14.

Palestini, L., “Forget About Mavrommatis and Judicial Economy: The Alleged Absence of a Dispute in the Cases Concerning the Obligations to Negotiate the Cessation of the Nuclear Arms Race and Nuclear Disarmament”, Journal of International Dispute Settlement 2017, Vol. 8, 557-577.

Pietrobon, A., “Nuclear Powers' Disarmament Obligation under Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty: Interactions Between Soft Law and Hard Law”, LJIL 2014, Vol. 27(1), 169-188.

Ramkumar, M. en Singh, A., “The Nuclear Disarmament Cases: Is Formalistic Rigour in Establishing Jurisdiction Impeding Access to Justice”, Utrecht J. Int’l & Eur. L. 2017, 128-133.

Ranganathan, S., “Symposium on the Marshall Islands Case: Nuclear Weapons and the Court”, AJIL Unbound 2017, Vol. 111, 88-95.

Redick, J.R., “Latin America: Reducing the Threat of Nuclear Proliferation”, Wis. Int’l L. J. 1986, Vol. 5, 79-107.

Reif, K., “Trump Seeks Expanded Nuclear Capabilities”, Arms Control Today 2018, Vol. 48(2), 25-28.

Rietiker, D., “New Hope for Nuclear Disarmament or “Much Ado About Nothing?”, Harvard ILJ 2017, Vol. 59 22-32.

Robinson, D.R., “The Treaty of Tlatelolco and the United States: A Latin American Nuclear Free Zone”, AJIL 1970, 282-309.

Robock, A., Oman, L. en Stenchikov, G., “Nuclear Winter Revisited with a Modern Climate Model and Current Nuclear Arsenals: Still Catastrophic Consequences”, Journal of Geophysical Research 2007, Vol. 112, D.13107.

Rubin, A.P., “Nuclear Weapons and International Law”, The Fletcher Forum 1984, 45-61.

Rudesill, D., Regulating Tactical Nuclear Weapons”, Geo. L.J. 2013, 99-177.

Russell, M., “Military Activities in Outer Space: Soviet Legal Views”, Harv.Int’l L.J. 1984, Vol. 25, 153-193.

Sauer, T. en Pretorius, J., “Nuclear Weapons and the Humanitarian Approach”, Global Change, Peace and Security 2014, Vol. 26(3), 233-250.

Sauer, T., “Ceci n’est Pas Une... American Nuclear Weapon in Belgium”, European Security 2014, Vol. 23(1), 58-72.

Sauer, T., “How Will NATO’s Non-Nuclear Members Handle the UN’s Ban on Nuclear Weapons?”, Bulletin of the Atomic Scientists 2017, Vol. 73(3), 177-181.

Schmitt, M., “The International Court of Justice and the Use of Nuclear Weapons”, NWCR 1998, Vol. 51(2), 91-116.

Sheldon, J., “Nuclear Weapons and the Laws of War: Does Customary International Law Prohibit the Use of Nuclear Weapons in All Circumstances?”, Fordham Int’l L.J. 1996, 181-262.

Slade, R., Tickner, R. en Wynn-Pope, P., “Protecting Humanity from the Catastrophic Humanitarian Consequences of Nuclear Weapons: Reframing the Debate Towards the Humanitarian Impact”, IRRC 2015, Vol. 97, 731-752.

Sloan, B., “General Assembly Resolutions Revisited (Forty Years Later)”, BYIL 1987, 39-150.

Ugboaja, I., “David and Goliath: A Small Island’s Nation Quest for Global Nuclear Disarmament”, HIR 2017, Vol. 38, 26-27.

Van Rijn, J., “Nuclear Disarmament: Towards Zero?”, YJIA 2010, Vol. 5, 69-84.