Move and Mathics

Yorick Vermeulen
Persbericht

Move and Mathics

 

Als uw kind iedere dag een uur lang springt, klimt of loopt, dan is het een uitzondering.

Beweging en wiskunde in Vlaanderen

Uit resultaten van een internationale studie blijkt dat het heel erg gesteld is met de lichaamsbeweging van de Vlaamse kinderen. Als een kind minder dan één uur per dag beweegt, spreekt men van bewegingsarmoede. In Vlaanderen stelt men vast dat meer dan de helft van de zes- tot negenjarige niet aan dat uur beweging komt per dag.

Sinds 2003 daalt in Vlaanderen de score voor wiskunde systematisch. In 2003 scoorden de Vlaamse jongeren 553 punten op de PISA-studie*. Er wordt een daling van 32 punten vastgesteld op 12 jaar tijd. Hiermee is Vlaanderen de op twee na grootste daler. Enkel Finland heeft een grotere daling van 33 punten.
 

Move and Mathics, wiskunde in de turnzaal!

Hoogtijd om de Vlaamse kinderen aan te zetten tot beweging en wiskunde. Waarom deze twee problematieken niet met elkaar verwerken? Met dit idee heb ik het project ‘Move and Mathics’ opgestart. Er werd getracht om ‘beweging en wiskunde’ hand in hand te laten gaan. Hierbij werd het effect van naschools wiskundig geïntegreerde bewegingslessen op de leerprestaties van de leerlingen in een tweede leerjaar onderzocht. Wiskunde in de turnzaal in de vorm van verschillende sporten. Het is eens iets anders en de leerlingen zijn alvast razend enthousiast! 

Logo project

Het belang van beweging

Uit onderzoeken rond het bewegend leren kunnen volgende voordelen worden vastgesteld:

1. Dankzij beweging kan je je beter concentreren. Zo stijgt het leervermogen.

2. In bewegingsintegratie worden de zintuigen geprikkeld. Zo kan je beter tot leren komen.

3. De leerstof blijft beter hangen als het wordt ervaren met je eigen lichaam.

4. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die meer aan sport doen, betere prestaties behalen.

5. Bij beweging komen bepaalde stoffen vrij in de hersenen. 
- Neurotrofines: deze beïnvloeden de gezondheid van de hersenen.
- Dopamine: belangrijk is bij de communicatie tussen de hersencellen.

De resultaten van het onderzoek

Heeft dit project nu echt een effect gehad op de leerprestaties van de kinderen? 

Bij de leerlingen die wel hebben deelgenomen aan de lessen, werd een gemiddelde stijging van 20,2% procent vastgesteld. In tegenstelling tot de leerlingen die niet hebben deelgenomen was dit slechts 9,1%. 

11,1% in het voordeel van de deelnemende leerlingen! We kunnen stellen dat ‘Move and Mathics’ een positief effect heeft gehad op de leerprestaties van de kinderen uit een tweede leerjaar.

Foto oefening

Honkbal wiskunde

Honkbal wiskunde

Tafelspringen

Tafelspringen 2

 

 

 

Bibliografie
 1. Bronnenlijst

 

 1. Internetbronnen

 

 1. Bewegend leren, bewegingsintegratie in de klas (2015) Wat is bewegingsintegratie? Geraadpleegd op 25 november 2017, van https://bewegenmetblisb.wordpress.com/wat-is-bewegingsintegratie/
   
 2. Bos, S (30 mei 2017). Waarom is bewegingsonderwijs zo belangrijk voor kinderen? Geraadpleegd op 6 mei 2018, van https://avansplus.nl/blog/belang-van-bewegingsonderwijs
   
 3. Chris Visscher, Esther Hartman, Marije T. Elferink-Gemser (2011) Fit, vaardig en verstandig! Geraadpleegd op 25 november 2017, van https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=1888&m=1422882972&action=…
   
 4. Cielen, JAB (13 juni 2016).Rekenen leer je sneller in de turnzaal.  Geraadpleegd op 26 november 2017, van http://www.cielen.eu/rekenen-leer-je-sneller-in-de-turnzaal-DM-2016-06-…
   
 5. De Clerck, F en Igodt, P (oktober 2015). Het belang van Wiskunde is gigantisch. Geraadpleegd op 24 november 2017, van https://wet.kuleuven.be/wetenschapinbreedbeeld/igodtdeclerckeos
   
 6. Dr. Aart. Waarom leren we wiskunde? Geraadpleegd op 10 mei 2018, van https://www.dr-aart.nl/Contact-waarom-wiskunde.html
   
 7. Evenepoel, K (06 december 2016). Vlaamse leerlingen Europese top in Europa. Geraadpleegd op 9 mei 2018, van https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/vlaamse-leerlin…
   
 8. Frank (19 januari 2014). Wat is het nut van wiskunde? Geraadpleegd op 9 mei 2018, van https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/33293/Wat-is-het-nut-van-wiskunde
   
 9. Houtman, M (30 september 2016). 7 redenen om je kind te laten sporten. Geraadpleegd op 8 mei 2018, van http://www.michellehoutman.nl/kleuters/7-redenen-om-je-kind-te-laten-sp…
   
 10. Joosten, F (12 september 2016). Bewegend leren houdt kinderen fysiek én mentaal scherp. Geraadpleegd op 7 mei 2018, van https://pxlexperts.smallteaser.com/article/bewegend-leren-houdt-kindere…
   
 11. Moelants, J (18 juli 2014). Sedentariteit, de nieuwe hype? Geraadpleegd op 9 mei 2018, van http://www.icho-info.be/masterproefpdf/thesis/%7B629a37cb-1ad9-7d2f-ba2…
   

 

 1. Onderwijs Vlaanderen (8 juni 2017) Dalende trend resultaten wiskunde basisonderwijs vraagt om verder onderzoek. Geraadpleegd op 5 mei 2018, van https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/dalende-trend-resultaten-wiskunde-ba…
   
 2. Scherder, E (februari 2013). Hersenen en bewegen. Geraadpleegd op 21 december 2017, van http://leefstijlcoachwageningen.nl/wp-content/uploads/2012/06/Hersenen-…
   
 3. Stegeman, H. (maart 2017).Belgische kinderen bewegen veel te weinig.  Geraadpleegd op 26 november 2017, van http://www.sports-media.be/links/effect-sport-op-school.pdf
   
 4. Van Den Broek, A (november 2016). Belgische kinderen bewegen veel te weinig. Geraadpleegd op 21 december 2017, van https://www.kuleuven.be/thomas/page/media/view/212551/
   
 5. Van Den Broek, A (22 november 2016). Belgische kinderen bewegen nauwelijks. Geraadpleegd op 6 mei 2018, van http://www.hildecrevits.be/nl/belgische-kinderen-bewegen-nauwelijks
   
 6.  Evers, R. (2018). Bewegingsdriehoek. Geraadpleegd op 27 mei 2018, van https://www.gezondleven.be
 1. Literatuur

 

 1. Aspacki, C. (2004) Energize! Amstelveen: Stichting Lions Quest Nederland
   
 2. Boury, J. (2010) 101 spelen. Brugge: Die Keure
   
 3. Lamon A., De Veylder F. & Vaesen E. (1999) Hoe kleuters en jonge kinderen leren rekenen in beweging. Sint-Amandsberg/Gent: PVLO vzw
   
 4. Mooij, C. (1995) Gymnastiekl. Baarn: Bekadidact
   
 5. Mooij, C. (1996) Spel. Baarn: Bekadidact
   
 6. Mooij, C. (2001) Basisdocument bewegingsonderwijs. Zeist: Jan Luiting Fonds
   
 7. Pattyn, G. & De Wael, M. (2004) Kinderen bewegen. Antwerpen: De Boeck
   
 8. Vandenberg,T. Berkel, M. & Hazelebach, C. (2000) Werkboek bewegingsonderwijs voor de basisschool. Baarn: Bekadidact
   
 9. Van Gelder, W. & Stroes, H. (2001) Basislessen bewegingsonderwijs 2: spel. Utrecht: De Tijdstroom
   
 10. Verhoeven, L. & de Wilde, A. (2011) Fit voor leren. Antwerpen: De Boeck